Netdokumenter

Sidst opdateret: 11.07.2019

På denne side kan ses information om de forskellige typer e-dokumenter som findes i old.bibliotek.dk og DanBib.
Generelt
DBC's netregistreringer
Folkebiblioteksposter
Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang
Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang
Elektroniske tidsskrifter
Fælles folkebibliotekslicenser 
Poster fra Den Store Danske
Litteratursiden

Generelt

Poster kan indberettes i danMARC2 eller DKABM.
Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til indberetning af poster.
Se i øvrigt menupunktet Data til DBC - under DanBib generelt.
Alle netpublikationer kan findes i old.bibliotek.dk og DanBib ved søgning ma=xe eller term.accessType=online.

DBC's netregistreringer

DBC registrerer mange forskellige slags netpublikationer, bl.a. e-bøger og andre boglignende netpublikationer samt hjemmesider, databaser og andre ikke-boglignende netpublikationer, artikler, film m.m..
DBCs beskrivelse af registrering af de forskellige materialetyper.

 

 

Elektroniske tidsskrifter

Fortegnelse over indekserede elektroniske tidsskrifter til Dansk artikelindeks

Folkebiblioteksposter

Nogle folkebiblioteker afleverer poster eller lokaliseringer på netdokumenter på linie med andre poster.
Hvordan skal man indberette? 
Hvis man indberetter en lokalisering på en eksisterende netregistrering, kan h-markering bruges til at angive at der er tale om en publikation med begrænsning i adgangen.
Ved lokaliseringsindberetning på disse dokumenter anføres url'en i den lange note (også kaldet PIF-noten) på følgende måde:
<url> (angiver det enkelte biblioteks adgang til dokumentet)
eller, hvis der også er en særlig url til fjernadgang angives det sådan:
<url> ; Fjernadgang: <url>
OBS.: Den lange note i indberetningsformatet er ikke på nogen måde begrænset til periodicabeholdninger.

Kontakt os via kundeservice.dbc.dk hvis der er spørgsmål til indberetningen.

Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang

Mange forskningsbiblioteker afleverer poster på netressourcer på linie med andre poster.
Hvordan skal posterne se ud?
Url placeres i 856 u.
 

Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang

Ordet Fjernadgang skal fremgå af 856 z (og url'en stå i 856 u) for at vi kan vise fjernadgangsurl'en.
Mærkningen af tilgængelighed sker ved brug af delfeltet 008 *n. Der sættes bestil-knap på alle poster med "b" eller "c" i 008 *n - dog ikke på e-bøger.

Fælles folkebibliotekslicenser

DDB informerer DBC om nye licenser. DBC vælger hvilken post licensoplysninger knyttes til og opgraderer i nogle tilfælde denne post med flere oplysninger. 
Posterne forsynes IKKE med bestil-knap efter aftale med Licensguide.dk
Posterne kan findes med søgningen: kk=blg*
 

Poster fra Den Store Danske

DBC producerer poster med links til Den Store Danske i et samarbejde med Gyldendal.
Posterne kommer i DanBib og old.bibliotek.dk.
Selektion: der laves poster på artikler på mere end 800 typografiske enheder.
Indhold: Posten indeholder titel, emneord, de første ca. 200 tegn af artiklen, dato for seneste opdatering samt link til artiklen i Store Danske.
Søgbarhed: der kan søges på næsten alle data i posten, altså også de første 200 tegn i artiklen.
Antal poster primo 2015: ca. 30.000.

Feb. 2019: Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Litteratursiden

Litteratursiden.dk afleverer poster til old.bibliotek.dk og DanBib. Disse typer indlægges i old.bibliotek.dk: analyser, artikler og forfatterportrætter.
Posterne fra Litteratursiden får ejerkoden 150005 (ses i 001 *b). Primo 2015 er der godt 2000 poster.

Feb. 2019: old.bibliotek.dk opdateres ikke med poster fra litteratursiden.dk. Muligvis genoptages opdatering i løbet af 2019.

Andre materialetyper: udover ovennævnte e-dokumenter kan man i old.bibliotek.dk også finde materialer fra disse tjenester: bibzoom, e-reolen, filmstriben og netlydbog.