Dansk Lokalbibliografi

Sidst opdateret: 17.2.2022

Kort information om søgning i DLB via Netpunkt.dk og Bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i Netpunkt (DanBib) og Bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til Netpunkt gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 305.000 (februar 2022).
Antal poster i basen kan du se på Netpunkt på Basernes indhold. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Hvis der kun ønskes lokalbibliografiposter i søgningen, kan en katalogkode benyttes som kombination (fx. kronborg AND kk=dlb) eller de kan fremsøges som facet (facet.acSource="lokalbibliografi")
De enkelte lokalbibliografier kan fremsøges via deres biblioteksnumre (ln=1590xx - fx. ln=159003 for Fynsbibliografien). Lokalbibliografi-biblioteksnumrene kan fremsøges via Biblioteksvejviseren.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn ikke. Hvis posterne ikke kan lokaliseres til et bibliotek via link eller match, vises der ingen lokalisering. Biblioteksnummeret kan ses i beskrivelsen.
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges med søgekoderne kn og lkn (fx kn=461 eller kn="odense kommune" eller lkn="461 odense kommune" eller lkn=461*)
Søgning i Bibliotek.dk
Søgning i Bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades via Zgateway eller openSearch-servicen.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
En del af dem er trimmet til at modtage bestillinger via mails til det tilknyttede folkebibliotek.
Den lokalbibliografiske lokalisering vises ikke - heller ikke i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.