Databrønden

Databrønden Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 5.4.2018

Brønd-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen gælder for version 3.5 af brønden.

Information


Informationen på danbib.dk om databrønden er beregnet til overblik og vejledning.
Der linkes herfra til den egentlige dokumentation for fx format, indekser, søgesystem etc.

 • Brug menuen til venstre for at finde det relevante punkt eller brug søgefunktionen foroven til højre.

Hjælp


Er der brug for yderligere hjælp end disse sider giver:

Adgang til Databrønden

Adgang til Databrønden Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 12.01.2018

Denne side giver en kort orientering om hvornår der skal afleveres IP-adresser til DBC ved implementering på Databrønden.

I forbindelse med implementering på Databrønden har nogle biblioteker afleveret IP numre til DBC.

Hvis DDB CMS ikke hostes hos DBC er der afleveret:

 • IP numre fra eksterne firewall på biblioteket (ydre IP) til DBC

   

Hvis biblioteket har ønsket mulighed for selv at arbejde direkte med webservicen har de afleveret:

 • IP adresse på egen server

BEMÆRK: Hvis der efterfølgende ændres i IP adresser er det vigtigt at der gives besked til DBC. Dette gøres via Kundeservice

Lagringsformater

Lagringsformater Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 7.11.2023

Brønden indeholder data i flere forskellige formater.

 • DKABM er det fælles udvekslings- og præsentationsformat
 • MARC data gemmes i XML-formatet MarcXchange
 • JED data er DKABM eller MARC data konverteret til et JSON format
 • Alle objekter gemmes tillige i deres originale format

DKABM

For at kunne vise data fra flere forskellige kilder på en ensartet måde er DKABM valgt som det fælles udvekslings- og præsentationsformat.

DKABM er en dansk standard for præsentation og udveksling af data mellem arkiver, biblioteker og museer i Danmark. Standarden er en XML-specifikation som bygger oven på Dublin Core

Du kan læse mere om ABM-standarden: ABM-standard

og se DBCs implementering af formatet: DKABM-implementering

samt se den aktuelle mapning fra danMARC2 til DKABM: DKABM-mapning (pdf)

MarcXchange

I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML, som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress - ISO 25577 MarcXchange

JED

JED (JSON Expanded Data) er et JSON-format, som baserer sig på DKABM eller danMARC2. Vi har udviklet formatet med fokus på, at felter i JED er navngivet, så det giver mening for både brugere og udviklere af systemer på Fælles Biblioteksinfrastruktur.

JED data udleveres via FBI API.
Bemærk, at det ikke er alle data i JED-formatet som udleveres via FBI API. Nogle data benyttes kun administrativt eller til dannelse af andre JED data. 

JED er dokumenteret som et JSON-schema, og du kan se en navigerbar udgave af JED-skemaet: JED schema

Du kan se den aktuelle mapning fra henholdsvis DKABM til JED, og danMARC2 til JED: JED mapning

 

Kilder

Kilder Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.10.2015

Hvilke typer kilder?

Databrønden indeholder metadata til en række biblioteksrelevante datakilder. Nogle af kilderne er gratis tilgængelige, andre kræver at biblioteket har tegnet abonnement før brugerne kan få adgang.

I VIP kan I opsætte profiler, hvor I vælger, hvilker kilder, I vil give adgang til.
Her vælger I også, hvordan en kilde skal kunne søges. For hver kilde skal I beslutte, om kilden skal indgå i søgeresultatet og/eller om data fra kilden skal udleveres som relation til andre kilder og katalogposter.
Hvis I vælger, at en kilde kun skal udleveres som relation, vises den først for brugeren, når der er søgt en post, som indeholder relation til kilden.
Det kan eksempelvis være en bogpost, hvortil findes en relation til kilderne Anmeldelser eller til en præsentation af forfatteren i Forfatterweb eller Litteratursiden

I VIP vælges:

 • brøndprofiler
 • de kilder, dit bibliotek har adgang til
 • søgbarhed og relationer

Kilder i databrønden

Kilder i databrønden stm

Sidst opdateret den 28. marts 2023

 
 KildeOriginal dataformatBruges af Bibliotek.dkData kommer fraKommentar
Access Science Proprietær XML  McGrawHill Indhold kræver licens hos leverandør
Anmeldelser (musik) danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem 
Artikelbasens anmeldelser danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem 

 Artikelbasens avisartikler

 Artikelbasens tidsskriftsartikler

 danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem 
Besættelsestidsbibliografien danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Beskrivelser fra forlag    Indhold tilgængeligt for alle
Bibliografi over Dansk Kunst danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Bibliotekskatalogiserede online-materialer danMARC2 DBC's produktionssystem 
 Biblioteksvagten DKABM og DocBook   Herning Kun for Biblioteksvagten
Biography in Context / Gale in Context: Biography Proprietær XML  Gale Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Biologifaget Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
Books24x7 MARC21  2masterit / Skillsoft Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
 Books24x7 BusinessPro MARC21  2masterit/Skillsoft Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Comics Plus MARC21  iVerseAdgang til indhold kræver licens hos leverandør
Credo MARC21  Credo Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Current Biography Illustrated Proprietær XML  Ebsco / H.W. Wilson ikke mere i drift
Dania Polyglotta danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Dansk Historisk Bibliografi danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi danMARC2 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Reindex leverer metadata 
Dansk Musiklitterær Bibliografi danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Danske Billeder Proprietær XML   Ikke mere i drift
Danske Digterruter Json  danskedigterruter.dk og Historisk Atlas 
Danskernes Historie Online MARC21  Slægtsforskernes Bibliotek 

 Danskfaget - indskoling

 Danskfaget - mellemtrin

 Danskfaget - udskoling

 Proprietær XML  Clio OnlineAdgang ophørt pr 1.1.2024
Digitaliserede bøger 1701-1918
 (Det Kgl. Bibliotek)
 MARC21  Det Kgl. Bibliotek 
Digitaliserede noder (Det Kgl. Bibliotek) MARC21  Det Kgl. Bibliotek 
e-Kurser.nu DKABMJa-symbol Herning 
Ebook Central Academic Complete MARC21Ja-symbol Ebrary / Proquest Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Ebook Central Plus MARC21  Proquest til rådighed for folkebiblioteker på forsøgsbasis, finansieret af Centralbibliotekerne
Ebook Central Public Library Complete MARC21Ja-symbol Ebrary / Proquest Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

 EBSCO e-book academic collection -
 Worldwide

 EBSCO e-book Public Library Collection -
 Worldwide

 MARC21  OCLC / EBSCO

 Bruges af professionshøjskolerne

 Bruges af 721700 og 756100

 Engelskfaget - indskoling

 Engelskfaget - mellemtrin

 Engelskfaget - udskoling

 Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
eReolen danMARC2  DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver login på biblioteket
eReolen børnematerialer danMARC2  DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver login på biblioteket
eReolen Global (e- bøger fra OverDrive) MARC21Ja-symbol OverDrive Adgang til indhold kræver login på biblioteket
eReolen Global (magasiner fra OverDrive)  MARC21  OverDrive Adgang til OverDrive Magazines kræver login på biblioteket
eReolen Global (netlydbøger fra OverDrive)  MARC21  OverDrive Adgang til indhold kræver login på biblioteket
eReolen Licens danMARC2  DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver login på biblioteket
eReolen Licens børnematerialer danMARC2  DBC's produktionssystem 
Faktalink (poster fra Artikelbasen) danMARC2  DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver aftale med DBC

 Filmcentralen alle

 Filmcentralen grundskolen

 Filmcentralen gymnasiet

 danMARC2   

 Filmstriben på biblioteket

 Filmstriben i lænestolen

 

 danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver aftale med DBC
Forfatterskærm danMARC2Ja-symbol DBCs produktionssystem
 http://webservices.vejlebib.dk
 /forfatterskaerm/
 
Forfatterweb (poster fra Artikelbasen) danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem 
 Folkebiblioteker og Nationalbibliografi danMARC2Ja-symbol DBC's produktionsbase Benyttes af FBS-biblioteker til at
 give adgang til de 870970-
 basisposter de kun har beholdning på.
 Forskningsbiblioteker (alle til bibliotek.dk)   Danske forskningsbiblioteker Ny collectionIdentifier til
 forskningsbiblioteksposter, der
 kommer i bibliotek.dk
 Forskningsbiblioteker (til bibliotek.dk) Ja-symbol Danske forskningsbiblioteker Skifter snart til at være enten
 800000-danbib eller 800000-bibdk,
 når danbib migreres over i brønden
 Forskningsbiblioteker til danbib   Danske forskningsbiblioteker CollectionIdentifier til brug for danbib,
 når danbib er migreret over i brønden.
Fysikkemifaget Proprietær XML  Clio OnlineAdgang ophørt pr 1.1.2024
Geografifaget Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
Global Issues In Context / Gale in Context: Global Issues Proprietær XML  Gale Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Gyldendals røde online ordbøger danMARC2  DBC's produktionssystem 

 Historiefaget -  mellemtrin

 Historiefaget - udskoling

 Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
Historiens Verden json  Historisk Akademi Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Historisk Atlas json  Historisk Atlas 
KB e-bøger MARC21  Ebsco gratis for biblioteksbrugere, adgang kræver bibliotekslogin
Kongelige Teater programartikler danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Literature Resource Center / Gale Literature Resource Center Proprietær XMLJa-symbol Gale / Cengage Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

 Litteratursiden (analyser)

 Litteratursiden (anmeldelser)

 Litteratursiden (artikler)

 Litteratursiden (forfatterportrætter)

 jsonJa-symbol AAKB 
 Lokalbibliografi for Ballerup danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Frederiksberg danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Fyns Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Gentofte danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Hvidovre danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Høje Taastrup danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Københavns
 Kommune
 danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ledøje-Smørum danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Lyngby-Taarbæk danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Nordjyllands Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
Lokalbibliografi for Nordsjælland danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ribe Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ringkøbing Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Roskilde Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Storstrøms Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Sønderborg danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Søllerød danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Tårnby danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Varde Kommune danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
Lokalbibliografi for Vejle Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Vestsjællands Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Viborg Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Århus Amt danMARC2   Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografier (alle til bibliotek.dk) danMARC2Ja-symbol Alle lokalbibliografier 
Mango Languages (MARC21)  Mango Languages Adgang ophørt pr 1.1.2024
Masterfile Premier Proprietær XML  Ebsco

 Kun en del af databasen findes i brønden

 Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

Materialevurderinger danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem Adgang til Indhold kræver aftale med DBC
Materialevurderinger
 (alle, til bibliotekarer)
 danMARC2   
Medici.tv MARC21  Medici.tv Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

 Naturteknologifaget -  indskoling

 Naturteknologi -  mellemtrin

 Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
 Navne&Numre Erhverv Proprietær XML  Dun&Bradstreet Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

Naxos Music Library

Naxos Music Library Jazz

Naxos Music Library World

 MARC21   Naxos Adgang til indhold kræver licens
 

 Netlydbog

 Netlydbog børnematerialer

 Netlydbog Licens

 Netlydbog Licens børnematerialer

 danMARC2  DBC's produktionssystem 
Omtaler fra forlag Proprietær XML  Publizon Tilgængelig for alle
Online-materialer i Nationalbiografien danMARC2  DBC's produktionssystem 
Overbygningsmaterialer fra Centralbibliotekerne danMARC2  DBC's produktionssystem 
Oxford Art Online Proprietær XML  Oxford University Press Adgang ophørt
Oxford Music Online Proprietær XML  Oxford University Press Adgang ophørt
PressReader (MARC21)  PressReader Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Projekt Gutenberg Proprietær XML  Project Gutenberg Adgang til indhold for alle
RBdigital MagazinesMARC21 RBdigital

 Tidligere Zinio. Adgang til denne kilde er ophørt, 

 indhold findes nu som Overdrive Magazines hos eReolen Global

 Religionsfaget -  indskoling

 Religionsfaget -  mellemtrin

 Religionsfaget -  udskoling

 Proprietær XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024

 
 Retrokonverterede avisartikler

 Retrokonverterede anmeldelser

 Retrokonverterede artikler i bøger

 Retrokonverterede tidsskriftartikler

 danMARC2  DBC 
Samfundsfaget Proprietær XML  Clio Online  Adgang ophørt pr 1.1.2024
Science in Context -  Reference / Gale in Context: Science  Proprietær XML  Gale 
Seismo json  Seismo Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
SMSpress XML  SMSpress Adgang ophørt pr 1.1.2024
Sportline danMARC2  Det Kgl. Bibliotek 
Springer Open Access MARC21  Springer Nature 
Statslige netpublikationer (Det Kgl.   Bibliotek) MARC21  Det Kgl. Bibliotek 
Store Danske  (Gyldendal) CSVJa-symbol Gyldendal Opdateres ikke
Stingray Qello MARC21  rbDigital Overdrive P.t. utilgængelig pga. leverandørskift

 Student Resources in  Context /

 Gale in context: High School

 XML  Gale Adgang til indhold kræver licens hos leverandør
Tidsskrift.dk MARC21  Det Kgl. Bibliotek Ved at blive oprettet
Transparent Language online MARC21  Transparent Language online Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

 Tur ibog

 TurTeori Kursuspakke

 TurTeori Personbilpakke

 TurTeori Stor pakke

 danMARC2Ja-symbol DBC's produktionssystem Adgang til indhold kræver licens hos leverandør

 Tyskfaget - mellemtrin

 Tyskfaget - udskoling

 XML  Clio Online Adgang ophørt pr 1.1.2024
 Udenlandske biblioteker til bibliotek.dk Ja-symbol Flensborg Bibliotek
 Nordiska Afrikainstituttet,
 Færøske Byarbokasavnid
 
Verdensbiblioteket danMARC2  Det Kgl. Bibliotek Verdensbiblioteket er lukket. Der er ikke adgang til data i brønden
Videnskab.dk danMARC2  DBC's produktionssystem 
     

 

 

Søgning i brønden

Søgning i brønden mdy

Opdateret 4.4.2024

Søgning i brønden

Her får du information om søgemaskiner, der kan benyttes til søgning i brønden, og som benyttes af f.eks. bibliotek.dk, netpunkt.dk og folkebibliotekernes grænseflader.

Der findes tre søgemaskiner til brønden

 

Klik her for at se forskellene på de tre søgemaskiner: De tre søgemaskiner

 

 

<body> <p>Der bruges rammer på denne side, men det understøttes ikke af browseren.</p> </body>

Opensearch

Opensearch mdy

Søgesprog

Artikler

Anmeldelser

Biblioteksrelevans

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Brugsretskategorier til film

Funktionskoder

Katalogkode

Let-tal og lix

Materialetype

Materialevurdering/lektørudtalelse

Målgruppe

Numre

Sprog

Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesstatus

 

Søgning med Opensearch

Søgning i brønden har i de seneste mange år foregået igennem webservicen Opensearch. Denne er dog på vej til at blive udfaset og erstattet af SimpleSearch og ComplexSearch.

Søgning i databrønden foregår primært via en grænseflade, hvor brugeren indtaster sin søgning. Grænsefladen tager det indtastede søgeudtryk og sender det til Opensearch, enten som det er eller i modificeret form.
Der er mange forskellige grænseflader implementeret ’ovenpå’ søgeservicen Opensearch, og disse grænseflader kan have implementeret søgemulighederne forskelligt. En generel vejledning til søgning i brønden gennem diverse grænseflader kan derfor ikke være en 100% eksakt vejledning gældende for alle grænseflader. En stor del vil dog være implementeret ens, og det er de samme registre, der ligger bag alle grænseflader, så det alligevel giver mening med en generel vejledning.

Vejledningen kan især bruges til at få overblik over søgemulighederne i diverse bibliotekers grænseflader samt i DanBib gennem Netpunkt. Det skal dog bemærkes at folkebibliotekerne snart overgår til nyt CMS som benytter SimpleSearch og ComplexSearch

 


Søgesprog

Søgesproget i brønden er cql. Den fulde cql standard kan ses her: http://www.loc.gov/standards/sru/cql/
Se mere teknisk dokumentation af brøndens søgeservice: Opensearch

 

Trunkering, booleske operatorer, maskering og anførselstegn

Forskellige grænseflader kan implementere søgesyntaksen på forskellig måde. Eksempelvis er det kravet i Opensearch, at booleske operatorer skrives på engelsk, men grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge med de danske termer, som bag ved grænsefladen oversættes til engelsk.
I denne vejledning anvendes booleske operatorer på engelsk og stavet med stort: AND, OR, NOT. Trunkeringstegn er *. Maskeringstegn er ?. Disse er i overensstemmelse med syntaksen direkte imod Opensearch og fungerer i bibliotek.dk og DDB-CMS (og Danbib når Netpunkt er migreret til brønden). Booleske operatorer kan dog også skrives med små bogstaver.

Hvis man kommandosøger på mere end et ord, skal man i henhold til CQL-standarden bruge anførselstegn, fx term.title="fagre nye verden". Man kan ikke være sikker på et validt søgeresultat, hvis man i stedet bruger ' (apostrof). Grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge uden anførselstegn, term.title=fagre nye verden, men man skal være opmærksom på, at søgningen vil opføre sig således i indekserne: term.title="fagre" and term.default="nye" and term.default="verden".

Genvejstaster til automatisk indsættelse af anførselstegn (eller citationstegn) 
  

 

Søgeveje – oversigter over alle søgekoder

Oversigt over CQL-indekser og søgekoder Både brønd- og praksisregelsøgekoder
Praksisregler for søgeveje (pdf) (Slots- og Kulturstyrelsen.2018) – regelsættet bag søgevejene (pt. kun i kilder der findes i danMARC2).
 

 

Artikler

 

Søgning på værtspublikation

 • vp: søgekode for værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering
 • term.partOf: med denne søgekode kan der søges på både navne, ISBN og ISSN for værtspublikationer. Der kan også søges på datering/nummerering og sidetal


Eksempler:

 • term.subject=skattelettelser AND vp="politiken 2016"
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf="politiken 2016"
 • term.subject=skattelettelser AND lvp="politiken 2016 2016 12 03"
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf="1602-2203 2016"

 

 

Søgning på materialetype

For danMARC2-poster kan benyttes søgekoden ma til at søge specifikt efter avisartikler eller tidsskriftsartikler. Mere generelt - hvis man søger i en grænseflade, hvor der er tilvalgt andre kilder - kan man benytte søgekoden term.type.

Avisartikler har materialetypekoden ’ai’ og materialetypeteksten ’avisartikel’.

Søgeeksempler:

 • somalia* AND ma=ai
 • somalia* AND term.type=avisartikel

Tidsskriftsartikler har materialetypekoden ’ap’ og materialetypeteksten ’tidsskriftsartikel’.

Søgeeksempler:

 • aktiekurs* AND ma=ap
 • aktiekurs* AND term.type=tidsskriftsartikel

Artikler, der ikke er specificeret som enten avis- eller tidsskriftsartikel (kan f.eks. være artikler i bøger) har materialetypeteksten ’artikel’.

 • kvinde* AND term.type=artikel (snævreste søgning, medtager ikke avis- og tidsskriftsartikler)
 • kvinde* AND ma=an (søger efter alle artikler, også avis- og tidsskriftsartikler)

 

 

Anmeldelser

Anmeldelser har deres eget sæt af indekser som kan bruges, når man vil søge anmeldelser af et specifikt værk, eller når man vil søge i en kombination af data på et anmeldt værk og data fra anmeldelsen. Nogle af indekserne er de samme som for øvrige poster i brønden, mens andre er helt særlige for anmeldelser.

 

Søgning efter anmeldelse af kendt værk

Nogle af de søgekoder der kan bruges til at søge anmeldelser frem ud fra data på det anmeldte værk og data fra anmeldelsen selv er:

 • ri og lri: anmeldt værks titel. (Man kan også bruge em og lem)
 • rf og lrf: anmeldt værks ophav.
 • rc og lrc: anmeldere. (anmeldelser har ikke noget fo-indeks)

I stedet for koderne kan man også bruge udfoldede indeksnavne:

 • term.reviewedTitle og phrase.reviewedTitle i stedet for ri og lri.
 • term.reviewedCreator og phrase.reviewedCreator i stedet for rf og lrf.
 • term.reviewer og phrase.reviewer i stedet for rc og lrc.

Eksempler:

 • phrase.reviewedTitle=lucca*
  Finder anmeldelser af romanen Lucca.
 • lri=lucca* AND lrf=grøndahl
  Finder (Jens Christian) Grøndahls anmeldelser af romanen Lucca.
 • ri=sæson AND rf=bocqui
  Finder anmeldelser af romanen 'En sæson' af Sylvie Bocqui.
 • term.reviewedCreator="roald als" AND term.reviewer="søren vinterberg".
  Finder ud af om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als.

Bemærk, at der er forskel på om grænseflader er sat op til at kunne søge i anmeldelser. For at ovenstående søgeeksempler virker, kræver det at den grænseflade man søger i, har tilvalgt f.eks. "Artikelbasens anmeldelser" eller andre anmeldelser som en kilde der kan søges i.

Hvis grænsefladen ikke muliggør søgning direkte i anmeldelser kan det være, at den i stedet tilbyder henvisninger til anmeldelser. Det gør f.eks. bibliotek.dk. Her søger man på det anmeldte værk (på forfatter, titel og andre metadata) og får tilbudt links til anmeldelser. Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik, samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret som en del af anmeldelsesregistreringen.

 

Bredere søgning efter anmeldelser

Anmeldelser er også søgbare gennem mere bredt dækkende indekser end anmeldt titel, anmeldt ophav og anmelder. Den samlede liste over indekser der kan bruges til at søge efter anmeldelser ses herunder: Indekser til anmeldelser


Eksempler:

 • term.reviewedType=ebog AND term.date=2008
  Finder anmeldelser af ebøger hvor anmeldelsen er udgivet i 2008.
 • term.reviewedType=lydbog AND phrase.publisher="gyldendal" AND term.reviewedDate=2018
  Finder anmeldelser af lydbøger som er udgivet af Gyldendal i 2018.
 • phrase.reviewedTitleSeries="krimiserien med harry hole"
  Finder alle anmeldelser af alle udgivelser hørende til (Jo Nesbøs) krimiserie med Harry Hole som hovedperson.

 

Alle indekser til at søge anmeldelser

term.date
term.reviewContent
term.reviewedAccessType
term.reviewedCategory
term.reviewedCreator
term.reviewedDate
term.reviewedIdentifier
term.reviewedLiteraryForm
term.reviewedPublisher
term.reviewer
term.reviewedSubject
term.reviewedTitle
term.reviewedType
term.reviewedWorkType
term.subject
term.type
phrase.reviewedCreator
phrase.reviewedIdentifier
phrase.reviewedPublisher
phrase.reviewedSubject
phrase.reviewedTitle
phrase.reviewedTitleSeries
phrase.reviewer
phrase.subject
dkcclterm.ib
dkcclterm.ka
dkcclterm.kk
dkcclterm.ld
dkcclterm.ma
dkcclterm.nr
dkcclterm.sf
dkcclphrase.ldk
dkcclphrase.lnb
facet.acSource
facet.date
facet.partOf
facet.reviewedCreator
facet.reviewedDate
facet.reviewedDk5
facet.reviewedPublisher
facet.reviewedSubject

Se https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?showCqlFile for nærmere dokumentation af indekserne og deres indhold.

 

 

Biblioteksrelevans

 

Bibliotekskatalogiseret materiale

Søgekode for katalogkoder er kk.
Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én katalogkode: BKM.

Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.

Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- . BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202. Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX.


Søgeeksempel:

 • kk=bkm201703 (søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2017).

 

 

Seddelfortegnelser

Seddelfortegnelseskoder kan søges med søgekoden sf.
Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

 

 

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008*n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang – 008*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang – 008*n=b – f.eks. efter login)
 • br=oi (online ingen adgang – 008*n=c)

Poster der ikke findes i danMARC2 format kan i stedet søges frem via indekset term.onlineAccess med de tilsvarende mnemotekniske koder som ovenfor beskrevet.

 

 

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br. Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, f.eks. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc. Søgeeksempel:

 • br=c+ (titler med brugsretskategori c+)

Læs mere om brugsretskategorier på danbib.dk

 

 

Funktionskoder

Ophav med funktionskode kan søges med søgekoden lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC’s katalogiseringer i juni 2009, og senere i andre materialetyper.
Hvis der er implementeret skan-funktion i grænsefladen kan man f.eks. skanne på indhold i lff begyndende med forfatternavn og så udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på. F.eks.

 • skan lff=buk swienty*
 • skan lff=joof hella*

Bemærk at søgekoden kun er nyttig, hvis der søges efter nyere materialer. Desuden fanges kun materialer der er katalogiseret i danMARC2 (dvs. ikke eventuelle andre kilder i proprietære formater i brønden).
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med søgekoden fo eller term.creator, f.eks.

 • fb="ida Jessen" AND fo=dkind
 • term.creator="ida jessen dkind"

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb, f.eks.

 • fb="ida Jessen" AND fb=trl – med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, f.eks. en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=trl bruges som søgekode.

Bemærk dog, at søgninger med fo, fb og term.creator kan hitte på tværs af navne og funktioner, f.eks.

 • fo=buk swienty og fo=dkind – vil hitte bøger af Buk Swienty som enten han selv eller en anden har indlæst, da ’indlæser’ ikke nødvendigvis knytter sig til navnet Buk Swienty.

Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet

 

 

Katalogkode

Katalogkode søges med søgekoden kk.
Se Alle katalogkoder (danMARC2 – bilag G)

 

 

Let-tal og lix

Let-tal søges med søgekoden ll. Inddatering af let-tal i DBC’s poster startede 1. november 2009. Bemærk derfor, at den kun er nyttig hvis der søges efter nyere materialer. Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Lix søges med søgekoden lx.

 

 

Materialetype

Alle angivne materialetyper i posten kan søges med søgekoden ma. Hovedmaterialetype kan søges med hm. Der søges kun i poster der findes i danMARC2 format og der søges på koder for materialetype.
Man kan søge med term.type på udfoldet tekst for materialetype, og med dette indeks søges også i kilder der ikke findes i danMARC2-formatet. Den udfoldede tekst følger i det store hele denne liste over materialetyper i bibliotek.dk: Materialetyper

Især for de materialetyper der er defineret på baggrund af flere materialetypekoder og andre data i posterne, kan det være det nemmeste at søge på term.type.


Eksempler:

 • ma=xd søger efter dvd’er
 • term.type=tegneserie søger efter tegneserier

 

 

Materialevurdering/lektørudtalelse

DBC’s poster afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l – materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m – materialer hvortil der findes en multimedievurdering
 • n – materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o – materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Ovenstående koder kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201703 AND sf=l

 

 

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker. Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe. Mærkning foretages af DBC’s medarbejdere.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærer i folkeskolen og skolebestyrelser.

Koder for målgruppe:

 • v – materialer for voksne
 • b – materialer for børn
 • s – materialer for skoler

Målgruppekoderne kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201704 AND sf=s

NB! Der findes også skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse. Disse søges f.eks.:

 • (kk=dbf201704 NOT kk=bkm201704) AND sf=s

I perioden 1999-2007 fandtes også disse mærkninger som kan søges med søgekoden sf eller ka:

 • f – av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom’er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k – musik – klassiske standardværker – kun brugt 2000-2006

 

 

Kategorisering af børne- hhv. voksenmaterialer

Poster i brønden kan markeres som enten børne- eller voksenmaterialer. Indekset term.category kan bruges til at søge poster i hhv. den ene eller den anden gruppe frem, f.eks.:

 • term.category=børnematerialer AND term.subject=vikingetiden
 • term.category=voksenmaterialer AND term.subject=heste

 

 

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til – op til og med 16 år. Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.  
Tidligere (før 1980’erne) inddaterede man en fra-alder for anbefalet målgruppe, f.eks. ’fra 9 år’. Disse er udlagt til indekserne, så der lægges to år mere til (for 9 år, for 10 år, for 11 år) – dog er højeste betegnelse ’for 16 år’.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til

 • formidling
 • højtlæsning eller
 • selvlæsning for en given aldersgruppe.


"Formidling for" bruges restriktivt på faglitterære bøger, hvor indholdet henvender sig til barnet, men hvor teksten ikke forventes at kunne læses/forstås af barnet. Kan også bruges på faglitterære bøger til større børn om f.eks. et svært emne.
Anbefalet aldersgruppe søges med søgekoden em eller nb, f.eks.:

 • em=højtlæsning AND em="5 år"
 • em=formidling AND em="8 år"
 • em=selvlæsning AND em="9 år"

 

 

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Poster fra DBC har angivelse af målgruppe eller brugerniveau, hvis de registrerede bøger indeholder noget sådant. Det kan f.eks. være ’for hf’, ’for jurastuderende’, ’for udlændinge’, ’for 6. klasse’.

Søgekoderne, der kan bruges til målgruppe/niveau, er nb og lnb. Man kan også søge med em eller som fritekst. I grænseflader der har mulighed for skanning i registre, er det en god idé at skanne i lnb-indekset for at få en fornemmelse for betegnelserne.


Læs evt. mere i DBC’s indekseringsvejledning for faglitteratur

Målgruppe for film og cd-rom’er kan også søges med søgekoden ra for poster fra oktober 2006 og frem. F.eks.:
•    ra=14

 

 

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år. Oplysningerne findes i poster fra DBC fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI


Eksempel på søgning på titler der frarådes børn under 7 år:
•    rp=7

Man kan for eksempel kombinere med anbefalet alder fra en lektøranbefaling og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af PEGI-mærkning, her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
•    ra=12 NOT (rp=16 OR rp=18)

 

 

Medierådets aldersklassificeringer

Søgning på Medierådets aldersklassificeringer for film ("forbudt for børn", "begrænset adgang", "tilladt for") sker med søgekoden rb. De anvendte koder er 0, 7, 11 eller 15 år. 0 betyder "tillad for alle". Oplysningerne findes i poster fra 1998.
Læs evt. mere hos Medierådet

 

 

Numre

Søgekoder der søger i forskellige typer af numre i posterne:

 

 • nr
  Bredeste søgemulighed.
  Søger i alle typer af numre. Udover id- og standardnumre også pladenumre, AV-bestillingsnumre m.v. Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges uden blanktegn. ISBN og ISSN kan valgfrit søges med eller uden bindestreger.
   
 • id
  Søger på id-numre (lokale id-numre eller faustnummer) i 001a. Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001a (til forskel fra søgekode nr, der søger i alle numre). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • ld
  Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller faustnummer i 014a). Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer, som IKKE kan søges med søgekoden nr). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • tf
  Søger i tidligere og lokale faust- og id-numre i felt 002acd.
   
 • is
  Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.). Man kan skrive bindestreger i numrene eller erstatte bindestregerne med ingenting, dvs. is=87-418-5933-2 og is=8741859332 vil hitte det samme. Dette gælder også indekserne ib, in, nr og default-indekset.
   
 • ib
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene. Brug søgekoden term.isbn for at hitte i både danMARC2 og DKABM poster (kun danMARC2-poster kan fremsøges med søgekoden ib)
   
 • in
  Søger i ISSN i felt 022a. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • im
  Søger i ISMN i felt 028a.
   
 • ir
  Søger i ISRN i felt 027a.
   
 • co
  Søger i CODEN i felt 030a.
   
 • bc
  Søger i stregkoder (EAN-numre) i felt 023a. Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer men kan IKKE søges med denne kode. Det søges i stedet med søgekoden ib eller is.
   
 • oc
  Søger i oclc-numre i felt 035a.
   
 • nl
  Søger i lc-numre i felt 036abz.
   
 • term.isbn
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN både i danMARC2- og DKABM-poster. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • term.identifier
  Søger i ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet. Både danMARC2 og DKABM-poster kan fremsøges med denne søgekode.

 

 

Sprog

Søgekoder der kan bruges til at søge på sprog:

 • sp
  Bredeste sprogsøgekode for danMARC2-poster. Søger i alle sprog nævnt i posten. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • hs
  Søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er f.eks. for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • term.language
  Søger i materialets sprog (008 l og 041 a) samt parallelsprog (041 p). Der kan søges både på sprogkoder i posterne og i udfoldet sprog. Hitter både danMARC2 poster og poster i andre formater (DKABM).

Læs mere her: Sprogkoder (danMARC2 – bilag D)

 

 

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges med søgekoden dk, f.eks.:
•    dk=86-096

Læs mere om tillægstal til DK5

 

 

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges med søgekoden ul, fx:

 • ul=tyskland

Læs mere: Koder for landenavne (danMARC2 – bilag C)

 

 

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges med søgekoden uu, f.eks.:
•    kk=bkm201705 AND uu=nt

Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning

Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning lho

Senest opdateret 15.08.2019

 

Automatisk indsættelse af citationstegn ved brug af genveje

Af Pia Winther og Nikolaj Winther

 

Det har igennem længere tid været en kilde til irritation blandt især referencebibliotekarerne at der skal indsættes citationstegn rundt om de søgefraser som man indtaster i Netpunkt og Cicero. Denne guide er et forsøg på at adressere denne kilde til irritation og hjælpe med til at løse problemet.

Hvis du følger vejledningen i guiden vil du efterfølgende have følgende redskaber til rådighed:

 

En genvej (Ctrl+ ') som konverterer søgestrenge uden citationstegn til valide søgestrenge med citationstegn.

En genvej (Ctrl+¨), som indsætter ‘term.default adj’ før din søgefrase

BEMÆRK: Det er tasterne ' og ¨ vi har brugt da de begge ligger tæt på Enter-tasten, og meget sjældent bliver brugt i nogle andre systemer i kombination med Ctrl. Men det står Jer selvfølgelig frit for at ændre dem til noget andet hvis det passer Jer bedre.

https://lh6.googleusercontent.com/1uh7t5aGbTb7kzmnuqLG28Y4OZzEcpRHeGdnCtce6YzBgqiNkKY6WSnsqXpO1LZt4Ocg_ISOVx60gaTqbp8cRhtKZWlDK_kXa66LD5sZiRpyI1Cs_7o5--M3MUYR6Bk4UwIaFiMz

 

Genvejen (Ctrl+ ') indsætter " i starten og slutningen af din søgefrase, rundt om boolske operatører (and, or, not), samt rundt om søgefraser med indeksnavne. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

emil fra lønneberg or astrid lindgren not pippi langstrømpe

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" or "astrid lindgren" not "pippi langstrømpe"

eller

emil fra lønneberg and lfo=lindgren astrid not pippi langstrømpe

 

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" and lfo="lindgren astrid" not "pippi langstrømpe"

 

Genvejen (Ctrl+¨) indsætter ‘term.default adj “’ foran din søgefrase og ‘“‘ efter. Det gør det muligt at bruge fraselignende søgning i default registeret. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

udsatte børn

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+¨) sende nedenstående søgestreng afsted:

term.default adj "udsatte børn"

 

 

Installation af AutoHotkey og redigering af genvejsscript

For at kunne bruge de genveje er det nødvendigt at installere et program der hedder Autohotkey. Det finder I her: https://www.autohotkey.com/download/

 

Klik på den store blå bar hvor der står: Download AutoHotkey Installer

 

Dernæst klikker I på installationsfilen (afhængigt af hvilken browser I bruger kan den optræde på forskellige måder, men sædvanligvis er det en exe-fil). I vil dernæst blive spurgt om I vil tillade programmet at installere sig, hvilket I skal svare ja til.

https://lh4.googleusercontent.com/HskEIoqiL7LbCRepfxxnoVmw2NSz3BIoxyhTmidDpmQqusUmKb0XdlNnouwgz0J9aBCuJhM9tn-Thmltz0CeZ0fW4snvHC7hDtxP01T2_zV9Hdfkf5xZfEcN0BB88Qb_8AVZCaLq

 

 

Efterfølgende skal I installere programmet. Vælg ”Express Installation” (øverste knap):

https://lh5.googleusercontent.com/7fdoxzlHnxcENYLvyqmBGii9zCpKW1wyAjcc9MMCoLhJh1QCb0_MaxBxFRTJDaZwlhE_V374Je4yr1iUpf-J4DeQp7HTG2s9FRUTFJF1fdo2P5IbplHoMCT6JlO867n_lsx9wfIj

 

Efter installationen skal I vælge ”Run AutoHotkey” (3. knap), som starter programmet op.

I behøver kun at køre programmet denne ene gang, efterfølgende kan det bare lukkes ned.

https://lh4.googleusercontent.com/JQTCEwVtA4jolnTJBaU2DpGrCMBdNVxBzfDQePbs8k2Ix932mt3SsEcYRGirF9Z8M0IW51thF5whLs-54y6C_eI7JFFr6h51lZruA1XC3A6lbrzKa9125Hlqno46YFXIUdOXBJZ6

 

 

 

Efter programmet er installeret vil der nu optræde en mulighed for at installere et AutoHotkey Script når I højreklikker på skrivebordet. Vi har været ude for at det ikke optræder første gang vi højreklikkede, så hvis det sker for Jer, så prøv igen, så skulle det gerne dukke op. Det skulle gerne se således ud i Windows 10:

 

https://lh5.googleusercontent.com/jlFHoVmXwJnVbEcGCjj6Y9rkGkIWejSyDwSurOgt4bfIMJEKCGGrwkanNAMcTsCK9FUqlNs40COZ6vZNWaD6eC-cMw08uabnthM2W5X3OS3F1V5YIVR9ubsIlMeSaqn5_vXok_1f

Når I har klikket laves der et script, så vælg et navn der passer jer, men sørg for at filnavnet det ender på .ahk. Vores script hedder genveje.ahk

https://lh5.googleusercontent.com/wUgu7BLhB24WL287heZSHbwgWI7aMSChs3c8CYuDF9B6ILpJwdOB0Vm9yvnBfiKvPFe_bdPcl_44lUG_z89apJm1YDP3memPy7znrMZdzawwAw1LfYTsFSXFnigu88lBw53ilq5k

 

Højreklik på scriptet, og vælg ”Edit Script” eller ”Edit with Notepad++” (hvis I har den installeret). Det vil åbne en Notepad (eller Notepad++). I toppen af scriptet er der nogle linjer tekst som angiver hvilken slags script det er. Under det skal I skal kopiere nedenstående ind i bunden af scriptet:

^'::

Clipboard = ;

Send, {Home}"{End}" ;

Send, {Home}{Shift down}{End}{Shift up}{Ctrl down}x{Ctrl up} ;

ClipWait ;

oldString := " and " ;

newString := """ and """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " or " ;

newString := """ or """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " not " ;

newString := """ not """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := "=" ;

newString := "=""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := """(" ;

newString := "(""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := ")""" ;

newString := """)" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

Clipboard := RegExReplace(Clipboard, """(\S*=)", "$1") ;

Send, {Ctrl down}v{Ctrl up}{Enter} ;

return
 

 

^¨::

Send, {Home}term.default adj "{End}"{Enter} ;

return

 

 

Ovenstående indeholder koden som aktiverer genvejene og har en beskrivelse af hvad genvejen skal gøre.

Gem dernæst og dobbeltklik på ikonet, og genvejene vil nu være aktive så længe computeren er tændt!

I skal dog være opmærksomme på, at hvis ikke I gør yderligere, så skal I ind og aktivere scriptet hver gang computeren har været slukket.

 

Hvis I ønsker at genvejene skal være aktive hver eneste gang computeren tændes op, skal I sørge for at genvejsscriptet automatisk bliver aktiveret hver gang computeren startes. Det kan gøres således:

1. Lav en genvej af scriptet: Højreklik på ikonet og vælg ”Opret genvej”

2. Tryk Windowstast+r (så åbner et lille vindue op som hedder ”Kør”, og tast: shell:startup

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/fqWrbSVJRJ0Md2RACoCJmzW_Ewrb0aZkb9pEcYTP753Sm4yqocTLWCsroUa145aXBCP9Hnhz1WjEns2pFiSHzbe46tVaLcrodKKohXqnaSac0bVyZ4lgtbCZuW8yb_P-RovRVyzv

 

 

3. Tryk OK, hvorefter en stifindermappe vil poppe op.

 

 

4. Træk genvejen over i den mappe, og luk efterfølgende mappen.

 

https://lh5.googleusercontent.com/uBN6r6vAsRlhg7SzJf5zZ5XFBB-qCLbqDZlkNgJLND3xlOyWHnlCfHTXA42TkzvmuLvYX_NBsplynwKeawxOnd7hXXuS1WbeQR9DTVysi5AfsTUTSyKED1pG1Wjh8RtrcqALl10P

 

 

Nu vil Windows køre scriptet hver gang maskinen starter op, og genvejene vil altid være tilgængelige!

 

Skulle I have lyst til at installere flere genveje eller bruge andre taster end dem vi har valgt kan I se hvordan syntaksen er, ved at følge denne guide: https://autohotkey.com/docs/Tutorial.htm

I kan enten lave genvejene i det script I allerede har lavet eller gøre det i et nyt script. Disse genveje gælder i alle systemer, så de kan også bruges i for eksempel bibliotek.dk eller i jeres ddb-cms, eller endda word.

  

Simple Search

Simple Search mdy

 

 

Søgning for den almindelige bruger i Fælles Biblioteks-Infrastruktur (FBI)

For at opfylde den almindelige brugers behov for søgning i bibliotekernes samlinger, har DBC udviklet søgeservicen Simple Search. Denne service bruges af Bibliotek.dk og næste generation af Folkebibliotekernes CMS (Next).

Simple Search er en udmøntning af “Vision og strategi for infrastruktur til simpel søgning” som DBC har formuleret og aftalt med KOMBIT.

Simple Search er primært målrettet "den almindelige slutbruger".  Denne anvender biblioteket primært til fritids- og lystformål, som læsning af skønlitteratur, lytning til lydbøger, visning af film eller tilegnelse af faglitteratur relateret til hobby, interesser eller tilsvarende. Det skal ses i modsætning til professionelle brugere, der besidder særlige søgekompetencer og fx har behov for boolsk logik og term/frase-søgning med søgekoder.

Simple Search understøtter således ikke boolske operatorer som AND/OR/NOT og trunkering etc. Til dette formål har DBC udviklet Complex Search.

Udgangspunktet for Simple Search er viden om søgning samlet i et testsæt bestående af søgninger og vurderinger af gode og dårlige resultater. Testsøgningerne er baseret på tidligere brugeres søgninger og input fra fagpersoner. Brugsscenarierne dækker over en række forskelligartede søgebehov f.eks. søgning efter skønlitteratur, faglitteratur, emnesøgninger, skoleelevers opgavesøgninger og mange flere forskellige scenarier. Testsættet tilpasses løbende.

Simple Search  dækker:

 • søgninger på titler, forfattere eller emner der kan indeholde stave- eller slåfejl

 • mulighed for efterfølgende filtrering på titel, forfatter, emne, materialetyper etc.

 • søgningen afgrænses naturligt til det forespørgende biblioteks samling, både den fysiske og elektroniske samling 

Simple Search udstilles via FBI-API.

Rankering af søgeresultater

Som bruger af Simple Search kan man opleve nedenstående tilgang til rankering af søgeresultater. Dette er dog parametre, der kontinuerligt skrues på, for at brugerne overordnet set oplever tilfredsstillende resultater på alle typer af søger.

Den overordnede tilgang til rankering er følgende:

 • danske materialer rankeres højere

 • nye materialer rankeres højere

 • populære materialer rankeres højere (populære defineres ved hjælp af brugeradfærdsdata og antal beholdninger på de danske biblioteker)

 • eksakte hits rankeres højere

 • nye værker af populære forfattere rankeres højere

Evaluering og feedback

Vi laver løbende evaluering af søgemaskinen baseret på det tidligere nævnte testsæt.

Hver ændring i Simple Search måles på dette testsæt, således at et ønske om en ændring til Simple Searchs funktionalitet ikke uforholdsmæssigt vil påvirke kvaliteten af de øvrige typer af søgninger som Simple Search skal facilitere.

Selvom det tilstræbes at opnå de bedste resultater og den bedste rankering for alle søgninger, så kan det i praksis aldrig blive perfekt. Den samme søgning kan afspejle forskellige behov alt efter brugeren. I Simple Search er der også tilføjet en grad af fuzzy søgning for at hjælpe brugerne, hvilket i nogle cases vil give lidt flere og bredere resultater, men for andre vil opfattes som irrelevante. Det medfører også at antal fremfundne resultater nogle gange kan synes højt. Ønskes mere præcise og sorterbare resultater henviser vi ligeledes til Complex Search. 
Vi er dog altid åbne for input til at gøre søgemaskinen bedre.  

Hvis du undrer dig over en søgning, som du ikke mener fungerer godt i Simple Search er du altid velkommen til at give feedback til Simple Search, med information om søgning og forventet resultat via mail: simple-search-feedback@dbc.dk. Bemærk at mails ikke besvares, men input bruges løbende i arbejdet med at forbedre Simple Search.

Samspil med recommendere og suggestere på grænsefladerne

Simple Search skal ses i sammenhæng med de andre services der udstilles i FBI. Fx vil det i en grænseflade være oplagt at kombinere brugeroplevelsen med brug af de recommendere og suggestere som også udstilles via FBI-API. Således kan brugeren få forslag til titler, forfattere og emner imens de er ved at indtaste deres søgestreng - og ved visning af fremsøgte resultater, kan der vises lignende relevante resultater eller f.eks. emneord, der kan bruges til videre søgning.  

Teknisk dokumentation

For teknisk dokumentation af Simple Search, se FBI-API 

Complex Search

Complex Search mdy

Søgning for den avancerede bruger i Fælles Biblioteks-Infrastruktur (FBI)

For at opfylde de avancerede brugeres behov for søgning i bibliotekernes samlinger, har DBC udviklet søgeservicen Complex Search. Denne service bruges af Bibliotek.dk under avanceret søgning og næste generation af Folkebibliotekernes CMS (Next).

Complex Search er målrettet de professionelle brugere, der besidder særlige søgekompetencer og fx har behov for boolsk logik og term/frase-søgning med søgekoder. Servicen kan dog også benyttes til at implementere feltsøgning på en given grænseflade, så brugeren ikke behøver at kende navnene på søgeindekserne, således som det f.eks. er gjort under avanceret søgning på Bibliotek.dk

Ønskes en mere enkel enbokssøgning anbefales det i stedet at benytte Simple Search.

Complex Search understøtter

 • CQL søgesproget og der er lavet et antal term og frase indekser baseret på databrøndens dataformat JED

 • Sortering af søgeresultater baseret på publikationsdato, forfatter og titel

 • Filtrering af søgeresultater baseret på et antal bibliografiske parametre

 • Filtering af søgeresultater baseret på søgeprofiler i forhold til samlinger og filtrering på beholdningsinformation.

Complex Search udstilles via FBI-API

Dokumentation af indekser, sortering og filtrering findes her: 
https://fbi-api.dbc.dk/indexmapper/

 

Opdateringsfrekvens

Opdateres ikke løbende, men genbygges regelmæssigt (ca. 24 timer bagud).

For at have en hurtig svartid er beholdningsinformationer ikke løbende opdateret. Ønskes præcis beholdningsinformation skal i stedet benyttes opslag i Holdingsservice.

Søgesprog

Søgesproget i brønden er CQL. Den fulde CQL-standard kan ses her: CQL-standard

 

Samspil med Complex Search suggesteren

Complex Search skal ses i sammenhæng til den service til forslag som også udstilles i FBI. Fx vil det i en grænseflade med feltsøgning være oplagt at kombinere brugeroplevelsen med brug af Complex Search suggesteren som også udstilles via FBI-API. Således kan brugeren få forslag til titler, forfattere og emner imens de er ved at indtaste deres søgestreng.  

Teknisk dokumentation

For teknisk dokumentation af Complex Search se FBI-API

Brøndindekser

Brøndindekser Anonym (ikke efterprøvet)
Dokumentation af hvilke indekser der findes i brønden.

Denne side opdateres manuelt. Senest opdateret 2021-11-11

(automatisk opdateret liste kan ses her: https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?showCqlFile )

 

Indhold

Facetindekser

Termindekser

Phraseindekser

Praksisregel enkeltords-indekser (dkcclterm-indekser)

Praksisregel langords-indekser (dkcclphrase-indekser)

Administrative indekser (rec-indekser)

Holdingsitem-indekser

Facetindekser

facet.access

Navn: Adgang (facet)

Beskrivelse: Information om netdokumenters tilgængelighed.

Indhold: Indeks for om der er begrænset eller ubegrænset adgang til online materialer.

Mulige værdier:
 • ubegrænset adgang
 • begrænset adgang
 • ingen adgang
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede netdokumenter.

facet.acSource

Navn: Kilde (facet)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

facet.audience

Navn: Målgruppe (facet)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i PEGI-mærkning og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser, aldersmærkning fra Medierådet eller PEGI-mærkning.

Eksempler:
 • tilladt for børn over 15 år
 • fra 14 år
 • for alle men frarådes børn under 7 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.audienceCategory

Navn: Brugerniveau (facet)

Beskrivelse: Information om materialets målgruppe og niveau. Det kan være en aldersangivelse eller angivelse af uddannelsen, materialet er egnet til.

Indhold: Aldersangivelser eller angivelser af uddannelse.

Eksempler:
 • for 12 år
 • let at læse
 • for lærere
 • for hhx
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale, som ikke indekseres til Fagligt niveau (facet.level).

facet.branch

Navn: Filial (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: fagsal, filial eller magasin (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhænger af biblioteket.

Eksempler:
 • hb
 • ho
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 f

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.category

Navn: Voksen- eller børnematerialer (facet)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til term.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • børnematerialer
 • voksenmaterialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience

Relevant for: alle materialer.

facet.creator

Navn: Ophav (facet)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere. Indekset indeholder både personer og korporationer. Personnavne er i ligefrem form og evt. med yderligere information som f.eks. fødselsår hvis det fremgår af datagrundlaget.

Indhold: Person- og korporationsnavne.

Eksempler:
 • walt disney firma
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • national bureau of economic research
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer.

facet.creatorFunction

Navn: Ophav funktion (facet)

Beskrivelse: Udvidelse af facet.creator med angivelse af ophavets funktion f.eks. forfatter eller skuespiller. Hvis originaldata ikke indeholder information om ophavets funktion består værdien kun af navnet. Det betyder at den samme person kan optræde flere gange men med forskellige funktioner. Yderligere information om ophav, f.eks. fødselsår, er udeladt.

Indhold: Person- og korporationsnavne med udfoldet funktionsangivelse, hvis funktionen er en af følgende: act, anm, aus, aut, cmp, cnd, dkind, drt, ill, ive, ivr, mus, sng, trl .

Eksempler:
 • johann sebastian bach
 • h. c. andersen (forfatter)
 • lena lamberth (oversætter)
 • h. c. andersen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer, dog mest relevant for bibliotekskatologiseret materiale med information om funktion.

facet.date

Navn: Dato (facet)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesdato. For anmeldelser er det anmeldelsens udgivelesdato (det anmeldte værks udgivelsesdato er tilgængeligt via facet.reviewedDate).

Indhold: Enten et årstal eller "ukendt årstal".

Eksempler:
 • 2014
 • 1998
 • ukendt årstal
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

facet.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (facet)

Beskrivelse: Udgivelsesår for første udgave af værket. Kan bruges til at finde materialer fra bestemt år eller periode uafhængig af hvilke udgaver der er tilgængelige.

Indhold: Årstal.

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • 1887
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date hvis materiale er første udgave
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Bibliotekskatalog.

facet.department

Navn: Afdeling (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: afdeling på biblioteket, f.eks. voksen-, børn-, musikafdeling (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhængig af biblioteket.

Eksempler:
 • vo
 • vok
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 d

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.dk5

Navn: DK5 Klassifikation (facet)

Beskrivelse: Klassifikation af materiale efter DK5.

Indhold: DK5 værdier (sk udlægges til 'skønlitteratur').

Eksempler:
 • skønlitteratur
 • 77.7
 • 83
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 652 mohatb

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.extraTitles

Navn: Ekstra e-bøger (for eReolen) (facet)

Beskrivelse: Indekset er specifikt lavet til eReolen, så at der kan filtreres på titler som brugerne kan låne, når de har overskredet deres quota.

Indhold: Har kun én mulig værdi.

Mulige værdier:
 • ekstra titler
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 032 x

Relevant for: Materiale fra eReolen.

facet.faoFictionSubject

Navn: Færøske skønlitterære emneord (facet)

Beskrivelse: Skønlitterære emneord på færøsk.

Indhold: Skønlitterære emneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • fantasy
 • mariefred
 • ævintýrsøgur
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne s,r og q fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoMusicSubject

Navn: Færøske musikemneord (facet)

Beskrivelse: Musikemneord på færøsk.

Indhold: Musikemneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • hittlistatónleikur
 • 2000-2009
 • evropa
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne m, n, p og l fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoNonFictionSubject

Navn: Færøske faglitterære emneord (facet)

Beskrivelse: Faglitterære emneord på færøsk.

Indhold: Faglitterære emneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • sethús
 • samfundur
 • rúsdrekkanýtsla
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne f,t og e fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoSubject

Navn: Færøske emneord (facet)

Beskrivelse: Emneord på færøsk. Både musikemneord, faglitterære emneord og skønlitterære emneord. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Indhold: Emneord på færøsk.

Eksempler:
 • hittlistatónleikur
 • mariefred
 • ævintýrsøgur
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne f,t,s,r,m,n,o,e,q,p,l og i fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.fictionSubject

Navn: Skønlitterært emne (facet)

Beskrivelse: Emneord baseret på DBCs emneordsystem for skønlitteratur.

Indhold: DBC skønlitterære emneord.

Eksempler:
 • kærlighed
 • krimi
 • familien
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.form

Navn: Form (facet)

Beskrivelse: Information om indholdets form som f.eks. undervisningsmateriale eller erindringer.

Indhold: DBCO emneord.

Eksempler:
 • biografier
 • erindringer
 • opskrifter
 • amerikanske film
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCO"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.gamePlatform

Navn: Spilplatform (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken platform man skal bruge til spil.

Indhold: Eksisterende spilplatforme.

Eksempler:
 • playstation 3
 • pc spil
 • wii
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Spil.

facet.genre

Navn: Genre (facet)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"

Relevant for: Poster med genre-information inden for de prædefinerede genrer.

facet.genreCategory

Navn: Genrekategori (facet)

Beskrivelse: Indeks til opdeling af materiale i fiktion og nonfiktion.

Indhold: Én af de to mulige værdier, men der vil være poster som ikke kan kategoriseres.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (adminData) genre

Relevant for: Marc-poster på materiale med genreinformation samt poster fra en kilde, der i sin helhed kan kategoriseres som værende enten fiktion eller nonfiktion.

facet.geographic

Navn: Geografisk emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. sted.

Indhold: Stednavne eller koordinater.

Eksempler:
 • danmark
 • paris
 • vejle købstad
 • 9.552398,56.162377
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:spatial

Relevant for: Materiale med angivelse af geografiske emneord.

facet.language

Navn: Sprog (facet)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Danske sprogbetegnelser for sprogkoder indeholdt i ISO 639-2/B:1998.

Eksempler:
 • dansk
 • engelsk
 • blandede sprog
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:language
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap

Relevant for: Materiale med information om sprog.

facet.let

Navn: Lettal (facet)

Beskrivelse: Læseegnethed specificeret med lettal.

Indhold: Let-tal skala (4-21) (der er dog værdier i indekset som falder udenfor skalaen).

Eksempler:
 • 14
 • 5
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 c

Relevant for: Bibliotekskategoriseret materiale med angivelse af let-tal, typisk begynderlæsningsmateriale.

facet.level

Navn: Fagligt niveau (facet)

Beskrivelse: Fagligt niveau for materialet.

Indhold: Koder for faglitteraturs niveau specificeret til danMARC2 008x.

Mulige værdier:
 • førskoleniveau
 • folkeskoleniveau
 • gymnasieniveau
 • fagligt niveau
 • forskningsniveau
 • alment niveau
 • udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience
 • (danMARC2) 008 x

Relevant for: Materiale med information om niveau.

facet.literaryForm

Navn: Litterær form (facet)

Beskrivelse: Information om materialets litterære form.

Indhold: Indekset indeholder både en overordnet inddeling i fag- og skønlitteratur og evt. formen af skønlitteratur f.eks. novelle eller roman.

Mulige værdier:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • romaner
 • tegneserier
 • noveller
 • digte
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (index) term.literaryForm (dog 'faglitteratur' og 'skønlitteratur' i stedet for 'nonfiktion' og 'fiktion')

Relevant for: Overordnet opdeling i faglitteratur og skønlitteratur for alle med information om genre. Underopdeling i skønlitterære emner kun for bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.lix

Navn: Lix (facet)

Beskrivelse: Læsbarhed specificeret med lixtal.

Indhold: Lix-tal skala.

Eksempler:
 • 32
 • 9
 • 09
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 a

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med angivelse af lix-tal.

facet.musicSubject

Navn: Musik emne (facet)

Beskrivelse: Emner for musikmateriale specificeret efter DBC emneord DBCM (genre og besætning).

Indhold: DBCM emneord.

Eksempler:
 • vokal
 • rock
 • guitar
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCM"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret musik.

facet.nationality

Navn: Nationalitet for film (facet)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter, bestemt ud fra data i marc-posten.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (index) term.nationality

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

facet.nonFictionSubject

Navn: Fag emne (facet)

Beskrivelse: Faglitterære emneord.

Indhold: DBC's faglitterære emneord.

Eksempler:
 • historie
 • børn
 • kvinder
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkcdcplus:DBCF

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret faglitteratur.

facet.partOf

Navn: Del af (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken værtspublikation materialet tilhører.

Indhold: Navne på tidskrifter, aviser eller andre slags værtspublikationer.

Eksempler:
 • third world quarterly
 • politiken
 • berlingske tidende
 • faktalink
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf
 • (danMARC2) 557 aæ

Relevant for: Artikler, anmeldelser og andre materialer som er en del af en publikation.

facet.period

Navn: Periode som emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode.

Indhold: Hovedsaglig periodeangivelser i år (YYYY-YYYY) men også tekstlige angivelser som f.eks. "middelalderen".

Eksempler:
 • 2000-2010
 • 2000-2009
 • tyvende århundrede
 • to 1500
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:temporal

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med oplysning om tidsperiode som emne.

facet.primaryCreator

Navn: Hovedophav (facet)

Beskrivelse: Information om materialets hovedophav, svarer til dkcclphrase.lpo men navnet er ikke inverteret.

Indhold: Person- og korporationsnavne delvist med information om fødselsdato.

Eksempler:
 • jørn jensen (f. 1946)
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • wolfang amadeus mozart
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator (ikke xsi:type="oss:sort")

Relevant for: Alle materialer.

facet.publisher

Navn: Forlag (facet)

Beskrivelse: Forlag, der har udgivet værket.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • department of earth sciences, aarhus university
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher

Relevant for: Alle materialer.

facet.reviewedCreator

Navn: Ophav på anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: For anmeldelser - information om ophav på det anmeldte materiale. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere. Indekset indeholder både personer og korporationer. Personnavne er i ligefrem form og evt. med yderligere information som f.eks. fødselsår hvis det fremgår af datagrundlaget.

Indhold: Person- og korporationsnavne.

Eksempler:
 • walt disney firma
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • national bureau of economic research
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle anmeldelser der enten selv indeholder metadata for ophav til det anmeldt værk eller hvor posten på det anmeldte værk kan identificeres i brønden.

facet.reviewedDate

Navn: Udgivelsesdato for det anmeldte materiale (facet)

Beskrivelse: Det anmeldte materiales udgivelsesdato (anmeldelsens egen udgivelsesdato er tilgængeligt via facet.date).

Indhold: Enten et årstal eller "ukendt årstal".

Eksempler:
 • 2014
 • 1998
 • ukendt årstal
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser hvor det anmeldte materiale kan identificeres i brønden.

facet.reviewedDk5

Navn: DK5 Klassifikation for anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: Klassifikation af det anmeldte materiale efter DK5.

Indhold: DK5 værdier (sk udlægges til 'skønlitteratur').

Eksempler:
 • skønlitteratur
 • 77.7
 • 83
 • 99.4 umberto eco
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 652 mohatb fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Anmeldelser hvor det anmeldte materiale er bibliotekskatalogiseret og kan identificeres i brønden.

facet.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (facet)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

facet.reviewedSubject

Navn: Emne for anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: Information om emne for det materiale som anmeldelsen knytter sit til.

Indhold: Emneord som givet i posten for det anmeldte materiale, derfor ikke begrænset til dansk.

Eksempler:
 • danmark
 • vokal
 • usa
 • 2000-2009
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte materiale (dog ikke xsi:type="oss:sort", xsi:type="dkdcplus:genre", xsi:type="dkdcplus:DK5", xsi:type="dkdcplus:DK5-Text", xsi:type="dkdcplus:DBCN" og xsi:type="dkdcplus:DBCP")

Relevant for: Alle anmeldelser hvor det anmeldte værk kan identificeres i brønden.

facet.sheetMusic

Navn: Noder (facet)

Beskrivelse: Information om type af noder.

Indhold: Værdierne dannes på baggrund af indhold i marc-felter.

Eksempler:
 • alle partiturer
 • stemmer
 • music-minus-one
 • klaverpartiturer
 • e-noder
 • studiepartiturer
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 005 ijh
 • (danMARC2) 009 abgh

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede noder.

facet.subject

Navn: Emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk.

Eksempler:
 • danmark
 • vokal
 • usa
 • 2000-2009
 • h. n. andersen (f. 1852)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (dog ikke genre, dk5 og DBCN emneord)

Relevant for: Alle materialer med emneord.

facet.titleSeries

Navn: Serietitle (facet)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er del af. Indekset er multivalued dvs. at materialet kan være en del af flere serier.

Indhold: Serietitler.

Eksempler:
 • early english books online
 • magnaprintserien
 • politikens rejsebøger
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series" hvis teksten indeholder "samhørende", "del af" eller "indgår i"

Relevant for: Materiale udgivet som en del af en serie.

facet.type

Navn: Materialetype (facet)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med term.type og phrase.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type= 'dkdcplus:BibDK-Type'

Relevant for: alle materialer.

facet.typeCategory

Navn: Typekategori (facet)

Beskrivelse: overordnet inddeling af materialetyper i kategorier.

Indhold: Materialetyperne fra dc:type med xsi:type='dkdcplus:BibDKType' fordeles i kategorier.

Mulige værdier:
 • artikler
 • aviser og tidsskrifter
 • bøger
 • diverse
 • ebøger
 • film
 • lydbøger
 • musik
 • noder
 • spil
 • tegneserier
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type='dkdcplus:BibDK-Type'

Relevant for: alle materialer.

Til toppen af siden

Termindekser

term.accessType

Navn: Adgangsmåde (enkeltord)

Beskrivelse: Om materialet er i fysisk eller online form.

Indhold: Materiale i fysisk form har værdien 'physical', materiale med online adgang har værdien 'online'. Værdien 'none' bruges f.eks. for materiale der tidligere har været online tilgængeligt men som ikke længere kan findes.

Mulige værdier:
 • physical
 • online
 • none
Indhold kommer fra:
 • (adminData) accessType

Relevant for: Alle materialer.

term.acquisitionDate

Navn: Accessionsdato (enkeltord)

Beskrivelse: Postens accessionsdato for det enkelte bibliotek.

Indhold: Indholdet afhænger af det enkelte bibliotek, men er som oftest en dato (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Eksempler:
 • 19920228
 • 20001013
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 t

Relevant for: Alle materialer i danMARC2 med lokal accessionsdato i 096 t.

term.acSource

Navn: Kilde (enkeltord)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer.

term.audience

Navn: Målgruppe (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder og aldersmærkninger fra Medierådet og PEGI.

Indhold: Værdier fra indekserne term.audienceRecommended og term.audienceRestricted (se beskrivelsen af disse) samlet i ét indeks.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (index) term.audienceRecommended
 • (index) term.audienceRestricted

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale.

term.audienceRecommended

Kan også søges med alias: ra

Navn: Målgruppe - "egnet for" (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder som materialet egner sig for.

Indhold: Aldersbetegnelser med 'fra ... år'.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indeholder oplysninger om anbefalet alder.

term.audienceRestricted

Kan også søges med alias: rb

Kan også søges med alias: rp

Navn: Målgruppe - Medierådets mærkninger og PEGI mærkninger (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets aldersafgrænsning fra Medierådet eller som PEGI mærkning.

Indhold: Formuleringer brugt af Medierådet og PEGI.

Eksempler:
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indholder oplysninger om mærkninger fra Medierådet eller PEGI.

term.category

Navn: Voksen- eller børnemateriale (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til facet.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • voksenmaterialer
 • børnematerialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms.audience

Relevant for: Alle materialer.

term.creator

Navn: Ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. forfatter eller filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere og illustratorer.

Indhold: Person- og korporationsnavne. Også eventuelle tilføjelser til personnavne, som f.eks. fødselsår samt funktionskode hvis det findes i posten.

Eksempler:
 • dmitrij sjostakovitj
 • peter gantzler
 • larry johnson 1947
 • miljøministeriet
 • joel coen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (danMARC2) 245 f
 • (index) dkcclterm.fo

Relevant for: Alle materialer.

term.date

Navn: Dato (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesår eller dato.

Indhold: Årstal eller "ukendt årstal" som det fremgår af materialet. Spørgsmålstegn kan forekomme ved usikre udgivelsestidspunkter. I visse tilfælde kan tidspunktet være yderligere kvalificeret med måned og dato i formatet YYYY-MM-DD (gælder online materiale hvis oplysning findes i de modtagne data).

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • ukendt årstal
 • 20??
 • 2008-10-22
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (enkeltord)

Beskrivelse: Årstal for hvornår materialet blev udgivet første gang. Kan f.eks. bruges til at søge efter materiale udgivet i en bestemt periode.

Indhold: Firecifrede årstal.

Eksempler:
 • 1987
 • 1843
 • 1762
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Primært marcposter der indeholder information i 520a om originaludgavens udgivelsesår, men også poster hvor det er angivet at materialet er 1. udgave.

term.default

Navn: Fritekst (enkeltord)

Beskrivelse: Dette er indekset man søger i, hvis man ikke angiver et specifikt indeks i sin søgning.

Indhold: Samler værdier fra en række navngivne indekser (se disse for nærmere detaljer).

Eksempler:
 • karen blixen
 • syv fantastiske fortællinger
 • skønlitteratur
 • gengivelse af bogen
 • indtaling kirsten olesen
 • 870970-basis:02938251
Indhold kommer fra:
 • (index) dkcclterm.fo
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) dkcclterm.em
 • (index) dkcclterm.no
 • (index) dkcclterm.bc
 • (index) dkcclterm.fb
 • (index) dkcclterm.is
 • (index) dkcclterm.vp
 • (index) rec.id
 • (index) term.identifier
 • (index) term.creator
 • (index) term.title
 • (index) term.subject
 • (index) term.description
 • (index) term.partOf
 • (index) term.trackTitle
 • (index) term.type

Relevant for: Alle materialer.

term.description

Navn: Beskrivelse (enkeltord)

Beskrivelse: Diverse beskrivelser af materialets indhold.

Indhold: Ord fra beskrivelser, noter og abstracts.

Eksempler:
 • med udgangspunkt i eksempler giver forfatteren råd og vejledning til at komme igennem en skilsmisse
 • filminstruktøren roman polanskis erindringer fra hans barndom i polen til hans tid i hollywood
 • på titelsiden fejlagtigt: udgivet i samarbejde med nyt dansk litteraturselskab
 • tekst på tysk
 • indspillet i new jersey, usa 2005
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description
 • (dkabm) dc:abstract

Relevant for: Alle materialer.

term.genre

Navn: Genre (enkeltord)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk samt overordnede genrer 'fiktion' eller 'nonfiktion'.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer.

term.identifier

Navn: Identifier (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets identifiers.

Indhold: ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 13984004
 • 1398-4004
 • http://www.denstoredanske.dk/samfund,_jura_og_politik/eu/finanspagten
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier

Relevant for: Alle materialer.

term.isbn

Navn: ISBN (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets ISBN.

Indhold: ISBN-10 og/eller ISBN-13 numre som de findes i posten.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 9789150912524
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier xsi:type="ISBN"

Relevant for: Alle materialer med ISBN.

term.language

Navn: Sprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Sprogkoder og udfoldet sprog.

Eksempler:
 • dan
 • dansk
 • mul
 • flere sprog
 • und
 • sproget kan ikke bestemmes
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 lap
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.literaryForm

Navn: Litterær form (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets litterære form. Indekset er lavet til bibliotek.dk for at muliggøre søgning på litterær form på bogsøgesiden.

Indhold: Overordnet litterær form udtrykt som 'fiktion' eller 'nonfiktion'. Derudover enkelte andre specifikke betegnelser som tildeles på baggrund af metadata i danMARC2 posten.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
 • digte
 • noveller
 • romaner
 • tegneserier
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 j
 • (danMARC2) 504 a
 • (danMARC2) 505 a
 • (dkabm) dc:type
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer inden for overordnet værktype 'litteratur'. For de specifikke betegnelser er det mest relevant for bibliotekskatalogiseret materiale.

term.mainCreator

Navn: Hovedforfatter (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedophav.

Indhold: Navne på materialets hovedophav evt. med identificerende tilføjelser til navnet i form af f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • sjöwall maj
 • tudvad peter
 • gordon faulkner
 • king stephen f 1947
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (index) dkcclterm.po

Relevant for: Alle materialer.

term.mainTitle

Navn: Hovedtitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedtitel, dvs. ingen analytiske titler eller undertitler - hvis metadata giver mulighed for at skelne.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • the duran duran tribute album
 • samlede digte
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator)

Relevant for: Alle materialer.

term.nationality

Navn: Nationalitet for film (enkeltord)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap
 • (danMARC2) 508
 • (danMARC2) 512 a
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DBCO"
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DK5"

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

term.onlineAccess

Navn: Adgang via Internet (enkeltord)

Beskrivelse: Online materialers tilgængelighed via internettet, dvs. om de er frit tilgængelige eller om der er nogen begrænsninger på tilgængeligheden.

Indhold: Tobogstavsforkortelser og udfoldede værdier.

Mulige værdier:
 • od restricted
 • ou free
 • oi none
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 n
 • (link) ln:access

Relevant for: Alle online materialer.

term.partOf

Navn: Del af (enkeltord)

Beskrivelse: Hvilken publikation eller lignende som materialet indgår i, f.eks. i form af en værtspublikation.

Indhold: Navne på værtspublikationer, ISSN og ISBN numre.

Eksempler:
 • 87-503-7863-5
 • jyllands-posten 2008-06-08
 • lokalsamfundsforskning - tendenser og perspektiver red charlotte bøgh og claus b olsen
 • 0109-1182
 • discovering science
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf

Relevant for: Alle materialer der er en del af en anden publikation.

term.primaryLanguage

Navn: Hovedsprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedsprog eller primære sprog.

Indhold: Sprogkoder jf. ISO639-2.

Eksempler:
 • dan
 • eng
 • swe
 • mul
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.publisher

Navn: Forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag eller anden form for udgiver af materialet.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • gyldendal
 • scanbox entertainment
 • the japan journal ltd
 • goodwater music
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher

Relevant for: Alle materialer.

term.reviewContent

Kan også søges med alias: rm

Navn: Anmeldelsesindhold (enkeltord)

Beskrivelse: Indholdet i anmeldelsen.

Indhold: Ord fra anmeldelsen.

Eksempler:
 • en kvadratisk billedbog i serien om viggo der her leger med sine biler
 • victor har en stor samling biler og maskiner som han elsker at lege med
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 559 bcdeiy

Relevant for: Alle anmeldelser der har anmeldelsesindhold i danMARC2 felt 559.

Positioner ordene må stå fra hinanden for at give hit: 999

term.reviewedAccessType

Navn: Adgangsmåde for anmeldt materiale (enkeltord)

Beskrivelse: Om det anmeldte materiale er i fysisk eller online form.

Indhold: Anmeldt materiale i fysisk form har værdien 'physical', materiale med online adgang har værdien 'online'. Værdien 'none' bruges f.eks. for materiale der tidligere har været online tilgængeligt men som ikke længere kan findes.

Mulige værdier:
 • physical
 • online
 • none
Indhold kommer fra:
 • (adminData) accessType fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedCategory

Navn: Anmeldt voksen- eller børnemateriale (enkeltord)

Beskrivelse: Information om det anmeldte materiale er rettet til børn eller voksne.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • voksenmaterialer
 • børnematerialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedCreator

Kan også søges med alias: rf

Navn: Anmeldt ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • jørn jensen f 1946
 • haruki murakami
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedDate

Kan også søges med alias:

Navn: Dato for anmeldt materiale (enkeltord)

Beskrivelse: Det anmeldte materiales udgivelsesår eller dato.

Indhold: Årstal eller "ukendt årstal" som det fremgår af materialet. Spørgsmålstegn kan forekomme ved usikre udgivelsestidspunkter. I visse tilfælde kan tidspunktet være yderligere kvalificeret med måned og dato i formatet YYYY-MM-DD (gælder online materiale hvis oplysning findes i de modtagne data).

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • ukendt årstal
 • 20??
 • 2008-10-22
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser hvor posten for det anmeldte materiale også findes i brønden.

term.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (enkeltord)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedLiteraryForm

Navn: Anmeldt litterær form (enkeltord)

Beskrivelse: Den litterære form på det værk der anmeldes.

Indhold: Overordnet litterær form udtrykt som 'fiktion' eller 'nonfiktion'. Derudover enkelte andre værdier som tildeles på baggrund af metadata i danMARC2 posten for det anmeldte værk.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
 • digte
 • noveller
 • romaner
 • tegneserier
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 j fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 504 a fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 505 a fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:type fra posten på det anmeldte materiale
 • (adminData) genre fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser af litteratur.

term.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

term.reviewedSubject

Navn: Anmeldt emne (enkeltord)

Beskrivelse: Information om det anmeldte materiales emne.

Indhold: Emneord og klassemærker som givet i posten for det anmeldte materiale.

Eksempler:
 • katte
 • 32.28214
 • khanasserdalen
 • rock
 • computerspil
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedTitle

Kan også søges med alias: ri

Navn: Anmeldt titel (enkeltord)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedType

Navn: Anmelt materialetype (enkeltord)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af det anmeldte materiales materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type" fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedWorkType

Kan også søges med alias: rv

Navn: Anmeldt værktype (enkeltord)

Beskrivelse: Overordnet kategorisering af det anmeldte værk. Kan blandt andet bruges til at lave specifikke søgninger efter anmeldt musik eller andre værktyper uanset om det findes som cd, online eller andet.

Indhold: Prædefinerede overkategorier baseret på materialetypen.

Mulige værdier:
 • literature
 • periodica
 • movie
 • music
 • track
 • game
 • article
 • sheetmusic
 • map
 • review
 • bookdescription
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewer

Kan også søges med alias: rc

Navn: Anmelder (enkeltord)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.source

Navn: Oprindelse, originaltitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets originale titel eller værk som materialet er baseret på.

Indhold: Originaltitler eller titler som værket er baseret på.

Eksempler:
 • hypnotisören
 • op weg naar het paasfeest
 • nejimaki-dori kuronikure
 • alla vi barn i bulderbyn
 • beobachtung des beobachters
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:source

Relevant for: Materiale der er oversat eller baseret på et andet værk.

term.subject

Navn: Emne (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord og klassemærker som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk. Emne på anmeldelser er det anmeldte værks titel og svarer til indholdet i term.reviewedtitle (se denne).

Eksempler:
 • katte
 • children -- language
 • 32.28214
 • khanasserdalen
 • rock
 • computerspil
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (ej anmeldelser)
 • (index) dkcclterm.em (ej anmeldelser)

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.subjectType

Navn: Emneordstype (enkeltord)

Beskrivelse: Information om emneordets type.

Indhold: Henviser til de tre overordnede emneordstyper på DBC: fag, skøn og musik.

Mulige værdier:
 • dbcf
 • dbcs
 • dbcm
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCF"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCS"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCM"

Relevant for: Emneordsposter.

term.title

Navn: Titel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler med eventuelle tilføjelser, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike mp3
 • nejimaki-dori kuronikure
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) term.trackTitle

Relevant for: Alle materialer.

term.type

Navn: Materialetype (enkeltord)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med phrase.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml..

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.trackTitle

Navn: Titel på musiknummer (enkeltord)

Beskrivelse: Titler på musiknumre (tracks).

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • blue suede shoes
 • kantate nr 177
 • genio atrapado
 • en rose så jeg skyde
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track"

Relevant for: Musikposter som indeholder analytiske titler.

term.typeCategory

Navn: Overordnet materialekategori (enkeltord)

Beskrivelse: Indeks der bygger på postens bibliografiske kategori og angiver en overordnet materialekategori.

Indhold: Én af tre mulige kategorier, baseret på indhold i felt 008t, eller - for poster der ikke findes i danMARC2 - baseret på indhold i dc:type.

Mulige værdier:
 • mono
 • ana
 • peri
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 t
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

term.updateInfo

Navn: Opdateringsinformation (enkeltord)

Beskrivelse: Information om opdatering af posten.

Indhold: Pt. er der to mulige maskinelt genererede tekster med information om postens type eller opstilling er ændret.

Eksempler:
 • update opstillingsændring
 • update posttypeskift
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) y08 a

Relevant for: Poster der indgår i katalogiseringsfællesskabet.

term.workType

Navn: Værktype (enkeltord)

Beskrivelse: Overordnet kategorisering af værket. Kan blandt andet bruges til at lave specifikke søgninger efter musik eller andre værktyper uanset om det findes som cd, online eller andet.

Indhold: Prædefinerede overkategorier baseret på materialetypen.

Mulige værdier:
 • literature
 • periodica
 • movie
 • music
 • track
 • game
 • article
 • sheetmusic
 • map
 • review
 • bookdescription
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Phraseindekser

phrase.audience

Navn: Målgruppe (frase)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i pegi-mærkning, medierådsanbefaling og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser med foranstillet 'fra' eller formuleret som medierådets anbefaling.

Eksempler:
 • fra 14 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • for alle
 • fra 16+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

phrase.creator

Navn: Ophav (frase)

Beskrivelse: Personer og korporationer der er ophav til materialets indhold eller har været medvirkende til at frembringe det.

Indhold: Person- og korporationsnavne og eventuelle supplerende data i både ligefrem og inverteret orden.

Eksempler:
 • h. c. andersen f. 1805
 • andersen h c f. 1805
 • statens byggeforskningsinstitut
 • margrethe ii dronning af danmark
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (index) dkcclphrase.lfo

Relevant for: Alle materialer.

phrase.genre

Navn: Genre (frase)

Beskrivelse: Genrebeskrivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer samt de overordnede betegnelser 'fiktion' og 'nonfiktion'.

Eksempler:
 • jazz
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
 • leksikonartikel
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer, men bibliotek.dk genrebetegnelser findes kun for marc-poster med den fornødne genre-information.

phrase.originalTitle

Navn: Originaltitel (frase)

Beskrivelse: Materialets titel på originalsproget.

Indhold: Originaltitel som den fremgår af felt 241 a.

Eksempler:
 • nils holgerssons underbara resa genom sverige
 • nejimaki-dori kuronikure
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 241 a

Relevant for: Alle marcposter med felt 241 a.

phrase.reviewedCreator

Kan også søges med alias: lrf

Navn: Anmeldt ophav (frase)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • brahms johannes
 • jørn jensen f 1946
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (frase)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (frase)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedSubject

Navn: Anmeldt emne (frase)

Beskrivelse: Emnebetegnelser for anmeldt værk.

Indhold: Alle typer emneord.

Eksempler:
 • kvinder
 • politiske forhold
 • 1970-1979
 • 60.1
 • 99.4 jacobsen j p f 1847
 • skønlitteratur
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 652 ahefbc fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedTitle

Kan også søges med alias: lri

Navn: Anmeldt titel (frase)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator) fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedTitleSeries

Navn: Anmeldt serietitel (frase)

Beskrivelse: Titel på serie som det anmeldte materialet er en del af.

Indhold: Navne på forskellige typer af serier. For unavngivne serier indeholder indekset titlen på første del af serien.

Eksempler:
 • lonely planet
 • lucky luke
 • slagtebænk dybbøl
 • krimiserien med harry hole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series" fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series" fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser af materialer der har oplysninger om at de er en del af en serie.

phrase.reviewer

Kan også søges med alias: lrc

Navn: Anmelder (frase)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • breuning ulrich
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.shelf

Navn: Opstilling for musik (frase)

Beskrivelse: Opstillingsinformation pt. kun for musik.

Indhold: Udfoldede koder jf. kat-formats oversættelse af koder fra felt 039 a og b; http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.22.htm#pgfId=1574621.

Eksempler:
 • orkestermusik
 • folkemusik pakistan
 • middelalder renæssance antologier
 • rock
 • musik børn
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dkdcplus:shelf

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede musikposter der benytter de officielle koder i danMARC2 felt 039.

phrase.subject

Navn: Emne (frase)

Beskrivelse: Emnebetegnelser.

Indhold: Alle typer emneord, for anmeldelser er emne dog titel på det anmeldte værk og svarer til phrase.reviewedTitle (se denne).

Eksempler:
 • kvinder
 • politiske forhold
 • 1970-1979
 • 60.1
 • 99.4 jacobsen j p f 1847
 • skønlitteratur
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (ej anmeldelser)
 • (danMARC2) 652 ahefbc (ej anmeldelser)
 • (index) dkcclphrase.lem (ej anmdeldelser)

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

phrase.title

Navn: Titel (frase)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike
 • nejimaki-dori kuronikure
 • trækopfuglens krønike mp3
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclphrase.lti

Relevant for: Alle materialer.

phrase.titleFromSeries

Navn: Titel fra serie (frase)

Beskrivelse: Sammensætning af den konkrete titel på materialet og første del af den unavngivne serie som den er en del af. Indekset kan f.eks. bruges til at lave videresøgning på andre dele af en unavngiven serie, så man er sikker på at ramme den rigtige titel.

Indhold: Første del af frasen består af titlen på materialet, derefter følger titlen på første del i den unavngivne serie som materialet er en del af.

Eksempler:
 • rejsen over stepperne hulebjørnens klan
 • hulebjørnens klan hulebjørnens klan
 • dommedag als slagtebænk dybbøl
 • de rejste mod vest farvel til rottereden
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:title

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der har oplysninger om at de er del af en unavngiven serie.

phrase.titleSeries

Navn: Serietitel (frase)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er en del af.

Indhold: Navne på forskellige typer af serier. For unavngivne serier indeholder indekset titlen på første del af serien.

Eksempler:
 • lonely planet
 • lucky luke
 • gyldendals røde ordbøger
 • slagtebænk dybbøl
 • krimiserien med harry hole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"

Relevant for: Alle materialer der har oplysninger om at de er en del af en serie.

phrase.type

Navn: Materialetype (frase)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Svarer til term.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml..

Eksempler:
 • bog
 • tegneserie
 • lydbog net
 • blu-ray
 • playstation 3
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Praksisregel enkeltords-indekser (dkcclterm-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn Nærhed i indekset for at give hit Nærhed i alias-indekset for at give hit
dkcclterm.ac ac AGROVOC emneord    
dkcclterm.ag ag NAL emneord    
dkcclterm.aj aj Ajourføringstidspunkt    
dkcclterm.ar ar Anbefalinger og restriktioner i kodeform    
dkcclterm.au au Alfabetisk underdeling DK5    
dkcclterm.bc bc Producentens stregkode/EAN    
dkcclterm.br br Brugsret og tilgængelighed    
dkcclterm.bs bs Søge-/opstillingskoder for børnelitteratur    
dkcclterm.cl cl Klassifikation, alle koder    
dkcclterm.co co CODEN    
dkcclterm.cp cp COMPASS emneord    
dkcclterm.da da DBC almene emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.db db DBC-emneord    
dkcclterm.df df DBC-faglitterære emneord    
dkcclterm.dk dk DK5    
dkcclterm.ds ds DBC-skønlitterære emneord    
dkcclterm.ed ed EPT emneord    
dkcclterm.ef ef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.ej ej Ejerkode    
dkcclterm.ek ek Korporationsnavne som emneord    
dkcclterm.el el Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.em em Emneord    
dkcclterm.en en Numre på ens materiale    
dkcclterm.ep ep Personnavn som emneord    
dkcclterm.es es Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.et et Tidsangivelse som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.fb fb Forfatter i beskrivelsen    
dkcclterm.fg fg FUI-Koder    
dkcclterm.fl fl Forlagets navn    
dkcclterm.fm fm Formbetegnelse som emneord    
dkcclterm.fo fo Forfatter 6 5
dkcclterm.fv fv Forkortet version af punktbøger    
dkcclterm.gd gd Forældet dk-klassemærke    
dkcclterm.hm hm Primær materialebetegnelse    
dkcclterm.hs hs hovedsprog    
dkcclterm.ht ht Hovedtitel    
dkcclterm.ib ib ISBN    
dkcclterm.ic ic ISRC    
dkcclterm.id id Identifikationsnummer    
dkcclterm.im im ISMN    
dkcclterm.in in ISSN    
dkcclterm.ip ip Pakkeidentifikation    
dkcclterm.ir ir ISRN    
dkcclterm.is is Internationale standardnumre    
dkcclterm.ix ix LIX    
dkcclterm.ka ka Konsulentafmærkningskoder    
dkcclterm.ke ke Kontrollerede emneord    
dkcclterm.kg kg Konsulentgrupperingskoder    
dkcclterm.kk kk Katalogkode    
dkcclterm.kl kl Lokal klassifikation    
dkcclterm.km km Kartografiske oplysninger    
dkcclterm.kn kn Regions-Amt-Kommunenummer    
dkcclterm.ko ko Korporativ forfatter    
dkcclterm.kr kr Katalogkode - rettelse    
dkcclterm.kv kv Vedtagne former (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.kx kx Katalogkode - ekspres    
dkcclterm.ld ld ID-nummer på post på højere niveau    
dkcclterm.li li Link til autoritetsbase    
dkcclterm.ll ll LET-tal    
dkcclterm.ln ln Biblioteksnumre på katalogiseringskilde    
dkcclterm.ma ma Materialetype    
dkcclterm.me me Musikemneord    
dkcclterm.mo mo Musikopstilling    
dkcclterm.ms ms MESH emneord    
dkcclterm.na na Person- eller korporationsnavn (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.nb nb Niveau-emneord    
dkcclterm.nk nk Korporationsnavn (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.nl nl Library of Congress control number    
dkcclterm.nm nm Musikalsk notation    
dkcclterm.no no Noter    
dkcclterm.nr nr Numre    
dkcclterm.ns ns Note til materialevalg    
dkcclterm.nt nt Nøgletitel    
dkcclterm.nv nv Niveaukode for faglitteratur    
dkcclterm.oc oc OCLC control number    
dkcclterm.ok ok Klassifikation som opstilling    
dkcclterm.op op Oprettelsesdato    
dkcclterm.ou ou Sprog i originaludgave    
dkcclterm.pa pa Paralleltitel    
dkcclterm.pe pe Personlig forfatter    
dkcclterm.po po Opstillingselement    
dkcclterm.pu pu Forlagets hjemsted    
dkcclterm.rt rt Relationstitel, periodica    
dkcclterm.se se Serietitel    
dkcclterm.sf sf Seddelfortegnelseskoder    
dkcclterm.sn sn Stednavn som emneord (DBC) (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.so so Serieoplysninger uden numre    
dkcclterm.sp sp Sprog    
dkcclterm.st st Senere titel    
dkcclterm.ta ta Tidsangivelse som emneord (DBC) (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.te te Titel som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.tf tf Tidligere og lokale faustnumre    
dkcclterm.tg tg Tilgængelighed    
dkcclterm.ti ti Titel   20
dkcclterm.ts ts Tekniske oplysninger    
dkcclterm.tt tt Tidligere titel    
dkcclterm.ub ub Udgavebetegnelse    
dkcclterm.uk uk Ukontrollerede emneord    
dkcclterm.ul ul Udgivelsesland    
dkcclterm.us us Emneord (Læsekompasset og emneordsbasen)    
dkcclterm.ut ut Uniform titel    
dkcclterm.uu uu Udgivelsesstatus    
dkcclterm.vp vp Værtspublikationstitel    
dkcclterm.ww ww URL    
dkcclterm.år år Udgivelsesår    

Til toppen af siden

Praksisregel langords-indekser (dkcclphrase-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn
dkcclphrase.bcm bcm BCM klassifikation
dkcclphrase.dbk dbk DB klassifikation
dkcclphrase.ddc ddc Dewey klassifikation
dkcclphrase.lac lac AGROVOC emneord
dkcclphrase.lag lag NAL emneord
dkcclphrase.lau lau DK5 alfabetisk underdeling
dkcclphrase.lbr lbr Brugsret og tilgængelighed
dkcclphrase.lcc lcc LCC klassifikation
dkcclphrase.lcl lcl Klassifikation, alle felter (OBS: indeholder 085 udover koder i cl)
dkcclphrase.lcp lcp COMPASS emneord
dkcclphrase.lda lda DBC almene emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.ldb ldb DBC emneord
dkcclphrase.ldf ldf DBC-faglitterære emneord
dkcclphrase.ldk ldk DK5 klassifikation
dkcclphrase.lds lds DBC-skønlitterære emneord
dkcclphrase.led led EPT emneord
dkcclphrase.lef lef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.lek lek Korporationsnavne som emneord
dkcclphrase.lel lel Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lem lem Alle emneord
dkcclphrase.lep lep Personnavne som emneord
dkcclphrase.les les Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.let let Tidsangivelse som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lff lff Forfatter med funktionsangivelser
dkcclphrase.lfm lfm Formbetegnelse som emneord DBC
dkcclphrase.lfo lfo Forfattere
dkcclphrase.lgd lgd Gammel DK5 klassifikation
dkcclphrase.lht lht Hovedtitel
dkcclphrase.lke lke Kontrollerede emneord
dkcclphrase.lkl lkl Lokal klassifikation
dkcclphrase.lkn lkn Regions-Amt-Kommunenummer
dkcclphrase.lko lko Korporativ forfatter
dkcclphrase.lkv lkv Kun vedtagne former (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lme lme Musikemneord
dkcclphrase.lmo lmo Musikopstilling - udfoldet tekst
dkcclphrase.lms lms MESH emneord
dkcclphrase.lna lna Person- og korporationsnavne (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lnb lnb Niveau/brugerkategori
dkcclphrase.lnk lnk Kooperationsnavn (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lnt lnt Nøgletitel
dkcclphrase.lok lok Klassifikation som opstilling
dkcclphrase.lpa lpa Paralleltitel
dkcclphrase.lpe lpe Personlig forfatter
dkcclphrase.lpo lpo Opstillingselement
dkcclphrase.lrt lrt Periodica relationstitel
dkcclphrase.lse lse Serietitel
dkcclphrase.lsn lsn Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lso lso Serieoplysninger uden numre
dkcclphrase.lst lst Senere titel
dkcclphrase.lta lta Tidsbetegnelse som emneord
dkcclphrase.lte lte Titel som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lti lti Titel
dkcclphrase.lts lts Tekniske oplysninger
dkcclphrase.ltt ltt Tidligere titel
dkcclphrase.luk luk Ukontrollerede emneord
dkcclphrase.lus lus Emneord (Læsekompasset)
dkcclphrase.lut lut Uniform titel
dkcclphrase.lvp lvp Værtspublikationstitel
dkcclphrase.lvx lvx Værtspublikationstitel uden nummeroplysninger
dkcclphrase.mfo mfo Forfattere med marc-feltnavn
dkcclphrase.mti mti Titel med marc-feltnavn
dkcclphrase.nal nal NAL klassifikation
dkcclphrase.nlm nlm NLM klassifikation
dkcclphrase.udk udk UDK notation

Til toppen af siden

Administrative indekser (rec-indekser)

rec.hasCoverUrl

Navn: Forside findes (post/objekt)

Beskrivelse: Information om hvorvidt post/objekt i brønden har en tilknyttet forside enten som relation (hasCover) eller gennem moreInfo.

Indhold: Kan indeholde streng-værdien true, false eller mangle helt. Designet til at kun værdien 'true' anvendes i søgning.

Mulige værdier:
 • true
 • false
Indhold kommer fra:
 • (dbcaddi:hasCover relation)

Relevant for: Primært kilder hvor metadata indeholder url til en forside eller andet 'cover' billede samt poster som har en forside i moreInfo.

rec.id

Navn: ID (post/objekt)

Beskrivelse: ID-numre for posten eller objektet i brønden.

Indhold: Ud over værdi fra ac:identifier indeholder indekset værdier der identificerer posten eller objektet i brønden. Brøndens id for katalogposter er sammensat af et namespace og et faustnummer. Da indekset er tokenized kan der hittes alene på en del af den samlede identifier f.eks. faustnummer. Faustnummer alene er dog ikke en entydig identifier i brønden.

Eksempler:
 • 870970-basis:23645564
 • 766500-katalog:23645564
 • 23645564|766500
 • 150012-leksikon:171671
 • 171671|150012
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:identifier
 • (konstrueret id fra brønden)

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Holdingsitem-indekser

holdingsitem.accessionDate

Kan også søges med alias: bad

Navn: Materialets accessionsdato (beholdning)

Beskrivelse: Dato for hvornår materialet blev indlemmet i bibliotekets samling.

Indhold: Dato udtrykt i UTC-tid i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Dato modtaget fra biblioteket omdannes til UTC-tid.

Eksempler:
 • 1970-01-01t00:00:00z
 • 2016-11-17t23:00:00z
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) accessionDate

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.agencyId

Kan også søges med alias: bai

Navn: Biblioteksnummer (beholdning)

Beskrivelse: Biblioteksnummer. Bruges til at afgrænse til det enkelte biblioteks bestand.

Indhold: 6-cifret biblioteksnummer.

Eksempler:
 • 761500
 • 710100
 • 775100
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) agencyId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.branch

Kan også søges med alias: branch

Kan også søges med alias: bfi

Navn: Filial (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på filialniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • tranbjerg
 • østerbro
 • felsted centralskole
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) branch

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.branchId

Kan også søges med alias: bii

Navn: Filial-id (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på filialniveau.

Indhold: Værdien er den officielle filial-id.

Eksempler:
 • 761501
 • 830410
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) branchId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.circulationRule

Kan også søges med alias: bur

Navn: Udlånsregel for materialet (beholdning)

Beskrivelse: Udlånsregler eller -muligheder.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • normalt udlån
 • 14 dage
 • booking
 • 30
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) circulationRule

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.department

Kan også søges med alias: baf

Navn: Afdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på afdelingsniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • voksen
 • musik
 • depot
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) department

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.firstAccessionDate

Kan også søges med alias: bfd

Navn: Materialets første accessionsdato (beholdning)

Beskrivelse: Dato for hvornår det første eksemplar af materialet blev indlemmet i bibliotekets samling.

Indhold: Dato udtrykt i UTC-tid i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Dato modtaget fra biblioteket omdannes til UTC-tid men man behøver ikke at bruge 'Thh:mm:ssZ' i søgningen.

Eksempler:
 • 1970-01-01t00:00:00z
 • 2016-11-17t23:00:00z
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) firstAccessionDate

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.itemId

Kan også søges med alias: bmn

Navn: Eksemplar id (beholdning)

Beskrivelse: Id for det enkelte eksemplar, f.eks. stregkode eller rfid.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • rowguid-81bcdef1-4ca2-46aa-ab74-e04dfeb64d9e
 • 5043827148
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) itemId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.loanRestriction

Kan også søges med alias: btg

Navn: Udlånsbegrænsning (beholdning)

Beskrivelse: Kode for materialets tilgængelighed.

Indhold: Gyldige værdier for materialets tilgængelighed, svarende til de af Bibliografisk Råd vedtagne værdier for felt 096 delfelt r.

Mulige værdier:
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) loanRestriction

Relevant for: Beholdninger på materiale der har begrænset udlån.

holdingsitem.location

Kan også søges med alias: bos

Navn: Underafdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering, niveauet under afdeling.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • musik
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) location

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.status

Kan også søges med alias: bhs

Navn: Materiale status (beholdning)

Beskrivelse: Tilgængelighedsstatus for de enkelte eksemplarer af materialet.

Indhold: Værdier som er gyldige i forhold til Holdings Item Update, dog ikke 'decommissioned'.

Mulige værdier:
 • notforloan
 • onloan
 • onorder
 • onshelf
 • online
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) status

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.subLocation

Kan også søges med alias: bdo

Navn: Delopstilling (beholdning)

Beskrivelse: Delopstilling for materialet.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • fantasy
 • spænding
 • stor skrift
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) sublocation

Relevant for: Beholdninger.

 

Match

Match Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.9.2019

Enhedsmatch
Værkmatch
Visning i bibliotek.dk
Uddybende om match

Enhedsmatch

Enhedsmatch er en rutine som skal sikre at brugeren ikke præsenteres for alle biblioteksposter der beskriver samme titel og udgave - det er uoverskueligt og for de fleste brugere unødvendigt at se mere end én post. Princippet er at der kun vises én katalogisering af samme manifestation. En manifestation defineres som en konkret udgave i en bestemt materialetype af et værk.

Kriterier for enhedsmatch
Litteratur
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (litteratur)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (litteratur), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Noder
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (noder)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (noder), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Musik
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (musik)
Film
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (film)
Anmeldelser
Ingen enhedsmatch
Artikler
Match på titel, ophav, årstal, materialetype og ISSN på værtspublikation
Periodica
Match på ISSN, titel og overordnet materialetype (årbøger for sig)
Andet
Match på titel, ophav og overordnede materialetype.
Der tages højde for at forskellige materialetyper, fx bog og lydbog ikke matches, selvom alle nævnte parametre er ens.
Poster fra kilder, fx Ebrary, bliver ikke matchet med biblioteksposter

Værkmatch

(Nedenstående gælder ikke flerbindsværker, disse matches kun på bindniveau)

For at vise brugeren at samme værk ofte findes i flere udgaver og flere materialetyper kan posterne vises i en samlet værkklynge.
I brønden værkmatches der dels på flere udgaver af samme værk dels på visse materialetyper hvor værkmatch skønnes relevant.
Principper for værkmatch

 • Alle udgaver af et værk der har samme materialetype, samles i ét værk
 • Et værk på forskellige sprog matches ikke
 • Artikler matches ikke med noget
 • Noder matches kun med sig selv (papirnoder og e-noder), men matches ikke med indspillet musik
 • Indspillet musik matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper) men ikke med andet
 • Anmeldelser matches ikke, men relateres i stedet, fx til bog
 • Elektroniske materialer matches med det fysiske materiale (musik, bog, lydbog, periodika, film, spil, kort, noder)
 • Film matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med bog. I stedet har bogposten en relation til filmatiseringen.
 • Spil matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med fx bøger eller film
 • Periodika matches (papirudgaver og e-udgaver) hvis titel og udgiver er éns.
 • Kort matches (papirkort og e-kort) hvis titel og udgiver er éns.
 • Andet: Materialetyper der på mellemværk-niveau tilhører betegnelsen "Andet", matches ikke med noget - fx teateropførelser, arkitekturtegninger, dias osv.

Det angives ikke i posten hvilket værk posten evt. hører til. Det er en række opstillede regler der gennemløbes. Derfor kan der opstå situationer hvor poster ikke finder korrekt sammen.

Visning i bibliotek.dk

For at illustrere værkvisning beskrives her hvordan bibliotek.dk har implementeret værkvisning.
I det korte vis-format i bibliotek.dk præsenteres brugeren for de data der er fælles for et værk, uanset materialetype. Desuden vises ikoner for den overordnede materialetype.
I det udfoldede format i bibliotek.dk vises hver overordnede materialetype ("mellemværk") under en fane, fx Bøger, Lydbøger, Net. Flere udgaver inden for samme type kan ses ved at klikke på Vis alle udgaver.

 

Uddybende om match

Her kan du læse mere om matchregler i brønden: Match i brønden (pdf)

Relationer

Relationer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.03.2015

I brønden dannes relationer mellem objekter, så informationer fra en kilde, kan berige data fra en anden kilde. Relationerne udleveres af webservicen addi og i VIP kan du selv bestemme, hvilke kilder eller dele af en kilde, der skal udleveres som en relation.

Eksempler på relationer er en anmeldelse af en bog, som kan vises, når brugeren har fundet bogposten eller en beskrivelse af en forfatter, som kan vises, når brugeren har fundet en bog af den pågældende forfatter. Relationer kan være dannet mellem objekter i brønden, men kan også dannes til oplysninger udenfor, eksempelvis URL'en til en lydbid til et musiknummer.

Oversigt over relationer i Brønd 3

Artikel i værtspublikation

Artikler (avisartikler, tidsskriftsartikler) bør have relation til den værtspublikation de optræder i.
Relationen vælges i VIP for de kilder som man ønsker at bruge værtspublikationer fra.

dbcbib:isPartOfManifestation

Debat af artikel

Hvis en artikel debatterer en anden artikel (eller anmeldelse) kan de udleveres samlet gennem relationen "debat af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:discusses
dbcaddi:discussedIn

Fortsættelse af artikel

Hvis en artikel er en fortsættelse af en anden artikel, kan de udleveres samlet gennem relationen "fortsættelse af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:continues
dbcaddi:continuedIn

Analyse og analyseret værk

Pt. er det Litteratursiden der indeholder analyser relevante for denne type relation.
Relationstypen vælges i VIP under Litteratursiden, hvis man ønsker at kunne vise det analyserede værk sammen med litteraturanalysen (eller litteraturanalysen sammen med det analyserede værk, alt efter hvad søgningen har hittet i).

dbcaddi:isAnalysisOf
dbcaddi:hasAnalysis

Anmeldelse og anmeldt værk

Denne relation er pt. relevant for DBC's anmeldelsesposter og materialevurderinger samt for anmeldelser på Litteratursiden.dk.
Vælges i VIP for de kilder man ønsker at udlevere anmeldelser fra. Dvs. hvis den vælges for materialevurderinger, så vil man kunne udlevere metadata og fuldtekst fra materialevurderingen hvis der f.eks. er hittet i et værk hvortil der findes en materialevurdering.

dbcaddi:isReviewOf
dbcaddi:hasReview

Filmatisering

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og et bogforlæg samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:hasAdaptation
dbcaddi:isAdaptationOf

Filmmanuskript

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens manuskript samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isManuscriptOf
dbcaddi:hasManuscript

Soundtrack til film

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfMovie
dbcaddi:hasSoundtrack

Soundtrack til spil

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på et spil og dets soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfGame
dbcaddi:hasSoundtrack

Ophavsbeskrivelse

Ophavsbeskrivelser kommer blandt andet fra Litteratursiden, Forfatterweb og fra bøger der omhandler en forfatter, en instruktør eller andet ophav.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at benytte som ophavsbeskrivelse. Dvs. hvis den vælges for Litteratursiden, så kan man få udleveret poster fra Litteratursiden som relationer til bøger af de forfattere som Litteratursiden har forfatterportrætter på.

dbcaddi:hasCreatorDescription

Beskrivelse fra forlag

Lydbøger og ebøger kan have relationer til et forlags beskrivelse af lyd-/ebogen.
Vælges i VIP som relation hvis man ønsker at få beskrivelsen fra forlaget udleveret som relation fra lydbøger og ebøger.

dbcaddi:isDescriptionFromPublisherOf

dbcaddi:hasDescriptionFromPublisher

Fuldtekst (eller online adgang)

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en url og et linkobjekt, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at kunne give online adgang til (bemærk dog oplysningerne i objektet om hvorvidt der er fri eller begrænset adgang).

Teknisk beskrivelse af relationen: dbcaddi:hasOnlineAccess

 

hasOnlineAccess

hasOnlineAccess stw@dbc.dk

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have en relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en relationUri og et linkObject, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.


relationUri

En url specificeret i relationUri kan indeholde placeholders som f.eks. [PROVIDERSLIBRARYID]. I opsætningen af den service eller brugergrænseflade, hvor url'en skal benyttes, skal disse erstattes biblioteksspecifikke oplysninger.

linkObject

linkObjectets elementer skal kunne bruges til ensartet, automatisk at

 1. formidle adgangsmulighederne for slutbrugere (f.eks. om der er adgang hjemmefra og for hvem) og
 2. kunne sikre opsætning af en adgangsgivende url, (ofte skal Url’en omskrives i brugergrænsefladen, for at adgangen virker).

Hvis der er flere typer af adgange til den ressource, relationUri linker til, gentages linkObject for hver af disse (se f.eks. eReolen-eksemplet nedenfor).

LinkObjectet består af de følgende elementer og parametre:

Elementer i linkObject
 Element  Beskrivelse  Mulige parametre  Kan gentages  Obligatorisk 
 accessType  hvordan indhold kan tilgås download, streaming, time limited access, time limited download, time limited streaming, rest  nej  nej
 access  vilkår for at tilgå indhold  free, onsite, preview, proxy, login (hed tidligere remote)  nej  nej
 linkTo  hvad uri peger på  webservice, website, resolver, image  nej  ja
 collectionIdentifier  collectionIdentifier som definerer hvilke(n) kilde(r) linket tilhører  f.eks. 150021-bibliotek  ja  ja

 

Mulige værdier i accessType
 Værdi  Beskrivelse
download bruges for ressourcer, hvor indhold kan downloades, og så bruges offline
rest bruges f.eks. for infomedia webservice
streaming bruges for ressourcer, hvor indhold kan streames, f.eks. Filmstriben
time limited

bruges for ressourcer, hvor indhold kan tilgås i begrænset tid, f.eks. eReolen og Netlydbog

accessType bruges til at beskrive hvordan brugeren kan tilgå indholdet, f.eks. ved at downloade eller streame. Hvis der er en begrænsning på hvor lang tid brugeren kan tilgå indholdet tilføjes 'time limited' f.eks. time limited download.

 

Mulige værdier i access
 Værdi  Beskrivelse
free bruges for ressourcer, hvor indhold er frit tilgængeligt
onsite bruges for ressourcer, hvor indhold er tilgængeligt på biblioteket,  f.eks. Filmstriben på Biblioteket
preview bruges for ressourcer, hvor der linkes til et preview (i stedet for hele materialet), f.eks. Safari books
proxy bruges for ressourcer, hvor url'en skal proxies, for at give adgang. Proxy betyder også at brugeren enten skal logge ind, eller få adgang onsite på biblioteket
login bruges for ressourcer, hvor man skal logge ind for at få adgang, f.eks. Filmstriben Fjernleje

access parameteren bruges til at at beskrive hvilke muligheder for tilgang, der er til materialet, f.eks. om der er fri adgang til kilden eller om det skal tilgås gennem en proxy.

 

linkTo
 Værdier  Beskrivelse
webservice (f.eks. infomedia)
website vil blive brugt til de fleste resourcer
resolver Bruges kun ved relationer af typen hasOpenUrl
image link til billede

linkTo parameteren er obligatorisk og beskriver hvad for en slags ressource linket fører til, f.eks. om man kommer til et website eller om det er en webservice man bruger.

Eksempler

hasOnlineAccess relationer for Ebrary Academic

<relation>
 <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>preview</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
    </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
 

hasOnlineAccess relationer for eReolen:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited streaming</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for infomedia:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>onsite</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for Biblioteksvagten:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://biblioteksvagten.dk/single_question.asp?quid=d63d3fec-81b5-4c7e-b1bc-eddeff709f78|150024</relationUri>
  <linkObject>
    <access>free</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150024-bibvagt</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

 

Sortering og rankering

Sortering og rankering Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

Sortering
Rankering
Relevansrankering
Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

Sortering

Ved sortering forstås ordning af poster efter et princip som betyder at den samme mængde poster sorteres på samme måde uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt.

Man kan vælge mellem forskellige sorteringsmuligheder:

 • Udgivelsesår - nyeste først
 • Udgivelsesår - ældste først
 • Titel: a-å
 • Titel: å-a
 • Forfatter: a-å
 • Forfatter: å-a
 • Serie i rækkefølge

Ialt findes disse sorteringsmuligheder:
acquisitionDate_ascending, acquisitionDate_descending, article_date_ascending, article_date_descending, creator_ascending, creator_descending, date_ascending, date_descending, numberInSeries_ascending, nmumberInSeries_descending, record_owner_ascending, record_owner_descending, title_ascending, title_descending, work_type_ascending, work_type_descending
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)

Rankering

Rankering (eller rangering) er et samlebegreb for dynamiske ordningsmetoder for poster hvor måden brugeren har søgt på betyder noget for rækkefølgen af poster.

 

Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

 

Der er en række elementer i Opensearch som kan bruges til rankering - og flere er på vej.
Man kan fx prioritere at søgetermerne som står i et bestemt felt skal prioriteres fx sort=rank_creator
Man kan lave sin egen userDefinedRanking hvor man giver forskellige elementer (creator, subject, title) forskellige vægte.
Man kan også bruge userDefinedBoost til at vægte bestemte elementer højere end andre.
Der findes disse rankeringsmuligheder i servicen: rank_creator, rank_frequency, rank_general, rank_main_title, rank_none, rank_subject, rank_title.
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)
DBC har arbejdet med at lave rankeringsalgoritmer som brugeren/biblioteket kan vælge at bruge eller ej. Se nærmere bibliotek.dk's rankeringsalgoritmer
 

test_cqlstandarden

test_cqlstandarden mdy

her er noget om søgning

testCql_underdeling

testCql_underdeling mdy

hfudhetvsnrjg jhuierhgvuildr sehtudrhtg

Visning

Visning Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 12.01.2016

Visning på en grænseflade kan ske på mange forskellige måder selvom man søger i den samme brønd.
Denne side giver et overblik over de elementer der indgår i en visning.

Data kommer fra brønden
Grænsefladen
Rækkefølge ved visning inden for et værk
bibliotek.dk - et eksempel

 

Data kommer fra brønden

De data man bruger til visning kommer fra brønden. Man kan få data i formaterne DKABM eller MarcXchange, men kan naturligvis kun vise data som faktisk findes i posterne.
De to formater har forskellig specifikationsgrad. Ønsker man at kunne være meget specifik med hensyn til hvilke data der vises for hvilke poster, er der flest muligheder hvis man henter posterne i MarcXchange.

Grænsefladen

Det er den lokale grænseflade som skal omforme det der kommer fra brønden til forståelige visformater.
For nogle vil det være vigtigt at kunne lave et ganske kort format med ensartede oplysninger for hver post, for andre kan det være væsenligt allerede fra start at hente supplerende data som fx en forside eller en omtale.
Derfor er det lokalt man beslutter hvilke data der skal vises hvornår, og hvilke redskaber man bruger.

Rækkefølge ved visning inden for et værk

Rækkefølge ved visning af manifestationer i et værk (sortering inden for ét værk) er implementeret på denne måde i OpenSearch:

Materialetyper
Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge inden for én materialetype
Inden for én materialetype bestemmes rækkefølgen af det antal eksemplarer biblioteket har, så den udgave der haves i flest eksemplarer kommer først. Dog sorteres særudgaver og bogklubudgaver nederst.

bibliotek.dk - et eksempel

Se mere om bibliotek.dk's visningsprincipper og -formater:
Visning på bibliotek.dk

Webservices

Webservices Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 30.4.2020

Denne side giver en kort orientering om de webservices, der benyttes ved brug af Databrønden.

Når der arbejdes i Databrønden, er der en række webservices, der sørger for interaktion mellem grænsefladen og selve brønden samt udlevering af forsider, brugerspor mv. Det drejer sig om følgende services:

 • Open search
 • Open suggestion
 • OAI
 • Forsideservice (moreinfo)
 • Infomedia webservice

 

De nævnte services, der skal benyttes, indsættes som link i bibliotekets administrationsmodul til grænsefladen (dette gøres evt. af DDB). For forsideservice skal der desuden indsættes et login og password, som er det samme, der benyttes til netpunkt.

 

Open search

Open search er den vigtigste service i det samlede servicekompleks, idet den foretager selve søgningen i Brønden og leverer resultatet til grænsefladen. Indeholdt i søgeresultatet er poster, der matcher søgningen inkl. relationer, rankering og sortering af de fundne poster samt facetter.

Du kan læse mere om Open search

Open suggestion

Open suggestion Servicen laver opslag i brøndens søgeregistre. Det er parameterstyret hvilket register, der returneres forslag fra. Servicen kan kombinere med afgrænsninger, fx på materialetype.

Du kan læse mere om Open suggestion

OAI

Forsideservice

Forsideservice returnerer links til for- og bagsider til materialer i DanBib. De enkelte materialer identificeres via faustnummer, lokalt postnummer eller ISBN.

Du kan læse mere om Forsideservice

Infomedia webservice

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser. Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx bibliotek.dk og lokale kataloger). Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Du kan læse mere om Infomedia webservice

Driftstid

Driftstid Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 12.01.2018

Databrønden og webservices er normalt åbent for søgning mv. døgnet rundt. Kundens adgang til Databrønden er kun begrænset i forbindelse med den natlige backup af Databrønd og webservices og i forbindelse med driftsafbrydelser, der skyldes vedligeholdelse af driftsmiljøet eller rettelse af driftsfejl.

Primær driftstid

Systemets primære driftstid, hvor der er overvågning på systemet er følgende:

 • Alle dage kl. 8 - 22 på nær
 • Helligdage, Grundlovsdag, 1. maj, 24. og 31. december kl. 8-16

 

Sådan bruger I appeldata

Sådan bruger I appeldata lho

Appeldata er et supplement til den traditionelle måde at beskrive bøgers emne på. De udtrykker bøgernes stemning, skrivestil, tempo, miljø med mere, så der kan søges på brugernes smag og præferencer for deres læseoplevelse.

På voksen skønlitteratur beskrives følgende aspekter:

 • Stemning (9 forskellige formuleringer: positiv, humoristisk, romantisk, erotisk, dramatisk, trist, uhyggelig, fantasifuld, tankevækkende)
 • Fortælleteknik, som beskriver skrivestil og struktur, fortællerstemme, tempo 
 • Ramme, som beskriver miljø og univers 

På børnelitteratur (både skøn- og faglitteratur) er appelordene målrettet børnene selv og er derfor mere simple, bestående af:

 • Stemning (7 forskellige formuleringer: rar, sjov, romantisk, spændende, trist, uhyggelig, tankevækkende)
 • Emne/genre 

Børnelitteratur har ud over egentlige appeldata også markering på skala 1-5 for:

 • sværhedsgrad, fra let til svær
 • mængde af illustrationer, fra få til mange
 • bogens længde, fra kort til lang
 • hvor realistisk eller fantastisk bogen er, fra meget realistisk til meget fantastisk

Der er pr. april 2024 omkring 10.500 børnebøger inden for aldersgruppen 8-12 år og ca. 11.700 titler inden for voksen skønlitteratur, der har fået tildelt appeldata.

Søgbarhed i Netpunkt

I systemer der endnu bruger Open Search søgeservice (fx Netpunkt) kan man søge på appeldata med søgekoderne us/lus (søger kun i appeldata, for både voksne og børn). Man kan også søge på appeldata via de generelle emnesøgekoder em/lem. Med em/lem finder man pt. kun børnelitteratur; voksenlitteraturen kommer i løbet af maj 2024.

Et eksempel på en søgning i Netpunkt der gør brug af appeldata for børn er: lus="den store verden" AND lus="venskaber" AND us="tankevækkende".

Et eksempel på en søgning med appeldata for voksne er: us="filosofisk" AND lus="alvidende fortæller".

Hvis man vil se hvilke appeldata en titel har, kan man vælge vis-formatet danMARC2 i Netpunkt og se under felt 664 for børnelitteratur og felt 665 for voksenlitteratur.

Søgesyntaksen er den samme i Cicero.

Søgbarhed i bibliotek.dk

I bibliotek.dk er appeldata søgbare under avanceret søgning som "emne". 

Derudover kan man benytte følgende søgekoder, hvis man i avanceret søgning selv vil udforme søgeudtrykket som CQL:

 • term.mood og phrase.mood (stemning)
 • term.narrativeTechnique og phrase.narrativeTechnique (fortælleteknik)
 • term.setting og phrase.setting (ramme)
 • term.childrentopic og phrase.childrentopic (emne/genre for børn)

 

Høst af poster via OAI

Høst af poster via OAI mdy

DBC OAI Repo

DBC OAI Repo er et repositorie hvorfra det er muligt at høste rå poster fra databrønden ud fra OAI-PMH standarden 

Nærmere tekniske detaljer om hvordan servicen bruges er beskrevet på https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo

Høstning af poster

OAI-PMH standarden handler om høstning af poster, ikke søgning. Høstningen kan tage udgangspunkt i et datasæt (set), postens tidsstempel for seneste ændring (timestamp) og/eller dens identifier.

Der er tre forskellige måder at høste poster på fra DBC OAI Repo;

 • ListRecords (hent poster)
 • ListIdentifiers (hent kun posternes identifiers i repositoriet og ikke selve posterne)
 • GetRecord (hent en specifik post ud fra dens identifier i repositoriet)

Hvordan de forskellige høstninger kan sættes op fremgår af den tekniske dokumentation på https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo

DBC OAI Repo identifier

Som identifier på en post i DBC OAI Repo bruges den bibliografiske posts faustnummer med basenummer og bindestreg foranstillet. F.eks. ’870970-23645564’ hvor 870970 er basenummer og 23645564 er faustnummer.

Datasæt der kan høstes fra

Det er pt. fire datasæt man kan høste poster fra. To af sættene (NAT og ART) er frit tilgængelige, mens de to andre (BKM og ONL) kræver abonnement, og at man identificerer sig med netpunkt-triple ved kaldet til servicen.

 • NAT: Nationalbibliografiske poster (fra base 870970 og 870971)
 • ART: Artikelposter (eksklusive anmeldelser) registreret af DBC (fra base 870971)
 • BKM: Bibliotekskatalogiseret materiale (fra base 870970)
 • ONL: Online materialer registreret som nationalbibliografi eller bibliotekskatalogiseringer (fra base 870970)

Servicens ListSets funktion viser navngivning og nærmere beskrivelse af de tilgængelige datasæt. (se https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo)

Tidsstempel for seneste ændring

Det tidsstempel der sættes på en post i DBC OAI Repo er ikke det samme som det tidsstempel der står i selve danMARC2-posten. Det tidsstempel der kan benyttes ved høstning fra DBC OAI Repo er tidspunktet for hvornår posten senest har ændret sig i dette repositorie. En opdatering af danMARC2 posten vil naturligvis føre til en efterfølgende opdatering i OAI Repo'et, men andre ændringer kan også betyde at tidsstemplet for seneste opdatering vil ændre sig.

Udleveringsformater

Poster kan udleveres i et simpelt Dublin Core-format eller i danMARC2 marcxchange. Kaldet til servicen skal indeholde information om, hvilket format man ønsker at få posterne udleveret i.  

Dublin Core formatet består af elementerne:

 • dc.title (titel fra danMARC2 felt 245)
 • dc.creator (ophav/opstilling fra felt 100 og 110)
 • dc.publisher (forlagsoplysninger fra felt 260)
 • dc.contributor (ophav og medvirkende fra felt 700 og 710)
 • dc.date (udgivelsesdato fra felt 008)
 • dc.identifier (identifikatorer fra felt 001 og 021)
 • dc.source (originaltitel fra felt 241)
 • dc.language (sprogkode fra felt 008)

Hvilke formater der udleveres og hvad de hedder i servicen ses med servicens ListMetaDataFormats (se https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo)

Når posterne udleveres i danMARC2 marcxchange-formatet, er det som de rå poster, der er lagret i brønden. De følger standarden for danMARC2-formatet og DBC’s katalogiseringspraksis. Dog vil hoved- og sektionsposter også indeholde felt 015 med faustnummer på underliggende poster, således at disse poster kan høstes ud med servicens GetRecord funktion (se https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo)

Hoved-, sektions- og bindposter

Bindposter, der er indeholdt i et af de definerede datasæt i DBC OAI Repo, vil trække deres overliggende poster med ud ved udlevering i danMARC2 marcxchange formatet. Posterne vil udleveres i en samlet collection med 2-3 records (hovedpost, evt. sektionspost, bindpost).

Hvis en hoved- eller sektionspost er blevet opdateret, vil en mere eller mindre tilfældig bindpost også have fået en ny opdateringsdato (timestamp). Den pågældende bindpost vil blive udleveret sammen med sine overliggende poster som beskrevet ovenfor under ’Udleveringsformater’.