Sortering og rankering

Sidst opdateret: 11.07.2019

Sortering
Rankering
Relevansrankering
Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

Sortering

Ved sortering forstås ordning af poster efter et princip som betyder at den samme mængde poster sorteres på samme måde uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt.

Man kan vælge mellem forskellige sorteringsmuligheder:

  • Udgivelsesår - nyeste først
  • Udgivelsesår - ældste først
  • Titel: a-å
  • Titel: å-a
  • Forfatter: a-å
  • Forfatter: å-a
  • Serie i rækkefølge

Ialt findes disse sorteringsmuligheder:
acquisitionDate_ascending, acquisitionDate_descending, article_date_ascending, article_date_descending, creator_ascending, creator_descending, date_ascending, date_descending, numberInSeries_ascending, nmumberInSeries_descending, record_owner_ascending, record_owner_descending, title_ascending, title_descending, work_type_ascending, work_type_descending
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)

Rankering

Rankering (eller rangering) er et samlebegreb for dynamiske ordningsmetoder for poster hvor måden brugeren har søgt på betyder noget for rækkefølgen af poster.

 

Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

 

Der er en række elementer i Opensearch som kan bruges til rankering - og flere er på vej.
Man kan fx prioritere at søgetermerne som står i et bestemt felt skal prioriteres fx sort=rank_creator
Man kan lave sin egen userDefinedRanking hvor man giver forskellige elementer (creator, subject, title) forskellige vægte.
Man kan også bruge userDefinedBoost til at vægte bestemte elementer højere end andre.
Der findes disse rankeringsmuligheder i servicen: rank_creator, rank_frequency, rank_general, rank_main_title, rank_none, rank_subject, rank_title.
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)
DBC har arbejdet med at lave rankeringsalgoritmer som brugeren/biblioteket kan vælge at bruge eller ej. Se nærmere bibliotek.dk's rankeringsalgoritmer