Bibliotek.dk

Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

Bibliotek.dk-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp og information:

Bibliotekerne kan få hjælp til og informationer om Bibliotek.dk:

 • ved at læse Hjælp og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk og disse tekster på www.danbib.dk
 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt
 • ved at bruge kundeservice.dbc.dk eller ringe til 44 86 77 11

KOMBIT

KOMBIT varetager bestillerfunktionen overfor Bibliotek.dk.
Se mere på KOMBITs side

 

Hjælp til Bibliotek.dk

Hjælp til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp ved at:

 • læse teksterne under Hjælp og vejledning og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk
 • henvende sig på eget bibliotek
 • få hjælp fra Spørg en bibliotekar (link fra forsiden på Bibliotek.dk)
 • ved at bruge Kundeservice eller link under Kontakt på Bibliotek.dk

   

Bibliotekerne kan få hjælp til Bibliotek.dk ved at:

 • læse teksterne under "Hjælp og vejledning" og "Om Bibliotek.dk" på Bibliotek.dk og på www.danbib.dk
 • bruge Kundeservice eller ringe til 44 86 77 11
 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt - Tilmelding til FBI-nyt

   

Bestil i Bibliotek.dk

Bestil i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret 23.01.2024

Bestilsystemet i Bibliotek.dk er tæt vævet sammen med bestilsystemet i Netpunkt, og bruger de samme hjælpesystemer, som VIP-basen og BOB-basen.

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP nla

Sidst opdateret: 09.08.2023

Dette dokument beskriver hvad en NCIP-bestilling er, hvordan I slår det til og hvordan I håndterer NCIP-bestillinger fra Bibliotek.dk. 

Indhold

Hvad er NCIP?

NCIP står for "Niso Circulation Interchange Protocol". Niso er den amerikanske standardiseringsorganisation (svarende til Dansk Standard i Danmark), og Circulation Interchange protokollen er en standard for alle de services der beskriver et bibliotekssystem kontakt med en slutbruger: oprettelse af bruger, udlån, aflevering, fornyelse, hjemkaldelse, mv. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen sammen med systemleverandørerne aftalt retningslinjer ("Guidelines") for danske bibliotekers brug af NCIP-protokollen til bla:

 • lånertjek
 • se oversigt over bestillinger
 • forny bestilling
 • annuller bestilling
 • opret bestilling

NCIP-bestil betyder altså at bestillinger på eget materiale kan oprettes direkte i lokalsystemet fra Bibliotek.dk.

NCIP handler om transaktioner mellem en slutbruger og et bibliotekssystem. ISO18626, som i dag anvendes af de fleste biblioteker til ILL (interlibrary loan), har også mulighed for at kunne anvendes til slutbrugertransaktioner.

NCIP er en serviceorienteret protokol. Det vil sige: hvis et bibliotekssystem understøtter funktioner med NCIP-services, bliver det muligt at lade en bruger udføre disse funktioner fra en hvilken som helst brugergrænseflade mod lokalsystemet.

Fordelen for brugeren er altså at man kan blive i den valgte grænseflade (fx Bibliotek.dk), og der oprette bestillinger, se oversigt over bestillinger, forny og annullere i lokalsystemet, uden at skulle skifte brugergrænseflade.

Hvad gør NCIP-bestillinger?

Bestilling med NCIP kan kun ske på materiale som er lokaliseret til brugerens bibliotek. For at modtage bestillinger via NCIP skal biblioteket sige 'ja' til at modtage bestillinger på eget materiale gennem bibliotek.dk. Når I bruger NCIP, bestiller brugeren i Bibliotek.dk, og skal altså ikke over i jeres lokale webkatalog.

Kan I modtage NCIP-bestillinger?

Følgende leverandører af bibliotekssystemer i Danmark understøtter NCIP Request Item (bestilling:

 • Fælles Biblioteks System FBS (Cicero)

Andre biblioteker og bibliotekssystemer:

I må spørge jeres leverandør om mulighederne for NCIP-bestilling.

Kom i gang med NCIP-bestillinger

Slå NCIP-bestilling til i VIP-basen

 • Gå til VIP-basen (vip.dbc.dk) > Slutbrugere > Bestillinger og lån > bestillinger på bibliotekets egne materialer.
 • Vælg "NCIP"
 • Klik på Gem ændringer, nederst.
 • Hvis I har filialer: Husk at gentage indstillingerne under hver filial.

Hvor ser I bestillingerne?

Bibliotek.dk sender bestillingen videre til bestilsystemet, som derefter overtager behandlingen. Først hentes NCIP-serveradresse i VIP-basen, bestillingen downloades til lokalsystemet, systemet modtager svar fra lokalsystemet og opdaterer til sidst BOB-basen med bestilling+svar.

 • Hvis bestilling er oprettet i lokalsystemet, ligger den altså nu i det lokale system med en kopi af bestilling+svar i BOB-basen.
 • Hvis bestillingen er afvist af lokalsystemet, ligger bestilling+svar alene i BOB-basen.

Hvis bestilling/reservering oprettes i lokalsystemet

Hvis reserveringen gennemføres, modtager BOB et positivt svar fra lokalsystemet. Svaret oversætter BOB til: "Bestilling/reservering oprettet" og gemmer også den forventede leveringsdato som lokalsystemet har returneret i svaret. Derefter afslutter BOB bestillingen og lægger den under fanebladet 'bibliotek.dk - afsluttede lokaliseret til eget bibliotek'.

I har i reglen ikke brug for at se den i BOB-basen, bortset fra evt. fejlfinding.

Hvis bestilling ikke oprettes i lokalsystemet

Hvis bestilling ikke kan oprettes, returnerer lokalsystemet et negativt svar til BOB, og bestillingen ligger nu under "Åbne bestillinger - lokaliseret til eget bibliotek" (eller under "Alle åbne"). Lokalsystemet returnerer i svaret også en årsag til at materialet ikke kan bestilles eller reserveres. Disse kan ses under "Status Detaljer" i BOB.

Der er flere muligheder for fejlmeddelelser:

 • Brugeren har bestilt samme materiale i forvejen: Reservering findes allerede
 • Der er bestilt et tidsskrift, eller materialet haves ikke: Materiale er ikke i beholdning
 • Brugeren findes ikke i lånerregistret: Ukendt bruger
 • Se også beskrivelse i BOB-vejledningen: http://www.danbib.dk/bobvejl

Hvis I bruger BOBs 'Gensend' ved NCIP-bestillinger, sendes en ny NCIP request Item mod jeres NCIP-server, så en afvist bestilling kan lægges ind igen, fx hvis I gør en ukendt bruger kendt i jeres system.

Mere information

Har I brug for mere information, kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk

Bestilling i Bibliotek.dk trin for trin

Bestilling i Bibliotek.dk trin for trin lho

 

Senest opdateret 23.1.2024

Bestilling i Bibliotek.dk set fra brugerens side

Her beskrives de trin brugeren kommer igennem.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil - kort fortalt:

 1. Log ind: Søg og vælg bibliotek (afdeling/filial) og Gå til bibliotekslogin. Herefter logger brugeren ind med bibliotekslogin, dvs. CPR- eller lånernummer/BrugerID og pinkode. (Hvis brugeren er logget ind på forhånd, så springes dette trin over). 
  Hvis det valgte bibliotek ikke benytter bibliotekslogin, bliver brugeren bedt om at udfylde en formular.  

  Hvis brugeren bestiller et tidsskrift, skal han under bestilling angive, hvilket år og nummer han ønsker.
   

 2. Godkend: Brugeren tjekker afhentningssted (skifter evt. afhentningssted) og godkender.
 3. Bestillingen er gennemført: Kvittering for bestilling med link til Bestillingshistorik og evt. Lån og reserveringer. 

Bestilling af materialer via Huskeliste.
Fra Huskelisten er det muligt at bestille en eller flere materialer (max 25) på én gang. Trin 1 og trin 2 er som beskrevet ovenfor, på trin 3 får brugeren link til Bestillingshistorik.

 

Uddybende

Bestil trin 1 : Log ind og vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's vejviseroplysninger, finder sit bibliotek (afdeling/filial) i søgeresultatet og bekræfter sit valg ved at klikke på Gå til bibliotekslogin, hvor brugeren logger ind med CPR- eller lånernummer/BrugerID og pinkode. 
Hvis det valgte bibliotek ikke benytter bibliotekslogin, bliver brugeren bedt om at udfylde en formular. Formularens felter/oplysninger bestemmer biblioteket ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata. 

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek, dvs. opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek. 

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, (Undervejs: og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her).
   

Bestil trin 2: Godkend

Godkend: Brugeren tjekker afhentningssted (skifter evt. afhentningssted) og godkender.

"Du har allerede bestilt dette materiale"
Hvis brugeren i samme session forsøger at bestille samme materiale flere gange, så får brugeren denne besked "Du har allerede bestilt dette materiale" og bestillingen kan ikke gennemføres før brugeren har klikket "Bestil ikke" eller "Bestil alligevel"
 

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen.
På skærmkvitteringen vises en en standardkvitteringstekst med afhentningsbibliotek og link til brugerens Lån og reserveringer og/eller til Bestillingshistorik. Alle typer bestillinger fremgår af Bestillingshistorik, også bestillinger som endnu ikke er behandlet af brugerens bibliotek (ikke-automatiserede bestillinger). 

 

Bestilling af materialer via Huskeliste
Fra Huskelisten er det muligt at bestille en eller flere materialer på én gang (max 25). Trin 1 og trin 2 er som beskrevet ovenfor, på trin 3 får brugeren link til Bestillingshistorik.

Læs mere om login og profil på Bibliotek.dk

 

Bestilling i old.bibliotek.dk - trin for trin

Bestilling i old.bibliotek.dk - trin for trin Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret 17.1.2024

Bestilling i old.bibliotek.dk set fra brugerens side
Her beskrives de trin brugeren kommer igennem, og hvordan bibliotekerne kan tilrette mulighederne.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil:

 1. Find bibliotek (søgning i vejviser) og vælg bibliotek (udpeg bibliotek efter søgning og bekræft valg)
 2. Indtastning af personlige låneoplysninger og bestil
  Hvis brugeren er logget ind og har gemt bibliotek og personlige data, springes disse trin over - data ER udfyldt på trin 2.
 3. Kvittering for bestilling

 

Bestil trin 1 : Find bibliotek og Vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's Biblioteksvejviser, finder sit bibliotek i søgeresultatet og bekræfter sit valg. Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek.

Bestil trin 2: Personlige låneroplysninger og bestilling

Brugeren bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger (CPR-nummer eller andet låner-ID, navn m.v.). Hvilke indtastningsfelter der vises til personlige oplysninger, bestemmer I ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata.

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek: opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

De beskeder brugeren får på trin 2, skabes ud fra fire slags oplysninger:

 1. Den type materiale brugeren har valgt.
 2. Det bibliotek brugeren har valgt.
 3. Om det valgte bibliotek har det valgte materiale.
 4. De afmærkninger bibliotekerne har lagt ind i VIP-basens afsnit Slutbruger > Bestillinger og lån.

De felter til indtastning af låneroplysninger der kommer frem på trin 2, er på samme måde bestemt af bibliotekernes valg i VIP-basens Slutbruger > Lånerdata. Bemærk, at I altid skal have et lånerID (navn er ikke nok) som obligatorisk felt ellers fejler bestillingen.

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her.

Læs også hjælpeteksterne i VIP.

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen, som han kan vælge at få tilsendt i en mail eller printe ud.
På skærmkvitteringen vises bestillingsnummer, personlige data (Cpr-nummer/lånerkort og pinkode/brugerkode vises med stjerner), titel og afhentningsbibliotek og en standardkvitteringstekst.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver (old.bibliotek.dk)

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret 8.2.2024


Indhold

 


 

 

Om bestil og værkmatch i old.bibliotek.dk

Ind imellem modtager DBC's Kundeservice henvendelser fra brugere som har haft problemer med at fremskaffe en konkret udgave af en titel. De har i old.bibliotek.dk valgt at bestille en konkret udgave (fordi de skal bruge den), og oplever så at deres bibliotek ikke respekterer dette valg og giver dem en anden. Bibliotekets reaktion er så oftest: "Jamen vi er vant til at brugerne er ligeglade med udgaven".

 

I old.bibliotek.dk skelner vi mellem værkbestil (en hvilken som helst udgave kan bruges) og udgavebestil (en bestemt udgave skal bruges - velvidende der findes andre). I dette dokument beskriver vi hvordan old.bibliotek.dk og bestilsystemet fungerer i forhold til disse valg.

Som det forhåbentlig fremgår, forsøger vi i vores design at tilgodese begge situationer:

 • Forhindre utilsigtet udgavebestilling (udgavebestilling ved en "fejl"/et uheld)
 • Give brugerne mulighed for at gennemtvinge bestilling af en konkret udgave når de ønsker det.

 

 

Tre forskellige scenarier.

Bestilling i old.bibliotek.dk kan give sig udslag i tre forskellige scenarier:

 1. Bestilling på værkniveau af titel der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil uanset udgave
 2. Bestilling af konkret udgave i post der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil denne udgave
 3. Bestilling af titel der ikke er værkmatchet - brugeren vælger også Bestil denne udgave

Nedenfor beskrives bestilforløbet ud fra disse tre scenarier.

 

 

Bestilling på værkniveau

Dette er nok det mest almindelige scenarie i old.bibliotek.dk:
Brugeren laver en søgning og får vist et resultat hvor de forskellige udgaver er lagt sammen i en post (værkmatchet). På skærmen ses i det korte format kun én bestilknap: Vælg og bestil. Når brugeren klikker på denne, skal han klikke på bestil ud for den materialetype han ønsker.
Så undersøger old.bibliotek.dk samtlige udgaver i værkposten for at se om en eller flere af udgaverne haves på brugerens bibliotek - i så fald lægges bestillingen i brugerens bibliotek's system.
Hvis dette ikke er tilfældet, sendes bestillingen videre (automatisk fjernlån eller anden placering i BOB). Når bestillingen lander i BOB-basen, er den mærket med Andre udgaver kan bruges (værkbestil). Og det har brugeren godkendt med sit valg af bestilknap på grænsefladen.

 

Bestilling af konkret udgave af værkmatchet titel

Brugeren finder en post der er værkmatchet. Der er i det korte format kun Vælg og bestilknap til værkbestil. For at bestille en konkret udgave skal brugeren gøre således:

 • Enten klikke på Vælg og bestil - og her klikke på "Ønsker du én bestemt udgave: klik på Mere information" - så folder posten sig ud.
 • Eller klikke på postens titel - så foldes posten ud i fuldt format. Hvis der er rigtig mange udgaver, skal brugeren først klikke på Vis alle udgaver
 • Vælge en bestilknap ud for den udgave han ønsker

Når denne bestilling lander i BOB-basen, er den mærket med brugerens valg: Kun den bestilte udgave kan bruges

Når brugeren bestiller en konkret udgave af en værkmatchet titel, spørger old.bibliotek.dk en ekstra gang: "Kan du bruge en anden udgave af samme titel?" og giver dermed mulighed for, at der bliver foretaget en værkbestil i stedet for bestilling på en konkret udgave.

 

Bestilling af titel der ikke er værkmatchet

Brugeren finder en post i old.bibliotek.dk der ikke er værkmatchet, dvs. kun indeholder en enkelt udgave. Her stilles brugeren over for muligheden for enten at bruge Vælg og bestil - eller bruge bestilknappen i udfoldet format, men beskeden i BOB vil være Kun den bestilte udgave kan bruges i begge tilfælde.

Information om udgave i BOB-basen

Hvis brugeren har valgt at bestille en eller anden udgave - lige meget hvilken - vises i BOB-basen: Andre udgaver kan bruges (værkbestil).
Denne oplysning vises lige efter Interessedato.

Hvis brugeren har valgt én bestemt udgave, vises i BOB-basen: Kun den bestilte udgave kan bruges.

Til toppen

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret: 19.01.2024

Bibliotek.dk-brugere kan bruge Digital Artikelservice, hvis deres bibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek.

Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for Bibliotek.dk-brugeren.
 

 • Hvad kan man få kopi af?
 • Digitale kopier
 • Bibliotek.dk's brugergrænseflade


   

  Hvad kan man få kopi af?

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte danske tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand.
   

  Digitale kopier

  Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

  Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
  Brugeren skal være registreret låner på et bibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .

   

  Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  I Bibliotek.dk ses en information under bestil-knappen: "Du får tilsendt en digital kopi", hvis brugeren er logget ind på et bibliotek med adgang til servicen. Artiklen bestilles ved at trykke på Bestil. I bestilmodalen får brugeren denne information: "Leveres som digital kopi til din mail".

  Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.

  Hvis brugeren ikke er logget ind, eller logget ind på et bibliotek uden adgang til Digital Artikelservice, får man blot en Bestil-knap og kan bestille artiklen på sædvanlig vis.  

  Hvor hurtigt går det?

  Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

  • Digital levering:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • max 24 timer på hverdage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen.
     

   

  Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek

  Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek : Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek


   

Bestilforbehold

Bestilforbehold mdy

Mange ikke-tilgængelige materialer vises af hensyn til brugerne ikke i Bibliotek.dk. Men brugerne kan dog stadig møde materialer, der af forskellige grunde ikke er tilgængelige. 


Netdokumenter

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i stedet for bestil-knappen:
Er ikke tilgængelig


Notas materialer

Notas materialer har som andre net-materialer en knap med Læs bogen. Nedenunder knappen står der Du bliver sendt til nota.dk


Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked i stedet for Bestil-knappen
Er ikke tilgængelig
 

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Det vil sige, at der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.
I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".
Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk, som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).
FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk.

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC Digital. Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked under bestilknappen:

Ingen biblioteker har pt. materialet.

Det har været et ønske fra bibliotekerne, at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i brønden, så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


 

Bestilforbehold (old.bibliotek.dk)

Bestilforbehold (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 21.10.2019

 

OBS: Indhold på denne side gælder kun det gamle bibliotek.dk

Brugeren mødes af forskellige beskeder om forbehold alt efter hvilken post de ser - fx hvilken type video/dvd der er tale om, om posten er håndbogsmarkeret, et netdokument osv.

Bestilling af video og dvd
Netdokumenter
Forbeholdt lånere på Nota
Håndbogsmarkerede materialer
Nye materialer
Udenlandske musikposter uden lokaliseringer
Andre poster uden lokaliseringer
 

Bestilling af video og dvd

I poster der er mærket med kategori c (i 021 *b) står denne besked:

OBS! kan kun lånes direkte på de biblioteker der har den - ofte kun af denne kommunes borgere.

Samme besked gentages ved klik på Vælg og bestil. Det er muligt at lægge posten i huskeliste og bruge "Se hvilke biblioteker der har materialet" samt - hvis man har et Favoritbibliotek som har den - et link til opslag i lokalkatalog.

I poster som er mærket som salgskassette (i 021 *b), er der ikke bestilknap, og der står denne besked:

Dette materiale udlånes ikke fra bibliotekerne

I poster som kun har lokalisering hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, vises denne tekst:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Klik på Se hvilke biblioteker der har materialet eller spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Og ved opslag i "Se hvilke biblioteker der har materialet" vises denne besked:

(Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal)

 

 

Netdokumenter

I poster med netdokumenter er der som hovedregel ingen Bestilknap. Man kan godt lægge posten i Huskelisten, men forsøger man at bestille, får man denne besked:

Adgang via Internet - se under mere information.

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i posten:

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse

Er netdokumentet betalingsbelagt, får man denne besked i posten og link til adgang, fx infomediaadgang:

Adgang via internet efter betaling/brugerregistrering

Eller et direkte link til hvor der er adgang, fx:

Adgang til lån hos eReolen.dk

 

Forbeholdt lånere på Nota (tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Visse materialer er forbeholdt lånere på Nota - de er mærket således:

Kun for indmeldte brugere på Nota.

Posten har ikke bestil-knap, men link til titlen i Notas katalog E17.

 

Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked ved klik på Bestil:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Dvs der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.

I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".

Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk. 

 

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked på trin 1:

Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


 

Udenlandske musikposter uden lokaliseringer

Der findes i Bibliotek.dk et mindre antal poster på udenlandske fonogrammer, som ikke er lokaliseret til danske biblioteker. Posterne er lavet, fordi der er registreret anmeldelser af fonogrammet. Disse poster har bestilknap selvom de altså ikke findes på et dansk bibliotek. Vi mener det giver større problemer uden bestilmulighed (det har været sådan i en periode). Brugerne undrer sig over hvorfor de kan læse en anmeldelse (måske stærkt anbefalende), men så ikke får mulighed for at bestille. Så disse bestillinger må betragtes som input til materialevalget.


 

Andre poster uden lokaliseringer

Der kan være andre poster som af den ene eller anden grund - midlertidigt eller permanent - ikke har lokaliseringer. I så fald vises een af disse beskeder:

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel. Hvis der er en bestil-knap, bruger du blot den.

eller

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

eller

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse.

eller

Dette materiale kan ikke bestilles, det findes ikke længere i denne udgave.

 

Biblioteksvejviser (old.bibliotek.dk)

Biblioteksvejviser (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.11.2022

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

Hvis man bruger Biblioteksvejviseren (Find bibliotek) uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i Bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem Bibliotek.dk. Det står i så fald i oplysningerne om biblioteket:

Biblioteket modtager ikke bestillinger fra Bibliotek.dk.

Man får samme besked, hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek.
Biblioteksvejviseren kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser, hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Grønland er ikke med i Bibliotek.dk, da biblioteksloven ikke gælder for dem. 
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i Bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Webservice til VIP-basen 

Til VIP-basen findes en webservice: Open Agency. Open Agency udleverer vejviserinformation om biblioteker (f.eks. adresser og åbningstider) samt konfigurationsparametre (f.eks. brøndprofiler og bestilveje)

Dokumentation vedr. Open Agency

 

Indhold på Bibliotek.dk

Indhold på Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 19.01.2024

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. 

Derudover disse kilder: 

 • TURteori 
 • e-Kurser.nu
 • Besættelsesbibliografien
 • Bibliografi over Dansk Kunst
 • Dania Polyglotta
 • Dansk Historisk Bibliografi
 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 • Dansk Musiklitterær Bibliografi
 • Danskernes Historie Online (tidl. Slægtsforskernes Bibliotek)
 • Ebook Central Plus
 • KB e-bøger
 • Kongelige Teater programartikler
 • Sportline
   

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

 

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvor materialet er på hylden:
Ingen biblioteker har materialet hjemme nu

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

 

OBS: Indhold nedenfor gælder kun den gamle bibliotek.dk

Læs først og fremmest Bibliotek.dk's hjælpetekst: Indhold
Her er der også forklaringer på hvorfor der i Bibliotek.dk er materiale man ikke kan låne.

 

 

Bibliotek.dk indhold

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Derudover TURteori + e-Kurser.nu.

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

 

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

 

E-dokumenter

E-dokumenter fra DanBib registreret af DBC eller andre fjernes kun hvis postejeren fjerner dem fra DanBib.

Oversigt over e-dokumenter i Bibliotek.dk
 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvilke biblioteker der har materialet:
Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Se også oversigten over alle forbehold i forhold til bestil i Bibliotek.dk: Bestilforbehold

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

Infomedia via Bibliotek.dk

Infomedia via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 22.1.2024

Find information om Infomedia via Bibliotek.dk - forudsætninger, indhold og teknisk opsætning - på denne side: Infomedia webservice

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk mdy

DBC DIGITAL arbejder på at udvikle en ny linkme-syntaks til brug for Bibliotek.dk. Denne side opdateres løbende, efterhånden som der kommer flere muligheder til.

Link til værkside

Opslag på pid

linkme.php?rec.id=[pid] 

Du finder et værks pid ved hjælp af linket til et værk, fx: https://bibliotek.dk/materiale/vinterland-krimi_kim-faber/work-of:870970-basis:46282736?type=bog

Link til værker kan se forskellige ud. Et andet eksempel: https://bibliotek.dk/materiale/om-en-hals_louise-juhl-dalsgaard/work-of%3A870970-basis%3A138063712?type=bog

Pid'en er det der er markeret med fed: 870970-basis:46282736

Pid'en tilføjes https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=, så det færdige udtryk er https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:46282736

Eksempler: 
Bog: Ruslands tusmørkeår
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:135464112

Artikel: Privatbilisme bliver afgørende i den kollektive trafik
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis:137866943

 

Opslag på FAUST-nummer

linkme.php?faust=[faustnumber] 

Eksempler:
Bog: Byer for mennesker
https://bibliotek.dk/linkme.php?faust=28274653

Spil: The Invincible
https://bibliotek.dk/linkme.php?faust=137318431

Søgning på ISBN

linkme.php?ccl=is=[ISBNnumber]

Eksempel: 
Bog: Karolines kamp
https://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=is=9788702345162

Bog: Gopler ældes baglæns
https://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=is=9788773390184

Linkme-syntaks for old.bibliotek.dk

Linkme-syntaks for old.bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

OBS: Gælder kun old.bibliotek.dk

Du kan linke til søgninger i Bibliotek.dk.
En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse, eller du kan linke præcist til en enkelt post.
Når du bruger Bibliotek.dk's linkme-syntaks, laves en søgning i Bibliotek.dk, og resultatet vises på Bibliotek.dk's brugergrænseflade.
Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på Bibliotek.dk's struktur.
Derimod kan du ikke linke til specielle vis-sider eller bestil-sider. Hvis du forsøger det vil brugeren i stedet for få en advarsel om, at der er lavet et "ulovligt" dybt link.
Hvorfor linke fra din hjemmeside til Bibliotek.dk? - nogle ideer

 

Generel URL for søgning i Bibliotek.dk

Du opbygger et søgelink til Bibliotek.dk på denne måde:
http://www.bibliotek.dk/linkme.php?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>

Forklaring på syntaks

 • Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.
 • Urlencoding. Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php)

 

Generelt om urlencoding:

 

Urlencoding

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

TegnBeskrivelseUrlencoded
 mellemrum%20 eller +
(venstreparentes%28
)højreparentes%29
=lighedstegn%3D
?maskeringstegn%3F
*trunkeringstegn%2A
"anførselstegn%22
@snabel-a - at%40
ælille æ%C3%A6
Æstort Æ%C3%86
ølille ø%C3%B8
Østort Ø%C3%98
ålille å%C3%A5
Åstort Å%C3%85


 

Linktyper som kan anvendes i Bibliotek.dk

 

Link til en bestemt post

Den enkleste måde at linke til en bestemt post i Bibliotek.dk, er at bruge det "Link til denne post" som ses i alle posterne (fold posten ud og kig nederst til højre).
Det kan se sådan ud:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A51261224.
Linket består af tre elementer:
rec.id=(ejerkode) - hvis DBC-post: basis/avis/tsart - hvis andet: katalog - :(id)
fx
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28373988 - link til en DBC-post
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis%3A35769897 - link til en DBC-avisartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-tsart%3A35724230 - link til en DBC-tidsskriftartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=125030-katalog%3A000203969 - link til en anden post
 

Link til en bestemt titel

Du kan linke til en bestemt titel i Bibliotek.dk ved at lave et søgelink baseret på bibliografiske data, som fx forfatter, titel og evt. materiale, eller med isbn eller issn.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
Se eksempel 1 eller Se eksempel 2 eller Se eksempel 6

Link til videresøgning eller emnesøgning

Du kan linke til en videresøgning eller emnesøgninger i Bibliotek.dk på mange forskellige måder. Du kan fx bruge flere forskellige søgekoder eller du kan lave fritekstsøgninger.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
 

Søgekoder

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D )Søgekoder på to tegn (fx: em - fo) er enkeltordskoder, søgekoder på tre tegn (fx lfo - lti) er langordskoder, der søger fx hele navnet eller hele titlen som ét ord. Term- og phrase-søgekoder kan også anvendes. 
Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i Bibliotek.dk. Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

 

Fritekstsøgning

Du kan lave links til fritekstsøgninger i Bibliotek.dk. Hvis du vil lave fritekstsøgninger, skal du ikke anvende søgekoder i din url.
En fritekstsøgning sker i felterne forfatter  (inkl. forfatter i beskrivelsen), titel, materialetype, note, emneord, værtspublikation, standardnumre, EAN/stregkode og posternes id-numre.

 • fo -fb - ti - ma - no - em - vp - nr

Se eksempel 3

 

Operatorer, trunkering og maskering

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not - omgivet af blank (urlencoded: + eller %20 ) i dine søgelinks.

Du kan også anvende parenteser i dine links til Bibliotek.dk.
Parenteser:  (urlencoded: %28) og  (urlencoded: %29).

Se eksempel 4

Trunkeringstegn: '*' (urlencoded: %2A)

Maskeringstegn: '?' (urlencoded: %3F)

Du kan bruge trunkeringstegn i dine links til Bibliotek.dk, til at lave højretrunkering af dine søgeudtryk. OBS! Søgeudtryk som maskeres eller trunkeres skal ikke sættes i anførselstegn.
Se eksempel 5
 

Eksempler

Eksempel 1: link med søgekode
Søgning på titel: Vandpest
ti=vandpest
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=ti%3D%22vandpest%22

Eksempel 2: link til bestemt titel
Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog
fo=ekman and ht="guds barmhjertighed" and ma=lb 
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22ekman%22+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

Eksempel 3: link til fritekstsøgning
Søgning på fritekst: stumfilm tyskland
"stumfilm tyskland"
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22stumfilm%22+and+%22tyskland%22

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser
Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer
fo=sibelius and ti=koncert and (ma=xc or ma=ps)
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22sibelius%22+and+ti%3D%22koncert%22+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

Eksempel 5: link med trunkeringstegn
Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film
sukkersyg* and term.workType=movie
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22sukkersyg%2A%22+and+term.workType=movie

Eksempel 6: link med ISBN
Søgning med isbn: isbn: 87-02-04040-9
is=87-02-04040-9
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=is%3D87-02-04040-9

Eksempel 7: link til engelsk grænseflade
Søgning på barcelona and gaudi - vist i engelsk grænseflade
"barcelona and gaudi"
https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=barcelona+and+gaudi

 

Hvorfor linke til Bibliotek.dk?

Hvorfor linke til Bibliotek.dk? mdy

Sidst opdateret: 26.4.2022

Der er mange gode grunde til at linke til Bibliotek.dk. I mange situationer kan det være en rigtig god idé at vise brugere af din hjemmeside hen til litteratur om det de har interesse for - eller til andre typer af materialer. På denne side finder du eksempler på, hvornår det er en god idé at linke til bibliotek.dk.

 

Hvornår linke til Bibliotek.dk?

Henvisninger til refereret litteratur
Rigtig mange hjemmesider refererer litteratur eller andre medier i forskellig sammenhænge. Ved at linke til bibliotek.dk kan du give brugerne af din hjemmeside nem adgang til disse materialer. Se eksempel 1

Eksempel 1: Link til bøger i Bibliotek.dk
En mand interesserer sig meget for slægtsforskning, og han er i gang med at finde ud af en masse om sin egen familie. Som så mange andre har han lavet en hjemmeside, hvor han præsenterer sine fund. Han har også fundet nogle interessante bøger om slægtsforskning, som han gerne vil fortælle andre om. For at gøre det nemmere for brugere af hans hjemmeside at få fat i disse bøger, har han lavet links direkte til posterne med disse i bibliotek.dk, så man hurtigt kan finde og bestille dem til hjemlån.

Se hvordan man laver link til en bestemt titel.


Anmeldelser af bøger, musik og film
Det er ikke kun litteratur man kan finde på de danske biblioteker - og gennem Bibliotek.dk - man kan fx også finde og låne musik, film, artikler, noder m.v. Mange hjemmesider har anmeldelser af både litteratur, musik og film, og også her kan du give brugerne nem adgang til det anmeldte ved at linke til Bibliotek.dk. Se eksempel 2.

 

 

Eksempel 2: Link fra anmeldelser
En bruger, der interesserer sig meget for danske film, har fået anbefalet en bestemt hjemmeside, der anmelder både biograf- og dvd-film. Hun finder en anmeldelse af en dvd, som hun synes lyder rigtig spændende. Med et enkelt klik på et ikon finder hun dvd'en i Bibliotek.dk, hvorfra hun bestiller den, så hun kan hente den på sit eget bibliotek.

Se hvordan du laver link til en bestemt titel.


Interessante emner
Mange hjemmesider beskæftiger sig med diverse emner af interesse for forskellige grupper. Du kan lave mange forskellige former for emnesøgninger i Bibliotek.dk, og det er også muligt at lave disse ved hjælp af links fra en hjemmeside. På den måde kan du hjælpe brugere af din hjemmeside med at finde interessante bøger og andre typer af materialer om de emner, der interesserer dem - uden at du selv skal vedligeholde en liste. Se eksempel 3.

 

 

Eksempel 3: Link til et interessant emne
En kvinde interesserer sig meget for arkitektur, og har derfor lavet en hjemmeside, hvor hun fortæller om forskellige emner inden for arkitektur, som hun synes er spændende. Som en service overfor brugerne af hendes hjemmeside har hun lavet link til videresøgning på de forskellige emner, så de kan finde bøger om de emner, de synes er interessante.

Se hvordan du laver link til en emnesøgning.

 

 

Login på Bibliotek.dk

Login på Bibliotek.dk mdy

Senest opdateret 6.2.2024

En af ændringerne i det nye Bibliotek.dk er, at brugere ikke længere kan benytte mailadresse som login til Bibliotek.dk. 

Alle login går nu via bibliotekslogin (login.dbc.dk), medmindre man benytter MitID. 

De fleste biblioteker bruger CPR- eller lånernummer som brugerid, mens nogle biblioteker, fx UCN, bruger mailadresse som brugerid. Begge dele er muligt.

Da nogle biblioteker leverer data til det nationale brugerregister (CULR) og andre ikke gør, er det ikke de samme muligheder, der kan tilbydes alle brugere.

Afhængigt af bibliotekstype kan brugeren:

 • bestille uden at være logget ind, hvis biblioteket tillader dette
 • logge ind, således at brugeren er kendt i sessionen. Det vil her være muligt for brugeren at vælge at oprette en profil via verificering med MitID. MitID vil efterfølgende skulle benyttes som loginmetode for at få adgang til profilen
 • logge ind, og brugeren vil allerede automatisk have en profil. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.

 

En Bibliotek.dk-profil giver mulighed for at:

 • Se lån og reserveringer på tværs af biblioteker, som udleverer udlånsdata (forudsætter at bibliotekerne leverer udlånsdata)
 • Få adgang til tjenester på tværs af biblioteker: Infomedia, Digital artikelservice og licensfrikøbte materialer fra eksempelvis Central Ebook Plus
 • Få gemt biblioteksinfo til nemmere bestilling
 • Se en oversigt over egne biblioteker og afhentningssteder
 • Gemme materialer i huskelisten udover sessionen
 • Gemme søgninger (undervejs feb. 2024)
   

Forskellige typer brugere og forudsætning for login og profil

 1. Brugere fra biblioteker, der leverer data til det nationale brugerregister (CULR), kan logge ind med bibliotekslogin (login.bib.dk) eller MitID. Brugere fra disse biblioteker vil automatisk have en profil på Bibliotek.dk. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.
 2. For biblioteker, der IKKE leverer data til det nationale brugerregister, vil der være følgende muligheder:
  1. Hvis biblioteket har FRAVALGT brugen af lånertjek og login via login.bib.dk i VIP, vil det IKKE være muligt at logge ind i Bibliotek.dk.

   VIP-basen. Ikke valg af login.bib.dk

   Det vil dog stadig være muligt at foretage bestillinger i Bibliotek.dk, hvis biblioteket tillader dette, ved at indtaste de brugeroplysninger, der er angivet i VIP (Slutbrugere > Lånerdata).

   Eksempel:
   Bestilformular uden login
    
  2. Biblioteker, der tillader bibliotekslogin via login.bib.dk, skal samtidig tilvælge Bibliotek.dk under Fælles lånertjekservice.
   For at logge ind skal brugeren kende sit bruger-id/lånernummer og pinkode. Dette vil brugeren ofte kende fra selvbetjeningsmaskiner på uddannelsesbiblioteket.

   Lånertjek i VIP

   Brugeren vil blive tilbudt at knytte biblioteket til en Bibliotek.dk-profil. Dette kræver at brugeren verificerer med MitID og fremadrettet benytter MitID som login-metode.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til en profil og blot bestille til biblioteket i sessionen. Brugere kan desuden vælge, om de vil spørges igen næste gang.

   Vil du knytte FFU til login?

   Hvis brugeren har tilknyttet et uddannelsesbibliotek til en profil, så vil de fremadrettet skulle bruge MitID til at få adgang til profilen (eller logge ind med deres folkebibliotek, hvis de er tilknyttet et sådan). Hvis brugeren senere benytter uddannelsesbibliotekets bruger-id/lånernummer og pinkode, så vil brugeren blive bedt om at benytte MitID i stedet for at få adgang til profilen.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til profilen eller helt at fjerne bibliotekstilknytningen til profilen.

   Login er tilknyttet ok

   Hvis brugeren ER logget ind med adgang til sin profil og ønsker at bestille til uddannelsesbiblioteket, vil brugeren blive bedt om at indtaste pinkode inden bestilling kan foretages.

   Bestilformular mangler login

   Bemærk, at brugere også kan oprette en profil på Bibliotek.dk ved at benytte MitID som loginmetode fra start. Profilen vil kun have brugerens bibliotek(er) tilknyttet, hvis biblioteket leverer data til det nationale brugerregister (CULR). Brugeren kan senere selv, via menuen “Mine biblioteker”, vælge at tilføje sit uddannelsesbibliotek manuelt.

   Oversigt over biblioteker


   Prøv gerne selv at logge ind på vegne af jeres brugere og se, hvad de oplever. Kontakt os hvis I har spørgsmål: DBC's kundeservice
    

Referenceværktøjer

Referenceværktøjer lho

Senest opdateret den 8.2.2024


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.


Sådan downloades referencerne:

 • Enten ved at klikke på linket Hent reference i den udfoldede post. Her kan man vælge specifikke udgaver under postens Informationer og udgaver.

 • Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at klikke på bogmærke-ikon i posten
 2. Gå til Huskelisten ved klik på bogmærke-ikon (Husk) i topmenuen
 3. Vælg de poster du ønsker at hente fra Huskelisten og klik på Referencer
 4. Vælg specifik udgave (hvis der ikke på forhånd er valgt specifikke udgaver for mere end 20 poster, så får man muligheden Vælg automatisk nyeste udgave ved download/eksport 
 5. Vælg det link der angiver dit referenceprogram
   

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb), Reference Manager, Mendeley eller Zotero skal man vælge "Download fil i RIS format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet. Eller man kan sætte referenceprogrammerne op til at importere uden at gemme først - det kan man gøre via sin browsers tilføjelsesprogrammer/apps.  

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se også Bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

 

 

Referenceværktøjer (old.bibliotek.dk)

Referenceværktøjer (old.bibliotek.dk) lho

Sidst opdateret den 22.1.2024


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.
Sådan downloades referencerne:
- Enten ved at klikke på linket i posterne under detaljeret visning ("Download til...)
- Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at mærke af ved Huskeliste i posterne
 2. Klik på Menu og derefter Huskeliste
 3. Sæt tjekmærke ved de poster du ønsker at downloade fra Huskelisten
 4. Vælg det link der angiver dit referenceprogram

 

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb) eller har Reference Manager skal man vælge "Download i RIS-format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet.

Mendeley og Zotero kan håndteres på samme måde, men man kan dog med fordel sætte Zotero op via Firefox (fanebladet Funktioner og menupunktet Tilføjelser) til at importere uden at gemme først.

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se evt. bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

Serier og serieuniverser

Serier og serieuniverser mdy

Serier og serieuniverser

En titels tilhørsforhold til en serie vises i grænsefladen under titlen i den udfoldede post og i værkets detaljer: 

Byens spor seriebetegnelser

 

Brugeren kan herfra klikke sig videre til hele serien. I mange tilfælde vil første del af serien være markeret med "Begynd med denne", hvis det er vigtigt for forståelsen af indholdet at opleve serien i en bestemt orden.

Serieuniverser

Mange serier indgår i "serieuniverser". Serieuniverser genereres af en webservice, SerieService, som samler serier og enkeltstående værker udenfor serien, som indgår i universet. Det vil sige, at et serieunivers kan bestå af fx bøger, film, musik og spil, som alle udspringer af eller hænger sammen med en bestemt serie. 

Via universerne kan brugerne altså finde materialer på tværs af serier og på tværs af materialetyper. Et univers er samlet på én side, så brugeren tilbydes et godt overblik over alle elementer i universet. 

Eksempler på universer:

 • Emil fra Lønneberg-univers, som består af bøger, film og musik om Emil fra Lønneberg
 • Tintin-universet, som består af bøger, film, musik, noder og spil om Tintin
 • Morse-universet, som består af bøger, film og musik om Inspector Morse.

En titel kan være med i flere serier (fx Courtneys krig):


Samme bog i flere serier

 

Lidt om registrering af serier

I 2022 indførte DBC Digital en ny måde at registrere "populærserier" på. Med "populærserier" menes serier - fortrinsvist af skønlitterær karakter - som har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri eller handling, eller som har en form og et indhold, der appellerer til lystlæsning. Der er i den nye registreringsmetode lagt vægt på formidling af serierne. Det bliver lettere at anvende data, og visning af serier i slutbrugerrettede grænseflader gøres enklere.
Hvor populærserier hidtil er blevet behandlet forskelligt afhængigt af, om de enkelte materialer har været forsynet med en serietitel eller ej, indføres nu én og samme metode.
Dermed præsenteres populærserierne fremover ensartet, uanset om der er tale om en serie i bibliografisk forstand, en serie som hidtil er blevet beskrevet i en note eller et flerbindsværk.

Læs mere om registrering af serier på metadata.dk:

Visning i Bibliotek.dk

Visning i Bibliotek.dk mdy

Visning af poster

Visningen på Bibliotek.dk er delt op i flere sektioner:

 • Øverst i søgeresultatet er er en linje med forslag til "Lignende søgninger". Forslagene er emneord, der relaterer sig til de emneord, der findes i posterne
 • Det korte format, som brugerne møder i søgeresultatet
 • Det udvidede format, som først præsenterer værket med de generelle oplysninger. Derefter kan brugeren ved hjælp af faner navigere til de andre sektioner med øvrige oplysninger på siden.

Det korte format

I søgeresultatets liste vises det korte format, der består af:

 • Forside. Forsiden hører til den nyeste udgave.
 • Titel
 • Forfatter/ophav
 • Materialetype
 • Bogmærke

Materialetypen er klikbar, så brugeren allerede her kan vælge den ønskede materialetype. Hvis brugeren vælger en digital materialetype, ændres teksten på Bestil-knappen, så teksten på knappen passer til det givne format.

Bog i kort format

Hvis man bestiller på dette niveau, bestiller man "uanset udgave". Det betyder, at man får en hvilken som helst udgave - den først tilgængelige.

Det udvidede format

I det udvidede format ses udover oplysningerne fra det korte format:

 • Brødkrummesti med angivelse af placering i strukturen
 • Evt. serietilknytning
 • Bestilknap
 • Antal biblioteker med beholdning

Som udgangspunkt vises forsiden fra den nyeste udgave. Hvis der har været flere udgaver med hver sin udgave, kan man bladre gennem de forskellige forsider.

Yderligere informationer kan man klikke eller scrolle sig frem til. En række faner tilbyder hop til oplysninger som:

 • Detaljer
  Indeholder detaljer for seneste udgave: Sprog, Omfang, Udgivelsesår, Indhold, Genre.
 • Indhold
  Her vises indholdsfortegnelse
 • Emneord
  Her vises postens emneord. Derudover vises "lignende emneord", som er emneord, der via andre poster knytter sig til postens emneord.
 • Serie
  Hvis titlen indgår i en serie, vises seriens titel her.
 • Minder om
  "Minder om" er et bånd til inspiration med materialer, der minder om posten, og med den samme materialetype. Minder om-båndet er dannet ud fra data som fx: 
  • Lån 
  • Poster der er klikket på i søgeresultater
  • Stemningsemneord (Fra Læsekompasset)
 • Anmeldelser 
  Bånd med lektørudtalelser og anmeldelser. Lektørudtalelserne vises altid først og kan foldes ud på siden. Herefter vises anmeldelser i en rækkefølge, der afspejler tilgængelighed. Det vil sige, at online-anmeldelser uden begrænsninger kommer først, fx Litteratursiden. Herefter følger andre anmeldelser, fx avisanmeldelser med adgang via Infomedia. Til sidst anmeldelser uden online adgang.
 • Udgaver 
  Udgaver af værket vises materialetype for materialetype med bøger først. Inden for materialetype vises udgaverne kronologisk. I de enkelte udgaver vises informationer som originaltitel, alternativ titel og stemningsemneord (fra Læsekompasset). Herudover finder man permanent link, link til referenceværktøjer, beholdningsoplysninger og bestilmulighed for den pågældende udgave, klassemærke.

Fanerne afspejler tilgængelige informationer, så de vises ikke, hvis den pågældende information ikke er til rådighed. Fx vises Serie  kun, hvis værket indgår i en serie, og Emneord vises kun, hvis der er emneord i posten.

 

 

Visning og sortering i old.bibliotek.dk

Visning og sortering i old.bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.9.2019

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

OpenFormat
Visformat - Værkvisning
Udfoldet format
Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk
Bestilling af værk og konkret udgave
Sortering og rankering
Bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

Bibliotek.dk's poster ligger i Brønd 3.5. De formateres til visning af webservicen OpenFormat. Posterne hentes i MarcXchange hvis de findes i dette format - ellers i DKABM.
Grænsefladen er en Drupal-grænseflade. I administrationsmodulet til denne ligger en lang række funktioner også ang. visformaterne, fx hvilke ledetekster der skal vises og rækkefølgen på dataelementerne.

 

OpenFormat

OpenFormat er en webservice, der danner forskellige visningsformater og konverterer fra et marc-format til et andet. Som input skal servicen have en bibliografisk post i form af XML, det kan være i DKABM og/eller MarcXchange format. Ud over de bibliografiske data skal der medsendes information om, hvilket visningsformat man ønsker formateret.

OpenFormat kan med fordel benyttes indirekte via OpenSearch, hvor man allerede i søgningen angiver, hvilket visningsformat de fremsøgte poster skal formateres til.

 

Visformat - Værkvisning

4 niveauer i værkvisning som den bruges i Bibliotek.dk


Værk: øverste niveau der viser de fælles data for de poster der er værkmatchet. Ikoner viser hvilke mellemværker der er matchet (overordnede materialetyper).
Mellemværk: betegner den overordnede materialetype. I Bibliotek.dk viser hvert ikon en mellemværkstype:
Bøger - Lydbøger - Musik - Noder - Net - Film - Spil - Artikler - Andet
Underværk: Inden for hvert mellemværk kan der være flere forskellige materialetyper. Fx kan musik være grammofonplade, cd, bånd, netversion m.m. I Bibliotek.dk vises underværkerne under hver mellemværksfane. Underværk er de specifikke materialetyper. I Bibliotek.dk tilbydes brugeren at bestille på underværkniveau ("uanset udgave"). Det betyder altså at man kan bestille en musik-cd eller en bog på underværkniveau hvis man ønsker en hvilken som helst udgave. Men man kan ikke bestille et værk uanset form (på VHS, blu-ray, dvd, net) da det næppe er det hyppigst forekommende ønske.
Manifestation: én konkret udgave af et værk fx én bestemt udgave af en musik-cd. I Bibliotek.dk ses som udgangspunkt kun én manifestation for hver underværktype. Alle manifestationer kan ses ved klik på "Vis alle udgaver", således at brugeren får mulighed for at bestille en eksakt udgave.

 

Posterne vises først i et helt kort format, som kan udfoldes til stort format ved klik på titlen.
Brugeren kan efter login på Min side/Mine indstillinger vælge, om man ønsker det udfoldede format som standard.
Posterne vises i Bibliotek.dk værkmatchet. Det vil sige, at forskellige udgaver og i et vist omfang forskellige materialetyper søges matchet sammen i ét værk.
Læs mere om værkmatch og principperne for hvad der matches sammen.

Kort format

I det korte format vises titel og ophav samt sprog, hvis dette ikke er dansk.
Hvis man ikke ønsker en bestemt udgave, kan man blot bestille fra det korte format ved at klikke på Vælg og bestil, og dernæst vælge Bestil ud for den materialetype man ønsker at bestille, fx en bog eller en lydbog.
 

Udfoldet format

I det store format ses på værkniveau:

 • emne
 • indholdsnote
 • fanen Inspiration (Find titler der ligner, Læs mere om forfatteren)
 • fanen Anmeldelser (Materialevurdering (vises først ½ år efter publicering), Anmeldelser incl. links til Infomedia)


Efter oplysningerne på værkniveau kommer de forskellige materialetyper.
For hver materialetype vises kun én udgave - andre udgaver kan foldes ud ved klik på Vis alle udgaver.
For hver materialetype vises Se hvilke biblioteker der har materialet - primært til orientering. Det er lettest for brugeren at bruge bestillingsfunktionen i Bibliotek.dk og ikke bruge links til de lokale kataloger.
Herudover er der to formater til brug ved eksport af data til referenceværktøjer: ris og refWorks.

Flerbindsværker
Flerbindsværker er formateret i op til tre niveauer (bind-, sektions- og hovedniveau), så det er muligt for brugergrænsefladen at præsentere data hørende til det enkelte niveau for sig selv. Ligeledes er ved musikindspilninger med flere komponisters værker, hvert sammenhørende sæt af komponist, titel, udøver mv. samlet, så de kan præsenteres samlet.

Videresøgning
Relevante videresøgningsmuligheder er formateret, så de består af henholdsvis data til videresøgning og data til visning. Det vil bl.a. være forfatter, emne, serie, målgruppe, klassemærke. Brugergrænsefladen kan vælge at præsentere disse som klikbare links eller blot præsentere visningsdata.

Titler der ligner - Læs om ophavet
Til Bibliotek.dk dannes også data til søgning på titler der ligner og om ophavet. Bemærk, at der kan være relationer tilhørende den bibliografiske post, link til infomedia, henvisninger til fx filmatiseringer af eller anmeldelser af titlen. Relationerne kan således indeholde supplerende muligheder som ikke fremgår af visningsformateringen.

Anbefalinger på baggrund af den aktuelle post

I bunden af hver post vises anbefalinger til andre materialer. Anbefalingerne er baseret på data om brugeradfærd.

 

Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk

Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk
Rækkefølgen af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge ved visning af flere udgaver inden for samme materialetype
Skønlitteratur: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal. Dog ligger bogklubudgaver og særudgaver altid sidst.
Indspillet musik: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal.
Faglitteratur: nyeste post øverst, dernæst faldende efter årstal.

For hver udgave vises de udgavespecifikke oplysninger
Fx indhold, emner, titel, ophav, materialetype, udgiver, udgivelsesår, evt. serie, omfang, opstilling i folkebiblioteker m.m.

Til højre for posten vises i den udfoldede post forskellige link (afhængig af den konkrete posts muligheder):

 • Bestilknap (mangler ved gratis e-ressourcer og e-bøger eller andet som ikke kan bestilles)
 • Gem i huskelisten (og bestille senere)
 • Download til referencesystemer
 • Er materialet hjemme på dine favoritbiblioteker (grønne-gule-røde lamper) (kræver at man er logget ind)

 

Bestilling af værk og konkret udgave

I Bibliotek.dk kan brugeren bestille på værkniveau og en konkret udgave. Læs mere om dette ovenfor og her:
Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver.
 

Sortering og relevansrankering

Bibliotek.dk bruger som standardsortering en slags relevansrankering. Hermed en forklaring af begreberne sortering og rankering og den bagvedliggende teknik. OBS! Over for slutbrugerne bruger vi udtrykket sortering om både sortering og rankering.

Sortering
Ved sortering forstår vi ordning af poster efter et princip, som betyder, at den samme mængde poster sorteres på samme måde, uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt.

Rankering
Kan defineres som alle de mere dynamiske metoder hvor en sorteringsnøgle IKKE kan fastsættes ved indlæggelse af posten, og hvor resultatet afhænger af brugerens søgeudtryk. Fx rankering efter popularitet (mest udlånte, højest ratede osv.), efter tilgængelighed eller den måske mest brugte ”relevansrankering”.

Relevansrankering
I princippet defineret som: brugeren får øverst i søgeresultatet det der er mest relevant for brugeren.
Dette kan udmøntes på mange forskellige måder. Det kan være det mest populære, men er hyppigt et mix af flere ting, herunder forskellige former for tekstmatchning. Man sikrer, at poster indeholdende søgeordene bestemte steder i posten eller dokumentet (evt. flere gange), optræder før poster der indeholder søgeordene andre steder/færre gange. Altså et match i forhold til den opsatte algoritme – ikke nødvendigvis noget der har noget som helst med relevans for brugeren at gøre.
I systemer med énbokssøgning forsøger man ofte at lave én relevansrankeringsalgoritme, som kan tage højde for at det, brugeren skriver, kan være en forfatter, en titel eller et emne (eller noget fjerde).

 

Bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

Fordi relevansrankeringsalgoritmer som både skal tage højde for alle typer input, og skal fungere udelukkende på metadata, ikke synes særlig vellykkede, bruger vi en anden model:

 1. vi laver tre forskellige rankeringsalgoritmer til henholdsvis forfatter- , titel-, og emnesøgninger
 2. vi laver en mekanisme som gætter på om brugeren søger en forfatter, en titel eller et emne
 3. vi kobler de to ting, og rankerer posterne efter det bedste bud på hvad brugeren leder efter.

Rankeringsalgoritmer for forfatter, emner og titler
Algoritmerne er udarbejdet på denne måde:

 1. Vi finder en lang række søgninger efter henholdsvis forfatter, emner, titler
 2. Vi ser på søgeresultatet og markerer posternes relevans ud fra et defineret søgebehov (mulighed for at give 9 points for højeste relevans ned til 0 point for ingen relevans). En del af søgningerne og markeringerne er lavet af slutbrugere, andre af DBC.
 3. Vi eksperimenterer med sammensætning af rankeringsalgoritmen på testsøgningerne og deres relevansmarkering, indtil vi finder den som på de samlede søgninger giver det bedste resultat: flest af de højest ratede poster øverst i søgeresultatet
 4. Resultatet er tre forskellige relevansrankeringsalgoritmer for henholdsvis forfattersøgninger, titelsøgninger og emnesøgninger.


Funktionen der gætter på hvad brugeren søger efter
Arbejdet med denne funktion er sket på denne måde:

 1. Ethvert søgeresultat leverer en optælling af forekomst af søgeordet/søgeordene i henholdsvis forfatter-, titel, og emneordsindeks.
 2. Ud fra et større antal testsøgninger (som vi har defineret som enten forfatter-, titel-, eller emnesøgninger) ser vi på om antal forekomster i indekser alene kan fortælle hvilken type søgning der er tale om
 3. Det kan den ikke. Vi har derfor arbejdet med en forskellig vægtning af forekomst i forfatter-, titel-, og emneindekser og testet, hvornår flest søgninger blev gættet rigtigt.
 4. Den vægtning vi indtil videre bruger er forfatter=1 , titel ganges med 2, emne ganges med 6.
 5. Det giver på testmaterialet en succesrate på 80%. De søgninger der typisk fejler, er titelsøgninger der består af navne som fx ”peter pedal” (fejler vil her sige at der ikke vælges den optimale relevansrankering).

Brugergrænseflade
Som udgangspunkt rankerer vi posterne med den funktion som er beskrevet ovenfor. Brugeren får en besked:
Vælg evt. en anden sortering, fx nyeste først.

På de udvidede søgesider med feltsøgning får man naturligvis forfatterrankeringen, hvis man udelukkende har søgt i et forfatterfelt og tilsvarende med titler og emner. Vi har defineret valg af rankering, hvis brugeren indtaster data i flere felter. Søgeudtryk i kommandosøgning behandles på samme måde.

Se også ovenfor om sortering inden for en værkklynge.
Vær opmærksom på at værkmatch kan forstyrre sorteringsbilledet, fordi det måske blot er én udgave i en værkklynge som medfører at posten sorteres som den gør.

 

 

Lånertjek i Bibliotek.dk

Lånertjek i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 6.2.2024

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter lånertjek (opslag i jeres bibliotekssystems lånerregister). Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i Bibliotek.dk:

 • brugeren bliver bedt om at logge ind under bestilling
 • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice bibliotekslogin (login.bib.dk) med de relevante parametre (brugerens bibliotek og brugerens CPR/Lånernummer/BrugerID og pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK : brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK : brugeren får en fejlmeddelelse "Noget gik galt" med mulighed for at rette sin indtastning

 

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde 4 forskellige afsnit i VIP-basen (VIP > Slutbrugere > Lånertjek):

 1. Opret lånertjekmetode (udfyld serveradresse mv.) - afkræv pinkode ved lånertjek (obligatorisk)
 2. Aktivér login.bib.dk (tillad slutbrugerlogin via login.bib.dk) 
 3. Aktivér Bibliotek.dk under Fælles lånertjekservice (hvis jeres bibliotekssystem kan håndtere lånertjek, og også selvom I har aktiveret bibliotekslogin).
 4. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede.

 

Pjece til slutbrugere (old.bibliotek.dk)

Pjece til slutbrugere (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 24.01.2018


Pjece fra januar 2018.

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

 

Bibliotek.dk -pjece - 2018-version

(PDF - lander i filhentning)

Folderen kan printes på ét ark (brug begge sider).
Den printes på A4 og foldes til A5.

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

 

Statistik

Statistik Anonym (ikke efterprøvet)

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lho

Sidst opdateret: 15.4.2024

Til 2011 - 2019 (åbner ny side)

Til 2002 - 2010 (åbner ny side)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.

Uge 4 2024: Ny version af Bibliotek.dk i drift. Den gamle version kan tilgås via old.bibliotek.dk. 
Uge 49 2023: Brugere, som har fravalgt cookies, tæller igen med i besøgsstatistikken.
Uge 23 2023: Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.
 

Unikke besøgende (antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet) udgår af statistikken på danbib.dk fra 2024. I stedet vises kun Antal besøg: En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC). 
Unikke besøgende udgår, da disse tal efter indførslen af Cookiebot (uge 23 2023) ikke længere afspejles i statistikken.

2024   Besøgsstatistik Bibliotek.dk (antal besøg)                
Uge Bibliotek.dk old Bibliotek.dk besøg i alt
1596.6966.088102.784
1499.7106.032105.742
1376.2914.29180.929
1293.9956.024100.019
1198.5857.018105.603
1093.6337.156100.789
0987.4416.96494.405
0889.1767.23496.410
0782.6847.01889.702
0690.9848.42099.404
05100.9099.095110.004
0480.11311.17691.289
034.33073.71378.043
024.04467.90871.952
013.87262.16366.035 

2023

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5247.36947.372
5151.89551.907
5086.05986.073
4983.93283.947
4861.05561.065
4762.73562.740
4666.85766.874
4567.56067.573
4468.12168.131
4367.05467.066
4274.17574.176
4168.25068.259
4060.60260.612
3959.45859.470
3842.98942.999
3739.96139.969
3638.74638.755
3540.59240.599
3438.43538.442
3337.36837.379
3238.09638.087
3134.07634.086
3038.14938.159
2966.64066.473
2847.47147.484
2730.51330.520
2632.86832.875
2565.17165.190
2475.72975.784
2376.56576.639
2281.68285.669
2193.047103.895
2091.714102.284
1994.962106.235
1892.433103.224
17100.721112.238
1694.687105.531
1596.180107.283
1473.45081.520
1396.918108.867
12110.924126.201
11110.701126.182
10104.458118.918
0999.849113.299
08102.667116.537
0791.467102.830
06103.354117.325
05106.286120.534
04103.068116.588
03100.155112.861
02105.278118.335
01103.604116.080

 

 

 

2022

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5269.32577.063
5192.914103.380
5088.90998.707
4991.651101.600
4892.219102.466
4788.40498.295
4691.596102.608
4594.174105.277
4486.37496.562
4388.26398.798
4276.55385.752
4183.32093.643
4083.01793.073
3982.74492.435
3881.20990.849
3783.36892.567
3685.01394.742
3582.49091.945
3480.51090.139
3377.87586.848
3269.76178.231
3168.01476.399
3060.40768.158
2956.21963.376
2857.27165.045
2759.63967.693
2658.53366.341
2563.41571.857
2475.89084.597
2377.68786.625
2275.02284.312
2180.18690.216
2089.722100.986
1990.759101.823
1888.72599.497
1786.63197.201
1683.64193.930
1566.70675.202
1491.434103.124
1393.270106.134
1290.066102.796
1191.295104.261
1091.341104.703
0987.38299.730
0887.653100.178
0786.83097.984
0696.217109.136
05102.328116.839
0499.373112.222
0398.821111.591
0298.822111.193
0199.380111.666

 

2021:

Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.

Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.

2021

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5270.02777.922
5161.94868.229
5086.64697.119
4988.46299.199
4885.83995.862
4784.67295.185
4687.41797.983
4588.83099.820
4489.411100.869
4386.94297.776
4277.68587.745
4184.32995.053
4085.51395.758
3986.36196.350
3884.51794.059
3785.09094.986
3684.14793.364
3579.81088.866
3481.97291.227
3378.74687.480
3276.48485.275
3168.04775.716
3062.50169.898
2958.15365.121
2854.80061.423
2760.34767.713
2665.45173.374
2571.66679.304
2478.54686.473
2382.01790.418
2281.22089.905
2189.86799.262
20100.429111.061
1997.202107.347
18100.964111.942
1792.229102.121
1694.176104.317
1590.897100.766
1498.285108.315
1372.14278.996
1297.591108.252
11104.478116.456
10108.137120.764
09101.098112.000
0899.343109.886
0795.221105.103
06106.029117.108
05108.134119.757
04102.032112.173
03104.993114.639
02101.465110.056
0198.021105.964

 

2020: 

*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.

*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.

*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer

*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer

*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.

*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen

2020

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5371.20876.628
5264.30568.841
5186.62094.620
*5096.241105.968
4994.010105.139
4890.704101.891
4795.823107.519
4694.439106.059
4586.88297.481
44*88.91699.522
4348.08052.755
42*udgårudgår
41*udgårudgår
4032.48844.013
39*udgårudgår
3833.65646.034
3733.65646.034
3635.68948.618
3534.85247.456
3434.56347.154
3330.08441.331
3229.41340.358
3128.97339.780
3028.59039.089
2927.76637.924
2829.73540.606
2731.44042.902
2628.32138.643
2532.25943.978
2435.85548.816
2336.72049.317
2238.18652.150
2147.51865.293
20*72.99487.147
1981.90797.496
1885.096100.886
1775.33989.019
1676.50789.991
1562.66273.340
1485.469102.078
1389.935109.054
1289.357108.323
1187.254109.708
1096.439125.034
09*98.454126.657
08100.162129.209
0789.385114.901
06101.920130.792
05100.095127.959
0499.581127.351
0394.908120.509
0295.969121.448
0171.82089.789

 

 

 

 

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lho

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.

Sidst opdateret: 03.01.2012


Til 2010Til 2009Til 2008Til 2007Til 2006Til 2005Til 2004Til 2003Til 2002

Til 2011 -  (åbner ny side)
 

Forklaringer:

ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.

ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
   - dette har påvirket vores besøgstal.

ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.

 

ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
    - korrekte tal kan ikke dannes. 

ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.

ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
    ikke 100% sammenlignelige med dem før

ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
 

 


 

2010

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge  Unikke besøgende  Antal besøg
 52 31.559 40.074
 51 26.168 34.559
 50 44.502 61.722
 49 50.928 71.611
 48 49.978 69.726
 47 53.370 74.408
 46 57.890 80.659
 45 58.629 82.298
 44 58.182 86.399
 43 55.901 83.012
 42 46.886 69.067
 41 51.662 75.797
 40 53.517 77.894
 39 51.501 75.753
 38 50.757 72.367
 37 51.593 73.311
 36 51.834 73.170
 35 45.992 64.285
 34 44.009 61.675
 33 43.346 60.716
 32 39.668 56.182
 31 36.244 51.294
 30 32.384 45.521
 29 29.026 40.982
 28 30.378 42.226
 27 31.551 44.453
 26 30.868 43.158
 25 33.959 47.388
 24 41.429 57.417
 23 49.399 69.087
 22 49.762 60.555
 21 43.080 70.466
 20 47.146 66.549
 19 52.403 74.059
 18 54.044 77.431
 17 51.136 71.707
 16 56.176 79.819
 15 54.512 77.174
 14 54.860 77.216
 13 39.453 54.748
 12 56.607 80.847
 11 62.459 88.138
 10 63.466 89.687
 09 61.125 86.032
 08 60.021 84.702
 07 58.775 83.036
 06 61.245 85.780
 05 59.165 82.165
 04 54.999 75.860
 03 56.617 78.192
 02 58.649 80.826
 01 53.787 74.312

2009

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 Antal besøg

 53 42.276 51.353
 52 31.293 41.167
 51 49.811 69.712
 50 59.801 84.709
 49 60.530 85.302
 48 64.354 91.563
 47 64.323 90.396
 46 65.245 91.423
 45 63.315 88.648
 44 61.558 86.184
 43 61.645 85.589
 42 50.679 71.182
 41 56.341 78.146
 40 57.105 78.716
 39 57.592 79.068
 38 54.616 74.808
 37 53.949 73.975
 36 53.506 73.113
 35 49.598 67.515
 34 45.119 61.728
 33 45.105 61.361
 32 38.569 52.627
 31 36.717 50.040
 30 35.020 48.208
 29 33.804 45.887
 28 37.167 51.448
 27 33.365 45.800
 26 36.469 49.613
 25 46.111 62.144
 24 51.886 70.344
 23 40.095 52.281
 22 48.158 65.278
 21 49.259 66.500
 20 55.581 75.467
 19 52.017 70.586
 18 50.880 69.273
 17 53.583 73.254
 16 53.064 71.674
 15 35.463 46.914
 14 51.926 70.231
 13 57.695 78.708
 12 58.335 78.677
 11 58.999 79.560
 10 60.449 81.420
 09 61.954 82.580
 08 62.060 83.123
 07 58.379 78.383
 06 63.123 84.328
 05 58.981 77.919
 04 60.175 79.428
 03 61.056 80.421
 02 59.302 78.364
 01 43.858 53.343

2008

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 

 Antal besøg

 52 31.002 37.839
 51 48.774 62.155
 50 60.459 78.649
 49 61.487 80.587
 48 64.696 84.332
 47 67.803 88.607
 46 67.658 88.203
 45 65.132 84.483
 44 60.785 78.834
 43 62.702 81.789
 42 50.939 66.125
 41 55.962 71.988
 40 57.664 74.402
 39 52.102 66.427
 38 53.769 68.812
 37 54.878 69.969
 36 53.234 67.428
 35 47.304 59.880
 34 45.016 57.328
 33 40.277 51.871
 32 41.481 53.675
 31 34.169 44.025
 30 30.351 39.070
 29 35.933 46.141
 28 35.575 45.925
 27 32.847 41.818
 26 38.897 49.222
 25 45.439 57.546
 24 48.422 62.270
 23 37.394 47.303
 22 46.719 60.146
 21 47.595 62.136
20 41.981 54.850
 19 38.133 51.053
 18 38.817 51.316
 17 45.921 61.437
 16 42.709 56.487
 15 46.631 62.121
 14 46.787 61.698
 13 47.017 61.847
 12 34.141 45.110
 11 47.289 63.021
 10 48.265 64.233
 09 49.734 65.986
 08 50.666 67.301
 07 46.953 61.919
 06 51.948 67.957
 05 48.871 63.599
 04 51.070 65.595
 03 62.806 78.947
 02 64.638 80.935
 01 57.517 70.243

2007

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

ã 52 41.071   48.320  
 51 62.183   75.294  
 50 78.260   96.028  
 49 87.125   106.372  
 48 88.457   108.602  
 47 92.718   114.194  
 46 87.766   106.576  
 45 92.954   112.182  
 44 89.993   109.023  
 43 90.303   109.507  
 42 75.920   92.575  
 41 84.683   103.025  
 40 87.722   105.553  
 39 84.443   100.894  
 38 87.194   105.011  
 37 88.411   106.307  
 36 80.155   95.879  
 35 73.905   88.524  
 34 72.623   86.862  
 33 70.475   84.176  
 32 63.554   75.950  
 31 59.047   70.738  
 30 56.384   67.640  
 29 51.534   61.512  
 28 52.597   63.274  
 27 55.091   66.372  
 26 58.266   69.825  
ã 25 48.719 -30,5 61.490 -31,1
 24 70.121 +10,7 89.272 +11,2
 23 63.319 -6,8 80.264 -7,4
 22 67.940 -1,6 86.678 -3,6
 21 69.038 +1,9 89.886 +2,4
 20 67.753 -10,7 87.800 -12,3
 19 75.867 +18,8 100.116 +21,1
 18 63.854 -11,4 82.672 -11,9
 17 72.100 -8,9 93.834 -10,0
 16 79.125 +11,0 104.301 +10,6
 15 71.301 +41,0 94.331 +42,5
 14 50.585 -19,3 66.215 -22,1
 13 62.689 -11,2 85.012 -10,0
 12 70.626 -0,1 94.502 +1,0
 11 70.679 -0,4 93.516 -1,3
 10 70.975 +5,1 94.726 +5,5
 09 67.561 -1,9 89.817 -1,8
 08 68.879 +7,8 91.500 +4,7
 07 63.895 -8,1 87.382 -6,8
 06 69.525 +11,8 93.723 +14,0
 05 62.204 +0,5 82.224 -1,2
 04 61.874 -3,4 83.234 -4,0
 03 64.059 -2,5 86.685 -2,8
 02 65.667 +10,3 89.211 +8,5
 01 59.547 +74,9 82.196 +90,0

 

 2006

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

 52 34.050 -32,0 43.271 -33,7
 51 50.094 -23,3 65.282 -24,9
 50 65.276 -3,1 86.939 -4,2
 49 67.379 -2,5 90.761 -3,1
 48 69.120 -4,4 93.634 -4,4
 47 72.290 -1,5 97.965 -1,5
 46 73.410 +2,4 99.462 +2,6
 45 71.659 +5,6 96.952 +5,4
 44 67.858 -2,7 91.957 -2,8
 43 69.705 +25,8 94.575 +25,2
 42 55.395 -7,4 75.528 -7,9
 41 59.832 +3,5 81.983 +2,0
 40 57.778 +11,8 80.368 +12,3
 39 51.670 -9,9 71.543 -9,0
 38 57.331 -1,2 78.654 -0,5
 37 58.015 +0,6 79.083 +0,8
 36 57.648 +5,7 78.428 +6,6
 35 54.548 +12,0 73.600 +11,3
 34 48.712 +3,8 66.137 +3,3
 33 46.942 +7,2 64.035 +6,0
 32 43.784 +13,6 60.411 +13,3
 31 38.542 +17,5 53.322 +18,5
 30 32.797 +5,9 45.012 +6,6
 29 30.957 -3,1 42.212 -4,4
 28 31.956 +2,3 44.179 +3,8
 27 31.244 -11,4 42.571 -11,9
 26 35.279 -9,0 48.334 -7,8
 25 38.786 -12,4 52.421 -12,5
ã24 44.288 +3,0 59.890 -
ã23 42.998 -14,9 - -
 22 50.543 -1,2 81.700 +19,6
 21 51.158 -11,9 68.307 -17,8
 20 58.098 +22,0 83.091 +29,0
 19 47.579 -0,2 64.555 -0,3
 18 47.665 -11,7 64.738 -17,3
 17 53.958 -0,6 78.266 -1,5
 16 54.289 +43,7 79.434 +51,7
 15 37.778 -28,2 51.996 -30,3
 14 52.610 -3,4,3 74.578 -8,4
 13 54.461 +6,3 81.450 +3,4
 12 51.224 -7,1 78.799 +0,5
 11 55.132 -1,7 78.420 -0,3
 10 56.069 -3,2 78.624 -11,4
 09 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 08 57.798 +10,1 80.322 +8,9
 07 52.480 -10,1 73.727 -10,0
 06 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 05 56.850 +0,8 78.706 +0,7
 04 56.412 -4,8 78.135 -3,7
 03 59.288 -4,1 81.109 -5,0
 02 61.822 +4,2 85.417 +4,5
 01 59.339 +78,9 81.707 +87,3
 2005        
 52 33.169 -16,5 43.625 -17,2
 51 36.705 -33,0 52.690 -35,3
 50 59.217 -5,1 81.435 -5,1
 49 62.428 -1,0 85.771 -1,2
 48 63.049 -2,9 86.835 -2,9
 47 64.916 -3,5 89.433 -3,7
 46 67.233 -5,3 92.880 -5,2
 45 70.964 -3,2 98.020 -2,2
 44 73.321 +4,2 100.185 +2,9
 43 70.390 +40,8 97.368 +33,9
 42 50.007 +3,6 72.722 +10,4
ã41 48.273 -16,5 65.855 -16,0
 40 57.791 +0,7 78.421 +0,1
 39 57.386 +1,3 78.334 +1,5
 38 56.630 +6,2 77.192 +6,3
 37 53.341 -3,0 72.584 -2,0
 36 55.015 +8,8 74.032 +9,4
 35 50.564 +2,3 67.638 +2,0
 34 49.428 +14,1 66.318 +14,4
 33 43.320 +1,8 57.989 +0,7
 32 42.563 +9,7 57.586 +9,1
 31 38.784 +10,1 52.809 +11,2
 30 35.233 +6,1 47.498 +1,9
 29 33.221 +5,7 46.619 +4,0
 28 31.428 -2,4 44.845 -3,8
 27 32.200 -0,6 46.643 -0,7
 26 32.411 -2,7 46.977 -2,0
 25 33.309 -15,2 47.927 -13,8
 24 39.303 -16,2 55.588 -15,1
 23 46.904 -7,4 65.451 -5,4
 22 50.644 +2,8 69.173 +1,4
 21 49.284 +2,7 68.209 +0,3
 20 48.001 -4,1 67.988 -4,7
 19 50.067 +8,1 71.330 +8,5
 18 46.297 -7,7 65.766 -9,0
 17 50.159 +3,1 72.268 +4,4
 16 48.631 -8,6 69.221 -9,4
 15 53.181 -1,2 76.407 -0,7
 14 53.806 +12,7 76.924 +14,5
 13 47.734 +41,7 67.164 +41,0
 12 33.681 -36,0 47.622 -36,7
 11 52.590 +17,0 75.226 +13,5
 10 46.357 -5,1 64.305 +2,2
 ã        
 09 48.824 -1,5 62.942 -1,6
 08 49.583 +8,2 63.589 +7,5
 07 45.810 -6,1 59.140 -5,6
 06 48.773 +1,2 62.676 +0,4
 05 48.189 +11,2 62.436 +12,2
 04 43.333 +4,0 55.646 +2,5
 03 41.667 +2,6 54.283 +1,4
 02 40.614 -8,6,2 53.562 -6,5
 01 44.459 +64,2 57.306 +70,9
 2004        
 53 27.069 +3,4 33.529 +4,6
 52 26.182 -39,4 32.042 -41,9
 51 43.174 -8,3 55.164 -8,6
 50 47.095 +2,0 60.384 +2,2
 49 46.171 -2,9 59.085 -3,5
 48 47.545 +10,0 61.227 +6,9
 47 43.215 +1,8 57.253 +2,3
 46 42.459 -2,5 55.978 -0,8
 45 43.543 -1,8 56.426 -0,7
 44 44.359 -1,5 56.832 -2,0
 43 45.013 +22,9 57.991 +21,8
 42 36.637 -8,3 47.609 -8,9
 41 39.959 -1,9 52.255 -0,5
 40 40.734 +1,54 52.516 +1,04
 39 40.118 +5,25 51.978 +4,45
 38 38.118 +4,7 49.763 +3,7
 37 36.417 -1,1 47.989 +1,6
 36 36.816 +6,0 47.245 +7,4
 35 34.739 -7,5 43.993 -7,3
 34 37.539 +9,1 47.470 +9,7
 33 34.408 +13,6 43.276 +13,6
 32 30.302 +15,5 38.082 +14,1
 31 26.245 +4,2 33.364 +3,9
 30 25.184 +10,5 32.117 +7,8
 29 22.797 -3,3 29.796 -3,1
 28 23.585 -2,2 30.753 -2,4
 27 24.105 -6,1 31.505 -6,29
 26 25.672 -9,4 33.619 -8,7
 25 28.331 -7.5 36.814 -6,6
 24 30.627 +6,40 39.414 +8,10
 23 28.796 -9,44 36.443 -12.04
 22 31.798 +6,04 41.429 +6,74
 21 29.987 -6,11 38.812 -7,08
 20 31.940 +3,14 41.770 +3,08
 19 30.968 -9,66 40.519 -10,08
 18 34.280 -6,78 45.062 -7,56
 17 36.772 +3,67 48.749 +5,82
 16 35.470 +58,1 46.070 +61,93
 15 22.430 -35,1 28.450 -37,84
 14 34.563 -1,57 45.771 -3,02
 13 35.113 +5,33 47.195 +4,23
 12 33.337 +1,8 45.280 +2,06
 11 32.748 +3,11 44.366 +1,87
 10 31.761 -1,96 43.551 -1,4
 09 32.395 +3,25 44.171 +2,24
 08 31.374 +8,87 43.203 +7,28
 07 28.819 -7,25 40.272 -5,99
 06 31.071 +7,8 42.836 +9,05
 05 28.822 -3,8 39.282 -3,88
 04 29.962 -3,31 40.866 -2,9
 03 30.988 -1,13 42.087 -1,66
 02 31.341 +74,66 42.796