Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og bibliotek.dk

Sidst opdateret 13. februar 2015

- fra lokalsystem til DanBib/bibliotek.dk

DanBib og bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) og vil i reglen være søgbare i DanBib / bibliotek.dk dagen efter indlæggelsen i databasen.

Fra folkebibliotek til DanBib / bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer af eksport:

  • lokaliseringsindberetninger
  • bibliografiske poster

Lokaliseringsindberetninger fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer stammer fra "lokaliseringsindberetninger". En lokaliseringsindberetning er en "simpel" liste over faustnumre, som dækker bibliotekets bestand (total indberetning) eller tilvækst/afgang. Ud over faustnumre kan bibliotekerne også indsende oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke") samt beholdning af periodica. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges i første omgang i DBC's egen produktionsbase "Basis2", som også er den base som DBC's egen katalogisering af nationalbibliografi m.m. foregår til. Her foretages faustnummerkontrol og sammenlægning af evt. dobbeltposter (2 folkebiblioteker har eksporteret samme post med forskelligt faustnummer).Fra Basis2 overføres bibliografiske poster til DanBib dagligt. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 002*b.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokaliseringsindberetning på det pågældende faustnummer. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".