DanBib generelt

DanBib generelt bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 2.3.2021

Information om DanBib er opdelt således:

 • DanBib generelt: information om indhold, aflevering af data til DBC, hentning af data fra DBC og anden information som gælder uanset adgangsform
 • Lånesamarbejde: overblik over bestilling, BOB og VIP
 • DanBib via Netpunkt: informationer som kun vedrører web-adgangen
 • DanBib via Zgateway: informationer som kun vedrører Z-adgangen

DanBib - et overblik

DanBib-konceptet
Dataleverandører
Datamodel
Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-konceptet

DanBib er det fælles bibliografiske overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen og omfatter en fælles bibliografisk database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker.
DanBib er både den nationale fælleskatalog og bibliotekernes digitale infrastruktur. Systemet omfatter også fælles funktioner vedrørende formidling af lånesamarbejdet, genbrug af bibliografiske data, verifikation samt gennemstilling til relevante udenlandske databaser.
Anvendelse af fælles tekniske og bibliografiske standarder binder DanBib og bibliotekernes lokale systemer sammen.

Dataleverandører

DanBib-basen er opbygget af leverancer fra følgende kilder:

 • Danske forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC.
 • ISSN Register - International registrant over periodica.
 • British National Bibliography 1981-2008
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff.

Læs mere om DanBibs indhold

Datamodel

Datamodellen i DanBib-basen bygger på princippet: "Én titel, én post".
Det vil ideelt set sige, at der for hver udgave af et materiale kun fås ét hit ved søgning i DanBib, uanset hvor mange der har afleveret en katalogisering af materialet. Det søges opnået ved at alle poster, der indlægges i DanBib matches med allerede eksisterende poster.
Mere om datamodel og match i DanBib.

Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-systemet modtager bibliografiske poster (inkl. lokaliseringer og beholdninger) i standardiseret form fra alle fag- og forskningsbiblioteker mv. Fra folkebiblioteker modtages poster eller lokaliseringer fra alle biblioteker.

Dataene anvendes i lånesamarbejdet (bestil-system, BOB, lokale ILL-moduler).

Dataene anvendes derudover i katalogiseringssamarbejdet mellem alle danske biblioteker, dvs. primært til kopiering til eget brug i bibliotekets katalog.

DBC leverer fra DanBib data til andre biblioteksrelevante formål, fx. leveres poster til WorldCat.

I DanBib-systemet opbevares der ikke en identisk kopi af de poster DBC har modtaget fra bibliotekerne. Det betyder at DanBib ikke kan fungere som bibliotekets sikkerhedskopi. Mange biblioteker benytter dog muligheden for at få en kopi af deres poster som de ser ud i DanBib.

DBC har ret til vederlagsfrit på enhver måde at udnytte data indlagt i henhold til disse retningslinjer, herunder ret til at stille indlagte data til rådighed for andre end dataleverandøren.

Bibliotekets inddatering sker vederlagsfrit for DBC

Til toppen

Hjælp til DanBib

Hjælp til DanBib Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 17.06.2020

Her finder du information om DanBib: På profblog.bibliotek.dk
Her fejlmelder du DanBib: Kundeservice


Kundeservice
Åbningstid
Nedbrud
Mailingliste
Information og dokumentation

Kundeservice

DBCs Kundeservice til DanBib kan kontaktes på:

Henvendelser, der modtages via kundeservice.dbc.dk i tidsrummet kl. 8.30 - 16.00 vil så vidt muligt blive behandlet samme dag - henvendelser vedr. driftsproblemer vil dog blive behandlet straks.
DBC's Kundeservice modtager alle former for spørgsmål om DanBib og DBC's øvrige elektroniske produkter og systemer.

Åbningstid

Åbningstider for DanBib i Netpunkt
DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften i følgende tidsrum:

 • Alle dage kl. 8 - 23 

Til at foretage nødvendig servicering af serverparken fastsættes en række servicevinduer. De falder normalt på den sidste onsdag i måneden mellem kl 6.00 og kl. 8.00. Der gives besked om disse via Kundeservice og på FBI-nyt-listen.

Nedbrud

- om Kundeservice, FBI-nyt m.m. i forbindelse med "nedbrud"
Når du oplever, at "der er noget galt med DanBib", kan der være mange grunde til det. Det kan være problemer med en enkelt maskine eller det kan være generelle netproblemer. Problemet kan ligge hos DBC eller hos jer selv.
Brug denne rækkefølge til at lokalisere og få løst problemet:

1. Undersøg lokalt

Hvis du ikke kan få fat i Netpunkt eller andre webprodukter eller Zpunkt

 • spørg først lokalt: kan de andre kalde op?
 • ved systemadministratoren noget?

Hvis alle lokalt har samme problem og ingen kender noget til lokale omlægninger:

2. Står der noget om driftssituationen på Kundeservice-siden eller er der kommet en FBI-nyt?

Har DBC et nedbrud, vil det altid stå på DBC Kundeservice.Er der tale om længerevarende nedbrud, vil vi sende en mail på mailinglisten FBI-nyt (dog ikke hvis vi har mistet vores netforbindelse, så kan vi ikke sende mails!) - tjek derfor om der er kommet sådan en.
Men den hurtigste måde at orientere sig på er ved at tjekke kundeservice.dbc.dk.

FBI-nyt-mailinglisten bruges til at udsende information om nyheder, ændringer i DanBib og større driftsproblemer. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv. Sammen med www.danbib.dk og hjælpen i produkterne er listen hovedinformationskilden om DanBib.
Man kan tilmelde sig til denne nyhedsliste her: FBI-nyt

3. Rapportér problemet på Kundeservice eller ring til DBCs Kundeservice - 44 86 77 11 - mandag - fredag 8.30-16.00.

Vi kan ofte være med til at identificere og lokalisere problemet, men ikke nødvendigvis løse det. Problemet kan være lokalt og så kan vi ikke altid hjælpe, men kan dog af og til give gode ideer til en løsning.
Kundeservice tjekker løbende, om der er henvendelser fra brugerne og besvarer dem pr. e-mail eller telefon. Hvis det drejer sig om driftsproblemer, kan du under normale omstændigheder regne med svar inden for ca. en time i Kundeservice's åbningstid - mandag-fredag, kl. 8.30-16.00.
Hvis der er netværksproblemer, kan der i nogle tilfælde ikke være adgang til fejlrapportering på Kundeservice - og vi kan heller ikke sende information ud til jer på FBI-nyt-listen. Så er telefonen faktisk den eneste mulighed! Klippes vores telefonforbindelse, vil der altid komme en besked på fra TeleDanmark.

Mailingliste

FBI-nyt-mailingliste

FBI-nyt-mailinglisten bruges til løbende at udsende information om driftsproblemer, nyheder og ændringer i DanBib. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv.

Der kan være lige så mange abonnenter fra ét bibliotek, som I ønsker - alle kan tilmelde sig. I behøver altså ikke nøjes med en enkelt tilmelding til nyhedslisten. Netop i forbindelse med nedbrud er det vigtigt, at alle får informationerne med det samme.

Tilmelding til listen sker på DBC's hjemmeside

Information og dokumentation

Dette site, www.danbib.dk, giver den mest fyldige og dybtgående information om DanBib m.m. Søgefunktionen (øverst til højre) giver mulighed for hurtigt at finde dybt ned i informationerne på sitet.

Profblog

profblog.bibliotek.dk fortæller vi løbende om nyheder og giver tips til brug af DanBib og Bibliotek.dk.

Hvordan får man information om DanBib?

profblog.bibliotek.dk kan I også finde en samlet oversigt over hvordan man får information om DanBib.

DanBib indhold

DanBib indhold Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 2.3.2021

Aktuel status for antal poster, baseindhold og ajourføring - se nedenfor


Dataleverandører - overblik
Dataindhold
 

Dataleverandører - overblik

 • Danske forskningsbiblioteker Baseajourføring forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC - herunder Dansk Bogfortegnelse, Artikelbasen, Anmeldelsesbasen, Pladeanmeldelser, Avis Kronik Index, Dansk Tidsskrift Index, Dansk Artikelindeks, Sangindeks, Artikler i Bøger m.fl. Se detaljer om indhold ved at klikke på info-knappen i venstre spalte på Netpunkt.dk. Løbende opdatering hver dag.
  Mere information om nationalbibliografien
 • Dansk Lokalbibliografi i DanBib
 • ISSN Register - International registrant over periodica. Opdateres ca. 1 gang månedligt.
 • British National Bibliography 1981-2008.
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff. Bogposter opdateres dagligt, mens øvrige materialetyper opdateres 1 gang ugentligt.


 

Dataindhold

Information om DBCs registrering af forskellige materialetyper

Materialerne registreres efter disse regler og standarder.
 

Indekser konverteret til DanBib

DanBib er beriget med søgbare data fra webindekserne:

 • Novelleregister - 2130 poster
 • Eventyrindeks - 358 poster
 • Digtregister - 5054 poster 
 • Sangindeks - 3116 poster er beriget med noter fra Sangindeks
 • Gør det selv-indeks - 15124 artikelposter fra 44 værtspublikationer
 • Hobbyindeks - 834 poster

Information om specielle datatyper

e-dokumenter - oversigt
ISBN-13
 

Netdokumenter

Netdokumenter Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

På denne side kan ses information om de forskellige typer e-dokumenter som findes i old.bibliotek.dk og DanBib.
Generelt
DBC's netregistreringer
Folkebiblioteksposter
Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang
Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang
Elektroniske tidsskrifter
Fælles folkebibliotekslicenser 
Poster fra Den Store Danske
Litteratursiden

Generelt

Poster kan indberettes i danMARC2 eller DKABM.
Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til indberetning af poster.
Se i øvrigt menupunktet Data til DBC - under DanBib generelt.
Alle netpublikationer kan findes i old.bibliotek.dk og DanBib ved søgning ma=xe eller term.accessType=online.

DBC's netregistreringer

DBC registrerer mange forskellige slags netpublikationer, bl.a. e-bøger og andre boglignende netpublikationer samt hjemmesider, databaser og andre ikke-boglignende netpublikationer, artikler, film m.m..
DBCs beskrivelse af registrering af de forskellige materialetyper.

 

 

Elektroniske tidsskrifter

Fortegnelse over indekserede elektroniske tidsskrifter til Dansk artikelindeks

Folkebiblioteksposter

Nogle folkebiblioteker afleverer poster eller lokaliseringer på netdokumenter på linie med andre poster.
Hvordan skal man indberette? 
Hvis man indberetter en lokalisering på en eksisterende netregistrering, kan h-markering bruges til at angive at der er tale om en publikation med begrænsning i adgangen.
Ved lokaliseringsindberetning på disse dokumenter anføres url'en i den lange note (også kaldet PIF-noten) på følgende måde:
<url> (angiver det enkelte biblioteks adgang til dokumentet)
eller, hvis der også er en særlig url til fjernadgang angives det sådan:
<url> ; Fjernadgang: <url>
OBS.: Den lange note i indberetningsformatet er ikke på nogen måde begrænset til periodicabeholdninger.

Kontakt os via kundeservice.dbc.dk hvis der er spørgsmål til indberetningen.

Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang

Mange forskningsbiblioteker afleverer poster på netressourcer på linie med andre poster.
Hvordan skal posterne se ud?
Url placeres i 856 u.
 

Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang

Ordet Fjernadgang skal fremgå af 856 z (og url'en stå i 856 u) for at vi kan vise fjernadgangsurl'en.
Mærkningen af tilgængelighed sker ved brug af delfeltet 008 *n. Der sættes bestil-knap på alle poster med "b" eller "c" i 008 *n - dog ikke på e-bøger.

Fælles folkebibliotekslicenser

DDB informerer DBC om nye licenser. DBC vælger hvilken post licensoplysninger knyttes til og opgraderer i nogle tilfælde denne post med flere oplysninger. 
Posterne forsynes IKKE med bestil-knap efter aftale med Licensguide.dk
Posterne kan findes med søgningen: kk=blg*
 

Poster fra Den Store Danske

DBC producerer poster med links til Den Store Danske i et samarbejde med Gyldendal.
Posterne kommer i DanBib og old.bibliotek.dk.
Selektion: der laves poster på artikler på mere end 800 typografiske enheder.
Indhold: Posten indeholder titel, emneord, de første ca. 200 tegn af artiklen, dato for seneste opdatering samt link til artiklen i Store Danske.
Søgbarhed: der kan søges på næsten alle data i posten, altså også de første 200 tegn i artiklen.
Antal poster primo 2015: ca. 30.000.

Feb. 2019: Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Litteratursiden

Litteratursiden.dk afleverer poster til old.bibliotek.dk og DanBib. Disse typer indlægges i old.bibliotek.dk: analyser, artikler og forfatterportrætter.
Posterne fra Litteratursiden får ejerkoden 150005 (ses i 001 *b). Primo 2015 er der godt 2000 poster.

Feb. 2019: old.bibliotek.dk opdateres ikke med poster fra litteratursiden.dk. Muligvis genoptages opdatering i løbet af 2019.

Andre materialetyper: udover ovennævnte e-dokumenter kan man i old.bibliotek.dk også finde materialer fra disse tjenester: bibzoom, e-reolen, filmstriben og netlydbog.

 

 

 

 

 

Dansk Lokalbibliografi

Dansk Lokalbibliografi bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 17.2.2022

Kort information om søgning i DLB via Netpunkt.dk og Bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i Netpunkt (DanBib) og Bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til Netpunkt gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 305.000 (februar 2022).
Antal poster i basen kan du se på Netpunkt på Basernes indhold. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Hvis der kun ønskes lokalbibliografiposter i søgningen, kan en katalogkode benyttes som kombination (fx. kronborg AND kk=dlb) eller de kan fremsøges som facet (facet.acSource="lokalbibliografi")
De enkelte lokalbibliografier kan fremsøges via deres biblioteksnumre (ln=1590xx - fx. ln=159003 for Fynsbibliografien). Lokalbibliografi-biblioteksnumrene kan fremsøges via Biblioteksvejviseren.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn ikke. Hvis posterne ikke kan lokaliseres til et bibliotek via link eller match, vises der ingen lokalisering. Biblioteksnummeret kan ses i beskrivelsen.
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges med søgekoderne kn og lkn (fx kn=461 eller kn="odense kommune" eller lkn="461 odense kommune" eller lkn=461*)
Søgning i Bibliotek.dk
Søgning i Bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades via Zgateway eller openSearch-servicen.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
En del af dem er trimmet til at modtage bestillinger via mails til det tilknyttede folkebibliotek.
Den lokalbibliografiske lokalisering vises ikke - heller ikke i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.

Litteraturtolkninger i Netpunkt

Litteraturtolkninger i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Bestil i Netpunkt

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af DBC.

Søgning i Litteraturtolkninger i Netpunkt

Posterne kan søges frem i Netpunkt.dk - hvis biblioteket har tegnet abonnement på Litteraturtolkninger. 

Litteraturtolkninger vedrørende en forfatter eller en titel søges med em= eller lem=. Afgræns yderligere med kk=litteraturtolkninger eller bare kk=lit*

Eksempler:

Litteratur om et værk: em="romeo og julie" and kk=lit*

Litteratur om en forfatter em="lone hørslev" and kk=lit*

Eller du kan søge på en forfatter eller en titel (ved hjælp af em=) og derefter afgrænse til litteraturtolkninger ved hjælp af filteret Kilde. Her afmærker du "litttolk"  

Bestil i Netpunkt

Der er i udvidet format link til bestilling. Disse links dannes så man i Netpunkt rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i Netpunkt, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.

Der er unilogin adgang til Litteraturtolkninger for skoler som abonnerer.

 

Datamodel og match

Datamodel og match Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 3.3.2021

Datamodel
Matchning

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave af et værk, samles i en postklynge (en unit/enhed i brønden). Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.
Klyngerne er samlet i værkstrukturer (work), der ikke påvirker antallet af hits.

Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i den højst prioriterede klynge i det frensøgte værk. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge. Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen ved visning af klyngen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge ved videreklik fra marcformat. (Se også afsnittet visformater ).

Matchning

Se beskrivelse af enhedsmatch og værkmatch for databrønden: Match

DanBib-statistikker

DanBib-statistikker Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 02.11.2020

Baseopdatering

Baseopdatering

DanBib opdateres løbende med nye poster og rettede poster.

 • dagligt med poster fra DBC og forskningsbibliotekerne
 • løbende med poster og lokaliseringer fra folkebibliotekerne
 • LC - ajourføres ugentligt - Books dog dagligt
 • ISSN - ajourføres ca. 12 gange årligt

Statistikker

Data til DBC

Data til DBC bdm@dbc.dk

Sidst opdateret 17.2.2022

Oversigt over dokumenter

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataoverførslen findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og Bibliotek.dk

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 3.3.2021

- fra lokalsystem til DanBib/Bibliotek.dk

DanBib og Bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller Bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol. De er også alle med i FBS (Fælles Biblioteks System)

En del professionshøjskoler og små uddannelsesinstitutioner - fx privatskoler - benytter samme system som folkebibliotekerne og kan derfor koble en beholdning på en DBC-post. Det er dog kun ganske få af dem, der er synlige i DanBib og Bibliotek.dk.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) valideres og lægges i en originaldatabase. Derfra lægges de i databrønden og vil i reglen være søgbare i DanBib / Bibliotek.dk straks eller senest dagen efter indlæggelsen i databasen afhængig af mængden af fremsendte poster.

Fra folkebibliotek til DanBib / Bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer opdatering:

 • lokalisering på en bibliografisk 870970-post
 • bibliografiske poster (fællesskabspost)

Lokaliseringer fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer sendes til en separat beholdningsdatabase fra Cicero-systemet. En lokalisering er en lille administrativ post indeholdende faustnummer samt oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke"), udlånsstatus på eksemplarniveau samt beholdning af periodica. Lokaliseringer sendes løbende via en webservice til beholdningsdatabasen.

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges løbende i databrøndens originaldatabase (råpostrepositorium). Undervejs foretages faustnummerkontrol og dobbeltpostkontrol (2 folkebiblioteker har katalogiseret samme post med forskelligt faustnummer) og en indholdsvalidering. Fra originaldatabasen overføres bibliografiske poster løbende til databrønden. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 996 *a.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokalisering på det pågældende faustnummer. Lokaliseringer sendes som ovenfor nævnt via en webservice til beholdningsdatabasen.

 

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS)

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS) bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 21.12..2023

Alle folkebiblioteker afleverer data via FBS-systemet til databrønden.

I DanBib kan man kun se nogle af disse data.

Det drejer sig om:

 • Fællesskabsposter fra 870970 med et biblioteksnummer som ejerkode i felt 996
 • Supplerende emneord og noter tilføjet til en DBC-post
 • Lokaliseringsdata på DBC-poster

Posternes idnumre er unikke centralt tildelte FAUST-numre.

Indholdet i posterne følger DBC's praksis og feltanvendelse.

Man kan ikke se lokalposter, der kun er beregnet for bibliotekets egen OPAC.

 

Læs mere om FBS og Cicero

 

Bibliotekernes oprettelse og berigelse af fællesskabsposter

Hvilke fællesposter kan du oprette?
Hvordan opretter du poster?
Hvilke formalia skal dine data overholde?
Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?
Klassesæt
Film


Hvilke fællesposter kan du oprette?

 1. Foreløbige poster
 2. Fulde bibliografiske poster

Disse poster er tilgængelige for alle FBS-biblioteker og indgår i fælleskatalogen på Netpunkt og i Bibliotek.dk


Hvis det drejer sig om danske materialer, der skal optages i Dansk Bogfortegnelse, kan du kontakte DBC’s kundeservice for at få oprettet en post på materialet. (Dette gælder også for film- og musikmaterialer).

Hvordan opretter du poster?

Enhver katalogisering starter med et opslag, hvor du tjekker, at posten ikke allerede er oprettet. Søg på titel, forfatter, isbn m.m., så du er helt sikker.

Se DBC’s formatvejledninger for indholdsmæssig beskrivelse: Formatvejledninger

Se Cicero-vejledning for teknisk beskrivelse.

Hvilke formalia skal dine data overholde?

Minimumsdata i foreløbige poster
Foreløbige poster er poster, som oprettes på bestillingstidspunktet. Oplysningerne kan derfor være mere eller mindre fyldestgørende.
Posterne skal oprettes med felt 008 *v4 og kan opdateres til fuldgyldigt niveau ved at overtage posten og rette til felt 008 *v0
Felt 652 delfelt m skal udfyldes med teksten Uden klassemærke, som vist i eksemplet nedenfor.
Denne tekst skal naturligvis ændres til gældende klassemærke ved den endelige katalogisering.
 

Minimumsdata i foreløbige poster

 • 001 00 *a *b *c *d *f a
 • 004 00 *r *a
 • 008 00 *t *u *a *b *l *v 4
 • 009 00 *a *g
 • 021 00 *e<ISBN hvis det findes>
 • 035 00 *a <hvis der genbruges fra WorldCat>
 • 100 00 *a *h <hvis relevant for værket>
 • 245 00 *a<Titel> *c <undertitel hvis muligt>
 • 250 00 *a <hvis aktuelt>
 • 260 00 *a *b *c
 • 300 00 *a <hvis det haves>
 • 652 00 *m Uden klassemærke
 • 966 00 *a <Biblioteksnummer>

Hvis der laves foreløbige poster til fonogrammer oplyses så vidt muligt stregkode i felt 023 delfelt b og bestillingsnummer i felt 538 delfelt f og g

Fulde bibliografiske poster

Fulde bibliografiske fællesposter skal indeholde de for materialet relevante oplysninger i henhold til formatvejledningen. Dvs. fuld beskrivelse, DK5, oplag, noter og emneord.

Eksempel:
001 00 *a 62570962 *b 870970 *c 20220608130954 *d 20220502 *f a        ⚒ Åbn post • ♻ Genbrug post
004 00 *r c *a e
008 00 *t m *u f *a 2022 *b us *d x *j f *l eng *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9781639361595
100 00 *a Nagendra *h Harini *4 aut
245 00 *a The ¤Bangalore detectives club
250 00 *a 1. Pegasus Books cloth edition
260 00 *a New York *b Pegasus Crime *c 2022
300 00 *a 287 sider
504 00 *a When clever, headstrong Kaveri moves to Bangalore to marry handsome young doctor Ramu, she's resigned herself to a quiet life. But that all changes the night of the party at the Century Club, where she escapes to the garden for some peace and quiet - and instead spots an uninvited guest in the shadows. Half an hour later, the party turns into a murder scene. When a vulnerable woman is connected to the crime, Kaveri becomes determined to save her and launches a private investigation to find the killer. She soon finds that sleuthing in a sari isn't as hard as it seems when you have a talent for mathematics, a head for logic, and a doctor for a husband
512 00 *a På smudsomslaget: A novel
520 00 *a Originaludgave: 2022
652 00 *m 83
666 00 *o krimi
666 00 *o historiske romaner
666 00 *o romaner
996 00 *a 710100
 

Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?

Alle folkebiblioteker har ret til at overtage følgende fællesskabsposter:
• Fællesposter oprettet af et folkebibliotek (dvs. fællesskabsposter med et folkebiblioteksnummer i 996 *a)
• DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a

Fællesposter oprettet af et folkebibliotek
1.    Du kan overtage og færdiggøre foreløbige poster oprettet af et andet bibliotek. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).

2.    Du kan overtage en fuld bibliografisk post oprettet af et andet bibliotek og tilføje supplerende data til posten. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).
Husk, at du altid skal ændre indholdet i felt 996 delfelt a til dit eget biblioteksnummer, når du tilretter poster oprettet af et andet bibliotek for rent faktisk at overtage posten. Ellers kan du opleve fejlmeddelelser om, at du ikke har ret til at opdatere den pågældende post (se Cicero-vejledning for yderligere info).

Fællesposter oprettet af DBC

Poster med ejerkoden RET i felt 996*a
DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a kan overtages og opgraderes til en fuld bibliografisk post. Husk at ændre ejerkoden i felt 996*a til dit eget biblioteksnummer!
Poster med ejerkoden DBC i felt 996*a
Du kan berige alle DBC’s publicerede fællesposter med indholdsnoter og emneord ud fra følgende kriterier:

 • Indholdsnoter i felterne 504 og 530 må gives, så længe feltet ikke forekommer i posten i forvejen
 • Kontrollerede emneord i felterne 600, 610, 630 og 666 må gives, hvis posten ikke er emnebehandlet i forvejen
 • Ukontrollerede emneord i felt 631 må altid tilføjes
 • Ph.d.-afhandlinger uden klassemærke må altid beriges med klassemærke

Når du beriger en post med ejerkode DBC, skal du ikke ændre ejerkoden i felt 996 *a. Den skal fortsat være DBC.

Særligt for Centralbiblioteker:

I kan tilføje OVE-koder i DBC-poster med ejermarkering RET uden at overtage posterne eller i øvrigt opdatere posterne med yderligere data.

Registrering af sæt (klassesæt, læsekredssæt, romankasser etc.)

 • Der kan kun oprettes én post på sæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antal eksemplarer i sættet afviger.
 • Posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske og sikrer, at enkelt eksemplarer og sæt kan adskilles i grænsefladerne.
  Felt 008 *m 3 
  Felt 009 *a a *g xx
  Felt 245 … *ø Sæt
  Felt 300 *n 1 sæt à 20 bøger *a xx sider
 • Det angivne antal på 20 er blot et eksempel
 • Evt. afvigende antal eksemplarer kan angives i en påhængspost i felt 300 *n.

Bemærk at påhængspostens felt 300 overskriver hele felt 300 i fællesskabsposten, i jeres egen visning. Det er derfor vigtigt, at du udfylder felt 300 med alle relevante delfelter i påhængsposten.

Eksempel:
Fællesskabsposten: felt 300 *n 1 sæt à xx bøger *a xx sider
Din påhængspost: felt 300 *n 1 sæt à yy bøger *a xx sider

Film

Du må gerne lave nye alternative poster på film som singleposter, når DBC har katalogiseret materialet som flerbindsværk, men I har valgt at udlåne materialet som én enhed.

 

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 18.2.2022

Indhold:

Aflevering til DanBib

Der er pr. 1/1 2020 ff kun én måde at aflevere data til DanBib-basen på:

Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBC's posthus

Se Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker. Vejledningen forudsætter, at du kan bruge ftp.
En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Poster fra fag- og forskningsbiblioteker og diverse udenlandske leverandører sendes efter modtagelsen direkte til DanBib-systemet. Posterne skal overholde formalia for bibliografiske data fra fag- og forskningsbiblioteker.

Bibliografiske poster for materialer, der ikke udlånes, bør indeholde oplysning om udlånsreglen i den pågældende post. Biblioteket skal vedligeholde lokaliseringsoplysningerne, dvs. fx aflevere en rettepost eller en slettepost, hvis materialet flyttes eller kasseres.

For at minimere antallet af dobbeltposter i DanBib bør posterne leveres løbende og regelmæssigt på et så tidligt tidspunkt som muligt, fx ugentligt.

Posterne afleveres med ejermarkering og lokaliseringsdata. Hvis biblioteket leverer poster/lokaliseringer for andre biblioteker, kan dette ske enten bibliotek for bibliotek eller i form af fællesposter indeholdende alle lokaliseringer. Se nærmere under Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Til toppen

Hvilke data kan du aflevere?

Du kan overføre bibliografiske poster. En dataoverførsel består af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster)
 2. en lille transaktions-fil, hvis indhold angiver formalia om datafilen,

Til toppen

Hvilke formalia skal dine poster overholde?

Bibliografisk format:

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

De bibliografiske data skal følge det aktuelle danMARC2-format. DBC afviser poster, der ikke opfylder kravene og returnerer dem med e-mail til den mailadresse, der er angivet i email-parameteren i transfilen. Se nærmere under Behandling af filen på DBCs posthus.

Andre formater: Hvis du har data i MARC21 eller andre formater du gerne vil konvertere til danMARC2, kan du abonnere på konvertering ved hjælp af DBC's konverteringsservice. Se nærmere under Konverteringsservice.

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

Afgrænsning: Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper.

Niveau: Der er ikke defineret et minimumsformat. Katalogiseringsreglerne anbefaler dog, at bibliotekerne medtager mindst et minimum af oplysninger hvad angår afsnittene: Titel/Ophav, Udgave, Publicering/Distribution, Fysisk beskrivelse, Serie, Standardnummer/Anskaffelsesvilkår og de opslag, der hører til disse afsnit.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de formatmæssige krav i pkt. 1 under Validering af posterne.

Af hensyn til matchningen i DanBib, hvor forskellige dataleverandørers poster på samme publikation samles til én "klynge", anbefaler DBC, at bibliotekerne genbruger poster fra DanBib, så de bliver matchet korrekt ved afleveringen. ISBN/ISSN, hovedtitel, ophav og årstal (både originalår og genoptrykår) skal være korrekt inddateret for at sikre et godt matchresultat.

Teknisk format:

Som rammeformat kan du vælge mellem linjeformat eller ISO2709-format.

Til toppen

Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Der findes to mulige poststrukturer for poster fra biblioteker i et katalog- og datafællesskab.

Enheds(biblioteks)post

Enhedspoststrukturen består i at I fremsender én bibliografisk post, der inkluderer lokaliseringer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har den pågældende titel

I praksis foregår det ved at I udpeger en postejer (dataleverandør)
Denne postejers biblioteksnummer skal I benytte ved eksport til DanBib og bibliotek.dk, hvorved det bliver placeret i felt 001 delfelt *b ved indlæggelsen
Derudover indsætter I et felt 096 med delfelt *z biblioteksnummer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har titlen.

Postejeren i felt 001 delfelt *b kommer ikke automatisk til at fremstå som en lokalisering på alle de fremsendte poster.

Eksempel på en monografi med 3 lokaliseringer:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

096 00*a86*z890040

096 00*z895050

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer - men ikke postejeren:

001 00*a16044894*b890070*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

096 00*z890960

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

For periodika kan felt 980 gentages for hver lokalisering.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal jeres poster altid indeholde mindst ét 096-felt (inkl. delfelt *z) og altid et 096-felt for hvert bibliotek der har titlen.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal hvert 980-felt indeholde et delfelt *y, og der skal være et felt 096 delfelt *z for hvert biblioteksnummer i 980 delfelt *y.

Hvis I vælger denne struktur skal I meddele det til os, da vi skal trimme visningen til at opfatte postejerbiblioteksnummeret som et enhedspostbiblioteksnummer.

Hver sin post

Strukturen med individuelle poster består i, at I fremsender en bibliografisk post for hvert bibliotek i fællesskabet, der har den pågældende titel.

I praksis foregår det ved, at I udtrækker en kopi af posten for hvert bibliotek, som dermed bliver postejer (dataleverandør).
Hver postejers biblioteksnummer bruges ved eksport til DanBib og bibliotek.dk og placeres i felt 001 delfelt *b.

Posten vil ved sin blotte tilstedeværelse fungere som lokalisering for det pågældende bibliotek.

Eksempel på monografi med 3 lokaliseringer i den lokale base:

Post 1:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 2:

001 00*a517806*b890040*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a86*z890040

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 3:

001 00*a517806*b895050*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer i lokalbasen:

Post 1:

001 00*a16044894*b890290*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

Post 2:

001 00*a16044894*b890960*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890960

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

Post 3:

001 00*a16044894*b891220*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

Når I benytter den individuelle poststruktur, behøver jeres poster kun at indeholde et 096-felt delfelt *z hvis felt 096 findes i posten.

Når I benytter den individuelle poststruktur og der er et felt 980, skal hvert 980-felt indeholde delfelt *y, og der skal være et felt 096 (inkl. delfelt *z).

Til toppen

Hvordan afleverer du poster?

Via datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker inklusiv eksempler.

Oplysningerne i transfilen er nødvendige af hensyn til en korrekt håndtering af den fremsendte datafil, og det er meget vigtigt, at du angiver dem korrekt.

Det gælder især oplysningerne om rammeformat, danMARC-formattype, tegnsæt og e-mailadressen.

Indholdet af en transfil kan f.eks. se sådan ud:

b=danbib,f=820010.015.sbk,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Dokumentation for selve transfil-formatet inkl. alle tilladte parameterværdier kan du se i Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF).

Til toppen

Hvordan retter og sletter du poster?

Generelt:

Omdrejningspunktet for vedligeholdelse af dine poster i DanBib er indholdet i felt 001 (delfelterne *a og *b) og felt 004 (delfelterne *r og *a).

Felt 004 *r indeholder koden for poststatus. Der findes koderne

 • 'n' (new)
 • 'c' (corrected)
 • 'd' (deleted)

I DanBib skelner vi ikke mellem værdien af koderne 'n' og 'c', da vi afgør om en post er ny eller en rettelse udfra kombinationen af felt 001 *a og *b. Hvis idnummeret i felt 001 *a findes for biblioteket i felt 001 *b, er posten en rettepost. Hvis kombinationen ikke findes i forvejen, er det en ny post i forhold til DanBib-basen.

Koden 'd' respekterer vi, og posten vil blive slettet når den lægges ind.

Vær opmærksom på, at idnummeret i felt 001 *a skal have eksakt samme indhold, som posten i DanBib. Dette gælder også henholdvis store og små bogstaver i idnummeret. Hvis idnummeret indeholder f.eks. et lille 'x' i DanBib, skal rette-/sletteposten også sendes med lille 'x' i felt 001 *a.

Du skal desuden være opmærksom på at du ikke kan slette hovedposter hvis der stadig findes "aktive" bind tilknyttet. Du kan godt slette hovedpost og bindposter på én gang ved at sende dem i samme fil.

På samme måde kan du kun sende nye bindposter, hvis der findes en aktiv hovedpost enten i samme fil eller i DanBib i forvejen.

Du må gerne sende "blandede" filer, der indeholder både nye, rettede og slettede poster.

Rettelser:

En rettelse af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal rettes i DanBib, og med 004 *r c (eller n).

Sletninger:

En sletning af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal slettes i DanBib, og med 004 *r d.

Et eksempel:

001 00 *a x722005309 *b 876543 *f a

004 00 *r d *a e

Om du sender en slettepost som den fulde post eller kun som en minipost med felterne 001 og 004, er uden betydning for DanBib.

Det vigtigste er at felt 001 *a og *b sendes med eksakt samme indhold som den post, der skal slettes i DanBib.

Du sender rette- og sletteposter til DanBib ved at sende en fil til DBCs posthus som beskrevet under punktet Hvordan afleverer du poster?

Til toppen

Behandling af filen på DBCs posthus

 • I DBC's posthus tjekkes det løbende, om der er kommet nye datafiler.
 • De enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet:
  • efter tjekket sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK, og filen sendes videre til den såkaldte Baseindlægger der er næste "dims" i indlæggelsesprocessen.
  • hvis én eller flere poster ikke overholder formatet, afvises de fejlbehæftede poster, og medsendes inklusiv besked om fejlens art i den e-mail, der sendes til afsenderen.
 • Baseindlæggerens opgave er at validere posterne i forhold til danMARC2, og efter endt validering oprettes der en resultatfil med oplysning om antallet af godkendte poster, med de afviste poster og med oplysning om hvilke fejl, der er tale om. Resultatfilen e-mailes til afsenderen og kan også ses i DBC's posthus.
 • Hvis mailen med resultatfilen ikke kan sendes af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for forskningsbiblioteker: Bodil Dalgaard-Møller.

Baseindlæggerens fejlmeddelelser er ikke altid umiddelbart gennemskuelige. Vi har samlet eksempler på nogle af de mere kryptiske fejl, som vi har lagt sammen med forslag til, hvad fejlmeddelelserne reelt kan dække over i Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren.

Til toppen

Arbejdsgange

Poster i danMARC2:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen indeholder poster i danMARC2-format, gennemløbes den af et lille forbehandlingsprogram, som indsætter data, der er nødvendige i DanBib.
Posterne valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Poster i MARC21:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen efter forudgående aftale indeholder poster i MARC21, konverteres de til danMARC2 i et forbehandlingsprogram.
Posterne gennemløber derefter det samme lille forbehandlingsprogram som danMARC2-posterne og valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Til toppen

Validering af posterne

1. Obligatoriske felter/delfelter

De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

001 00 a Lokalt ID-nummer
001 00 f Format
004 00 a Kode for bibliografisk posttype
004 00 r Kode for poststatus
008 00 t Kode for bibliografisk kategori (kun p er obligatorisk)
009 00 a Kode for generel materialebetegnelse
009 00 g Kode for specifik materialebetegnelse
    (kun enkeltstående poster og hovedposter)
245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel
    Undtagelse:
    I bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme

2. Validering i øvrigt

Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

021 00 a ISBN
022 00 a ISSN

Der foretages modulus 13-check i følgende felter:

021 00 e ISBN

Der foretages tjek på valide datoer og årstal i følgende felter:

001 00 c Ajourføringstidspunkt
001 00 d Første oprettelsesdato
008 00 a Udgivelsesår
008 00 z Efterfølgende udgivelsesår

Derudover tjekkes alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet i forhold til:

 • må feltet/delfeltet forekomme
 • er feltet/delfeltet obligatorisk
 • må feltet/delfeltet gentages
 • må feltet/delfeltet kun forekomme i bestemte posttyper (f.eks. 022 kun i periodikaposter)
 • skal feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
 • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

Der foretages tjek på alle de koder, der benyttes i felterne 001-009's delfelter.

Det tjekkes om linkfeltet 014 findes i bind- og sektionsposter og om ID-nummeret i linkfeltets delfelt a modsvares i en overliggende post fra biblioteket.

Validering 2016 ff - en stramning

Begrundelsen for at indføre en strammere validering var, at brønden understøtter både bibliotek.dk's, DanBibs og folkebibliotekernes lokale brug af posterne.

Denne multifunktion for de bibliografiske data kræver, at data opfylder danMARC2-formatets krav, da det er praktisk taget umuligt at lave individuelle håndteringstilpasninger i diverse grænsefladepræsentationer.

 

Eksempler på fejltyper opstået ved stramningen

 

 • Forekomst af 009 *a og *g i sektions- og bindposter
 • Tegnsætfejl, hvor @-encodningen ikke repræsenterer en korrekt unicode-værdi (fx @Schneider som udgiver)
 • Forkert rækkefølge af store og små delfelter ved validering (fx 440 ... *vnr. 50 *V 50)
 • Manglende lille delfelt efter et stort delfelt (fx 710 *Arbejdstilsynet) - mangler reelt en delfeltkode
 • Brug af delfeltkoderne 0-9 i lokalt definerede felter, hvor kun delfeltkoderne a-z er tilladte
 • Forekomst af flere koder i ét delfelt i felterne 004-008 (fx 008 *tma)
 • Brug af felt 500 i monografiposter - må kun bruges i periodikaposter
 • Manglende indhold i andre delfelter end *i (Indledende tekst) i fx 5xx-felterne og 86x-felterne
 • Ulovligt delfeltindhold i felt 020 *a (fx 020 *aGBA) - skal være en landekode (fx gb)
 • Manglende delfelt *a i forfatterfelterne (fx 700 *hPeter - efternavnet står typisk i foregående 700-felt)

Til toppen

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 5.4.2006

Hvad er fejlen - når du ikke forstår fejlmeddelelsen?

Indhold:

Generelt om valideringen og fejlmeddelelser

Valideringen respekterer danMARC2-formatets anvisninger vedr. felters og delfelters mulighed for at kunne gentages. Derudover er der forskellig validering for de forskellige posttyper (004 00 *a) og bibliografiske kategorier (008 00 *t). Tjek derfor først koderne i disse 2 delfelter, hvis du ikke forstår fejlmeddelelsen.

Posten valideres for alle tilstedeværende fejl. Derfor vil alle fejl fremgå af fejlmeddelelserne, første gang posten afvises

Til toppen

FEJL: Ukendt felt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af posttypekode og felt 022

001 00*a000011646*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a????*bse*lswe*v4

009 00*aa*gxx

022 00*a1400-7339

097 00*aGruppe 5

222 00*aNoterat

245 00*aNoterat

260 00*aStockholm*bSvenskt visarkiv

e01 00*aUkendt felt [022/0]*b100*c022/0

Fejlen er ikke, at felt 022 er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 008 00 *tm. Felt 022 er ikke tilladt i monografiposter. Skulle posten mon have været en periodikapost i stedet?

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kombination af postkodetype og felterne 016 og 557

001 00*a91423510*b159050*fa

004 00*rc*ae

008 00*ta*uf*a1994*rap*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

016 00*a20864524

032 00*xDLB

033 00*a410*bÆblerød Kommune

033 00*a445*bÆblerød Kommune

100 00*aGormsen*hEskild

245 00*aTanker på en gammel vej

300 00*as. 25-29*bill.

504 00*aEn vandring på Borrevej, som går fra vest ind mod Gamborg kan fortælle

      en mængde historier

557 00*aVends*j1994*z0907-7391*V1994*v1994

652 00*m46.4*bBorrevej

666 00*eGamborg*eBorrevej*fveje

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aFelt 008/0 indeholder ulovligt delfelt (r).*b104*c008/0

e01 02*aUkendt felt [016/0]*b100*c016/0

e01 03*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke, at felt 016 og 557 og diverse delfelter er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 004 *ae. Felt 016 og 557 er ikke tilladt i enkeltstående poster. Skulle posten mon have været en i-analyse-post i stedet (004 *ai)?

Til toppen

FEJL: Obligatorisk felt mangler

001 00*a000011798*b876543*c19931028*d19931013*fa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*uf*a1993*bus*dz*leng*v0

009 00*aa*gxx

021 00*c096352790B

100 00*aNielsen*hRick

245 00*aGuitars of the Stars*eby Bill Rich and Rick Nielsen*bVolume 1, Rick

       Nielsen

260 00*c1993*aRockford, IL USA*bGots

300 00*a181 sider*bill.*c31 x 19,5 cm

631 00*ainstrumentsamlinger*aguitar*aelguitar

700 00*aRich*hBill

700 00*aNielsen*hRick

e01 00*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 01*aObligatorisk felt 014 mangler*b102

Fejlen er hverken, at felt 100 er ukendt, eller at felt 014 altid er obligatorisk. Men posten er kodet med 004 00 *ab, og i forhold til bindpostindhold er fejlene korrekte. Posten er forøvrigt fejlformateret, da en bindpost ikke kan formateres på denne måde i felt 245

Til toppen

FEJL: Delfelt <> er ulovligt gentaget

001 00*a000021286*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1824*bde*lger*v4

009 00*aa*gxx

097 00*aGruppe 12

100 00*aWeber*hGottfried

245 00*aVersuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum

       Selbstunterricht, I-IV

248 00*gI*k270 s.*gII*k311 s.*gIII*k170 s.*gIV*k164 s.

260 00*aMainz*c1824

631 00*amusikteori

e01 00*aDelfelt g er ulovligt gentaget (248).*b108*c248/0

Fejlen er, at delfelt g er gentaget, og det er ikke tilladt ifølge danMARC2. Hele felt 248 skal gentages for hvert bind. Som nævnt ovenfor respekterer valideringen formatets oplysninger om, hvad der må/ikke må gentages

Til toppen

FEJL: Ulovligt indhold af delfelt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af tilladte koder

001 00*a000037253*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*ta*a2005*leng*v4

009 00*aa*gxx

245 00*aToftanes*cthe paleoecology of a Fareose landnám farm*eKim

       Vickers ... [et al.]

557 00*aHuman Ecology*vVol. 33, No. 5, 2005*ks. 685-710

630 00*aarkæologi

630 00*apalæoøkologi

630 00*anordboere

630 00*alandbrug

633 00*aFærøerne

700 00*aVickers*hKim

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke specielt gennemskuelig, men det er koden i 004 00 *a, der udløser de 2 fejlmeddelelser. Koden burde have været i og ikke e, da posten ser ud til at være en I-analyse. Eksemplet viser også, at der valideres på koderne i felterne 001-009

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kode for posttype

001 00*aD386607035*b876543*c20051102140819*fa

004 00*rc*aa

008 00*tm*a1999*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

021 00*a87-7266-229-8*chf.*dkr. 188,00 net.

100 00*aHøy-Nielsen*hAja

245 00*aSygeplejersker i en provins......

260 00*a[Kbh.]*c1999*kNordvestgrafik*bDansk Sygeplejeråd

300 00*a223 sider*bill.

440 00*aSygeplejehistoriske småskrifter

630 00*aSygeplejersker*aMedicinhistorie

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt a i felt 004*b201*c004/0

e01 01*aUkendt felt [008/0]*b100*c008/0

e01 02*aUkendt felt [009/0]*b100*c009/0

e01 03*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 04*aUkendt felt [245/0]*b100*c245/0

Fejlen er heller ikke her specielt gennemskuelig, men det er den ulovlige kode i 004 00 *a, der udløser alle 5 fejlmeddelelser. Koden burde have været e og ikke a, da det ser ud til at være en enkeltstående post. Valideringen kender ingen regler for poster af typen a og kan derfor ikke validere posten. Eksemplet viser også indirekte, hvilke felter der er obligatoriske i DanBib

Til toppen

FEJL: Ulovligt tegn, delfelt <> i felt <>

001 00*a0246553*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*a003n*e1*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-90947-16-9

096 00*a69.87*z876543

245 00*aArbejder du med jord fra Københavns Kommune*eMiljøkontrollen

260 00*aKbh.*bMiljøkontrollen*c2003

300 00*a36 sider

710 00*sMiljøkontrollen Kalvebod Miljøcenter

e01 00*aUlovligt tegn, delfelt a i felt 008*b211*c008/0

Fejlen er nærmest ugennemskuelig, men i den oprindelige post er der inddateret 008 *a2003*un, og det er den ulovlige kode n i delfelt *u, der udløser fejlmeddelelsen. 008 delfelt *a og delfelt *u behandles samlet i forbehandlingen. Derfor ser det ud til, at der har været inddateret et n i delfelt *a. Hvis koden i delfelt *u rettes til en korrekt kode eller evt. slettes, vil posten blive godkendt af valideringen. Eksemplet viser også, at der valideres på tegnindhold i felt 008 delfelterne *a og *z

Til toppen

FEJL: Der mangler et lille delfelt efter *<>

001 00*a0024384*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1919*ldan*v4

009 00*aa*gxx

088 00*a33.5359

096 00*a33.5359*bTa

100 00*aTanner*hVäinö

245 00*aDet hvide rædsels-regimente i Finland*Ahvide rædsels-regimente i

       Finland*cforsvarstale holdt for Raadstueretten i Helsingfors den 17. marts

       1919 i anledning af anklage, rejst mod Socialdemokratiets partistyrelse for

       partiets valgmanifest*eaf Väinö Tanner

260 00*aKbh.*bSocialdemokratisk Ungdomsforbunds Forlag*c1919

300 00*a62 s.

e01 00*aDer mangler et lille delfelt efter *A, 245/0*b218*c245/0

I dette tilfælde er fejlen ikke, at delfelt *a mangler, men at *a står før *A i felt 245. Ifølge danMARC2 skal et stort (alfabetiserings)delfelt følges umiddelbart af det tilsvarende lille delfelt

Til toppen

FEJL: Fejl i ISBN

001 00*a000465904*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a2005*bgb*leng*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a0-47149103-9

021 00*e9780471491039

080 00*a556.3

080 00*a(035)

245 00*aEncyclopedia of hydrological sciences

260 00*aChichester*bJohn Wiley and Sons Ltd*c2005

300 00*a5 bd.

504 00*aAcademic, research and practising hydrologists

517 00*aundergraduate

517 00*apostgraduate

517 00*aresearch/professional

650 00*aHydrology - Encyclopedias

700 00*aAnderson*hMalcolm G.

e01 00*aFejl i ISBN, felt 021, delfelt a*b212*c021/0

e01 00*aFejl i EAN, felt 021, delfelt e*b221*c021/1

Fejlen er umiddelbart forståelig, men vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er et fejlagtigt tal, der udløser den. Det kan også være antallet eller placeringen af bindestereger, som der er tilfældet for det første 021-felt. Der valideres på både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN. Vær derfor opmærksom på, om ISBN'et står i det korrekte delfelt

Til toppen

FEJL: reference unknown

001 00*a000011756*b876543*d20000317*faa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*v0

009 00*aa*gxx

014 00*a42183288

021 00*a1-85828-635-2*chf.*dkr. 270,00

096 00*aGruppe 4c

245 00*gVolume 1*aAfrica, Europe and the Middle East

260 00*c1999

300 00*ax, 762 sider*bill.

512 00*aPå omslaget: An A-Z of the music, musicians and discs

e01 00*areference in 014 00 a to 42183288 unknown

Fejlen består i, at der ikke findes en post med indholdet af 014 00 *a i denne post som idnummer i 001 00 *a i en anden post for dette bibliotek i hverken basen eller den fil, der valideres. Valideringen tjekker, om relationen mellem bindposten og den overliggende post er korrekt

Fejlmeddelelse kan også dukke op ved sletning af bindposter

001 00*a21075302*b876540*c20000830173103*d19951011*fa

004 00*rd*ab

008 00*tm*uf*a1995*lmul*v0

014 00*a21075159

021 00*dKr. 187,50

041 00*adan*aita*udan

245 00*gNr. 3*aMetadon - aktiv dødshjælp?*eide & manus Ulla Kampmann

      *fproducer Marie Berthelsen

300 00*n1 kassette*l30 min.

631 00*astofmisbrugere

631 00*abehandling

631 00*aafvænning

631 00*amisbrug

631 00*anarkobehandling

631 00*aItalien

631 00*aDanmark

631 00*ametadonbehandling

652 00*m38.88

e01 00*areference in 014 00 a to 21075159 unknown

Fejlen opstår i denne betydning for det meste fordi den overliggende post, som bindet peger på via 014 00 *a, allerede er slettemarkeret i basen. Valideringen tjekker nemlig også, om relationen i bindposten peger på en "aktiv" overliggende post, uanset om bindposten er slettemarkeret eller ej.

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 23. april 2020

Hvem skal bruge denne vejledning?

Denne vejledning skal bruges:

 • hvis du ønsker at foretage manuel overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk Bibliotekscenter ved hjælp af ftp, eller
 • hvis du ønsker at automatisere overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk BiblioteksCenter ved hjælp af ftp

Indhold:

Princippet i dataoverførsel til DBC - datafil og transfil

En dataoverførsel fra lokal base til DanBib/DBC sker ved at der fra det lokale system sendes 2 filer ved hjælp af ftp:

 • selve datafilen - indeholder de poster der skal behandles
 • en transaktionsfil ('trans-fil') - en lille tekstfil, der i kodet form indeholder oplysninger om datafilen, der overføres, fx om datafilens format, forskellige administrative oplysninger, m.m.

Oplysningerne i transfilen bruges i den automatiske databehandling, der finder sted efter at filen er modtaget på DBCs Posthus.

Selve ftp-overførslen - herunder også automatisk oprettelse af data- og transfiler - kan ske helt automatisk fra det lokale bibliotekssystemet, ved hjælp af dets indbyggede rutiner. Overførslen kan dog også ske helt manuelt, enten fra en PC (med et grafisk ftp-program eller fra en kommandoprompt), eller direkte fra en server (fx en Unix-server). Ved manuel overførsel skal I selv udforme transfil og sørge for korrekt datafil.

Vigtigt: Datafilen sendes først til DBCs Posthus, efterfulgt af transfilen - altid i den rækkefølge!

Til toppen


Opkaldsparametre for ftp-overførsel

Uanset om man laver ftp-overførslen fra en PC eller en server - eller om der kaldes op fra en kommandopromt eller med et grafisk (Windows)-program - skal følgende opkaldsparametre anvendes:

 • ftp-adresse/hostname på DBCs server: ftp.dbc.dk
 • login: ftp
 • password: ftp (fx - der skal mindst være ét tegn, kan også være initialer)
 • transfermode: binary (af hensyn til tegn udover ASCII-tegn i datafilerne)
 • directory på ftp-server: filerne skal placeres i følgende directory: /datain

Hvad sker der når trans- og datafiler ankommer til DBCs Posthus?

DBCs posthus undersøger løbende, om der er kommet nye filer, som behandles på følgende måde:

 • datafiler undersøges for fejl i forhold til det valgte rammeformat - overholder data ikke den angivne protokol, vil de fejlbehæftede poster blive afvist . En e-mail sendes til afsenderen med besked om fejlens art (fx. tegn som ESC, @ uden encoding i emailadresser)
 • efter tjekket sendes datafilen videre til behandling
 • datafiler med bibliografiske poster: afviste poster samt oplysning om fejlens art lægges i en resultatfil. Denne fil oplyser også antallet af godkendte poster. Filen sendes med e-mail til afsenderen (anvender mailadressen i transfilen) og kan også ses på DBC's gamle Posthus.

Vigtigt: Datafiler i datain-kataloget kan overskrives af nye filer med samme navn. Send derfor ikke nye filer med samme navn, før I har modtaget den første e-mail med status OK. Filer der strander i datain-kataloget vil automatisk blive fjernet efter 14 dage.

Til toppen


Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt

Nedenstående eksempel på tegnbaseret opkald til DBCs ftp-server kan anvendes både hvis overførslen sker fra tegnbaseret ftp-program på en PC eller fra en server, fx en UNIX-server. De ordrer brugeren skriver, står i eksemplerne sådan her: ftp. En indtastet kommando afsluttes med "Enter" eller "Return". Der sendes i eksemplet følgende filer:

 • datafil: 820020.034hs
 • transfil: 820020.trans

ftp>open ftp.dbc.dk
Connected to pan.dbc.dk.
220 pan FTP server (SunOS 5.7) ready
User (pan.dbc.dk:(none)): ftp
331 Guest login ok, send ident as password:
Password: ftp
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>binary
200 Type set to I.
ftp>send 820020.034hs datain/820020.034hs
local: 820020.034hs remote: datain/82002.034hs
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.034hs
226 Transfer complete.
24167 bytes sent in 0.01 seconds (2.4e+03 Kbytes/s)
ftp>send 820020.trans datain/820020.trans
local: 820020.trans remote: datain/820020.trans
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.trans.
226 Transfer complete.
173 bytes sent in 0.02 seconds (8.4 Kbytes/s)
ftp>quit
221 Goodbye.

Til toppen


Eksempel på automatisk overførsel ved brug af '.netrc'

ftp-overførsler kan automatiseres på mange måder. En af dem er ved hjælp af funktionen '.netrc' fra et UNIX-system.'.netrc' tilbyder at man automatisk, og uden at skulle give password, kan benytte ftp. Man opretter filen .netrc, som er en tekstfil, der skal se således ud:

 • machine ftp.dbc.dk login ftp password ftp

Filen .netrc skal være "read-only" for ejeren. Dette gøres med kommandoen:

 • $chmod 400 .netrc

Nu oprettes - fx i samme directory - en fil: "ftp.ordre" - det er en tekstfil, fx med følgende indhold:

 • binary
 • send 034hs datain/820020.034hs
 • send 820020.trans datain/820020.trans

Herefter kan man overføre filerne ved at skrive:

 • ftp>open ftp.dbc.dk < ftp.ordre

Denne ordre nedlægger også selv forbindelsen. Næste gang der skal overføres, er det kun nødvendigt at skrive ovenstående linie. Denne kommando kan så startes automatisk med et "cron"-job, fx til automatisk overførsel hver dag, hver uge eller hvad man nu ønsker. Nærmere vejledning i ".netrc" findes i online UNIX-manualen under "man netrc".

Til toppen


Kontakt DBC når I sender data første gang

Vi anbefaler at biblioteker (og bibliotekssystemer), der ikke har afleveret data til DBC før, altid kontakter DBC for at aftale testkørsler, inden egentlige dataleverancer går i gang.

Kontakt:

 • data fra forsknings- og fagbiblioteker: Bodil Dalgaard Møller: bdm@dbc.dk

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Transfil-format til udveksling af data med DanBib bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 3.3.2021

Se detaljeret gennemgang af transfil-formatets parametre her: Transfilformatet (PDF-dokument)

 

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 13.2.2007

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for fag- og forskningsbiblioteker:

Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat., tegnsæt m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linje for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinje med teksten 'slut' (OBS! skal afsluttes med linjeskift)

Linjer og felter:

 • hver linje indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linjen
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
820010.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:
820010.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov, dvs. alt efter hvilket bibliografisk format (danMARC2 eller andre formater) og teknisk format (iso2709 eller linjeformat) posternes sendes i.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - se Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for fag- og forskningsbiblioteker

b=danbib,f=820010.015.sbk,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = - b=danbib angiver at posterne skal sendes til DanBib
 • f = - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 820010 = Det Kgl bibliotek Århus)
 • o = - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = - m=ud@sbk.bib.dk angiver Det Kgl bibliotek Århus modtager af kvitteringerne

Disse fire felter er obligatoriske for dataoverførsel fra fag- og forskningsbiblioteker.Hvis der kun anvendes disse fire felter går DBC's Posthus ud fra følgende:

Eksempel 2: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=820010.nr16,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddf
b=danbib,f=820010.nr17,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddg
b=danbib,f=820010.nr18,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddh
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linje) med poster til DanBib fra et forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 1 er anvendt følgende felter ud over de obligatoriske:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt iso2709
 • c = tegnsæt, her anvendt latin-1 (iso8859-1)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus
 • i = initialer

Eksempel 3: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=831350.mrc,t=lin,c=cp850,o=marc2,m=aarhus.sia@aaa.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=kl
slut

I eksempel 3 angiver transfilen, at der er sendt en datafil med poster til DanBib fra et fag- eller forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 2 er anvendt følgende værdier:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt linjeformat
 • c = tegnsæt, her anvendt CP850-tegnsæt (IBM)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus placeret på en anden institution end den ftp-ansvarlige
 • i = initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

ISO2709-format

ISO2709-format Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.09.2020

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem it-systemer.

Poster kan afleveres og modtages i danMARC2 i ISO2709-format.

DBCs anvendelse af danMARC2 i ISO2709-formatet afviger enkelte steder fra standarden:

DBCs ISO2709-format:

Tegnsættet er ISO 8859-1.

 • alle felter indeholder indikatorer og delfelter
 • Værdiområde for feltkoder:
  • '001'-'z99' (kun første tegn kan være bogstav)
 • Værdiområde for indikator 1 og 2:
  • '0'
 • Værdiområde for delfeltkoder:
  • 'A'-'Å' og 'a'-'å'

Postetiket:

Position  
0-4 postlængde
5 poststatus, dannes ud fra indholdet af felt 004 *r
6 materialetype, dannes ud fra indholdet af felt 009 *a
7 bibliografisk kategori, se nedenfor
8 posttype, dannes ud fra indholdet i 004 *a
9 fast blank (udefineret)
10 indikatorlængde = '2'
11 delfeltlængde = '2'
12-16 startadresse bibliografiske data
17 kode for katalogiseringsniveau, dannes ud fra indholdet af felt 008 *v, værdier: ('0','1','3','4','7','8','9') - hvis mangler: '4'
18-19 fast blank (udefineret)
20 længde af feltlængde i adresseliste = '4'
21 længde af feltstartadresse i adresseliste = '5'
22 længde i tal af "the implementation-defined portion" = '0'
23 fast blank (udefineret)

Indholdet i postetiket, pos. 7:

008*t som er: pos. 7
m monografi m
s samlingsværk m
p periodicum p
a analyse a
h hjælpepost h

Hvis 008 *t mangler afhænger position 7 af indholdet af 004 *a:

 • hvis 004*a indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'a'
 • hvis 004*a ikke indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'm'

Hvis dit system ikke kan håndtere ISO2709-formatet, kan DBC modtage og aflevere poster i en anden type rammeformat (postindpakning): det linjeformat, der er defineret i danMARC2-formatet.

Til toppen

Linjeformat - danMARC2

Linjeformat - danMARC2 Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 18.2.2022

danMARC2 er officiel dansk standard for udveksling af bibliografiske poster.

Den officielle danMARC2-standard - som publiceres af Slots- og Kulturstyrelsen - beskriver i bilag F "Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster".

DBC kan aflevere og modtage poster i dette linjeformat, der har følgende linjebillede:

001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
008 00 *t . *a....
009 00 *a . *g ..
245 00 *a ......
       efterfølgende linje ....... (indledt med 4 blanktegn)
260 00 *a .....
$
001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
.
.
$

Ved download fra DanBib med formatet "stdhentdm2" udleveres posterne også i dette linjeformat, dog er markering af poststart og postslut forskellige fra standardens beskrivelse. Der tilføjes desuden filstart og filslut:
@0001
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0004

@0001: START OF FILE (Filstart)
@0002: START OF TEXT (Poststart)
@0003: END OF TEXT (Postslut)
@0004: END OF FILE (Filstart)

Det mest udbredte rammeformat til udveksling af danMARC2-poster er dog ikke linjeformatet men i stedet ISO2709-formatet.

Til toppen

DanBib tegnsæt

DanBib tegnsæt Anonym (ikke efterprøvet)

31. august 2023

Siden er under redigering.

Tegnsætområdet har i tidens løb været udsat for forskellige ændringer og modifikationer. I det følgende navngives og illustreres de væsentligste tegnsæt. De kombinationer af tegnsæt og rammeformat som anvendes eller forventes anvendt i DanBib, er beskrevet nedenfor.
De hidtil anvendte tegnsæt kan alle afbildes ind i Fællestegnsættet, som hidtil har været anvendt som referencetegnsæt. Som nyt referencetegnsæt er valgt ISO 10646 - det universelle multioktet kodede tegnsæt - også benævnte UCS.
I vedlagte bilag beskrives og gengives afbildning af de hidtil anvendte tegnsæt ind i referencetegnsættet, dvs. afbildning fra Fællestegnsættet til UCS og den anvendte kodning i DanBib-tegnsættet.
Bilaget kan downloades som Word(7)-dokument og som PDF - dokument. (bilag mangler pt. august 2023)

 

Data fra DBC

Data fra DBC bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 18.2.2022

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af DBC-produkter eller datasæt via OAI-servicen

Download fra DanBib

Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.

Datasæt i DBC's OAI-repositorium

Datasæt er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Datasæt stilles til rådighed primært som standardsæt, men kan også dannes som individuelt tilpassede leverancer.

En vejledning til DBC's OAI-repositorium ses på Høst af poster via OAI

DBC's produkter

Læs om DBC's produkter


Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er de samlet på Standarder brugt af DBC
 

Hent af poster fra nyt eksternt Posthus

Vejledning til hent af poster fra nyt eksternt Posthus.

DBC har migreret DBC’s Posthus til en ny platform. I den forbindelse er der udviklet et nyt eksternt rettet Posthus til afhentning af filer fra DBC.

Via webgrænseflade:
Det nye eksterne Posthus kan tilgås enten via det nye Netpunkt (Menu > Services > Posthus) eller direkte på https://posthus.netpunkt.dk. Her er der adgang til de filer der måtte ligge til afhentning for det biblioteksnummer, der logges ind med.

Klik på filnavnet for den ønskede fil og gem filen lokalt. For nuværende slettes filerne ikke, og er derfor til rådighed uden tidsmæssig begrænsning.

Automatiseret hent:
Det er muligt at opsætte et automatiseret flow for afhentning af filer. Det foregår med CURL-kommandoer mod en REST-webservice på det eksterne Posthus (på hosten posthus.netpunkt.dk). Vejledning til opsætning kan ses her: https://github.com/DBCDK/merkur/blob/master/API.md.
Log-in via webservicen skal ske med en dedikeret API-nøgle pr. biblioteksnummer.
API-nøglen udleveres ved henvendelse til DBC’s kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/, vælg kategorien ”Dataleverancer/Posthus”.

Aflevering af data til DBC vil fortsat skulle foregå via ftp.

Der vil i starten af 2021 stadig være produkter og leverancer, der hentes via ftp fra det gamle posthus.

Fusioner i forskningsbibliotekerne

Fusioner i forskningsbibliotekerne Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret: 29.12.2022

Sammenlægninger og fusioner af forskningsbiblioteker (fx universitetsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, Professionshøjskoler m.v.) sker løbende. Denne side beskriver hvilke forhold I skal tage i betragtning i forhold til DBC: opdatering og sletning af poster i baserne, lånesamarbejdet gennem Bibliotek.dk og Netpunkt, biblioteksvejviser og VIP-base m.v.

Indhold:


Navneskift - biblioteksnummerskift

Som udgangspunkt beholder bibliotekerne i en fusion deres hidtidige biblioteksnummer. Dog kan et navneskift komme på tale. Slots- og Kulturstyrelsen udpeger et hovedbibliotek efter fusionen, mens de øvrige biblioteker får status af filialer.

Disse ændringer vil også slå igennem i forhold til Netpunkt, Bibliotek.dk, Biblioteksvejviseren, BOB-base m.v.

Da de nye filialer beholder deres hidtidige biblioteksnummer, har de mulighed for fortsat at stå med selvstændige lokaliseringer i bibliotek.dk og DanBib. Det kræver at de stadig (efter sammenlægning) vedligeholder deres lokale baser i DanBib og bibliotek.dk med opdateringer. Men ofte vil en fusion bevirke at det nye biblioteksvæsen beslutter sig for at sammenlægge bibliotekskatalogerne til én selvstændig base. Derved fremstår biblioteket med kun én lokalisering i DanBib og bibliotek.dk, og de gamle lokaliseringer fjernes. Det er dog helt op til det enkelte bibliotek hvad de vælger.

Kontakt evt. DBC på kundeservice.dbc.dk

Til toppen af siden


VIP-basen og det nye biblioteksvæsen

DBC gemmer oplysninger om biblioteker i VIP-basen (https://vip.dbc.dk). Herfra henter Netpunkt, Bibliotek.dk, Biblioteksvejviser m.v. oplysninger om det enkelte bibliotek.

VIP-basen og Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksregister, BIBBAS

VIP-basen er bygget op så den afspejler Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksregister BIBBAS. Det betyder at Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder VIP med stamdata vedr. bibliotekerne. Først og fremmest: biblioteksnavn, biblioteksnummer, om biblioteket er et lovbibliotek, oplysninger om kørselsordning, administrative data fælles for det samlede biblioteksvæsen, hvordan bibliotekerne hænger sammen i væsen, hovedbibliotek og filialer. Slots- og Kulturstyrelsen opdaterer VIP-basen ved ændringer.

Alle offentlige biblioteker i Danmark har adgang til VIP-basen. VIP-password fås ved henvendelse til kundeservice.dbc.dk

Bibliotekernes egne VIP-data

Bibliotekerne vedligeholder selv de VIP-data som Netpunkt, Bibliotek.dk og BOB-systemet bruger til fx opslag i Vejviser (navn-, adresse- og kontaktoplysninger på de enkelte betjeningssteder), oplysninger til brug for lånesamarbejdet (mailadresser, iso18626-url'er, url'er til opslag i lokalt bibliotekssystem), osv.

Væsen, hovedbibliotek, filialer, lokaliseringer

For hvert bibliotek er der i VIP-basen en beskrivelse af dets Biblioteksvæsen samt en beskrivelse af de enkelte betjeningssteder. Et af betjeningsstederne er så udnævnt til at være hovedbibliotek, og de øvrige er filialer.

Hvis væsnet har lokaliseringer i Netpunkt og Bibliotek.dk, er det en stor fordel for funktionalitet i Netpunkt.dk og Bibliotek.dk at lokaliseringerne samles på hovedbibliotekets biblioteksnummer.

Beskrivelsen af et biblioteksvæsen rummer de data der er fælles for hele bibliotekssystemet (fx navn på leder, officiel mailadresse). Væsen og hovedbibliotek har samme biblioteksnummer, og de har ofte også samme postadresse m.v.; men de kan have forskellige adresser. I VIP-basen ligger hovedbibliotekets og væsnets oplysninger adskilt, og I skal selv vedligeholde vejviseroplysninger vedr. hovedbiblioteket. Også selvom de er identiske med biblioteksvæsnets (fx: Postadresse).

Kig selv i VIP-basen

Den nemmeste måde at illustrere det på er at I selv kigger i VIP-basen. Vejledning til VIP-basen i hjælpen. En række data kan ikke redigeres. Det er de data som Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder, og som I ikke selv kan ændre i. De kan kun ændres ved henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er fx vedr. biblioteksvæsen, men også sådan noget som knudepunkt i kørselsordningen.

Har I glemt eller forlagt jeres VIP-password, så få et nyt hos kundeservice.dbc.dk.

Til toppen af siden


Sammenlægning uden skift af biblioteksnummer

Som udgangspunkt tildeler Slots- og Kulturstyrelsen ikke nye biblioteksnumre til de biblioteker der fusioneres. Det betyder så at de enkelte biblioteker også beholder deres Netpunkt, BOB- og VIP-adgangskode. Og de enkelte biblioteker kan beholde deres evt. poster/lokaliseringer i Netpunkt.

For anvendelsen af de enkelte produkter betyder dette:

Netpunkt/fjernlånsbestilling

 • Hvert bibliotek beholder sin adgangskode til Netpunkt.
 • Hvert bibliotek har mulighed for at sammensætte sit eget Netpunkt-abonnement.

Filialernes bestillinger bliver til filialbestillinger. VIGTIGT: det betyder, at I for hver enkelt filial skal tage stilling til, hvordan modtageren af bestillinger fra filialen skal se afsenderen af bestillingen:

 1. skal hovedbiblioteket være afsender?
 2. skal filialen være afsender?
 • ad 1) Hvis hovedbiblioteket er afsender ser modtageren af bestillingen kun hovedbibliotekets biblioteksnummer. De vil udlåne materialet - og udskrive køreseddel - til hovedbiblioteket. Filalens biblioteksnummer vil kun optræde som afhentningssted i en evt. mailkvittering til biblioteket eller i BOB-basen under DanBib afgivne.
 • ad 2) Hvis filialen er afsender, ser modtageren af bestillingen filialens biblioteksnummer; og vil udlåne til denne.

Dette valg - om en filial eller hovedbibliotek skal stå som afsender af filialens bestillinger - markerer I i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger > Afsender i bestilllingen for hver enkelt filial. Så vil det slå igennem for alle filialens bestillinger, uanset om de er skabt i Netpunkt, i BOB-basen eller ved automatisk fjernlån af en Bibliotek.dk-bestilling.

Se nærmere i vejledningen om filialbestillinger

Adgang til VIP-basen efter sammenlægningen

Det nye hovedbibliotek har adgang til alle bibliotekernes VIP-baser. Det sker fra drop-downlisten Skift til: betjeningssted øverst på VIP-basens skærmbillede.

De enkelte biblioteker kan logge ind i VIP med deres eget biblioteksnummer og VIP-adgangskode, men har så kun adgang til at ændre i filialens egne data.

Adgang til BOB-basen efter sammenlægningen

 • Adgang til BOB-basen sker med biblioteksvæsnets adgangskode.
 • Hvis et betjeningssted kun ønsker at se og håndtere "egne" bestillinger, sker filtreringen via menuen i grænsefladen.
 • Hvis en filial videresender egne bestillinger fra BOB-basen, er det vigtigt at de vælger om filialen skal være afsender eller afhentningssted, jfr Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.
 • Se mere om BOB i BOB-vejledningen.

Til toppen af siden


Sammenlægning med skift af biblioteksnummer

Som nævnt får de fusionerede biblioteker som udgangspunkt ikke nyt biblioteksnummer af Slots- og Kulturstyrelsen. Men man kan dog anmode om det, fx hvis man lokalt etablerer helt ny, fælles database og kun ønsker at optræde med én lokalisering i Bibliotek.dk og Netpunkt.

Det er dog en større omlægning i både det lokale og centrale bibliotekssystem, og det kræver normalt omkørsel af hele den bibliografiske database, både lokalt og i Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvis det kommer på tale, skal I først kontakte Slots- og Kulturstyrelsen om biblioteksnumre biblioteksregister@slks.dk og dernæst kontakte DBC for at aftale en særlig køreplan for omlægningen; henvend jer til kundeservice.dbc.dk.

Hvis der ved en fusion vælges at lade de nye filialer få nye biblioteksnumre, vil DBC kun oprette én Netpunkt-adgangskode for det samlede væsen. Det betyder at filialerne logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets biblioteksnummer og adgangskode. Og alle biblioteker i væsnet har den samme sammensætning af Netpunkt-abonnement. Hvis de nye filialer i forbindelse med fjernlån ønsker at oprette filialbestillinger skal de:

 1. Rette afsender på Netpunkt-bestil-blanketten til filialens nummer.
 2. Udfylde VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Afsender i bestillinger (kun for filialer)

Se vedledning i dette: http://www.danbib.dk/filialbest_afs - samt afsnittet Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.

Til toppen af siden

-->