Datamodel og match

Sidst opdateret: 3.3.2021

Datamodel
Matchning

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave af et værk, samles i en postklynge (en unit/enhed i brønden). Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.
Klyngerne er samlet i værkstrukturer (work), der ikke påvirker antallet af hits.

Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i den højst prioriterede klynge i det frensøgte værk. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge. Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen ved visning af klyngen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge ved videreklik fra marcformat. (Se også afsnittet visformater ).

Matchning

Se beskrivelse af enhedsmatch og værkmatch for databrønden: Match