DanBib generelt

DanBib generelt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.01.2015

Information om DanBib er opdelt således:

 • DanBib generelt: information om indhold, aflevering af data til DBC, hentning af data fra DBC og anden information som gælder uanset adgangsform
 • Lånesamarbejde: overblik over bestilling, BOB og VIP
 • DanBib via netpunkt: informationer som kun vedrører web-adgangen
 • DanBib via Zpunkt: informationer som kun vedrører Z-adgangen

DanBib - et overblik

DanBib-konceptet
Dataleverandører
Datamodel
Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-konceptet

DanBib er det fælles bibliografiske overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen og omfatter en fælles bibliografisk database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker.
DanBib er både den nationale fælleskatalog og bibliotekernes digitale infrastruktur. Systemet omfatter også fælles funktioner vedrørende formidling af lånesamarbejdet, genbrug af bibliografiske data, verifikation samt gennemstilling til relevante udenlandske databaser.
Anvendelse af fælles tekniske og bibliografiske standarder binder DanBib og bibliotekernes lokale systemer sammen.

Dataleverandører

DanBib-basen er opbygget af leverancer fra følgende kilder:

 • Danske forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC (Dansk BiblioteksCenter).
 • ISSN Register - International registrant over periodica.
 • British National Bibliography 1981-2008
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff.

Læs mere om DanBibs indhold

Datamodel

Datamodellen i DanBib-basen bygger på princippet: "Én titel, én post".
Det vil ideelt set sige, at der for hver udgave af et materiale kun fås ét hit ved søgning i DanBib, uanset hvor mange der har afleveret en katalogisering af materialet. Det søges opnået ved at alle poster, der indlægges i DanBib matches med allerede eksisterende poster.
Mere om datamodel og match i DanBib.

Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-systemet modtager bibliografiske poster (inkl. lokaliseringer og beholdninger) i standardiseret form fra alle fag- og forskningsbiblioteker mv. Fra folkebiblioteker modtages poster eller lokaliseringer fra de fleste biblioteker.

Dataene anvendes i lånesamarbejdet (bestil-system, BOB, lokale ILL-moduler).

Dataene anvendes derudover i katalogiseringssamarbejdet mellem alle danske biblioteker, dvs. primært til kopiering til eget brug i bibliotekets katalog.

DBC leverer fra DanBib data til andre biblioteksrelevante formål, fx. leveres poster til WorldCat.

I DanBib-systemet opbevares der ikke en identisk kopi af de poster DBC har modtaget fra bibliotekerne. Det betyder at DanBib ikke kan fungere som bibliotekets sikkerhedskopi. Mange biblioteker benytter dog muligheden for at få en kopi af deres poster som de ser ud i DanBib.

DBC har ret til vederlagsfrit på enhver måde at udnytte data indlagt i henhold til disse retningslinjer, herunder ret til at stille indlagte data til rådighed for andre end dataleverandøren.

Bibliotekets inddatering sker vederlagsfrit for DBC

Til toppen

Hjælp til DanBib

Hjælp til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 17.06.2020

Her finder du information om DanBib: På profblog.bibliotek.dk
Her fejlmelder du DanBib: Kundeservice


Kundeservice
Åbningstid
Nedbrud
Mailingliste
Information og dokumentation

Kundeservice

DBCs Kundeservice til DanBib kan kontaktes på:

Henvendelser, der modtages via kundeservice.dbc.dk i tidsrummet kl. 8.30 - 16.00 vil så vidt muligt blive behandlet samme dag - henvendelser vedr. driftsproblemer vil dog blive behandlet straks.
DBC's Kundeservice modtager alle former for spørgsmål om DanBib og DBC's øvrige elektroniske produkter og systemer.

Åbningstid

Åbningstider for DanBib i Netpunkt
DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften i følgende tidsrum:

 • Alle dage kl. 8 - 23 

Til at foretage nødvendig servicering af serverparken fastsættes en række servicevinduer. De falder normalt på den sidste onsdag i måneden mellem kl 6.00 og kl. 8.00. Der gives besked om disse via Kundeservice og på FBI-nyt-listen.

Nedbrud

- om Kundeservice, FBI-nyt m.m. i forbindelse med "nedbrud"
Når du oplever, at "der er noget galt med DanBib", kan der være mange grunde til det. Det kan være problemer med en enkelt maskine eller det kan være generelle netproblemer. Problemet kan ligge hos DBC eller hos jer selv.
Brug denne rækkefølge til at lokalisere og få løst problemet:

1. Undersøg lokalt

Hvis du ikke kan få fat i Netpunkt eller andre webprodukter eller Zpunkt

 • spørg først lokalt: kan de andre kalde op?
 • ved systemadministratoren noget?

Hvis alle lokalt har samme problem og ingen kender noget til lokale omlægninger:

2. Står der noget om driftssituationen på Kundeservice-siden eller er der kommet en FBI-nyt?

Har DBC et nedbrud, vil det altid stå på DBC Kundeservice.Er der tale om længerevarende nedbrud, vil vi sende en mail på mailinglisten FBI-nyt (dog ikke hvis vi har mistet vores netforbindelse, så kan vi ikke sende mails!) - tjek derfor om der er kommet sådan en.
Men den hurtigste måde at orientere sig på er ved at tjekke kundeservice.dbc.dk.

FBI-nyt-mailinglisten bruges til at udsende information om nyheder, ændringer i DanBib og større driftsproblemer. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv. Sammen med www.danbib.dk og hjælpen i produkterne er listen hovedinformationskilden om DanBib.
Man kan tilmelde sig til denne nyhedsliste her: FBI-nyt

3. Rapportér problemet på Kundeservice eller ring til DBCs Kundeservice - 44 86 77 11 - mandag - fredag 8.30-16.00.

Vi kan ofte være med til at identificere og lokalisere problemet, men ikke nødvendigvis løse det. Problemet kan være lokalt og så kan vi ikke altid hjælpe, men kan dog af og til give gode ideer til en løsning.
Kundeservice tjekker løbende, om der er henvendelser fra brugerne og besvarer dem pr. e-mail eller telefon. Hvis det drejer sig om driftsproblemer, kan du under normale omstændigheder regne med svar inden for ca. en time i Kundeservice's åbningstid - mandag-fredag, kl. 8.30-16.00.
Hvis der er netværksproblemer, kan der i nogle tilfælde ikke være adgang til fejlrapportering på Kundeservice - og vi kan heller ikke sende information ud til jer på FBI-nyt-listen. Så er telefonen faktisk den eneste mulighed! Klippes vores telefonforbindelse, vil der altid komme en besked på fra TeleDanmark.

Mailingliste

FBI-nyt-mailingliste

FBI-nyt-mailinglisten bruges til løbende at udsende information om driftsproblemer, nyheder og ændringer i DanBib. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv.

Der kan være lige så mange abonnenter fra ét bibliotek, som I ønsker - alle kan tilmelde sig. I behøver altså ikke nøjes med en enkelt tilmelding til nyhedslisten. Netop i forbindelse med nedbrud er det vigtigt, at alle får informationerne med det samme.

Tilmelding til listen sker på DBC's hjemmeside

Information og dokumentation

Dette site, www.danbib.dk, giver den mest fyldige og dybtgående information om DanBib m.m. Søgefunktionen (øverst til højre) giver mulighed for hurtigt at finde dybt ned i informationerne på sitet.

Profblog

profblog.bibliotek.dk fortæller vi løbende om nyheder og giver tips til brug af DanBib og bibliotek.dk.

Hvordan får man information om DanBib?

profblog.bibliotek.dk kan I også finde en samlet oversigt over hvordan man får information om DanBib.

DanBib indhold

DanBib indhold Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 26.03.2015

Aktuel status for antal poster, baseindhold og ajourføring ses ved at klikke på den grønne info-knap i venstre spalte på old.netpunkt.dk.


Dataleverandører - overblik
Dataindhold

Dataleverandører - overblik

 • Danske forskningsbiblioteker Baseajourføring forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC (Dansk BiblioteksCenter) - herunder Dansk Bogfortegnelse, Artikelbasen, Anmeldelsesbasen, Pladeanmeldelser, Avis Kronik Index, Dansk Tidsskrift Index, Dansk Artikelindeks, Sangindeks, Artikler i Bøger m.fl. Se detaljer om indhold ved at klikke på info-knappen i venstre spalte på netpunkt.dk. Løbende opdatering hver dag.
  Mere information om nationalbibliografien
 • Dansk Lokalbibliografi i DanBib
 • ISSN Register - International registrant over periodica. Opdateres ca. 1 gang månedligt.
 • British National Bibliography 1981-2008.
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff. Bogposter opdateres dagligt, mens øvrige materialetyper opdateres 1 gang ugentligt.


Dataindhold

Information om DBCs registrering af forskellige materialetyper

Materialerne registreres efter disse regler og standarder.
 

Indekser konverteret til DanBib

DanBib er beriget med søgbare data fra webindekserne:

Information om specielle datatyper

e-dokumenter - oversigt
ISBN-13

Netdokumenter

Netdokumenter Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.07.2019

På denne side kan ses information om de forskellige typer e-dokumenter som findes i bibliotek.dk og DanBib.
Generelt
DBC's netregistreringer
Folkebiblioteksposter
Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang
Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang
Elektroniske tidsskrifter
Fælles folkebibliotekslicenser
Poster fra Den Store Danske
Litteratursiden

Generelt

Poster kan indberettes i danMARC2 eller DKABM.
Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til indberetning af poster.
Se i øvrigt menupunktet Data til DBC - under DanBib generelt.
Alle netpublikationer kan findes i bibliotek.dk og DanBib ved søgning ma=xe eller term.accessType=online.

DBC's netregistreringer

DBC registrerer mange forskellige slags netpublikationer, bl.a. e-bøger og andre boglignende netpublikationer samt hjemmesider, databaser og andre ikke-boglignende netpublikationer, artikler, film m.m..
DBCs beskrivelse af registrering af de forskellige materialetyper.

 

Elektroniske tidsskrifter

Fortegnelse over indekserede elektronisketidsskrifter til Dansk artikelindeks

Folkebiblioteksposter

Nogle folkebiblioteker afleverer poster eller lokaliseringer på netdokumenter på linie med andre poster.
Hvordan skal man indberette?
Hvis man indberetter en lokalisering på en eksisterende netregistrering, kan h-markering bruges til at angive at der er tale om en publikation med begrænsning i adgangen.
Ved lokaliseringsindberetning på disse dokumenter anføres url'en i den lange note (også kaldet PIF-noten) på følgende måde:
<url> (angiver det enkelte biblioteks adgang til dokumentet)
eller, hvis der også er en særlig url til fjernadgang angives det sådan:
<url> ; Fjernadgang: <url>
OBS.: Den lange note i indberetningsformatet er ikke på nogen måde begrænset til periodicabeholdninger.

Kontakt os via kundeservice.dbc.dk hvis der er spørgsmål til indberetningen.

Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang

Mange forskningsbiblioteker afleverer poster på netressourcer på linie med andre poster.
Hvordan skal posterne se ud?
Url placeres i 856 u.

Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang

Ordet Fjernadgang skal fremgå af 856 z (og url'en stå i 856 u) for at vi kan vise fjernadgangsurl'en.
Mærkningen af tilgængelighed sker ved brug af delfeltet 008 *n. Der sættesbestil-knap på alle poster med "b" eller "c" i 008 *n - dog ikke på e-bøger.

Fælles folkebibliotekslicenser

DDB informerer DBC om nye licenser. DBC vælger hvilken post licensoplysninger knyttes til og opgraderer i nogle tilfælde denne post med flere oplysninger.
Posterne forsynes IKKE med bestil-knap efter aftale med Licensguide.dk
Posterne kan findes med søgningen: kk=blg*

Poster fra Den Store Danske

DBC producerer poster med links til Den Store Danske i et samarbejde med Gyldendal.
Posterne kommer i DanBib og bibliotek.dk.
Selektion: der laves poster på artikler på mere end 800 typografiske enheder.
Indhold: Posten indeholder titel, emneord, de første ca. 200 tegn af artiklen, dato for seneste opdatering samt link til artiklen i Store Danske.
Søgbarhed: der kan søges på næsten alle data i posten, altså også de første 200 tegn i artiklen.
Antal poster primo 2015: ca. 30.000.

Feb. 2019: Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Litteratursiden

Litteratursiden.dk afleverer poster til bibliotek.dk og DanBib. Disse typer indlægges i bibliotek.dk: analyser, artikler og forfatterportrætter.
Posterne fra Litteratursiden får ejerkoden 150005 (ses i 001 *b). Primo 2015 er der godt 2000 poster.

Feb. 2019: bibliotek.dk opdateres ikke med poster fra litteratursiden.dk. Muligvis genoptages opdatering i løbet af 2019.

Andre materialetyper: udover ovennævnte e-dokumenter kan man i bibliotek.dk også finde materialer fra disse tjenester: bibzoom, e-reolen, filmstriben og netlydbog.

 

 

 

 

 

Dansk Lokalbibliografi

Dansk Lokalbibliografi Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.12.2014

Kort information om søgning i DLB via netpunkt.dk og bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i DanBib og bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til DanBib gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 276.000 (marts 2017).
Antal poster i basen kan du fremover se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for DanBib. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Under "DLB-baser" kan man i dropdown vælge en eller flere delbaser.Basen kan også vælges i Opsætning, hvis man ønsker den default.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn, fx Dansk Lokalbibliografi. Roskilde Amt
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges og skannes med søgekoderne kn og lkn.
Søgning i bibliotek.dk
Søgning i bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades med hent eller accept.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har fået sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
Vi har sat alle til ikke at modtage bestillinger gennem DanBib i VIP afsnit D. Lånesamarbejde: 1. Bestillinger og lån.
Vi har tilføjet denne tekst: Modtager ikke bestillinger. Bestil gennem centralbibliotek. Teksten vises i netpunkt hvis man klikker på 'i' ud for lokaliseringerne.
I kan selv rette den hvis I ønsker at der skal stå noget andet. Flere biblioteker har på nuværende tidspunkt ændret i standard teksten og modtager bestillinger på lokalbibliografisk materiale.Den lokalbibliografiske lokalisering vises kun i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.07.2019

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Bestil i DanBib

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af Dansk BiblioteksCenter.

Søgning i Litteraturtolkninger (i Danbib)

Litteraturtolkninger vedrørende en forfatter eller en titel søges med em= eller lem=. Afgræns yderligere med kk=litteraturtolkninger eller bare kk=lit*

Eksempler:

Litteratur om et værk: em="romeo og julie" and kk=lit*

Litteratur om en forfatter em="lone hørslev" and kk=lit*

Eller du kan søge på en forfatter eller en titel (ved hjælp af em=) og derefter afgrænse til litteraturtolkninger ved hjælp af filteret Kilde. Her afmærker du "litttolk"  

Bestil i Danbib

Der er i udvidet format link til bestilling. Disse links dannes så man i Danbib rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i DanBib, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.

Datamodel og match

Datamodel og match Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.9.2019

Datamodel
Matchning

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave af et værk, samles i en postklynge. Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.

Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i klyngen. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge. Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge ved videreklik fra marcformat. (Se også afsnittet visformater ).

Matchning

Se beskrivelse af enhedsmatch og værkmatch for databrønden: Match

DanBib-statistikker

DanBib-statistikker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 02.11.2020

Baseopdatering

Baseopdatering

DanBib opdateres løbende med nye poster og rettede poster.

 • dagligt med poster fra DBC og forskningsbibliotekerne
 • løbende med poster og lokaliseringer fra folkebibliotekerne
 • LC - ajourføres ugentligt - Books dog dagligt
 • ISSN - ajourføres ca. 12 gange årligt

Statistikker

Data til DBC

Data til DBC Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 13. februar 2015

Oversigt over dokumenter

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataoverførslen findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og bibliotek.dk

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 13. februar 2015

- fra lokalsystem til DanBib/bibliotek.dk

DanBib og bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) og vil i reglen være søgbare i DanBib / bibliotek.dk dagen efter indlæggelsen i databasen.

Fra folkebibliotek til DanBib / bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer af eksport:

 • lokaliseringsindberetninger
 • bibliografiske poster

Lokaliseringsindberetninger fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer stammer fra "lokaliseringsindberetninger". En lokaliseringsindberetning er en "simpel" liste over faustnumre, som dækker bibliotekets bestand (total indberetning) eller tilvækst/afgang. Ud over faustnumre kan bibliotekerne også indsende oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke") samt beholdning af periodica. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges i første omgang i DBC's egen produktionsbase "Basis2", som også er den base som DBC's egen katalogisering af nationalbibliografi m.m. foregår til. Her foretages faustnummerkontrol og sammenlægning af evt. dobbeltposter (2 folkebiblioteker har eksporteret samme post med forskelligt faustnummer).Fra Basis2 overføres bibliografiske poster til DanBib dagligt. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 002*b.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokaliseringsindberetning på det pågældende faustnummer. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".

Formatvejledninger for folkebibliotekerne

Formatvejledninger for folkebibliotekerne mdy fre, 04/09 2020 - 13:26

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (forældet)

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (forældet) Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 13. november 2020

Denne side er uaktuel, da alle folkebiblioteker automatisk afleverer data via FBS-systemet

Indhold:

Aflevering til DanBib

En dataoverførsel består i princippet af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster) eller lokaliseringsindberetninger (faustnummer) - dvs. datafilen skal oprettes i jeres eget system
 2. en lille transaktions-fil ('transfil') - som - i struktureret form - indeholder tekniske oplysninger om datafilen, og som bruges af den automatiske behandling af datafilen på DBC's Posthus.

Du kan vælge mellem 2 forskellige metoder til at aflevere data til DanBib-basen på:

 1. I netpunkts 'DBC's Posthus' ved udfyldning af en webformular:
  Hvis I vælger denne metode skal I "kun" sørge for datafilen, mens webformularen automatisk danner en trans-fil med korrekt indhold (ud fra jeres udfyldning af formularen), og sørger for selve dataoverførslen til DBC's Posthus. Se mere nedenfor i afsnittet 'Hvordan afleverer du data'
 2. Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBCs posthus:
  Med denne metode skal I enten selv lave data- og transfiler ved "håndkraft" - samt selv sørge for ftp-overførslen - eller (mere almindeligt): jeres lokale bibliotekssystem har rutiner til dette. Metoden er nærmere beskrevet i dokumentet:
  Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker.
  En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i dokumentet:
  Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Spørg evt. leverandøren af jeres lokale bibliotekssystem, hvilken metode de anbefaler.

Til toppen


Hvilke data kan du aflevere?

Datafiler fra folkebiblioteker kan være følgende typer:

 1. lokaliseringsindberetninger på faustnummer
 2. bibliografiske poster i marcformat
 3. indberetning af supplerende emneord og noter til bibliografiske poster
 4. foreløbige poster

Til toppen


Hvilke formalia skal dine data overholde?

Datafiler skal udformes som 'plain text'-filer (uden teksformatering), og filnavne må ikke indeholde blanktegn eller underscore-tegn

Lokaliseringer

Lokaliseringer inkl. beholdningsnoter (også kaldet PIF-note eller lang note) indberettes på faustnummer og skal overholde nedenstående Bestillings- og indberetningsformat.

Lang note kan anvendes til alle beholdningsangivelser og er altså ikke begrænset til brug ved periodika.

Lokaliseringer til periodika skal ske på singleposten (PIF-posten).

Lokaliseringer kan indberettes dagligt og er visbare i DanBib dagen efter indberetning, men er dog først søgbare ugen efter, da lokaliseringsregistrene kun køres i weekenderne.
Lokaliseringer bør sendes løbende, gerne dagligt, for at undgå unødvendige fjernlån af ting som haves lokalt.

Bibliografiske poster

Nedenstående erstatter det tidligere dokument 'Retningslinier for folkebiblioteker om offline inddatering til DanBib' med underbilag.

Rammeaftale:

Før et folkebibliotek kan levere bibliografiske poster til DanBib skal DBC og leverandøren af det lokale bibliotekssystem have underskrevet en særlig rammeaftale. Der er p.t. rammeaftaler med: Axiell og Fujitsu.

Afgrænsning:

 

Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper. Materialer der ikke indgår i det interurbane lånesamarbejde skal kun indberettes, hvis katalogiseringen har relevans for katalogiseringssamarbejdet. DBC kan afvise data, hvis katalogiseringen ikke er af fælles interesse.Materiale der er relevant for nationalbibliografien bør afleveres til registrering i DBC, i stedet for at man selv katalogiserer det. Kontakt: DBCs kundeservice

Niveau:

Nye titler skal katalogiseres efter de aktuelle regler for katalogisering, klassifikation og indeksering. Katalogiseringsniveauet skal svare til DBC's niveau for bibliotekskatalogisering.
Foreløbige poster indberettes på lavere niveau. Dette angives således: felt 008 delfelt v=4 samt felt 652 delfelt m=Uden klassemærke.
Andre biblioteker har mulighed for at supplere og 'overtage' bibliografiske poster - herunder også foreløbige poster. Det bibliotek der senest har opdateret en post har sin "ejerkode" i s10.

Titler, som kun findes registreret i kortkatalog og indberettes i forbindelse med en retrokonvertering, skal ikke omkatalogiseres efter de aktuelle regler, men kan afleveres formateret i danMARC2 ud fra den gamle katalogisering. Dog skal de som minimum indeholde oplysninger der skal bruges til dobbeltpostkontrol, verifikation m.m.:

 • Navneformer, serie, emneord og uniforme titler skal være verificeret som ved nye katalogiseringer.
 • Minimumsoplysninger er felterne: 004, 008, 009, 021, 100, 110, 239, 245, 260, 300, 440, 652 el. 654 i det omfang de er relevante.

Undervisning:

Biblioteket skal have modtaget den fornødne undervisning fra DBC

Teknisk format:

Som rammeformat anvendes ISO2709-format - se dokumentet:
IS02709-format.

Til toppen


Hvordan afleverer du data?

Metode 1: web-formular på DBCs posthus

Efter indlogning på DBCs posthus i netpunkt.dk kan du benytte en webformular til at sende data. Du finder den ved at åbne mappen 'Data til DBC' og derefter mappen 'Aflevering af data':

 • Angiv den type data det drejer sig om:
  - MARCposter fra folkebiblioteker
  - Lokaliseringsindberetninger fra folkebiblioteker
 • udfyld formularen
 • udpeg datafilen på det lokale system ved hjælp af "Gennemse"-funktionen
 • klik på 'Send'

Den udfyldte webformular genererer automatisk en korrekt 'transfil', der sendes til Posthuset sammen med datafilen ved klik på Send. Du får en mail som kvittering på at filen er modtaget på DBCs posthus.
Se eksempel på udfyldt webformular (GIF).

Du kan se flere oplysninger om aflevering af data via webformularen i 'Hjælp og info' på DBCs posthus i netpunkt.dk. Hvis du vil vide mere om transfiler, kan du se eksempler i dokumentet:
Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

Metode 2: datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i dokumentet:
Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

ftp-overførslens tekniske parametre er beskrevet i dokumentet:
Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp.

Dokumentation for selve transfil-formatet - inkl. alle tilladte parameterværdier - kan du se i dokumentet:
Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Til toppen


Behandling af filen på DBCs posthus

På DBCs Posthus sker følgende:

 • i DBCs posthus tjekkes der en gang i minuttet, om der er kommet nye datafiler
 • de enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet
  - hvis formatet er overholdt, sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK og filen sendes videre til intern behandling i DBC
  - hvis formatet ikke er overholdt, afvises hele filen, og en e-mail sendes til afsenderen med status not OK og besked om fejlens art
 • hvis mailen med resultatfilen ikke kan læses af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for folkebiblioteker.

  Til toppen


  Arbejdsgange

  Katalogisering lokalt:

  • første gang et bibliotek ønsker at indberette MARCposter kontaktes DBCs kundeservice
   (e-mail: kundeservice.dbc.dk)
  • hvilke materialer, der kan afleveres, aftales mellem biblioteket og DBC
  • umiddelbart før katalogisering kontrollerer du om titlen/udgaven er i DanBib 'DBCkat' eller i en ajourført basekopi. Alle ordningselementer (navne, serier, emneord og uniforme titler) skal kontrolleres for korrekt form. Du sikrer at visse formelle krav er overholdt ved hjælp af validering i dit lokale inddateringssystem. Det er beskrevet i Validering af lokale poster
  • posten tildeles et faustnummer i sekvensen 9 000 000 X - 9 999 999 X
  • posterne sendes til DBC i maskinlæsbar form. Udvekslingsformatet er danMARC2
  • posterne bør leveres løbende, helst ugentligt, for at minimere risikoen for dobbeltposter i DanBib på grund af sammenfald med indberetninger fra andre biblioteker
  Flerbindsværker:
  • flerbindsværker afleveres samlet. Hovedposten, eventuelle sektionsposter samt alle bindposter afleveres i denne rækkefølge
  • supplerende sektions-/bindposter kan afleveres uden hovedpost, hvis hovedposten allerede findes i DanBib, base 'DBCkat' (ejer:870970)
  • når du afleverer supplerende sektions-/bindposter til flerbindsværker som er indberettet af andre, skal dine sektions-/bindposter blot indeholde de korrekte faustnumre fra felt 013/014 i de eksisterende poster, som de optræder i DanBib 'DBCkat'. Det er vigtigt at faustnumrene er korrekte, da fejl som ikke fanges af DBC's validering kan betyde, at bindposter f.eks. tilføjes et forkert flerbindsværk
  Rettelse af egne katalogiseringer:
  • DBC forudsætter, at indsendte poster er kontrolleret og korrekturlæst lokalt, så efterfølgende rettelser begrænses til et minimum
  • rettelser af tidligere indsendte poster indberettes med det centrale faustnummer i felt 001a. Biblioteket rådes til at ajourføre den lokale base med 'Decentrale dataleverancer' eller ved download fra DanBib. DBC retter af og til navneformer, dk5-opstilling eller andet i posterne og disse rettelser vil blive overskrevet hvis biblioteket senere eksporterer en ikke ajourført post til DanBib
  Foreløbige poster:
 • Foreløbige poster er poster som oprettes på bestillingstidspunktet. (PDF-fil)Opdatering af ufuldstændige katalogiseringer:
  De ufuldstændige katalogiseringer, der findes i DanBib 'DBCkat' (gamle såvel som nye katalogiseringer) med særlig niveaumarkering (felt 008 v = 4), kan opdateres til den aktuelle standard. I så fald ændrer du felt 008 v til værdien: 0.

  Rettelser og tilføjelser til folkebiblioteksejede og ikke-folkebiblioteksejede poster:
  Se vejledning i dokumentet: Arbejdsgange ifm. rettelser og tilføjelser til folkebiblioteksejede og ikke-folkebiblioteksejede poster (PDF-fil 194 KB)

  Klassesæt:

  • Der kan kun oprettes én post på klassesæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antallet afviger
  • posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske, bl.a. af hensyn til match i DanBib:
   Felt 009 *aa *gxy *hxx
   Felt 245 … *ø Klassesæt
   Felt 300 *n 1 klassesæt à 20 bøger *a xx sider
  • det angivne antal på 20 er blot et eksempel
  • evt. afvigende antal eksemplarer kan angives i lang note ved lokaliseringsindberetningen

  Behandling af de fremsendte poster i Dansk BiblioteksCenter:

  • posterne gennemgår en maskinel behandling som er nærmere nedenfor i afsnittet: Validering af lokale poster
  • posterne gennemløber også en dobbeltpostkontrol.
  • posterne kan derefter indgå i DBCs dataleverancer.

  Terminer:

  • poster som DBC modtager senest torsdag kl. 12 vil normalt være søgbare i DanBib den efterfølgende mandag.
  • poster der fanges af dobbeltpostkontrol, eller poster som indeholder formelle fejl vil være færdigbehandlet senest 1 uge efter at DBC har modtaget dem. Det kan dog vare længere hvis der i en periode afleveres mange flere poster end normalt.

  Til toppen


  Validering af lokale poster

  Nedenfor henvises til danMARC2-felter og -delfelter, se den officielle danMARC2-dokumentation:
  danMARC2 : Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form

  1. Obligatoriske felter/delfelter

  De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

    001 00 a Faustnummer
    001 00 f Format
    004 00 a Kode for bibliografisk posttype
    004 00 r Kode for poststatus (kun 'n' eller 'c')
    008 00 t Kode for bibliografisk kategori ('p' ved periodica)/td>
    008 00 a Udgivelsesår (obligatorisk hvis 008 delfelt v=0)/td>
    008 00 v Kode for katalogiseringsniveau ('0' eller '4')/td>
    009 00 a Kode for generel materialebegnelse
    009 00 g Kode for specifik materialebegnelse
  (kun enkeltstående poster og hovedposter)
    245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel, undtagelse:
  - i bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme
  - i sektionsposter skal delfelt a, n eller begge forekomme
    s10 00 a Biblioteksnummer

  2. Tilladte felter/delfelter

  Hvilke numeriske felter det er tilladt at bruge kan du se i danMARC2, suppleret med felt s10. I DanBib 'DBCkat' anvendes dog ikke følgende felter: 012, 027, 029, 030, 033, 034, 035, 043, 048, 050, 060, 070, 079, 080, 085, 086, 087-089, 247, 248, 257, 518, 540, 559-595, 597-599, 860-879.

  Med hensyn til emnebehandling (felterne i 600-rækken) anvendes de felter, der vedrører DK5 (652 og 654) og de felter, der indeholder emneord tildelt efter DBC's emneindekseringsprincipper. Hvilke emneordsfelter, der anvendes kan du se i DBC's indekseringsvejledninger for faglitteratur, skønlitteratur og musik:

  Fra april 2014 anvendes herudover felterne 650 (Library of Congress og analoge emneord)og 651 (Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn)

  Med hensyn til :

  • brug af delfelter
  • ikke-tilladte felter
  • gentagelse af felter/delfelter
  henvises til reglerne i danMARC2. Ikke-tilladte felter/delfelter bliver filtreret fra inden posten indlægges i DanBib.

  3. Henvisningsfelter

  I henvisningsfelter 9-- skal der forekomme et delfelt z. Feltet, der henvises til i delfelt z, skal forekomme i posten.

  Katalogiseringsreglernes metode 2b til sammenkædning af henvisninger skal anvendes. Metoden er en tilføjelse i indledningen til felt 900-968 i danMARC2-dokumentationen, se:
  danMARC2: Felt 900-968 - Henvisninger.

  Eksempler findes blandt andet i de 3 formatvejledninger som bruges i forbindelse med formatundervisningen.

  4. Validering i øvrigt

  Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

    001 00 a Faustnummer
    013 00 a Faustnummer
    014 00 a Faustnummer
    021 00 a ISBN
    022 00 a ISSN

  Og der foretages modulus 13-check i følgende felt:

    021 00 e ISBN

  Når 009 a= 'a' (bogligt materiale) skal følgende felter/delfelter forekomme:

    008 00 t Kode for bibliografisk kategori
    008 00 b Kode for udgivelsesland
    008 00 l Kode for hovedsprog

  I aleneposter (enkeltbindsværker) med 009 a ikke = 's' samt i alle hovedposter skal forekomme:

    652 00 'm' eller 'o' DK5-opstillingsklassemærke
    - eller -
    654 00 'm' eller 'o' forældet DK-klassemærke

  I hovedposter må følgende felter ikke forekomme:

    008 00 t Kode for bibliografisk kategori
    014 00 a Faustnummer på hovedpost

  I bind- og sektionsposter må følgende felter/delfelter ikke forekomme:

    009 00 a Generel materialebetegnelse
    009 00 g Specifik materialebetegnelse
    038 00 (alle delfelter) Opstillingssignatur for børnelitteratur
    100 00 (alle delfelter) Opstillingselement (personnavn)
    110 00 (alle delfelter) Opstillingselement (korporationsnavn)
    652 00 m eller n og o  

  Når 009 a = 's' (musikoptagelser) skal følgende felter/delfelter forekomme:

    039 00 a Opstillingssignatur for musikoptagelser
    652 00 m DK5-hovedklassemærke

  Felt 014 skal forekomme netop én gang i bind- og sektionsposter. Feltet skal indeholde korrekt reference til hoved- og sektionsposter. Feltet må ikke forekomme i andre poster. Når en bindpost refererer til en sektionspost i felt 014 kan bindposten også indeholde et felt 013, der refererer til hovedposten.

  Felterne 100/110 kan ikke forekomme i samme post.

  Der tjekkes på alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet:

  • må feltet/delfeltet forekomme
  • er feltet/delfeltet obligatorisk
  • må feltet/delfeltet gentages
  • må feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
  • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

  Der foretages tjek på:

  • benyttede koder i delfelter til felterne 001-009 og 039
  • om lande- og sprogkoder følger Bilagsoversigten til danMARC2

  Fejlposter

  Poster med fejl i forhold til beskrivelsen i punkt 1, 3 og 4 vil blive afvist. Print med fejlens art angivet i felt e01 vil blive returneret til biblioteket. Faustnummer på dobbeltpost står i felt e99.
  Spørgsmål i forbindelse med formatering og validering kan rettes til: DBCs kundeservice

  Til toppen


  Faustnummerfelter

  Nøglefelter:
  Udover det entydige faustnummer i felt 001 a kan en post i tidens løb have været identificeret ved andre faustnumre. Centrale faustnumre bevares altid i 002 a. Det decentrale faustnummer - det nummer der i den indberettede post stod i 001 a - ertattes i 001 a af det centrale faustnummer, og det oprindelige bevares i 002 b,c,x.

    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 - Primært faustnummer
    001 a Faustnummer
    001 b Biblioteksnummer
    001 f Format
    Felt: Delfelt: Indhold:
    002 - Tidligere faustnumre
    002 a Faustnummer
    002 b Biblioteksnummer
    002 c Decentralt Faustnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Normal behandling af faustnumre i lokale poster:
  Ved en posts oprettelse i den lokale base tildeles et faustnummer fra sekvensen 9 000 000 X-9 999 999 X

  Ved postens behandling i DBC med efterfølgende indlæggelse i DanBib tildeles et faustnummer frasekvensen 4 000 000 X - 4 899 999 X. Det lokale faustnummer overføres til felt 002, og biblioteksnummer tilføjes for entydig identifikation.

  Alenepost:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- -
    002 c 9 --- --- -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Hovedpost:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --1 -
    002 c 9 --- --- -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Bindpost 1:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- --2 -
    002 c 9 --- --2 -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret
    014 a 4 --- --1 -

  Bindpost 2:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- --3 -
    002 c 9 --- --3 -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret
    014 a 4 --- --1 -
  5. DBC's supplerende danMARC2-postvalidering:

  Udover den validering der er nævnt under afsnit 4 gennemløber posterne yderligere en validering som her udlægges specielt med tanke på systemleverandører og andre systemansvarlige:DBC's danMARC2 postvalidering (pdf)

   

  Til toppen

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 23.4.2020

Indhold:

Aflevering til DanBib

Der pr. 1/1 2020 kun én måde at aflevere data til DanBib-basen på:

 1. I netpunkt.dk's DBCs posthus via datafiler og en webformular (understøttes ikke efter 1/1 2020 ff)
 2. Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBCs posthus - gældende måde 1/1 2020 ff
  Se Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker. Vejledningen forudsætter, at du kan bruge ftp.
  En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Poster fra fag- og forskningsbiblioteker og diverse udenlandske leverandører sendes efter modtagelsen direkte til DanBib-systemet. Posterne skal overholde formalia for bibliografiske data fra fag- og forskningsbiblioteker.

Bibliografiske poster for materialer, der ikke udlånes, bør indeholde oplysning om udlånsreglen i den pågældende post. Biblioteket skal vedligeholde lokaliseringsoplysningerne, dvs. fx aflevere en rettepost eller en slettepost, hvis materialet flyttes eller kasseres.

For at minimere antallet af dobbeltposter i DanBib bør posterne leveres løbende og regelmæssigt på et så tidligt tidspunkt som muligt, fx ugentligt.

Posterne afleveres med ejermarkering og lokaliseringsdata. Hvis biblioteket leverer poster/lokaliseringer for andre biblioteker, kan dette ske enten bibliotek for bibliotek eller i form af fællesposter indeholdende alle lokaliseringer. Se nærmere under Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Til toppen

Hvilke data kan du aflevere?

Du kan overføre bibliografiske poster. En dataoverførsel består af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster)
 2. en lille transaktions-fil, hvis indhold angiver formalia om datafilen,

Til toppen

Hvilke formalia skal dine poster overholde?

Bibliografisk format:

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

De bibliografiske data skal følge det aktuelle danMARC2-format. DBC afviser poster, der ikke opfylder kravene og returnerer dem med e-mail til den mailadresse, der er angivet i email-parameteren i transfilen. Se nærmere under Behandling af filen på DBCs posthus.

Andre formater: Hvis du har data i MARC21 eller andre formater du gerne vil konvertere til danMARC2, kan du abonnere på konvertering ved hjælp af DBC's konverteringsservice. Se nærmere under Konverteringsservice.

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

Afgrænsning: Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper.

Niveau: Der er ikke defineret et minimumsformat. Katalogiseringsreglerne anbefaler dog, at bibliotekerne medtager mindst et minimum af oplysninger hvad angår afsnittene: Titel/Ophav, Udgave, Publicering/Distribution, Fysisk beskrivelse, Serie, Standardnummer/Anskaffelsesvilkår og de opslag, der hører til disse afsnit.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de formatmæssige krav i pkt. 1 under Validering af posterne.

Af hensyn til matchningen i DanBib, hvor forskellige dataleverandørers poster på samme publikation samles til én "klynge", anbefaler DBC, at bibliotekerne genbruger poster fra DanBib, så de bliver matchet korrekt ved afleveringen. ISBN/ISSN, hovedtitel, ophav og årstal (både originalår og genoptrykår) skal være korrekt inddateret for at sikre et godt matchresultat.

Teknisk format:

Som rammeformat kan du vælge mellem linjeformat eller ISO2709-format.

Til toppen

Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Der findes to mulige poststrukturer for poster fra biblioteker i et katalog- og datafællesskab.

Enheds(biblioteks)post

Enhedspoststrukturen består i at I fremsender én bibliografisk post, der inkluderer lokaliseringer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har den pågældende titel

I praksis foregår det ved at I udpeger en postejer (dataleverandør)
Denne postejers biblioteksnummer skal I benytte ved eksport til DanBib og bibliotek.dk, hvorved det bliver placeret i felt 001 delfelt *b ved indlæggelsen
Derudover indsætter I et felt 096 med delfelt *z biblioteksnummer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har titlen.

Postejeren i felt 001 delfelt *b kommer ikke automatisk til at fremstå som en lokalisering på alle de fremsendte poster.

Eksempel på en monografi med 3 lokaliseringer:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

096 00*a86*z890040

096 00*z895050

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer - men ikke postejeren:

001 00*a16044894*b890070*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

096 00*z890960

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

For periodika kan felt 980 gentages for hver lokalisering.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal jeres poster altid indeholde mindst ét 096-felt (inkl. delfelt *z) og altid et 096-felt for hvert bibliotek der har titlen.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal hvert 980-felt indeholde et delfelt *y, og der skal være et felt 096 delfelt *z for hvert biblioteksnummer i 980 delfelt *y.

Hvis I vælger denne struktur skal I meddele det til os, da vi skal trimme visningen til at opfatte postejerbiblioteksnummeret som et enhedspostbiblioteksnummer.

Hver sin post

Strukturen med individuelle poster består i, at I fremsender en bibliografisk post for hvert bibliotek i fællesskabet, der har den pågældende titel.

I praksis foregår det ved, at I udtrækker en kopi af posten for hvert bibliotek, som dermed bliver postejer (dataleverandør).
Hver postejers biblioteksnummer bruges ved eksport til DanBib og bibliotek.dk og placeres i felt 001 delfelt *b.

Posten vil ved sin blotte tilstedeværelse fungere som lokalisering for det pågældende bibliotek.

Eksempel på monografi med 3 lokaliseringer i den lokale base:

Post 1:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 2:

001 00*a517806*b890040*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a86*z890040

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 3:

001 00*a517806*b895050*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer i lokalbasen:

Post 1:

001 00*a16044894*b890290*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

Post 2:

001 00*a16044894*b890960*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890960

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

Post 3:

001 00*a16044894*b891220*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

Når I benytter den individuelle poststruktur, behøver jeres poster kun at indeholde et 096-felt delfelt *z hvis felt 096 findes i posten.

Når I benytter den individuelle poststruktur og der er et felt 980, skal hvert 980-felt indeholde delfelt *y, og der skal være et felt 096 (inkl. delfelt *z).

Til toppen

Hvordan afleverer du poster?

Via datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker inklusiv eksempler.

Oplysningerne i transfilen er nødvendige af hensyn til en korrekt håndtering af den fremsendte datafil, og det er meget vigtigt, at du angiver dem korrekt.

Det gælder især oplysningerne om rammeformat, danMARC-formattype, tegnsæt og e-mailadressen.

Indholdet af en transfil kan f.eks. se sådan ud:

b=danbib,f=820010.015.sbk,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Dokumentation for selve transfil-formatet inkl. alle tilladte parameterværdier kan du se i Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF).

Til toppen

Hvordan retter og sletter du poster?

Generelt:

Omdrejningspunktet for vedligeholdelse af dine poster i DanBib er indholdet i felt 001 (delfelterne *a og *b) og felt 004 (delfelterne *r og *a).

Felt 004 *r indeholder koden for poststatus. Der findes koderne

 • 'n' (new)
 • 'c' (corrected)
 • 'd' (deleted)

I DanBib skelner vi ikke mellem værdien af koderne 'n' og 'c', da vi afgør om en post er ny eller en rettelse udfra kombinationen af felt 001 *a og *b. Hvis idnummeret i felt 001 *a findes for biblioteket i felt 001 *b, er posten en rettepost. Hvis kombinationen ikke findes i forvejen, er det en ny post i forhold til DanBib-basen.

Koden 'd' respekterer vi, og posten vil blive slettet når den lægges ind.

Vær opmærksom på, at idnummeret i felt 001 *a skal have eksakt samme indhold, som posten i DanBib. Dette gælder også henholdvis store og små bogstaver i idnummeret. Hvis idnummeret indeholder f.eks. et lille 'x' i DanBib, skal rette-/sletteposten også sendes med lille 'x' i felt 001 *a.

Du skal desuden være opmærksom på at du ikke kan slette hovedposter hvis der stadig findes "aktive" bind tilknyttet. Du kan godt slette hovedpost og bindposter på én gang ved at sende dem i samme fil.

På samme måde kan du kun sende nye bindposter, hvis der findes en aktiv hovedpost enten i samme fil eller i DanBib i forvejen.

Du må gerne sende "blandede" filer, der indeholder både nye, rettede og slettede poster.

Rettelser:

En rettelse af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal rettes i DanBib, og med 004 *r c (eller n).

Sletninger:

En sletning af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal slettes i DanBib, og med 004 *r d.

Et eksempel:

001 00 *a x722005309 *b 876543 *f a

004 00 *r d *a e

Om du sender en slettepost som den fulde post eller kun som en minipost med felterne 001 og 004, er uden betydning for DanBib.

Det vigtigste er at felt 001 *a og *b sendes med eksakt samme indhold som den post, der skal slettes i DanBib.

Du sender rette- og sletteposter til DanBib ved at sende en fil til DBCs posthus som beskrevet under punktet Hvordan afleverer du poster?

Til toppen

Behandling af filen på DBCs posthus

 • I DBC's posthus tjekkes det løbende, om der er kommet nye datafiler.
 • De enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet:
  • efter tjekket sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK, og filen sendes videre til den såkaldte Baseindlægger der er næste "dims" i indlæggelsesprocessen.
  • hvis én eller flere poster ikke overholder formatet, afvises de fejlbehæftede poster, og medsendes inklusiv besked om fejlens art i den e-mail, der sendes til afsenderen.
 • Baseindlæggerens opgave er at validere posterne i forhold til danMARC2, og efter endt validering oprettes der en resultatfil med oplysning om antallet af godkendte poster, med de afviste poster og med oplysning om hvilke fejl, der er tale om. Resultatfilen e-mailes til afsenderen og kan også ses i DBC's posthus.
 • Hvis mailen med resultatfilen ikke kan sendes af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for forskningsbiblioteker: Bodil Dalgaard-Møller.

Baseindlæggerens fejlmeddelelser er ikke altid umiddelbart gennemskuelige. Vi har samlet eksempler på nogle af de mere kryptiske fejl, som vi har lagt sammen med forslag til, hvad fejlmeddelelserne reelt kan dække over i Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren.

Til toppen

Arbejdsgange

Poster i danMARC2:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen indeholder poster i danMARC2-format, gennemløbes den af et lille forbehandlingsprogram, som indsætter data, der er nødvendige i DanBib.
Posterne valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Poster i MARC21:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen efter forudgående aftale indeholder poster i MARC21, konverteres de til danMARC2 i et forbehandlingsprogram.
Posterne gennemløber derefter det samme lille forbehandlingsprogram som danMARC2-posterne og valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Til toppen

Validering af posterne

1. Obligatoriske felter/delfelter

De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

001 00 a Lokalt ID-nummer
001 00 f Format
004 00 a Kode for bibliografisk posttype
004 00 r Kode for poststatus
008 00 t Kode for bibliografisk kategori (kun p er obligatorisk)
009 00 a Kode for generel materialebetegnelse
009 00 g Kode for specifik materialebetegnelse
    (kun enkeltstående poster og hovedposter)
245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel
    Undtagelse:
    I bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme

2. Validering i øvrigt

Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

021 00 a ISBN
022 00 a ISSN

Der foretages modulus 13-check i følgende felter:

021 00 e ISBN

Der foretages tjek på valide datoer og årstal i følgende felter:

001 00 c Ajourføringstidspunkt
001 00 d Første oprettelsesdato
008 00 a Udgivelsesår
008 00 z Efterfølgende udgivelsesår

Derudover tjekkes alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet i forhold til:

 • må feltet/delfeltet forekomme
 • er feltet/delfeltet obligatorisk
 • må feltet/delfeltet gentages
 • må feltet/delfeltet kun forekomme i bestemte posttyper (f.eks. 022 kun i periodikaposter)
 • skal feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
 • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

Der foretages tjek på alle de koder, der benyttes i felterne 001-009's delfelter.

Det tjekkes om linkfeltet 014 findes i bind- og sektionsposter og om ID-nummeret i linkfeltets delfelt a modsvares i en overliggende post fra biblioteket.

Validering 2016 ff - en stramning

Begrundelsen for at indføre en strammere validering var, at brønden understøtter både bibliotek.dk's, DanBibs og folkebibliotekernes lokale brug af posterne.

Denne multifunktion for de bibliografiske data kræver, at data opfylder danMARC2-formatets krav, da det er praktisk taget umuligt at lave individuelle håndteringstilpasninger i diverse grænsefladepræsentationer.

 

Eksempler på fejltyper opstået ved stramningen

 • Forekomst af 009 *a og *g i sektions- og bindposter
 • Tegnsætfejl, hvor @-encodningen ikke repræsenterer en korrekt unicode-værdi (fx @Schneider som udgiver)
 • Forkert rækkefølge af store og små delfelter ved validering (fx 440 ... *vnr. 50 *V 50)
 • Manglende lille delfelt efter et stort delfelt (fx 710 *Arbejdstilsynet) - mangler reelt en delfeltkode
 • Brug af delfeltkoderne 0-9 i lokalt definerede felter, hvor kun delfeltkoderne a-z er tilladte
 • Forekomst af flere koder i ét delfelt i felterne 004-008 (fx 008 *tma)
 • Brug af felt 500 i monografiposter - må kun bruges i periodikaposter
 • Manglende indhold i andre delfelter end *i (Indledende tekst) i fx 5xx-felterne og 86x-felterne
 • Ulovligt delfeltindhold i felt 020 *a (fx 020 *aGBA) - skal være en landekode (fx gb)
 • Manglende delfelt *a i forfatterfelterne (fx 700 *hPeter - efternavnet står typisk i foregående 700-felt)

Til toppen

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 5.4.2006

Hvad er fejlen - når du ikke forstår fejlmeddelelsen?

Indhold:

Generelt om valideringen og fejlmeddelelser

Valideringen respekterer danMARC2-formatets anvisninger vedr. felters og delfelters mulighed for at kunne gentages. Derudover er der forskellig validering for de forskellige posttyper (004 00 *a) og bibliografiske kategorier (008 00 *t). Tjek derfor først koderne i disse 2 delfelter, hvis du ikke forstår fejlmeddelelsen.

Posten valideres for alle tilstedeværende fejl. Derfor vil alle fejl fremgå af fejlmeddelelserne, første gang posten afvises

Til toppen

FEJL: Ukendt felt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af posttypekode og felt 022

001 00*a000011646*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a????*bse*lswe*v4

009 00*aa*gxx

022 00*a1400-7339

097 00*aGruppe 5

222 00*aNoterat

245 00*aNoterat

260 00*aStockholm*bSvenskt visarkiv

e01 00*aUkendt felt [022/0]*b100*c022/0

Fejlen er ikke, at felt 022 er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 008 00 *tm. Felt 022 er ikke tilladt i monografiposter. Skulle posten mon have været en periodikapost i stedet?

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kombination af postkodetype og felterne 016 og 557

001 00*a91423510*b159050*fa

004 00*rc*ae

008 00*ta*uf*a1994*rap*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

016 00*a20864524

032 00*xDLB

033 00*a410*bÆblerød Kommune

033 00*a445*bÆblerød Kommune

100 00*aGormsen*hEskild

245 00*aTanker på en gammel vej

300 00*as. 25-29*bill.

504 00*aEn vandring på Borrevej, som går fra vest ind mod Gamborg kan fortælle

      en mængde historier

557 00*aVends*j1994*z0907-7391*V1994*v1994

652 00*m46.4*bBorrevej

666 00*eGamborg*eBorrevej*fveje

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aFelt 008/0 indeholder ulovligt delfelt (r).*b104*c008/0

e01 02*aUkendt felt [016/0]*b100*c016/0

e01 03*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke, at felt 016 og 557 og diverse delfelter er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 004 *ae. Felt 016 og 557 er ikke tilladt i enkeltstående poster. Skulle posten mon have været en i-analyse-post i stedet (004 *ai)?

Til toppen

FEJL: Obligatorisk felt mangler

001 00*a000011798*b876543*c19931028*d19931013*fa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*uf*a1993*bus*dz*leng*v0

009 00*aa*gxx

021 00*c096352790B

100 00*aNielsen*hRick

245 00*aGuitars of the Stars*eby Bill Rich and Rick Nielsen*bVolume 1, Rick

       Nielsen

260 00*c1993*aRockford, IL USA*bGots

300 00*a181 sider*bill.*c31 x 19,5 cm

631 00*ainstrumentsamlinger*aguitar*aelguitar

700 00*aRich*hBill

700 00*aNielsen*hRick

e01 00*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 01*aObligatorisk felt 014 mangler*b102

Fejlen er hverken, at felt 100 er ukendt, eller at felt 014 altid er obligatorisk. Men posten er kodet med 004 00 *ab, og i forhold til bindpostindhold er fejlene korrekte. Posten er forøvrigt fejlformateret, da en bindpost ikke kan formateres på denne måde i felt 245

Til toppen

FEJL: Delfelt <> er ulovligt gentaget

001 00*a000021286*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1824*bde*lger*v4

009 00*aa*gxx

097 00*aGruppe 12

100 00*aWeber*hGottfried

245 00*aVersuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum

       Selbstunterricht, I-IV

248 00*gI*k270 s.*gII*k311 s.*gIII*k170 s.*gIV*k164 s.

260 00*aMainz*c1824

631 00*amusikteori

e01 00*aDelfelt g er ulovligt gentaget (248).*b108*c248/0

Fejlen er, at delfelt g er gentaget, og det er ikke tilladt ifølge danMARC2. Hele felt 248 skal gentages for hvert bind. Som nævnt ovenfor respekterer valideringen formatets oplysninger om, hvad der må/ikke må gentages

Til toppen

FEJL: Ulovligt indhold af delfelt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af tilladte koder

001 00*a000037253*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*ta*a2005*leng*v4

009 00*aa*gxx

245 00*aToftanes*cthe paleoecology of a Fareose landnám farm*eKim

       Vickers ... [et al.]

557 00*aHuman Ecology*vVol. 33, No. 5, 2005*ks. 685-710

630 00*aarkæologi

630 00*apalæoøkologi

630 00*anordboere

630 00*alandbrug

633 00*aFærøerne

700 00*aVickers*hKim

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke specielt gennemskuelig, men det er koden i 004 00 *a, der udløser de 2 fejlmeddelelser. Koden burde have været i og ikke e, da posten ser ud til at være en I-analyse. Eksemplet viser også, at der valideres på koderne i felterne 001-009

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kode for posttype

001 00*aD386607035*b876543*c20051102140819*fa

004 00*rc*aa

008 00*tm*a1999*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

021 00*a87-7266-229-8*chf.*dkr. 188,00 net.

100 00*aHøy-Nielsen*hAja

245 00*aSygeplejersker i en provins......

260 00*a[Kbh.]*c1999*kNordvestgrafik*bDansk Sygeplejeråd

300 00*a223 sider*bill.

440 00*aSygeplejehistoriske småskrifter

630 00*aSygeplejersker*aMedicinhistorie

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt a i felt 004*b201*c004/0

e01 01*aUkendt felt [008/0]*b100*c008/0

e01 02*aUkendt felt [009/0]*b100*c009/0

e01 03*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 04*aUkendt felt [245/0]*b100*c245/0

Fejlen er heller ikke her specielt gennemskuelig, men det er den ulovlige kode i 004 00 *a, der udløser alle 5 fejlmeddelelser. Koden burde have været e og ikke a, da det ser ud til at være en enkeltstående post. Valideringen kender ingen regler for poster af typen a og kan derfor ikke validere posten. Eksemplet viser også indirekte, hvilke felter der er obligatoriske i DanBib

Til toppen

FEJL: Ulovligt tegn, delfelt <> i felt <>

001 00*a0246553*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*a003n*e1*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-90947-16-9

096 00*a69.87*z876543

245 00*aArbejder du med jord fra Københavns Kommune*eMiljøkontrollen

260 00*aKbh.*bMiljøkontrollen*c2003

300 00*a36 sider

710 00*sMiljøkontrollen Kalvebod Miljøcenter

e01 00*aUlovligt tegn, delfelt a i felt 008*b211*c008/0

Fejlen er nærmest ugennemskuelig, men i den oprindelige post er der inddateret 008 *a2003*un, og det er den ulovlige kode n i delfelt *u, der udløser fejlmeddelelsen. 008 delfelt *a og delfelt *u behandles samlet i forbehandlingen. Derfor ser det ud til, at der har været inddateret et n i delfelt *a. Hvis koden i delfelt *u rettes til en korrekt kode eller evt. slettes, vil posten blive godkendt af valideringen. Eksemplet viser også, at der valideres på tegnindhold i felt 008 delfelterne *a og *z

Til toppen

FEJL: Der mangler et lille delfelt efter *<>

001 00*a0024384*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1919*ldan*v4

009 00*aa*gxx

088 00*a33.5359

096 00*a33.5359*bTa

100 00*aTanner*hVäinö

245 00*aDet hvide rædsels-regimente i Finland*Ahvide rædsels-regimente i

       Finland*cforsvarstale holdt for Raadstueretten i Helsingfors den 17. marts

       1919 i anledning af anklage, rejst mod Socialdemokratiets partistyrelse for

       partiets valgmanifest*eaf Väinö Tanner

260 00*aKbh.*bSocialdemokratisk Ungdomsforbunds Forlag*c1919

300 00*a62 s.

e01 00*aDer mangler et lille delfelt efter *A, 245/0*b218*c245/0

I dette tilfælde er fejlen ikke, at delfelt *a mangler, men at *a står før *A i felt 245. Ifølge danMARC2 skal et stort (alfabetiserings)delfelt følges umiddelbart af det tilsvarende lille delfelt

Til toppen

FEJL: Fejl i ISBN

001 00*a000465904*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a2005*bgb*leng*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a0-47149103-9

021 00*e9780471491039

080 00*a556.3

080 00*a(035)

245 00*aEncyclopedia of hydrological sciences

260 00*aChichester*bJohn Wiley and Sons Ltd*c2005

300 00*a5 bd.

504 00*aAcademic, research and practising hydrologists

517 00*aundergraduate

517 00*apostgraduate

517 00*aresearch/professional

650 00*aHydrology - Encyclopedias

700 00*aAnderson*hMalcolm G.

e01 00*aFejl i ISBN, felt 021, delfelt a*b212*c021/0

e01 00*aFejl i EAN, felt 021, delfelt e*b221*c021/1

Fejlen er umiddelbart forståelig, men vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er et fejlagtigt tal, der udløser den. Det kan også være antallet eller placeringen af bindestereger, som der er tilfældet for det første 021-felt. Der valideres på både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN. Vær derfor opmærksom på, om ISBN'et står i det korrekte delfelt

Til toppen

FEJL: reference unknown

001 00*a000011756*b876543*d20000317*faa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*v0

009 00*aa*gxx

014 00*a42183288

021 00*a1-85828-635-2*chf.*dkr. 270,00

096 00*aGruppe 4c

245 00*gVolume 1*aAfrica, Europe and the Middle East

260 00*c1999

300 00*ax, 762 sider*bill.

512 00*aPå omslaget: An A-Z of the music, musicians and discs

e01 00*areference in 014 00 a to 42183288 unknown

Fejlen består i, at der ikke findes en post med indholdet af 014 00 *a i denne post som idnummer i 001 00 *a i en anden post for dette bibliotek i hverken basen eller den fil, der valideres. Valideringen tjekker, om relationen mellem bindposten og den overliggende post er korrekt

Fejlmeddelelse kan også dukke op ved sletning af bindposter

001 00*a21075302*b876540*c20000830173103*d19951011*fa

004 00*rd*ab

008 00*tm*uf*a1995*lmul*v0

014 00*a21075159

021 00*dKr. 187,50

041 00*adan*aita*udan

245 00*gNr. 3*aMetadon - aktiv dødshjælp?*eide & manus Ulla Kampmann

      *fproducer Marie Berthelsen

300 00*n1 kassette*l30 min.

631 00*astofmisbrugere

631 00*abehandling

631 00*aafvænning

631 00*amisbrug

631 00*anarkobehandling

631 00*aItalien

631 00*aDanmark

631 00*ametadonbehandling

652 00*m38.88

e01 00*areference in 014 00 a to 21075159 unknown

Fejlen opstår i denne betydning for det meste fordi den overliggende post, som bindet peger på via 014 00 *a, allerede er slettemarkeret i basen. Valideringen tjekker nemlig også, om relationen i bindposten peger på en "aktiv" overliggende post, uanset om bindposten er slettemarkeret eller ej.

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 23. april 2020

Hvem skal bruge denne vejledning?

Denne vejledning skal bruges:

 • hvis du ønsker at foretage manuel overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk Bibliotekscenter ved hjælp af ftp, eller
 • hvis du ønsker at automatisere overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk BiblioteksCenter ved hjælp af ftp

Indhold:

Princippet i dataoverførsel til DBC - datafil og transfil

En dataoverførsel fra lokal base til DanBib/DBC sker ved at der fra det lokale system sendes 2 filer ved hjælp af ftp:

 • selve datafilen - indeholder de poster der skal behandles
 • en transaktionsfil ('trans-fil') - en lille tekstfil, der i kodet form indeholder oplysninger om datafilen, der overføres, fx om datafilens format, forskellige administrative oplysninger, m.m.

Oplysningerne i transfilen bruges i den automatiske databehandling, der finder sted efter at filen er modtaget på DBCs Posthus.

Selve ftp-overførslen - herunder også automatisk oprettelse af data- og transfiler - kan ske helt automatisk fra det lokale bibliotekssystemet, ved hjælp af dets indbyggede rutiner. Overførslen kan dog også ske helt manuelt, enten fra en PC (med et grafisk ftp-program eller fra en kommandoprompt), eller direkte fra en server (fx en Unix-server). Ved manuel overførsel skal I selv udforme transfil og sørge for korrekt datafil.

Vigtigt: Datafilen sendes først til DBCs Posthus, efterfulgt af transfilen - altid i den rækkefølge!

Til toppen


Opkaldsparametre for ftp-overførsel

Uanset om man laver ftp-overførslen fra en PC eller en server - eller om der kaldes op fra en kommandopromt eller med et grafisk (Windows)-program - skal følgende opkaldsparametre anvendes:

 • ftp-adresse/hostname på DBCs server: ftp.dbc.dk
 • login: ftp
 • password: ftp (fx - der skal mindst være ét tegn, kan også være initialer)
 • transfermode: binary (af hensyn til tegn udover ASCII-tegn i datafilerne)
 • directory på ftp-server: filerne skal placeres i følgende directory: /datain

Hvad sker der når trans- og datafiler ankommer til DBCs Posthus?

DBCs posthus undersøger løbende, om der er kommet nye filer, som behandles på følgende måde:

 • datafiler undersøges for fejl i forhold til det valgte rammeformat - overholder data ikke den angivne protokol, vil de fejlbehæftede poster blive afvist . En e-mail sendes til afsenderen med besked om fejlens art (fx. tegn som ESC, @ uden encoding i emailadresser)
 • efter tjekket sendes datafilen videre til behandling
 • datafiler med bibliografiske poster: afviste poster samt oplysning om fejlens art lægges i en resultatfil. Denne fil oplyser også antallet af godkendte poster. Filen sendes med e-mail til afsenderen (anvender mailadressen i transfilen) og kan også ses på DBC's gamle Posthus.

Vigtigt: Datafiler i datain-kataloget kan overskrives af nye filer med samme navn. Send derfor ikke nye filer med samme navn, før I har modtaget den første e-mail med status OK. Filer der strander i datain-kataloget vil automatisk blive fjernet efter 14 dage.

Til toppen


Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt

Nedenstående eksempel på tegnbaseret opkald til DBCs ftp-server kan anvendes både hvis overførslen sker fra tegnbaseret ftp-program på en PC eller fra en server, fx en UNIX-server. De ordrer brugeren skriver, står i eksemplerne sådan her: ftp. En indtastet kommando afsluttes med "Enter" eller "Return". Der sendes i eksemplet følgende filer:

 • datafil: 820020.034hs
 • transfil: 820020.trans

ftp>open ftp.dbc.dk
Connected to pan.dbc.dk.
220 pan FTP server (SunOS 5.7) ready
User (pan.dbc.dk:(none)): ftp
331 Guest login ok, send ident as password:
Password: ftp
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>binary
200 Type set to I.
ftp>send 820020.034hs datain/820020.034hs
local: 820020.034hs remote: datain/82002.034hs
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.034hs
226 Transfer complete.
24167 bytes sent in 0.01 seconds (2.4e+03 Kbytes/s)
ftp>send 820020.trans datain/820020.trans
local: 820020.trans remote: datain/820020.trans
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.trans.
226 Transfer complete.
173 bytes sent in 0.02 seconds (8.4 Kbytes/s)
ftp>quit
221 Goodbye.

Til toppen


Eksempel på automatisk overførsel ved brug af '.netrc'

ftp-overførsler kan automatiseres på mange måder. En af dem er ved hjælp af funktionen '.netrc' fra et UNIX-system.'.netrc' tilbyder at man automatisk, og uden at skulle give password, kan benytte ftp. Man opretter filen .netrc, som er en tekstfil, der skal se således ud:

 • machine ftp.dbc.dk login ftp password ftp

Filen .netrc skal være "read-only" for ejeren. Dette gøres med kommandoen:

 • $chmod 400 .netrc

Nu oprettes - fx i samme directory - en fil: "ftp.ordre" - det er en tekstfil, fx med følgende indhold:

 • binary
 • send 034hs datain/820020.034hs
 • send 820020.trans datain/820020.trans

Herefter kan man overføre filerne ved at skrive:

 • ftp>open ftp.dbc.dk < ftp.ordre

Denne ordre nedlægger også selv forbindelsen. Næste gang der skal overføres, er det kun nødvendigt at skrive ovenstående linie. Denne kommando kan så startes automatisk med et "cron"-job, fx til automatisk overførsel hver dag, hver uge eller hvad man nu ønsker. Nærmere vejledning i ".netrc" findes i online UNIX-manualen under "man netrc".

Til toppen


Kontakt DBC når I sender data første gang

Vi anbefaler at biblioteker (og bibliotekssystemer), der ikke har afleveret data til DBC før, altid kontakter DBC for at aftale testkørsler, inden egentlige dataleverancer går i gang.

Kontakt:

 • data fra forsknings- og fagbiblioteker: Bodil Dalgaard Møller: bdm@dbc.dk

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Transfil-format til udveksling af data med DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Se mere om transfil-formatet her: Transfilformatet

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 27. juni 2011

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for folkebiblioteker:


Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linie for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinie med teksten 'slut'

Linier og felter:

 • hver linie indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linien
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

 • biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
  710100.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:

 • 710100.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - seTransfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)Folkebiblioteker anvender kun de felter som er beskrevet her nedenfor:

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.rec.0603,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bibliografisk format> - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse af fil på DBCs posthus

Kun disse fire felter benyttes og er obligatoriske for dataoverførsel fra folkebiblioteker. DBCs posthus læser filen sådan:

Eksempel 2: transfil for flere datafiler med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.nr16,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr17,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr18,0=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linie) med poster til DanBib DBCkat fra et folkebibliotek.

Eksempel 3: transfil med med obligatoriske felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

Som ved eksempel 2 kan der sendes flere datafiler med én transfil

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bestillings- og indberetningsformat> - o=lok angiver at lokaliseringer er sendt i bestillings- og indberetningsformatet
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse på DBCs posthus

Eksempel 4: transfil med med obligatoriske samt valgfrie felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk,M=xxyy@gentofte.bibnet.dk,i=xxyy
slut

I forhold til eksempel 3 er anvendt følgende 2 felter udover de obligatoriske:

 • M = <e-mail-adresse 2, til modtager af logfiler på mail> - M=xxyy@gentofte.bibnet.dk, modtager af logfil på mail som kvittering for indlæsning (kørsel) af datafil (hvis denne mailadresse ikke anføres sendes mail med logtil til m= )
 • i = <initialer> - initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 13.2.2007

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for fag- og forskningsbiblioteker:

Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat., tegnsæt m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linje for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinje med teksten 'slut' (OBS! skal afsluttes med linjeskift)

Linjer og felter:

 • hver linje indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linjen
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
820010.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:
820010.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov, dvs. alt efter hvilket bibliografisk format (danMARC2 eller andre formater) og teknisk format (iso2709 eller linjeformat) posternes sendes i.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - seTransfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for fag- og forskningsbiblioteker

b=danbib,f=820010.015.sbk,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = - b=danbib angiver at posterne skal sendes til DanBib
 • f = - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 820010 = Det Kgl bibliotek Århus)
 • o = - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = - m=ud@sbk.bib.dk angiver Det Kgl bibliotek Århus modtager af kvitteringerne

Disse fire felter er obligatoriske for dataoverførsel fra fag- og forskningsbiblioteker.Hvis der kun anvendes disse fire felter går DBC's Posthus ud fra følgende:

Eksempel 2: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=820010.nr16,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddf
b=danbib,f=820010.nr17,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddg
b=danbib,f=820010.nr18,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddh
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linje) med poster til DanBib fra et forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 1 er anvendt følgende felter ud over de obligatoriske:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt iso2709
 • c = tegnsæt, her anvendt latin-1 (iso8859-1)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus
 • i = initialer

Eksempel 3: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=831350.mrc,t=lin,c=cp850,o=marc2,m=aarhus.sia@aaa.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=kl
slut

I eksempel 3 angiver transfilen, at der er sendt en datafil med poster til DanBib fra et fag- eller forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 2 er anvendt følgende værdier:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt linjeformat
 • c = tegnsæt, her anvendt CP850-tegnsæt (IBM)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus placeret på en anden institution end den ftp-ansvarlige
 • i = initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

ISO2709-format

ISO2709-format Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.09.2020

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem it-systemer.

Poster kan afleveres og modtages i danMARC2 i ISO2709-format.

DBCs anvendelse af danMARC2 i ISO2709-formatet afviger enkelte steder fra standarden:

DBCs ISO2709-format:

Tegnsættet er ISO 8859-1.

 • alle felter indeholder indikatorer og delfelter
 • Værdiområde for feltkoder:
  • '001'-'z99' (kun første tegn kan være bogstav)
 • Værdiområde for indikator 1 og 2:
  • '0'
 • Værdiområde for delfeltkoder:
  • 'A'-'Å' og 'a'-'å'

Postetiket:

Position  
0-4 postlængde
5 poststatus, dannes ud fra indholdet af felt 004 *r
6 materialetype, dannes ud fra indholdet af felt 009 *a
7 bibliografisk kategori, se nedenfor
8 posttype, dannes ud fra indholdet i 004 *a
9 fast blank (udefineret)
10 indikatorlængde = '2'
11 delfeltlængde = '2'
12-16 startadresse bibliografiske data
17 kode for katalogiseringsniveau, dannes ud fra indholdet af felt 008 *v, værdier: ('0','1','3','4','7','8','9') - hvis mangler: '4'
18-19 fast blank (udefineret)
20 længde af feltlængde i adresseliste = '4'
21 længde af feltstartadresse i adresseliste = '5'
22 længde i tal af "the implementation-defined portion" = '0'
23 fast blank (udefineret)

Indholdet i postetiket, pos. 7:

008*t som er: pos. 7
m monografi m
s samlingsværk m
p periodicum p
a analyse a
h hjælpepost h

Hvis 008 *t mangler afhænger position 7 af indholdet af 004 *a:

 • hvis 004*a indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'a'
 • hvis 004*a ikke indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'm'

Hvis dit system ikke kan håndtere ISO2709-formatet, kan DBC modtage og aflevere poster i en anden type rammeformat (postindpakning): det linjeformat, der er defineret i danMARC2-formatet.

Til toppen

Linjeformat - danMARC2

Linjeformat - danMARC2 Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.6.2004

danMARC2 er officiel dansk standard for udveksling af bibliografiske poster.

Den officielle danMARC2-standard - som publiceres af Styrelsen for Bibliotek og Medier - beskriver i bilag F "Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster".

DBC kan aflevere og modtage poster i dette linjeformat, der har følgende linjebillede:

001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
008 00 *t . *a....
009 00 *a . *g ..
245 00 *a ......
       efterfølgende linje ....... (indledt med 4 blanktegn)
260 00 *a .....
$
001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
.
.
$

Ved download fra DanBib med formatet "stdhentdm2" udleveres posterne også i dette linjeformat, dog er markering af poststart og postslut forskellige fra standardens beskrivelse. Der tilføjes desuden filstart og filslut:
@0001
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0004

@0001: START OF FILE (Filstart)
@0002: START OF TEXT (Poststart)
@0003: END OF TEXT (Postslut)
@0004: END OF FILE (Filstart)

Det mest udbredte rammeformat til udveksling af danMARC2-poster er dog ikke linjeformatet men i stedet ISO2709-formatet.

Til toppen

DanBib tegnsæt

DanBib tegnsæt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Tegnsætområdet har i tidens løb været udsat for forskellige ændringer og modifikationer. I det følgende navngives og illustreres de væsentligste tegnsæt. De kombinationer af tegnsæt og rammeformat som anvendes eller forventes anvendt i DanBib, er beskrevet nedenfor.
De hidtil anvendte tegnsæt kan alle afbildes ind i Fællestegnsættet, som hidtil har været anvendt som referencetegnsæt. Som nyt referencetegnsæt er valgt ISO 10646 - det universelle multioktet kodede tegnsæt - også benævnte UCS.
I vedlagte bilag beskrives og gengives afbildning af de hidtil anvendte tegnsæt ind i referencetegnsættet, dvs. afbildning fra Fællestegnsættet til UCS og den anvendte kodning i DanBib-tegnsættet.
Bilaget kan downloades som Word(7)-dokument og som PDF - dokument.

DBC-høstning fra bibliotekers OAI-repositorier

DBC-høstning fra bibliotekers OAI-repositorier bdm@dbc.dk ons, 12/10 2016 - 15:36

Senest opdateret 19.09.2019

DBC tilbyder at sætte en OAI-høstning af et biblioteks repositorie op.
En OAI-høstning fra et FFU-biblioteks repositorium vil træde i stedet for den velkendte afleveringsmetode via ftp, bestående af en datafil og en transfil sendt fra biblioteket til DBC's posthus.
Ønsker I at udstille jeres data via OAI bedes I kontakte DBC’s kundeservice, da opsætningen af bibliotekets eksponering af data, såvel som DBC’s høst af disse vil kræve en nærmere dialog.

Data fra DBC

Data fra DBC Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 21. marts 2019

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af dataleverancer

Download fra DanBib


Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.


Dataleverancer

Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Dataleverancer leveres både som standardleverancer og som individuelt tilpassede leverancer.


Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

 

Hent af poster fra nyt eksternt Posthus

Vejledning til hent af poster fra nyt eksternt Posthus.

DBC har migreret DBC’s Posthus til en ny platform. I den forbindelse er der udviklet et nyt eksternt rettet Posthus til afhentning af filer fra DBC.

Via webgrænseflade:
Det nye eksterne Posthus kan tilgås enten via det nye Netpunkt (Menu > Services > Posthus) eller direkte på https://posthus.netpunkt.dk. Her er der adgang til de filer der måtte ligge til afhentning for det biblioteksnummer, der logges ind med.

Klik på filnavnet for den ønskede fil og gem filen lokalt. For nuværende slettes filerne ikke, og er derfor til rådighed uden tidsmæssig begrænsning.

Automatiseret hent:
Det er muligt at opsætte et automatiseret flow for afhentning af filer. Det foregår via en REST-webservice på det eksterne Posthus (på hosten posthus.netpunkt.dk). Vejledning til opsætning kan ses her: https://github.com/DBCDK/merkur/blob/master/API.md.
Log-in via webservicen skal ske med en dedikeret API-nøgle pr. biblioteksnummer. API-nøglen udleveres ved henvendelse til DBC’s kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/, vælg kategorien ”Dataleverancer/Posthus”.

Aflevering af data til DBC vil fortsat skulle foregå via ftp.

I en overgangsperiode vil filer blive lagt på enten det nye eller gamle Posthus. Den løbende migrering af de enkelte afhentningsflows til det nye Posthus vil ske i en dialog mellem bibliotekerne og DBC.