Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS)

Sidst opdateret: 3.3.2021

Alle folkebiblioteker afleverer data via FBS-systemet til databrønden.

I DanBib kan man kun se nogle af disse data.

Det drejer sig om:

  • Fællesskabsposter fra 870970 med et biblioteksnummer som ejerkode i felt 996
  • Suppelerende emneord og noter tilføjet til en DBC-post
  • Lokaliseringsdata på DBC-poster

Posternes idnumre er unikke centralt tildelte FAUST-numre.

Indholdet i posterne følger DBC's praksis og feltanvendelse.

Man kan ikke se lokalposter, der kun er beregnet for bibliotekets egen OPAC.

Læs mere om FBS og Cicero