Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og Bibliotek.dk

Sidst opdateret 3.3.2021

- fra lokalsystem til DanBib/Bibliotek.dk

DanBib og Bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller Bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol. De er også alle med i FBS (Fælles Biblioteks System)

En del professionshøjskoler og små uddannelsesinstitutioner - fx privatskoler - benytter samme system som folkebibliotekerne og kan derfor koble en beholdning på en DBC-post. Det er dog kun ganske få af dem, der er synlige i DanBib og Bibliotek.dk.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) valideres og lægges i en originaldatabase. Derfra lægges de i databrønden og vil i reglen være søgbare i DanBib / Bibliotek.dk straks eller senest dagen efter indlæggelsen i databasen afhængig af mængden af fremsendte poster.

Fra folkebibliotek til DanBib / Bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer opdatering:

  • lokalisering på en bibliografisk 870970-post
  • bibliografiske poster (fællesskabspost)

Lokaliseringer fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer sendes til en separat beholdningsdatabase fra Cicero-systemet. En lokalisering er en lille administrativ post indeholdende faustnummer samt oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke"), udlånsstatus på eksemplarniveau samt beholdning af periodica. Lokaliseringer sendes løbende via en webservice til beholdningsdatabasen.

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges løbende i databrøndens originaldatabase (råpostrepositorium). Undervejs foretages faustnummerkontrol og dobbeltpostkontrol (2 folkebiblioteker har katalogiseret samme post med forskelligt faustnummer) og en indholdsvalidering. Fra originaldatabasen overføres bibliografiske poster løbende til databrønden. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 996 *a.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokalisering på det pågældende faustnummer. Lokaliseringer sendes som ovenfor nævnt via en webservice til beholdningsdatabasen.