Dansk Lokalbibliografi

Sidst opdateret: 15.12.2014

Kort information om søgning i DLB via netpunkt.dk og bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i DanBib og bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til DanBib gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 276.000 (marts 2017).
Antal poster i basen kan du fremover se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for DanBib. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Under "DLB-baser" kan man i dropdown vælge en eller flere delbaser.Basen kan også vælges i Opsætning, hvis man ønsker den default.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn, fx Dansk Lokalbibliografi. Roskilde Amt
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges og skannes med søgekoderne kn og lkn.
Søgning i bibliotek.dk
Søgning i bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades med hent eller accept.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har fået sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
Vi har sat alle til ikke at modtage bestillinger gennem DanBib i VIP afsnit D. Lånesamarbejde: 1. Bestillinger og lån.
Vi har tilføjet denne tekst: Modtager ikke bestillinger. Bestil gennem centralbibliotek. Teksten vises i netpunkt hvis man klikker på 'i' ud for lokaliseringerne.
I kan selv rette den hvis I ønsker at der skal stå noget andet. Flere biblioteker har på nuværende tidspunkt ændret i standard teksten og modtager bestillinger på lokalbibliografisk materiale.Den lokalbibliografiske lokalisering vises kun i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.