Datamodel og match

Sidst opdateret: 11.9.2019

Datamodel
Matchning

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave af et værk, samles i en postklynge. Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.

Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i klyngen. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge. Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge ved videreklik fra marcformat. (Se også afsnittet visformater ).

Matchning

Se beskrivelse af enhedsmatch og værkmatch for databrønden: Match