Bibliotek.dk

Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.2.2022

Bibliotek.dk-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Information som står i HJÆLP på Bibliotek.dk gentages IKKE her.

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp og information:

Bibliotekerne kan få hjælp til og informationer om Bibliotek.dk:

  • ved at læse Hjælp og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk og disse tekster på www.danbib.dk

  • ved at læse og abonnere på bloggen profblog.bibliotek.dk

  • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt
  • ved at bruge kundeservice.dbc.dk eller ringe til 44 86 77 11

KOMBIT

KOMBIT varetager bestillerfunktionen overfor Bibliotek.dk.
Se mere på KOMBITs side

 

Hjælp til Bibliotek.dk

Hjælp til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 17.06.2020

Brugerne af bibliotek.dk kan få hjælp ved at:

  • læse Hjælp og Om bibliotek.dk på Bibliotek.dk
  • få hjælp på sit eget bibliotek
  • få hjælp fra Biblioteksvagten (link fra forsiden på Bibliotek.dk)
  • ved at bruge Kundeservice eller link under Kontakt på bibliotek.dk
  • læse blog.bibliotek.dk

Bibliotekerne kan få hjælp til Bibliotek.dk sådan:

 

Bestil i Bibliotek.dk

Bestil i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Senest opdateret 21.02.2022

Bestilsystemet i Bibliotek.dk er tæt vævet sammen med bestilsystemet i Netpunkt, og bruger de samme hjælpesystemer, som VIP-basen og BOB-basen.

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP nla tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 09.08.2023

Dette dokument beskriver hvad en NCIP-bestilling er, hvordan I slår det til og hvordan I håndterer NCIP-bestillinger fra Bibliotek.dk. 

Indhold

Hvad er NCIP?

NCIP står for "Niso Circulation Interchange Protocol". Niso er den amerikanske standardiseringsorganisation (svarende til Dansk Standard i Danmark), og Circulation Interchange protokollen er en standard for alle de services der beskriver et bibliotekssystem kontakt med en slutbruger: oprettelse af bruger, udlån, aflevering, fornyelse, hjemkaldelse, mv. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen sammen med systemleverandørerne aftalt retningslinjer ("Guidelines") for danske bibliotekers brug af NCIP-protokollen til bla:

  • lånertjek
  • se oversigt over bestillinger
  • forny bestilling
  • annuller bestilling
  • opret bestilling

NCIP-bestil betyder altså at bestillinger på eget materiale kan oprettes direkte i lokalsystemet fra Bibliotek.dk.

NCIP handler om transaktioner mellem en slutbruger og et bibliotekssystem. ISO18626, som i dag anvendes af de fleste biblioteker til ILL (interlibrary loan), har også mulighed for at kunne anvendes til slutbrugertransaktioner.

NCIP er en serviceorienteret protokol. Det vil sige: hvis et bibliotekssystem understøtter funktioner med NCIP-services, bliver det muligt at lade en bruger udføre disse funktioner fra en hvilken som helst brugergrænseflade mod lokalsystemet.

Fordelen for brugeren er altså at man kan blive i den valgte grænseflade (fx Bibliotek.dk), og der oprette bestillinger, se oversigt over bestillinger, forny og annullere i lokalsystemet, uden at skulle skifte brugergrænseflade.

Hvad gør NCIP-bestillinger?

Bestilling med NCIP kan kun ske på materiale som er lokaliseret til brugerens bibliotek. For at modtage bestillinger via NCIP skal biblioteket sige 'ja' til at modtage bestillinger på eget materiale gennem bibliotek.dk. Når I bruger NCIP, bestiller brugeren i Bibliotek.dk, og skal altså ikke over i jeres lokale webkatalog.

Kan I modtage NCIP-bestillinger?

Følgende leverandører af bibliotekssystemer i Danmark understøtter NCIP Request Item (bestilling:

  • Fælles Biblioteks System FBS (Cicero)

Andre biblioteker og bibliotekssystemer:

I må spørge jeres leverandør om mulighederne for NCIP-bestilling.

Kom i gang med NCIP-bestillinger

Slå NCIP-bestilling til i VIP-basen

  • Gå til VIP-basen (vip.dbc.dk) > Slutbrugere > Bestillinger og lån > bestillinger på bibliotekets egne materialer.
  • Vælg "NCIP"
  • Klik på Gem ændringer, nederst.
  • Hvis I har filialer: Husk at gentage indstillingerne under hver filial.

Hvor ser I bestillingerne?

Bibliotek.dk sender bestillingen videre til bestilsystemet, som derefter overtager behandlingen. Først hentes NCIP-serveradresse i VIP-basen, bestillingen downloades til lokalsystemet, systemet modtager svar fra lokalsystemet og opdaterer til sidst BOB-basen med bestilling+svar.

  • Hvis bestilling er oprettet i lokalsystemet, ligger den altså nu i det lokale system med en kopi af bestilling+svar i BOB-basen.
  • Hvis bestillingen er afvist af lokalsystemet, ligger bestilling+svar alene i BOB-basen.

Hvis bestilling/reservering oprettes i lokalsystemet

Hvis reserveringen gennemføres, modtager BOB et positivt svar fra lokalsystemet. Svaret oversætter BOB til: "Bestilling/reservering oprettet" og gemmer også den forventede leveringsdato som lokalsystemet har returneret i svaret. Derefter afslutter BOB bestillingen og lægger den under fanebladet 'bibliotek.dk - afsluttede lokaliseret til eget bibliotek'.

I har i reglen ikke brug for at se den i BOB-basen, bortset fra evt. fejlfinding.

Hvis bestilling ikke oprettes i lokalsystemet

Hvis bestilling ikke kan oprettes, returnerer lokalsystemet et negativt svar til BOB, og bestillingen ligger nu under "Åbne bestillinger - lokaliseret til eget bibliotek" (eller under "Alle åbne"). Lokalsystemet returnerer i svaret også en årsag til at materialet ikke kan bestilles eller reserveres. Disse kan ses under "Status Detaljer" i BOB.

Der er flere muligheder for fejlmeddelelser:

  • Brugeren har bestilt samme materiale i forvejen: Reservering findes allerede
  • Der er bestilt et tidsskrift, eller materialet haves ikke: Materiale er ikke i beholdning
  • Brugeren findes ikke i lånerregistret: Ukendt bruger
  • Se også beskrivelse i BOB-vejledningen: http://www.danbib.dk/bobvejl

Hvis I bruger BOBs 'Gensend' ved NCIP-bestillinger, sendes en ny NCIP request Item mod jeres NCIP-server, så en afvist bestilling kan lægges ind igen, fx hvis I gør en ukendt bruger kendt i jeres system.

Mere information

Har I brug for mere information, kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk

Bestilling i Bibliotek.dk - trin for trin

Bestilling i Bibliotek.dk - trin for trin Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 19.12.2022

Bestilling i Bibliotek.dk set fra brugerens side
Her beskrives de trin brugeren kommer igennem, og hvordan bibliotekerne kan tilrette mulighederne.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil:

  1. Find bibliotek (søgning i vejviser) og vælg bibliotek (udpeg bibliotek efter søgning og bekræft valg)
  2. Indtastning af personlige låneoplysninger og bestil
    Hvis brugeren er logget ind og har gemt bibliotek og personlige data, springes disse trin over - data ER udfyldt på trin 2.
  3. Kvittering for bestilling

Bestil trin 1 : Find bibliotek og Vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's Biblioteksvejviser, finder sit bibliotek i søgeresultatet og bekræfter sit valg. Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek.

Bestil trin 2: Personlige låneroplysninger og bestilling

Brugeren bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger (CPR-nummer eller andet låner-ID, navn m.v.). Hvilke indtastningsfelter der vises til personlige oplysninger, bestemmer I ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata.

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek: opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

De beskeder brugeren får på trin 2, skabes ud fra fire slags oplysninger:

  1. Den type materiale brugeren har valgt.
  2. Det bibliotek brugeren har valgt.
  3. Om det valgte bibliotek har det valgte materiale.
  4. De afmærkninger bibliotekerne har lagt ind i VIP-basens afsnit Slutbruger > Bestillinger og lån.

De felter til indtastning af låneroplysninger der kommer frem på trin 2, er på samme måde bestemt af bibliotekernes valg i VIP-basens Slutbruger > Lånerdata. Bemærk, at I altid skal have et lånerID (navn er ikke nok) som obligatorisk felt ellers fejler bestillingen.

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

  1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
  2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her.

Læs også hjælpeteksterne i VIP.

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen, som han kan vælge at få tilsendt i en mail eller printe ud.
På skærmkvitteringen vises bestillingsnummer, personlige data (Cpr-nummer/lånerkort og pinkode/brugerkode vises med stjerner), titel og afhentningsbibliotek og en standardkvitteringstekst.

Bestilforbehold

Bestilforbehold Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 21.10.2019

 

Brugeren mødes af forskellige beskeder om forbehold alt efter hvilken post de ser - fx hvilken type video/dvd der er tale om, om posten er håndbogsmarkeret, et netdokument osv.

Bestilling af video og dvd
Netdokumenter
Forbeholdt lånere på Nota
Håndbogsmarkerede materialer
Nye materialer
Udenlandske musikposter uden lokaliseringer
Andre poster uden lokaliseringer

Bestilling af video og dvd

I poster der er mærket med kategori c (i 021 *b) står denne besked:

OBS! kan kun lånes direkte på de biblioteker der har den - ofte kun af denne kommunes borgere.

Samme besked gentages ved klik på Vælg og bestil. Det er muligt at lægge posten i huskeliste og bruge "Se hvilke biblioteker der har materialet" samt - hvis man har et Favoritbibliotek som har den - et link til opslag i lokalkatalog.

I poster som er mærket som salgskassette (i 021 *b), er der ikke bestilknap, og der står denne besked:

Dette materiale udlånes ikke fra bibliotekerne

I poster som kun har lokalisering hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, vises denne tekst:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Klik på Se hvilke biblioteker der har materialet eller spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Og ved opslag i "Se hvilke biblioteker der har materialet" vises denne besked:

(Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal)

 

Netdokumenter

I poster med netdokumenter er der som hovedregel ingen Bestilknap. Man kan godt lægge posten i Huskelisten (for at kunne printe eller maile posterne), men forsøger man at bestille, får man denne besked:

Adgang via Internet - se under mere information.

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i posten:

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse

Er netdokumentet betalingsbelagt, får man denne besked i posten og link til adgang, fx infomediaadgang:

Adgang via internet efter betaling/brugerregistrering

Eller et direkte link til hvor der er adgang, fx:

Adgang til lån hos eReolen.dk

 

Forbeholdt lånere på Nota (tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Visse materialer er forbeholdt lånere på Nota - de er mærket således:

Kun for indmeldte brugere på Nota.

Posten har ikke bestil-knap, men link til titlen i Notas katalog E17.

 

Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked ved klik på Bestil:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Dvs der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.

I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".

Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk. 

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked på trin 1:

Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


Udenlandske musikposter uden lokaliseringer

Der findes i Bibliotek.dk et mindre antal poster på udenlandske fonogrammer, som ikke er lokaliseret til danske biblioteker. Posterne er lavet, fordi der er registreret anmeldelser af fonogrammet. Disse poster har bestilknap selvom de altså ikke findes på et dansk bibliotek. Vi mener det giver større problemer uden bestilmulighed (det har været sådan i en periode). Brugerne undrer sig over hvorfor de kan læse en anmeldelse (måske stærkt anbefalende), men så ikke får mulighed for at bestille. Så disse bestillinger må betragtes som input til materialevalget.


Andre poster uden lokaliseringer

Der kan være andre poster som af den ene eller anden grund - midlertidigt eller permanent - ikke har lokaliseringer. I så fald vises een af disse beskeder:

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel. Hvis der er en bestil-knap, bruger du blot den.

eller

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

eller

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse.

eller

Dette materiale kan ikke bestilles, det findes ikke længere i denne udgave.

 

Profblogindlæg om materialer som ikke ønskes tilgængelige for fjernlån (Link)

 

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver. Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 12.07.2019


Indhold

 


 

Om bestil og værkmatch i Bibliotek.dk

Ind imellem modtager DBC's Kundeservice henvendelser fra brugere som har haft problemer med at fremskaffe en konkret udgave af en titel. De har i Bibliotek.dk valgt at bestille en konkret udgave (fordi de skal bruge den), og oplever så at deres bibliotek ikke respekterer dette valg og giver dem en anden. Bibliotekets reaktion er så oftest: "Jamen vi er vant til at brugerne er ligeglade med udgaven".

 

I Bibliotek.dk skelner vi mellem værkbestil (en hvilken som helst udgave kan bruges) og udgavebestil (en bestemt udgave skal bruges - velvidende der findes andre). I dette dokument beskriver vi hvordan Bibliotek.dk og bestilsystemet fungerer i forhold til disse valg.

Som det forhåbentlig fremgår, forsøger vi i vores design at tilgodese begge situationer:

  • Forhindre utilsigtet udgavebestilling (udgavebestilling ved en "fejl"/et uheld)
  • Give brugerne mulighed for at gennemtvinge bestilling af en konkret udgave når de ønsker det.

 

Tre forskellige scenarier.

Bestilling i Bibliotek.dk kan give sig udslag i tre forskellige scenarier:

  1. Bestilling på værkniveau af titel der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil uanset udgave
  2. Bestilling af konkret udgave i post der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil denne udgave
  3. Bestilling af titel der ikke er værkmatchet - brugeren vælger også Bestil denne udgave

Nedenfor beskrives bestilforløbet ud fra disse tre scenarier.

 

Bestilling på værkniveau

Dette er nok det mest almindelige scenarie i Bibliotek.dk:
Brugeren laver en søgning og får vist et resultat hvor de forskellige udgaver er lagt sammen i en post (værkmatchet). På skærmen ses i det korte format kun én bestilknap: Vælg og bestil. Når brugeren klikker på denne, skal han klikke på bestil ud for den materialetype han ønsker.
Så undersøger Bibliotek.dk samtlige udgaver i værkposten for at se om en eller flere af udgaverne haves på brugerens bibliotek - i så fald lægges bestillingen i brugerens bibliotek's system.
Hvis dette ikke er tilfældet, sendes bestillingen videre (automatisk fjernlån eller anden placering i BOB). Når bestillingen lander i BOB-basen, er den mærket med Andre udgaver kan bruges (værkbestil). Og det har brugeren godkendt med sit valg af bestilknap på grænsefladen.

Bestilling af konkret udgave af værkmatchet titel

Brugeren finder en post der er værkmatchet. Der er i det korte format kun Vælg og bestilknap til værkbestil. For at bestille en konkret udgave skal brugeren gøre således:

  • Enten klikke på Vælg og bestil - og her klikke på "Ønsker du én bestemt udgave: klik på Mere information" - så folder posten sig ud.
  • Eller klikke på postens titel - så foldes posten ud i fuldt format. Hvis der er rigtig mange udgaver, skal brugeren først klikke på Vis alle udgaver
  • Vælge en bestilknap ud for den udgave han ønsker

Når denne bestilling lander i BOB-basen, er den mærket med brugerens valg: Kun den bestilte udgave kan bruges

Når brugeren bestiller en konkret udgave af en værkmatchet titel, spørger Bibliotek.dk en ekstra gang: "Kan du bruge en anden udgave af samme titel?" og giver dermed mulighed for, at der bliver foretaget en værkbestil i stedet for bestilling på en konkret udgave.

Bestilling af titel der ikke er værkmatchet

Brugeren finder en post i Bibliotek.dk der ikke er værkmatchet, dvs. kun indeholder en enkelt udgave. Her stilles brugeren over for muligheden for enten at bruge Vælg og bestil - eller bruge bestilknappen i udfoldet format, men beskeden i BOB vil være Kun den bestilte udgave kan bruges i begge tilfælde.

Information om udgave i BOB-basen

Hvis brugeren har valgt at bestille en eller anden udgave - lige meget hvilken - vises i BOB-basen: Andre udgaver kan bruges (værkbestil).
Denne oplysning vises lige efter Interessedato.

Hvis brugeren har valgt én bestemt udgave, vises i BOB-basen: Kun den bestilte udgave kan bruges.

Til toppen

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.06.2021

Bibliotek.dk-brugere kan bruge Digital Artikelservice, hvis deres bibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek.

Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for Bibliotek.dk-brugeren.
 

  • Hvad kan man få kopi af?
  • Digitale kopier
  • Bibliotek.dk's brugergrænseflade

    Hvad kan man få kopi af?

    Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte danske tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand.
     

    Digitale kopier

    Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

    Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
    Brugeren skal være registreret låner på et bibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .

    Bibliotek.dk's brugergrænseflade

    I Bibliotek.dk ses et link "Bestil digital kopi" ved alle Det Kgl. Biblioteks danske tidsskrifter og artikelposter på artikler i tidsskrifter som Det Kgl. Bibliotek har.

    Brugeren skal være logget ind for at bruge funktionen (er man ikke det får man et link til login ved klik på Bestil digital kopi). Brugeren skal også have et bibliotek som afhentningsbibliotek og have gemt brugerid og pinkode - som ved andre bestillinger.
    Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.

    Artikelposter og tidsskriftsposter har stadig den almindelige bestilknap (hvor man bestiller på sit afhentningsbibliotek) - samt evt. link til Infomedia. Disse andre leveringsformer kan altså stadig bruges.
     

    Hvor hurtigt går det?

    Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

    • Digital levering:
      • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
      • max 24 timer på hverdage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen.
         

    Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek

    Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek : Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek


     

Bibliotek.dk videoguides

Bibliotek.dk videoguides lho tor, 01/09 2016 - 13:42

Sidst opdateret: 10.11.2021

Bibliotek.dk's videoguides kan ses her: Bibliotek.dk's YouTube kanal eller her: https://vimeo.com/danskbibliotekscenter.
Bibliotek.dk's YouTube kanal er der også mulighed for at finde andre bibliotekers og brugeres videoguides til Bibliotek.dk.
Bemærk: Visse eksempler og funktioner kan have ændret sig siden videoerne blev lavet. Fx indeholder videoen om artikelsøgning en vejledning til Videnskabelige artikler, men denne funktion findes ikke længere i Bibliotek.dk. Og Bestil kopi (digital eller printet) er senere omdøbt til Digital artikelservice)
 

 

Bibliotek.dk har produceret 7 videoguides af ca. 2 minutters varighed. Husk at sætte lyd på.

1. Tips til søgning (Trunkering, Facetter, Sortering, Detaljer, Gem i huskeliste, 0 hits)

2. Opret Bibliotek.dk login (Opret login, Favoritbibliotek, Lånerstatus)

3. Sådan bestiller du i Bibliotek.dk (Vælg og bestil, Bestilling trin for trin)

4. Sådan finder du artikler i Bibliotek.dk (Søgning, Afgrænsning, Adgang via internet, Infomedia. Visse eksempler og funktioner kan have ændret sig siden videoen blev lavet. Fx indeholder videoen en vejledning til Videnskabelige artikler, men denne funktion findes ikke længere i Bibliotek.dk. Og Bestil kopi (digital eller printet) er senere omdøbt til Digital artikelservice)

5. Sådan finder du en lydbog, en film, en node eller andre materialer (Gennemgang af søgesiderne og deres forskellige muligheder)

6. Jeg vil gerne finde en god bog (herunder Karrusel, Emneoversigt, Find titler der ligner, Andre der har lånt, Anmeldelser.)

7. Og endelig: Bibliotek.dk – kort fortalt. Reklamespot velegnet til storskærm uden lyd. Med fokus på: Find artikler til opgaven, Find rejsebøger, Anmeldelser, Gem i huskeliste, Lånerstatus.

Vi sender gerne indlejringskoden til vores Bibliotek.dk videoguides, så I kan indsætte dem til direkte afspilning på jeres hjemmeside eller youtubekanal eller andre steder.
Eller I kan selv hente koden ved at klikke på 'Del' under filmen på YouTube, dernæst 'Indlejring', kopier koden, tilpas evt. bredde og højde (fx en minivisning 300 x 200) og indsæt den på jeres side.

Fra YouTube er der også mulighed for at dele filmene til jeres facebookside.

Det er også muligt at downloade og dele filmene via https://vimeo.com/danskbibliotekscenter og http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/introfilm-til-bibliotek.dk.

Og endelig er der lavet en samlet præsentation af videoguides 1-6 med indholdsfortegnelse og navigation.

Ønsker du at få den samlede udgave af Bibliotek.dk introfilmene til upload på egen server, så kontakt Laura Holm (lho@dbc.dk) for at få filpakken tilsendt.

Linket til præsentationen er: http://pr.dbc.dk/bibliotekdk_introfilm/index.html

bibliotek.dk med navigation

Filmene er produceret i samarbejde med Monokrom

Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til Bibliotek.dk videoguides.

 

Biblioteksvejviser

Biblioteksvejviser Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.11.2022

Hvis man bruger Biblioteksvejviseren (Find bibliotek) uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i Bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem Bibliotek.dk. Det står i så fald i oplysningerne om biblioteket:

Biblioteket modtager ikke bestillinger fra Bibliotek.dk.

Man får samme besked, hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek.
Biblioteksvejviseren kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser, hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Grønland er ikke med i Bibliotek.dk, da biblioteksloven ikke gælder for dem. 
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i Bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Webservice til VIP-basen 

Til VIP-basen findes en webservice: Open Agency. Open Agency udleverer vejviserinformation om biblioteker (f.eks. adresser og åbningstider) samt konfigurationsparametre (f.eks. brøndprofiler og bestilveje)

Dokumentation vedr. Open Agency

 

Ikoner til materialer

Ikoner til materialer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 21.03.2019

Ikonerne på denne side er produceret til Bibliotek.dk, men kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De er lavet af firmaet Sorthvid
Ikonerne i det nye Bibliotek.dk er ikke på samme specifikationsniveau som de gamle (se endenfor). De findes til de overordnede kategorier bøger, lydbøger, film, musik, noder, artikler, computerspil e-materialer samt "Andet".

Materialetype

ikon

     
Andre medier
Artikler
Bog
Film
Lyd
Lydbog
Musik
Net
Noder
Spil
Tidsskrifter


Desuden har vi fået lavet disse, som pt. ikke er i brug på Bibliotek.dk:

 

Bog - stor skrift
Punktskrift

 

Materialetypeikoner til brug i bibliotekskataloger

 

Ikonerne nedenfor er produceret til det gamle Bibliotek.dk (2012), og kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De små ikoner er max 16 pixels i højden - de store max 32 pixels.
De er lavet af firmaet Esben Bregninge Design.


Se også Liste over materialetyper i Bibliotek.dk

 

Materialetype

Lille ikon

Større ikon

     
Anmeldelse
Artikel
Billedbog
Bog
Cd musik
Blu-ray Disc
CD-ROM cn
CD-ROM hd
CD-ROM mp3
CD-ROM (diverse)
Diskette
Dvd (film)
Dvd-rom
Game boy (diverse)
Grammofonplade
Kassettelydbånd
Kort
Lydbog (bånd)
Lydbog (cd)
Mikroform
Netdokument
Node
Playstation (diverse)
Punktskrift
Sony playstation
Stor skrift
Tegneserie
Tidsskrift/Avis/Periodikum
Video (vhs)
xbox
Årbog/Serie
     
Kurv
     
Printer
     
Stjerner til ratingsmarkering

Indhold på Bibliotek.dk

Indhold på Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.07.2019

 

Læs først og fremmest Bibliotek.dk's hjælpetekst: Indhold
Her er der også forklaringer på hvorfor der i Bibliotek.dk er materiale man ikke kan låne.

 

Bibliotek.dk indhold

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Derudover TURteori + e-Kurser.nu.

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

E-dokumenter

E-dokumenter fra DanBib registreret af DBC eller andre fjernes kun hvis postejeren fjerner dem fra DanBib.

Oversigt over e-dokumenter i Bibliotek.dk

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvilke biblioteker der har materialet:
Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Se også oversigten over alle forbehold i forhold til bestil i Bibliotek.dk: Bestilforbehold

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

Infomedia via Bibliotek.dk

Infomedia via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 19.6.2012 (tjekket 21.08.2019)

Find information om Infomedia via Bibliotek.dk - forudsætninger, indhold og teknisk opsætning - på denne side: Infomedia webservice

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 17.7.2019

Du kan linke til søgninger i Bibliotek.dk.
En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse, eller du kan linke præcist til en enkelt post.
Når du bruger Bibliotek.dk's linkme-syntaks, laves en søgning i Bibliotek.dk, og resultatet vises på Bibliotek.dk's brugergrænseflade.
Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på Bibliotek.dk's struktur.
Derimod kan du ikke linke til specielle vis-sider eller bestil-sider. Hvis du forsøger det vil brugeren i stedet for få en advarsel om, at der er lavet et "ulovligt" dybt link.
Hvorfor linke fra din hjemmeside til Bibliotek.dk? - nogle ideer

Generel URL for søgning i Bibliotek.dk

Du opbygger et søgelink til Bibliotek.dk på denne måde:
http://www.bibliotek.dk/linkme.php?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>

Forklaring på syntaks

  • Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.
  • Urlencoding. Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php)

Generelt om urlencoding:

Urlencoding

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

Tegn Beskrivelse Urlencoded
  mellemrum %20 eller +
( venstreparentes %28
) højreparentes %29
= lighedstegn %3D
? maskeringstegn %3F
* trunkeringstegn %2A
" anførselstegn %22
@ snabel-a - at %40
æ lille æ %C3%A6
Æ stort Æ %C3%86
ø lille ø %C3%B8
Ø stort Ø %C3%98
å lille å %C3%A5
Å stort Å %C3%85


Linktyper som kan anvendes i Bibliotek.dk

Link til en bestemt post

Den enkleste måde at linke til en bestemt post i Bibliotek.dk, er at bruge det "Link til denne post" som ses i alle posterne (fold posten ud og kig nederst til højre).
Det kan se sådan ud:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A51261224.
Linket består af tre elementer:
rec.id=(ejerkode) - hvis DBC-post: basis/avis/tsart - hvis andet: katalog - :(id)
fx
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28373988 - link til en DBC-post
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis%3A35769897 - link til en DBC-avisartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-tsart%3A35724230 - link til en DBC-tidsskriftartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=125030-katalog%3A000203969 - link til en anden post

Link til en bestemt titel

Du kan linke til en bestemt titel i Bibliotek.dk ved at lave et søgelink baseret på bibliografiske data, som fx forfatter, titel og evt. materiale, eller med isbn eller issn.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
Se eksempel 1 eller Se eksempel 2 eller Se eksempel 6

Link til videresøgning eller emnesøgning

Du kan linke til en videresøgning eller emnesøgninger i Bibliotek.dk på mange forskellige måder. Du kan fx bruge flere forskellige søgekoder eller du kan lave fritekstsøgninger.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.

Søgekoder

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D )Søgekoder på to tegn (fx: em - fo) er enkeltordskoder, søgekoder på tre tegn (fx lfo - lti) er langordskoder, der søger fx hele navnet eller hele titlen som ét ord. Term- og phrase-søgekoder kan også anvendes. 
Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i Bibliotek.dk. Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

Fritekstsøgning

Du kan lave links til fritekstsøgninger i Bibliotek.dk. Hvis du vil lave fritekstsøgninger, skal du ikke anvende søgekoder i din url.
En fritekstsøgning sker i felterne forfatter  (inkl. forfatter i beskrivelsen), titel, materialetype, note, emneord, værtspublikation, standardnumre, EAN/stregkode og posternes id-numre.

  • fo -fb - ti - ma - no - em - vp - nr

Se eksempel 3

Operatorer, trunkering og maskering

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not - omgivet af blank (urlencoded: + eller %20 ) i dine søgelinks.

Du kan også anvende parenteser i dine links til Bibliotek.dk.
Parenteser:  (urlencoded: %28) og  (urlencoded: %29).

Se eksempel 4

Trunkeringstegn: '*' (urlencoded: %2A)

Maskeringstegn: '?' (urlencoded: %3F)

Du kan bruge trunkeringstegn i dine links til Bibliotek.dk, til at lave højretrunkering af dine søgeudtryk. OBS! Søgeudtryk som maskeres eller trunkeres skal ikke sættes i anførselstegn.
Se eksempel 5

Eksempler

Eksempel 1: link med søgekode
Søgning på titel: Vandpest
ti=vandpest
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=ti%3D%22vandpest%22

Eksempel 2: link til bestemt titel
Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog
fo=ekman and ht="guds barmhjertighed" and ma=lb
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22ekman%22+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

Eksempel 3: link til fritekstsøgning
Søgning på fritekst: stumfilm tyskland
"stumfilm tyskland"
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22stumfilm%22+and+%22tyskland%22

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser
Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer
fo=sibelius and ti=koncert and (ma=xc or ma=ps)
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22sibelius%22+and+ti%3D%22koncert%22+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

Eksempel 5: link med trunkeringstegn
Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film
sukkersyg* and term.workType=movie
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22sukkersyg%2A%22+and+term.workType=movie

Eksempel 6: link med ISBN
Søgning med isbn: isbn: 87-02-04040-9
is=87-02-04040-9
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=is%3D87-02-04040-9

Eksempel 7: link til engelsk grænseflade
Søgning på barcelona and gaudi - vist i engelsk grænseflade
"barcelona and gaudi"
https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=barcelona+and+gaudi

 

Hvorfor linke til Bibliotek.dk?

Hvorfor linke til Bibliotek.dk? mdy tir, 09/02 2016 - 15:17

Sidst opdateret: 26.4.2022

Der er mange gode grunde til at linke til Bibliotek.dk. I mange situationer kan det være en rigtig god idé at vise brugere af din hjemmeside hen til litteratur om det de har interesse for - eller til andre typer af materialer. På denne side finder du eksempler på, hvornår det er en god idé at linke til bibliotek.dk.

 

Hvornår linke til Bibliotek.dk?

Henvisninger til refereret litteratur
Rigtig mange hjemmesider refererer litteratur eller andre medier i forskellig sammenhænge. Ved at linke til bibliotek.dk kan du give brugerne af din hjemmeside nem adgang til disse materialer. Se eksempel 1

Eksempel 1: Link til bøger i Bibliotek.dk
En mand interesserer sig meget for slægtsforskning, og han er i gang med at finde ud af en masse om sin egen familie. Som så mange andre har han lavet en hjemmeside, hvor han præsenterer sine fund. Han har også fundet nogle interessante bøger om slægtsforskning, som han gerne vil fortælle andre om. For at gøre det nemmere for brugere af hans hjemmeside at få fat i disse bøger, har han lavet links direkte til posterne med disse i bibliotek.dk, så man hurtigt kan finde og bestille dem til hjemlån.

Se hvordan man laver link til en bestemt titel.


Anmeldelser af bøger, musik og film
Det er ikke kun litteratur man kan finde på de danske biblioteker - og gennem Bibliotek.dk - man kan fx også finde og låne musik, film, artikler, noder m.v. Mange hjemmesider har anmeldelser af både litteratur, musik og film, og også her kan du give brugerne nem adgang til det anmeldte ved at linke til Bibliotek.dk. Se eksempel 2.

 

 

Eksempel 2: Link fra anmeldelser
En bruger, der interesserer sig meget for danske film, har fået anbefalet en bestemt hjemmeside, der anmelder både biograf- og dvd-film. Hun finder en anmeldelse af en dvd, som hun synes lyder rigtig spændende. Med et enkelt klik på et ikon finder hun dvd'en i Bibliotek.dk, hvorfra hun bestiller den, så hun kan hente den på sit eget bibliotek.

Se hvordan du laver link til en bestemt titel.


Interessante emner
Mange hjemmesider beskæftiger sig med diverse emner af interesse for forskellige grupper. Du kan lave mange forskellige former for emnesøgninger i Bibliotek.dk, og det er også muligt at lave disse ved hjælp af links fra en hjemmeside. På den måde kan du hjælpe brugere af din hjemmeside med at finde interessante bøger og andre typer af materialer om de emner, der interesserer dem - uden at du selv skal vedligeholde en liste. Se eksempel 3.

 

 

Eksempel 3: Link til et interessant emne
En kvinde interesserer sig meget for arkitektur, og har derfor lavet en hjemmeside, hvor hun fortæller om forskellige emner inden for arkitektur, som hun synes er spændende. Som en service overfor brugerne af hendes hjemmeside har hun lavet link til videresøgning på de forskellige emner, så de kan finde bøger om de emner, de synes er interessante.

Se hvordan du laver link til en emnesøgning.

 

 

Logoer til Bibliotek.dk

Logoer til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Lånertjek i Bibliotek.dk

Lånertjek i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 25.11.2022

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de officielle lånertjekmetoder. Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i Bibliotek.dk:

  • brugeren skriver et lånerID i Bibliotek.dk's bestilblanket
  • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice med de relevante parametre (fx. login.bib.dk (dvs. adgangsplatformen også kaldet Bibliotekslogin), brugerens bibliotek, brugerens lånerId+pinkode)
  • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
  • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
    • er svaret Låner OK: brugeren ledes videre i bestilprocessen
    • er svaret Låner ikke OK: brugeren får en fejlmeddelelse med mulighed for at rette sin indtastning

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

  1. Opret en lånertjekmetode (VIP > Slutbrugere > Lånertjek)
  2. Cicero-biblioteker: Aktivér Brug fælles lånertjekservice ud for login.bib.dk (for biblioteker som bruger Bibliotekslogin).
  3. Øvrige biblioteker: Aktivér Bibliotek.dk (hvis jeres bibliotekssystem kan håndtere lånertjek.
  4. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede.

 

 

Pjece til slutbrugere

Pjece til slutbrugere Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.01.2018


Pjece fra januar 2018.

 

Bibliotek.dk -pjece - 2018-version

(PDF - lander i filhentning)

Folderen kan printes på ét ark (brug begge sider).
Den printes på A4 og foldes til A5.

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

 

Referenceværktøjer

Referenceværktøjer lho tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 2.03.2017


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.
Sådan downloades referencerne:
- Enten ved at klikke på linket i posterne under detaljeret visning ("Download til...)
- Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

  1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at mærke af ved Huskeliste i posterne

  2. Klik på Menu og derefter Huskeliste

  3. Sæt tjekmærke ved de poster du ønsker at downloade fra Huskelisten

  4. Vælg det link der angiver dit referenceprogram

 

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb) eller har Reference Manager skal man vælge "Download i RIS-format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet.

Mendeley og Zotero kan håndteres på samme måde, men man kan dog med fordel sætte Zotero op via Firefox (fanebladet Funktioner og menupunktet Tilføjelser) til at importere uden at gemme først.

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se evt. bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

Statistik

Statistik Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lho tir, 08/03 2016 - 14:13

Sidst opdateret: 18.09.2023


Til 2021, Til 2020, Til 2019, Til 2018, Til 2017, Til 2016, Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011 

Til 2002 - 2010 
(åbner ny side)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex
. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.

Uge 23 2023 Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.

Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC), hvorfor der også er statistik på antal besøg.

 

2023

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
37 39.961 39.969
36 38.746 38.755
35 40.592 40.599
34 38.435 38.442
33 37.368 37.379
32 38.096 38.087
31 34.076 34.086
30 38.149 38.159
29 66.640 66.473
28 47.471 47.484
27 30.513 30.520
26 32.868 32.875
25 65.171 65.190
24 75.729 75.784
23 76.565 76.639
22 81.682 85.669
21 93.047 103.895
20 91.714 102.284
19 94.962 106.235
18 92.433 103.224
17 100.721 112.238
16 94.687 105.531
15 96.180 107.283
14 73.450 81.520
13 96.918 108.867
12 110.924 126.201
11 110.701 126.182
10 104.458 118.918
09 99.849 113.299
08 102.667 116.537
07 91.467 102.830
06 103.354 117.325
05 106.286 120.534
04 103.068 116.588
03 100.155 112.861
02 105.278 118.335
01 103.604 116.080

 

 

2022

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 69.325 77.063
51 92.914 103.380
50 88.909 98.707
49 91.651 101.600
48 92.219 102.466
47 88.404 98.295
46 91.596 102.608
45 94.174 105.277
44 86.374 96.562
43 88.263 98.798
42 76.553 85.752
41 83.320 93.643
40 83.017 93.073
39 82.744 92.435
38 81.209 90.849
37 83.368 92.567
36 85.013 94.742
35 82.490 91.945
34 80.510 90.139
33 77.875 86.848
32 69.761 78.231
31 68.014 76.399
30 60.407 68.158
29 56.219 63.376
28 57.271 65.045
27 59.639 67.693
26 58.533 66.341
25 63.415 71.857
24 75.890 84.597
23 77.687 86.625
22 75.022 84.312
21 80.186 90.216
20 89.722 100.986
19 90.759 101.823
18 88.725 99.497
17 86.631 97.201
16 83.641 93.930
15 66.706 75.202
14 91.434 103.124
13 93.270 106.134
12 90.066 102.796
11 91.295 104.261
10 91.341 104.703
09 87.382 99.730
08 87.653 100.178
07 86.830 97.984
06 96.217 109.136
05 102.328 116.839
04 99.373 112.222
03 98.821 111.591
02 98.822 111.193
01 99.380 111.666

 

2021:

Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.

Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.

2021

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 70.027 77.922
51 61.948 68.229
50 86.646 97.119
49 88.462 99.199
48 85.839 95.862
47 84.672 95.185
46 87.417 97.983
45 88.830 99.820
44 89.411 100.869
43 86.942 97.776
42 77.685 87.745
41 84.329 95.053
40 85.513 95.758
39 86.361 96.350
38 84.517 94.059
37 85.090 94.986
36 84.147 93.364
35 79.810 88.866
34 81.972 91.227
33 78.746 87.480
32 76.484 85.275
31 68.047 75.716
30 62.501 69.898
29 58.153 65.121
28 54.800 61.423
27 60.347 67.713
26 65.451 73.374
25 71.666 79.304
24 78.546 86.473
23 82.017 90.418
22 81.220 89.905
21 89.867 99.262
20 100.429 111.061
19 97.202 107.347
18 100.964 111.942
17 92.229 102.121
16 94.176 104.317
15 90.897 100.766
14 98.285 108.315
13 72.142 78.996
12 97.591 108.252
11 104.478 116.456
10 108.137 120.764
09 101.098 112.000
08 99.343 109.886
07 95.221 105.103
06 106.029 117.108
05 108.134 119.757
04 102.032 112.173
03 104.993 114.639
02 101.465 110.056
01 98.021 105.964

 

2020: 

*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.

*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.

*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer

*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer

*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.

*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen

2020

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
53 71.208 76.628
52 64.305 68.841
51 86.620 94.620
*50 96.241 105.968
49 94.010 105.139
48 90.704 101.891
47 95.823 107.519
46 94.439 106.059
45 86.882 97.481
44* 88.916 99.522
43 48.080 52.755
42* udgår udgår
41* udgår udgår
40 32.488 44.013
39* udgår udgår
38 33.656 46.034
37 33.656 46.034
36 35.689 48.618
35 34.852 47.456
34 34.563 47.154
33 30.084 41.331
32 29.413 40.358
31 28.973 39.780
30 28.590 39.089
29 27.766 37.924
28 29.735 40.606
27 31.440 42.902
26 28.321 38.643
25 32.259 43.978
24 35.855 48.816
23 36.720 49.317
22 38.186 52.150
21 47.518 65.293
20* 72.994 87.147
19 81.907 97.496
18 85.096 100.886
17 75.339 89.019
16 76.507 89.991
15 62.662 73.340
14 85.469 102.078
13 89.935 109.054
12 89.357 108.323
11 87.254 109.708
10 96.439 125.034
09* 98.454 126.657
08 100.162 129.209
07 89.385 114.901
06 101.920 130.792
05 100.095 127.959
04 99.581 127.351
03 94.908 120.509
02 95.969 121.448
01 71.820 89.789

 

2019:

2019

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 57.972 71.146
51 79.779 100.115
50 91.038 114.131
49 89.323 112.457
48 88.246 110.648
47 92.142 116.913
46 91.239 116.087
45 90.649 115.187
44 85.518 108.493
43 88.145 112.099
42 73.507 93.862
41 82.477 105.125
40 83.109 105.311
39 85.160 107.121
38 82.385 103.491
37 82.663 103.872
36 83.644 105.740
35 76.647 96.381
34 75.109 94.574
33 76.237 96.828
32 68.719 88.100
31 61.860 78.976
30 52.756 67.998
29 55.938 71.636
28 54.343 69.270
27 61.609 79.153
26 57.577 73.168
25 69.653 87.701
24 75.352 94.642
23 68.251 85.919
22 72.037 92.069
21 82.949 106.630
20 79.830 102.016
19 84.613 108.590
18 87.929 112.513
17 84.822 107.918
16 56.072 71.119
15 82.689 105.664
14 78.638 100.416
13 81.984 105.001
12 84.734 109.030
11 84.606 108.322
10 85.519 109.207
09 80.357 102.809
08 81.449 104.668
07 73.675 95.088
06 86.703 112.118
05 85.330 109.225
04 79.173 101.535
03 80.750 102.890
02 83.207 106.297
01 66.913 84.543

 

2018:

*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.

2018

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 49.123 61.007
51 67.984 86.683
50 81.428 107.004
49 85.458 113.694
48 80.733 104.936
47 84.204 110.085
46 85.471 111.897
45 84.433 110.135
44 81.218 106.479
43 82.292 106.794
42 64.969 83.642
41 74.711 95.795
40 78.420 99.894
39 76.091 96.498
38 75.424 95.433
37 75.868 95.706
36 75.123 94.599
35 74.899 89.222
34 72.903 86.849
33 70.121 83.699
32 63.235 76.821
31 53.579 65.056
30 46.690 56.795
29 46.736 57.439
28 47.054 57.804
27 49.883 60.959
26 51.568 63.027
25 63.260 76.008
24 65.268 77.916
23 66.499 79.634
22 67.766 82.854
21 69.145 83.824
20 72.628 87.929
19 65.340 79.435
18 71.811 87.842
17 73.795 89.960
16 69.105 85.495
15 71.525 89.090
14* 68.625 84.095
13 49.281 64.002
12 64.427 85.236
11 67.211 88.516
10 65.986 87.486
9 62.851 83.636
8 62.818 83.440
7 55.705 74.543
6 63.502 84.987
5 66.294 87.589
4 64.102 84.944
3 64.528 85.521
2 65.387 86.958
1 59.507 79.108

 

2017:

2017

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 37.964 49.490
51 46.969 62.197
50 64.564 87.914
49 70.000 97.855
48 64.670 88.519
47 65.814 90.651
46 68.920 94.518
45 68.423 92.910
44 67.912 92.226
43 67.666 90.882
42 54.581 72.727
41 63.779 84508
40 65.227 86.156
39 64.447 84.519
38 61.982 81.374
37 60.941 80.026
36 61.645 80.661
35 55.593 72.428
34 53.210 69.239
33 52.135 67.727
32 49.109 64.587
31 47.286 62.556
30 44.195 58.229
29 42.240 55.348
28 42.156 55.542
27 42.083 55.639
26 46.949 61.920
25 48.910 63.884
24 53.582 69.138
23 56.170 71.671
22 58.376 75.376
21 53.949 69..824
20 63.282 82.291
19 63.776 82.497
18 65.411 85.320
17 70.129 91.313
16 67.711 88.241
15 49.898 64.429
14 60.983 80.557
13 64.865 85.078
12 65.819 86.364
11 66.670 86.954
10 67.705 88.163
9 66.657 86.628
8 65.436 85.733
7 59.706 78..816
6 67.671 88.483
5 69.843 91.098
4 66.744 86.270
3 64.890 84.890
2 66.044 85.877
1 62.371 81.574

 

2016:

2016

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 39.675 49.298
51 43.435 56.026
50 62.587 83.452
49 67.463 92.712
48 62.979 84.992
47 64.191 87.714
46 68.496 93.565
45 64.975 88.463
44 67.896 91.895
43 64.062 85.501
42 54.325 71.702
41 61.723 82.048
40 61.200 80.310
39 61.168 79.972
38 59.727 77.358
37 57.858 74.812
36 57.299 74.071
35 57.707 74.588
34 52.128 67.072
33 48.976 62.972
32 48.991 63.644
31 46.008 60.143
30 40.286 52.782
29 35.349 46.439
28 40.356 53.147
27 42.714 56.481
26 44.961 59.065
25 45.733 59.825
24 51.829 67.364
23 53.318 68.823
22 51.886 67.250
21 58.913 77.624
20 61.840 81.332
19 59.023 78.011
18 58.568 65.955
17 63.551 84.292
16 57.054 75.514
15 59.840 80.208
14 59.716 79.913
13 58.172 77.055
12 43.267 56.866
11 56.228 74.766
10 60.863 81.058
 9 61.396 81.584
 8 59.160 78.828
 7 55.823 75.087
 6 62.077 75.087
 5 63.570 84.277
 4 59.588 76.662
 3 58.442 76.828
 2 57.644 75.656
 1 59.011 78.020

 

2015:

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.

*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 53 41.625 50.963
 52 32.004 41.294
 51 52.851 70.534
 50 60.201 82.513
 49 60.638 82.946
 48 58.751 80.602
 47 62.851 86.768
 46 62.964 86.424
 45 63.372 87.223
 44 60.537 82.419
 43 58.844 79.680
 42 55.882 66.614
 41 49.381 75.364
 40 52.485 70.141
 39 53.222 70.719
 38 52.800 70.120
 37 50.741 66.937
 36 52.826 69.739
 35 49.439 65.228
 34 43.884 58.045
 33 42.880 56.592
 32 37.361 49.965
 31 36.836 49.542
 30 34.421 46.044
 29 32.394 43.252
 28 35.289 47.134
 27 31.138 41.279
 26 37.191 49.274
 25 40.036 52.795
 24 42.270 55.959
 23 44.038 57.896
 22 46.987 62.538
 21 50.256 67.471
 20 47.729 63.567
 19 51.953 69.766
 18 48.821 64.988
 17 52.165 70.153
 16 51.073 68.668
 15 48.358 64.601
 14 36.578 48.351
 13 47.395 63.764
 12 45.261 61.512 14.213
 11 44.024 59.878 13.374
 10 44.782 60.759 13.912
 9 45.499 62.015 14.426
 8 45.051 61.147 14.670
 7 39.673 54.215 13.052
 6 46.159 62.483 13.917
 5 42.960 57.492 13.630
 4 42.312 56.259 13.443
 3 41.999 56.256 13.260
 2 42.174 56.569 12.807
 1 30.130 37.482 11.667

 

2014:

 

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres. 

 

2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 52 20.274 26.330 9.607
 51 37.053 49.802 10.633
 50 45.672 62.585 11.795
 49 45.765 63.393 11.636
 48 46.044 63.519 11.970
 47 49.524 69.150 13.341
 46 50.117 69.334 13.927
 45 50.502 69.354 14.069
 44 51.888 71.255 14.642
 43 51.829 70.275 15.097
 42 42.694 57.182 14.674
 41 49.962 66.489 13.964
 40 47.628 63.039 13.957
 39 44.533 59.018 13.366
 38 50.639 66.582 12.339
 37 57.731 77.111 7.055
 36 37.878 50.429 14.075
 35 38.654 51.197 13.707
 34 37.148 49.853 13.624
 33 34.200 45.921 12.977
 32 29.763 40.319 12.083
 31 25.837 35.173 11.727
 30 22.719 31.012 11.305
 29 22.932 31.441 11.164
 28 23.001 31.769 11.120
 27 23.150 32.801 10.469
 26 25.140 35.222 10.538
 25 28.294 39.692 11.438
 24 27.176 37.439 10.731
 23 28.494 39.516 10.695
 22 29.269 40.736 10.549
 21 34.148 48.782 11.448
 20 34.330 50.065 11.569
 19 40.417 57.004
 18 39.350 55.244
 17 39.881 55.557
 16 29.026 39.964
 15 42.035 59.218
 14 42.486 60.200
 13 42.655 59.928
 12 43.947 62.297
 11 41.366 58.150
 10 41.381 58.565
 9 43.428 61.356
 8 42.889 61.893
 7 39.887 57.958
 6 44.335 63.950
 5 40.657 58.591
 4 39.779 57.467
 3 40.051 58.722
 2 41.226 60.330
 1 34.780 46.286

 

2013:

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

 

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 22.260 31.429
 51 34.324 52.554
 50 43.140 66.937
 49 45.252 70.649
 48 41.764 63.888
 47 52.542 80.730
 46 56.157* 88.824
 45 54.127 86.295
 44 52.012 83.599
 43 52.180 86.678
 42 44.339 73.042
 41 50.488 83.698
 40 47.529 77.597
 39 46.365 75.415
 38 46.898 75.191
 37 46.720 73.862
 36 46.726 73.002
 35 43.823 68.469
 34 40.069 62.771
 33 40.907 62.952
 32 37.808 57.664
 31 34.548 52.870
 30 30.585 46.334
 29 29.949 45.237
 28 31.719 47.637
 27 34.287 51.772
 26 38.811 59.637
 25 40.767 62.845
 24 44.765 69.834
 23 42.517 67.259
 22 46.392 74.317
 21 51.273 81.292
 20 50.061 81.633
 19 50.144 80.678
 18 52.931 85.391
 17 48.538 77.817
 16 50.470 82.201
 15 53.837 87.390
 14 53.648 84.741
 13 41.178 63.319
 12 55.858 88.055
 11 58.508 91.384
 10 55.995 86.799
 9 56.231 87.270
 8 57.957 88.609
 7 53.462 81.404
 6 58.842 88.815
 5 55.581 83.218
 4 53.018 78.628
 3 52.874 79.417
 2 55.228 83.001
 1 48.448 69.667

 

2012:

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 31.745 46.287
 51 44.370 69.279
 50 56.845 96.145
 49 59.128 96.113
 48 59.640 95.923
 47 62.336 98.619
 46 63.500 100.219
 45 64.099 100.182
 44 61.858 97.059
 43 60.336 92.769
 42 50.601 76.899
 41 57.967 88.327
 40 58.829 88.310
 39 57.706 86.139
 38 56.558 83.988
 37 58.362 85.863
 36 55.530 81.613
 35 51.862 75.798
 34 49.003 70.866
 33 42.580 61.170
 32 41.148 59.580
 31 36.423 52.792
 30 31.584 45.274
 29 34.882 50.433
 28 37.913 53.498
 27 35.814 50.935
 26 41.471 58.918
 25 47.629 68.442
 24 45.526 65.552
 23 53.076 75.668
 22 48.851 71.090
 21 45.858 67.435
 20 50.823 74.541
 19 59.109 86.915
 18 48.285 70.926
 17 57.910 86.593
 16 56.770 83.964
 15 57.151 83.951
 14 43.049 62.503
 13 58.045 84.920
 12 59.238 86.156
 11 60.032 87.433
 10 61.843 89.852
 9 63.065 90.714
 8 62.249 89.059
 7 56.169 80.865
 6 60.582 86.172
 5 58.302 82.211
 4 54.980 77.550
 3 56.226 79.676
 2 54.859 78.210
 1 56.456 80.360

 

2011:

 *Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 34.345 46.249
 51 36.200 51.580
 50 54.717 81.991
 49 58.506 88.902
 48 57.784 87.376
 47 60.070 91.156
 46 62.436 94.353
 45 60.971 91.699
 44 60.868 90.754
 43 58.816 86.903
 42 49.228 71.412
 41 54.459 79.730
 40 55.532 81.627
 39 51.010 74.139
 38 51.931 74.852
 37 49.788 71.219
 36 50.694 72.561
 35 46.222 66.086
 34* 33.131* 45.159*
 33 40.916 58.717
 32 40.941 59.586
 31 35.414 51.203
 30 31.711 45.902
 29 32.891 47.568
 28 33.955 49.110
 27 32.696 47.908
 26 34.694 50.353
 25 38.951 56.521
 24 43.867 63.146
 23 43.672 63.955
 22 39.263 57.706
 21 46.358 68.427
 20 50.066 74.027
 19 55.097 81.733
 18 52.205 77.763
 17 49.822 72.839
 16 34.635 50.633
 15 52.295 78.830
 14 53.700 80.752
 13 52.642 78.776
 12 53.818 80.536
 11 52.520 78.113
 10 53.966 80.622
 09 53.890 80.090
 08 53.500 79.882
 07 50.643 75.394
 06 54.156 78.976
 05 53.864 77.871
 04 49.780 71.796
 03 50.667 72.617
 02 48.596 65.781
 01 48.263 65.792

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lho fre, 14/01 2022 - 14:15

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.

Sidst opdateret: 03.01.2012


Til 2010Til 2009Til 2008Til 2007Til 2006Til 2005Til 2004Til 2003Til 2002

Til 2011 -  (åbner ny side)
 

Forklaringer:

ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.

ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
   - dette har påvirket vores besøgstal.

ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.

 

ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
    - korrekte tal kan ikke dannes. 

ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.

ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
    ikke 100% sammenlignelige med dem før

ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
 

 


 

2010

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge  Unikke besøgende  Antal besøg
 52 31.559 40.074
 51 26.168 34.559
 50 44.502 61.722
 49 50.928 71.611
 48 49.978 69.726
 47 53.370 74.408
 46 57.890 80.659
 45 58.629 82.298
 44 58.182 86.399
 43 55.901 83.012
 42 46.886 69.067
 41 51.662 75.797
 40 53.517 77.894
 39 51.501 75.753
 38 50.757 72.367
 37 51.593 73.311
 36 51.834 73.170
 35 45.992 64.285
 34 44.009 61.675
 33 43.346 60.716
 32 39.668 56.182
 31 36.244 51.294
 30 32.384 45.521
 29 29.026 40.982
 28 30.378 42.226
 27 31.551 44.453
 26 30.868 43.158
 25 33.959 47.388
 24 41.429 57.417
 23 49.399 69.087
 22 49.762 60.555
 21 43.080 70.466
 20 47.146 66.549
 19 52.403 74.059
 18 54.044 77.431
 17 51.136 71.707
 16 56.176 79.819
 15 54.512 77.174
 14 54.860 77.216
 13 39.453 54.748
 12 56.607 80.847
 11 62.459 88.138
 10 63.466 89.687
 09 61.125 86.032
 08 60.021 84.702
 07 58.775 83.036
 06 61.245 85.780
 05 59.165 82.165
 04 54.999 75.860
 03 56.617 78.192
 02 58.649 80.826
 01 53.787 74.312

2009

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 Antal besøg

 53 42.276 51.353
 52 31.293 41.167
 51 49.811 69.712
 50 59.801 84.709
 49 60.530 85.302
 48 64.354 91.563
 47 64.323 90.396
 46 65.245 91.423
 45 63.315 88.648
 44 61.558 86.184
 43 61.645 85.589
 42 50.679 71.182
 41 56.341 78.146
 40 57.105 78.716
 39 57.592 79.068
 38 54.616 74.808
 37 53.949 73.975
 36 53.506 73.113
 35 49.598 67.515
 34 45.119 61.728
 33 45.105 61.361
 32 38.569 52.627
 31 36.717 50.040
 30 35.020 48.208
 29 33.804 45.887
 28 37.167 51.448
 27 33.365 45.800
 26 36.469 49.613
 25 46.111 62.144
 24 51.886 70.344
 23 40.095 52.281
 22 48.158 65.278
 21 49.259 66.500
 20 55.581 75.467
 19 52.017 70.586
 18 50.880 69.273
 17 53.583 73.254
 16 53.064 71.674
 15 35.463 46.914
 14 51.926 70.231
 13 57.695 78.708
 12 58.335 78.677
 11 58.999 79.560
 10 60.449 81.420
 09 61.954 82.580
 08 62.060 83.123
 07 58.379 78.383
 06 63.123 84.328
 05 58.981 77.919
 04 60.175 79.428
 03 61.056 80.421
 02 59.302 78.364
 01 43.858 53.343

2008

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 

 Antal besøg

 52 31.002 37.839
 51 48.774 62.155
 50 60.459 78.649
 49 61.487 80.587
 48 64.696 84.332
 47 67.803 88.607
 46 67.658 88.203
 45 65.132 84.483
 44 60.785 78.834
 43 62.702 81.789
 42 50.939 66.125
 41 55.962 71.988
 40 57.664 74.402
 39 52.102 66.427
 38 53.769 68.812
 37 54.878 69.969
 36 53.234 67.428
 35 47.304 59.880
 34 45.016 57.328
 33 40.277 51.871
 32 41.481 53.675
 31 34.169 44.025
 30 30.351 39.070
 29 35.933 46.141
 28 35.575 45.925
 27 32.847 41.818
 26 38.897 49.222
 25 45.439 57.546
 24 48.422 62.270
 23 37.394 47.303
 22 46.719 60.146
 21 47.595 62.136
20 41.981 54.850
 19 38.133 51.053
 18 38.817 51.316
 17 45.921 61.437
 16 42.709 56.487
 15 46.631 62.121
 14 46.787 61.698
 13 47.017 61.847
 12 34.141 45.110
 11 47.289 63.021
 10 48.265 64.233
 09 49.734 65.986
 08 50.666 67.301
 07 46.953 61.919
 06 51.948 67.957
 05 48.871 63.599
 04 51.070 65.595
 03 62.806 78.947
 02 64.638 80.935
 01 57.517 70.243

2007

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

ã 52 41.071   48.320  
 51 62.183   75.294  
 50 78.260   96.028  
 49 87.125   106.372  
 48 88.457   108.602  
 47 92.718   114.194  
 46 87.766   106.576  
 45 92.954   112.182  
 44 89.993   109.023  
 43 90.303   109.507  
 42 75.920   92.575  
 41 84.683   103.025  
 40 87.722   105.553  
 39 84.443   100.894  
 38 87.194   105.011  
 37 88.411   106.307  
 36 80.155   95.879  
 35 73.905   88.524  
 34 72.623   86.862  
 33 70.475   84.176  
 32 63.554   75.950  
 31 59.047   70.738  
 30 56.384   67.640  
 29 51.534   61.512  
 28 52.597   63.274  
 27 55.091   66.372  
 26 58.266   69.825  
ã 25 48.719 -30,5 61.490 -31,1
 24 70.121 +10,7 89.272 +11,2
 23 63.319 -6,8 80.264 -7,4
 22 67.940 -1,6 86.678 -3,6
 21 69.038 +1,9 89.886 +2,4
 20 67.753 -10,7 87.800 -12,3
 19 75.867 +18,8 100.116 +21,1
 18 63.854 -11,4 82.672 -11,9
 17 72.100 -8,9 93.834 -10,0
 16 79.125 +11,0 104.301 +10,6
 15 71.301 +41,0 94.331 +42,5
 14 50.585 -19,3 66.215 -22,1
 13 62.689 -11,2 85.012 -10,0
 12 70.626 -0,1 94.502 +1,0
 11 70.679 -0,4 93.516 -1,3
 10 70.975 +5,1 94.726 +5,5
 09 67.561 -1,9 89.817 -1,8
 08 68.879 +7,8 91.500 +4,7
 07 63.895 -8,1 87.382 -6,8
 06 69.525 +11,8 93.723 +14,0
 05 62.204 +0,5 82.224 -1,2
 04 61.874 -3,4 83.234 -4,0
 03 64.059 -2,5 86.685 -2,8
 02 65.667 +10,3 89.211 +8,5
 01 59.547 +74,9 82.196 +90,0

 

 2006

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

 52 34.050 -32,0 43.271 -33,7
 51 50.094 -23,3 65.282