Visning

Sidst opdateret: 12.01.2016

Visning på en grænseflade kan ske på mange forskellige måder selvom man søger i den samme brønd.
Denne side giver et overblik over de elementer der indgår i en visning.

Data kommer fra brønden
Grænsefladen
Rækkefølge ved visning inden for et værk
bibliotek.dk - et eksempel

 

Data kommer fra brønden

De data man bruger til visning kommer fra brønden. Man kan få data i formaterne DKABM eller MarcXchange, men kan naturligvis kun vise data som faktisk findes i posterne.
De to formater har forskellig specifikationsgrad. Ønsker man at kunne være meget specifik med hensyn til hvilke data der vises for hvilke poster, er der flest muligheder hvis man henter posterne i MarcXchange.

Grænsefladen

Det er den lokale grænseflade som skal omforme det der kommer fra brønden til forståelige visformater.
For nogle vil det være vigtigt at kunne lave et ganske kort format med ensartede oplysninger for hver post, for andre kan det være væsenligt allerede fra start at hente supplerende data som fx en forside eller en omtale.
Derfor er det lokalt man beslutter hvilke data der skal vises hvornår, og hvilke redskaber man bruger.

Rækkefølge ved visning inden for et værk

Rækkefølge ved visning af manifestationer i et værk (sortering inden for ét værk) er implementeret på denne måde i OpenSearch:

Materialetyper
Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge inden for én materialetype
Inden for én materialetype bestemmes rækkefølgen af det antal eksemplarer biblioteket har, så den udgave der haves i flest eksemplarer kommer først. Dog sorteres særudgaver og bogklubudgaver nederst.

bibliotek.dk - et eksempel

Se mere om bibliotek.dk's visningsprincipper og -formater:
Visning på bibliotek.dk