Bibliotek.dk

Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.2.2022

Bibliotek.dk-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Information som står i HJÆLP på Bibliotek.dk gentages IKKE her.

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp og information:

Bibliotekerne kan få hjælp til og informationer om Bibliotek.dk:

 • ved at læse Hjælp og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk og disse tekster på www.danbib.dk

 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt

 • ved at bruge kundeservice.dbc.dk eller ringe til 44 86 77 11

KOMBIT

KOMBIT varetager bestillerfunktionen overfor Bibliotek.dk.
Se mere på KOMBITs side

 

Hjælp til Bibliotek.dk

Hjælp til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 31.10.2023

Brugerne af bibliotek.dk kan få hjælp ved at:

 • læse Hjælp og Om bibliotek.dk på Bibliotek.dk
 • få hjælp på sit eget bibliotek
 • få hjælp fra Biblioteksvagten (link fra forsiden på Bibliotek.dk)
 • ved at bruge Kundeservice eller link under Kontakt på bibliotek.dk

   

Bibliotekerne kan få hjælp til Bibliotek.dk sådan:

 

 • læse Hjælp og Om bibliotek.dk på Bibliotek.dk og på www.danbib.dk
 • ved at bruge Kundeservice eller ringe til 44 86 77 11
 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt - Tilmelding til FBI-nyt

   

Bestil i Bibliotek.dk

Bestil i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret 21.02.2022

Bestilsystemet i Bibliotek.dk er tæt vævet sammen med bestilsystemet i Netpunkt, og bruger de samme hjælpesystemer, som VIP-basen og BOB-basen.

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP nla

Sidst opdateret: 09.08.2023

Dette dokument beskriver hvad en NCIP-bestilling er, hvordan I slår det til og hvordan I håndterer NCIP-bestillinger fra Bibliotek.dk. 

Indhold

Hvad er NCIP?

NCIP står for "Niso Circulation Interchange Protocol". Niso er den amerikanske standardiseringsorganisation (svarende til Dansk Standard i Danmark), og Circulation Interchange protokollen er en standard for alle de services der beskriver et bibliotekssystem kontakt med en slutbruger: oprettelse af bruger, udlån, aflevering, fornyelse, hjemkaldelse, mv. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen sammen med systemleverandørerne aftalt retningslinjer ("Guidelines") for danske bibliotekers brug af NCIP-protokollen til bla:

 • lånertjek
 • se oversigt over bestillinger
 • forny bestilling
 • annuller bestilling
 • opret bestilling

NCIP-bestil betyder altså at bestillinger på eget materiale kan oprettes direkte i lokalsystemet fra Bibliotek.dk.

NCIP handler om transaktioner mellem en slutbruger og et bibliotekssystem. ISO18626, som i dag anvendes af de fleste biblioteker til ILL (interlibrary loan), har også mulighed for at kunne anvendes til slutbrugertransaktioner.

NCIP er en serviceorienteret protokol. Det vil sige: hvis et bibliotekssystem understøtter funktioner med NCIP-services, bliver det muligt at lade en bruger udføre disse funktioner fra en hvilken som helst brugergrænseflade mod lokalsystemet.

Fordelen for brugeren er altså at man kan blive i den valgte grænseflade (fx Bibliotek.dk), og der oprette bestillinger, se oversigt over bestillinger, forny og annullere i lokalsystemet, uden at skulle skifte brugergrænseflade.

Hvad gør NCIP-bestillinger?

Bestilling med NCIP kan kun ske på materiale som er lokaliseret til brugerens bibliotek. For at modtage bestillinger via NCIP skal biblioteket sige 'ja' til at modtage bestillinger på eget materiale gennem bibliotek.dk. Når I bruger NCIP, bestiller brugeren i Bibliotek.dk, og skal altså ikke over i jeres lokale webkatalog.

Kan I modtage NCIP-bestillinger?

Følgende leverandører af bibliotekssystemer i Danmark understøtter NCIP Request Item (bestilling:

 • Fælles Biblioteks System FBS (Cicero)

Andre biblioteker og bibliotekssystemer:

I må spørge jeres leverandør om mulighederne for NCIP-bestilling.

Kom i gang med NCIP-bestillinger

Slå NCIP-bestilling til i VIP-basen

 • Gå til VIP-basen (vip.dbc.dk) > Slutbrugere > Bestillinger og lån > bestillinger på bibliotekets egne materialer.
 • Vælg "NCIP"
 • Klik på Gem ændringer, nederst.
 • Hvis I har filialer: Husk at gentage indstillingerne under hver filial.

Hvor ser I bestillingerne?

Bibliotek.dk sender bestillingen videre til bestilsystemet, som derefter overtager behandlingen. Først hentes NCIP-serveradresse i VIP-basen, bestillingen downloades til lokalsystemet, systemet modtager svar fra lokalsystemet og opdaterer til sidst BOB-basen med bestilling+svar.

 • Hvis bestilling er oprettet i lokalsystemet, ligger den altså nu i det lokale system med en kopi af bestilling+svar i BOB-basen.
 • Hvis bestillingen er afvist af lokalsystemet, ligger bestilling+svar alene i BOB-basen.

Hvis bestilling/reservering oprettes i lokalsystemet

Hvis reserveringen gennemføres, modtager BOB et positivt svar fra lokalsystemet. Svaret oversætter BOB til: "Bestilling/reservering oprettet" og gemmer også den forventede leveringsdato som lokalsystemet har returneret i svaret. Derefter afslutter BOB bestillingen og lægger den under fanebladet 'bibliotek.dk - afsluttede lokaliseret til eget bibliotek'.

I har i reglen ikke brug for at se den i BOB-basen, bortset fra evt. fejlfinding.

Hvis bestilling ikke oprettes i lokalsystemet

Hvis bestilling ikke kan oprettes, returnerer lokalsystemet et negativt svar til BOB, og bestillingen ligger nu under "Åbne bestillinger - lokaliseret til eget bibliotek" (eller under "Alle åbne"). Lokalsystemet returnerer i svaret også en årsag til at materialet ikke kan bestilles eller reserveres. Disse kan ses under "Status Detaljer" i BOB.

Der er flere muligheder for fejlmeddelelser:

 • Brugeren har bestilt samme materiale i forvejen: Reservering findes allerede
 • Der er bestilt et tidsskrift, eller materialet haves ikke: Materiale er ikke i beholdning
 • Brugeren findes ikke i lånerregistret: Ukendt bruger
 • Se også beskrivelse i BOB-vejledningen: http://www.danbib.dk/bobvejl

Hvis I bruger BOBs 'Gensend' ved NCIP-bestillinger, sendes en ny NCIP request Item mod jeres NCIP-server, så en afvist bestilling kan lægges ind igen, fx hvis I gør en ukendt bruger kendt i jeres system.

Mere information

Har I brug for mere information, kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk

Bestilling i Bibliotek.dk - trin for trin

Bestilling i Bibliotek.dk - trin for trin Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 19.12.2022

Bestilling i Bibliotek.dk set fra brugerens side
Her beskrives de trin brugeren kommer igennem, og hvordan bibliotekerne kan tilrette mulighederne.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil:

 1. Find bibliotek (søgning i vejviser) og vælg bibliotek (udpeg bibliotek efter søgning og bekræft valg)
 2. Indtastning af personlige låneoplysninger og bestil
  Hvis brugeren er logget ind og har gemt bibliotek og personlige data, springes disse trin over - data ER udfyldt på trin 2.
 3. Kvittering for bestilling

Bestil trin 1 : Find bibliotek og Vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's Biblioteksvejviser, finder sit bibliotek i søgeresultatet og bekræfter sit valg. Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek.

Bestil trin 2: Personlige låneroplysninger og bestilling

Brugeren bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger (CPR-nummer eller andet låner-ID, navn m.v.). Hvilke indtastningsfelter der vises til personlige oplysninger, bestemmer I ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata.

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek: opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

De beskeder brugeren får på trin 2, skabes ud fra fire slags oplysninger:

 1. Den type materiale brugeren har valgt.
 2. Det bibliotek brugeren har valgt.
 3. Om det valgte bibliotek har det valgte materiale.
 4. De afmærkninger bibliotekerne har lagt ind i VIP-basens afsnit Slutbruger > Bestillinger og lån.

De felter til indtastning af låneroplysninger der kommer frem på trin 2, er på samme måde bestemt af bibliotekernes valg i VIP-basens Slutbruger > Lånerdata. Bemærk, at I altid skal have et lånerID (navn er ikke nok) som obligatorisk felt ellers fejler bestillingen.

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her.

Læs også hjælpeteksterne i VIP.

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen, som han kan vælge at få tilsendt i en mail eller printe ud.
På skærmkvitteringen vises bestillingsnummer, personlige data (Cpr-nummer/lånerkort og pinkode/brugerkode vises med stjerner), titel og afhentningsbibliotek og en standardkvitteringstekst.

Bestilforbehold

Bestilforbehold Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 21.10.2019

 

Brugeren mødes af forskellige beskeder om forbehold alt efter hvilken post de ser - fx hvilken type video/dvd der er tale om, om posten er håndbogsmarkeret, et netdokument osv.

Bestilling af video og dvd
Netdokumenter
Forbeholdt lånere på Nota
Håndbogsmarkerede materialer
Nye materialer
Udenlandske musikposter uden lokaliseringer
Andre poster uden lokaliseringer
 

Bestilling af video og dvd

I poster der er mærket med kategori c (i 021 *b) står denne besked:

OBS! kan kun lånes direkte på de biblioteker der har den - ofte kun af denne kommunes borgere.

Samme besked gentages ved klik på Vælg og bestil. Det er muligt at lægge posten i huskeliste og bruge "Se hvilke biblioteker der har materialet" samt - hvis man har et Favoritbibliotek som har den - et link til opslag i lokalkatalog.

I poster som er mærket som salgskassette (i 021 *b), er der ikke bestilknap, og der står denne besked:

Dette materiale udlånes ikke fra bibliotekerne

I poster som kun har lokalisering hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, vises denne tekst:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Klik på Se hvilke biblioteker der har materialet eller spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Og ved opslag i "Se hvilke biblioteker der har materialet" vises denne besked:

(Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal)

 

 

Netdokumenter

I poster med netdokumenter er der som hovedregel ingen Bestilknap. Man kan godt lægge posten i Huskelisten (for at kunne printe eller maile posterne), men forsøger man at bestille, får man denne besked:

Adgang via Internet - se under mere information.

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i posten:

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse

Er netdokumentet betalingsbelagt, får man denne besked i posten og link til adgang, fx infomediaadgang:

Adgang via internet efter betaling/brugerregistrering

Eller et direkte link til hvor der er adgang, fx:

Adgang til lån hos eReolen.dk

 

Forbeholdt lånere på Nota (tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Visse materialer er forbeholdt lånere på Nota - de er mærket således:

Kun for indmeldte brugere på Nota.

Posten har ikke bestil-knap, men link til titlen i Notas katalog E17.

 

Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked ved klik på Bestil:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Dvs der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.

I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".

Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk. 

 

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked på trin 1:

Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


 

Udenlandske musikposter uden lokaliseringer

Der findes i Bibliotek.dk et mindre antal poster på udenlandske fonogrammer, som ikke er lokaliseret til danske biblioteker. Posterne er lavet, fordi der er registreret anmeldelser af fonogrammet. Disse poster har bestilknap selvom de altså ikke findes på et dansk bibliotek. Vi mener det giver større problemer uden bestilmulighed (det har været sådan i en periode). Brugerne undrer sig over hvorfor de kan læse en anmeldelse (måske stærkt anbefalende), men så ikke får mulighed for at bestille. Så disse bestillinger må betragtes som input til materialevalget.


 

Andre poster uden lokaliseringer

Der kan være andre poster som af den ene eller anden grund - midlertidigt eller permanent - ikke har lokaliseringer. I så fald vises een af disse beskeder:

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel. Hvis der er en bestil-knap, bruger du blot den.

eller

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

eller

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse.

eller

Dette materiale kan ikke bestilles, det findes ikke længere i denne udgave.

 

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver. Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 12.07.2019


Indhold

 


 

Om bestil og værkmatch i Bibliotek.dk

Ind imellem modtager DBC's Kundeservice henvendelser fra brugere som har haft problemer med at fremskaffe en konkret udgave af en titel. De har i Bibliotek.dk valgt at bestille en konkret udgave (fordi de skal bruge den), og oplever så at deres bibliotek ikke respekterer dette valg og giver dem en anden. Bibliotekets reaktion er så oftest: "Jamen vi er vant til at brugerne er ligeglade med udgaven".

 

I Bibliotek.dk skelner vi mellem værkbestil (en hvilken som helst udgave kan bruges) og udgavebestil (en bestemt udgave skal bruges - velvidende der findes andre). I dette dokument beskriver vi hvordan Bibliotek.dk og bestilsystemet fungerer i forhold til disse valg.

Som det forhåbentlig fremgår, forsøger vi i vores design at tilgodese begge situationer:

 • Forhindre utilsigtet udgavebestilling (udgavebestilling ved en "fejl"/et uheld)
 • Give brugerne mulighed for at gennemtvinge bestilling af en konkret udgave når de ønsker det.

 

Tre forskellige scenarier.

Bestilling i Bibliotek.dk kan give sig udslag i tre forskellige scenarier:

 1. Bestilling på værkniveau af titel der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil uanset udgave
 2. Bestilling af konkret udgave i post der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil denne udgave
 3. Bestilling af titel der ikke er værkmatchet - brugeren vælger også Bestil denne udgave

Nedenfor beskrives bestilforløbet ud fra disse tre scenarier.

 

Bestilling på værkniveau

Dette er nok det mest almindelige scenarie i Bibliotek.dk:
Brugeren laver en søgning og får vist et resultat hvor de forskellige udgaver er lagt sammen i en post (værkmatchet). På skærmen ses i det korte format kun én bestilknap: Vælg og bestil. Når brugeren klikker på denne, skal han klikke på bestil ud for den materialetype han ønsker.
Så undersøger Bibliotek.dk samtlige udgaver i værkposten for at se om en eller flere af udgaverne haves på brugerens bibliotek - i så fald lægges bestillingen i brugerens bibliotek's system.
Hvis dette ikke er tilfældet, sendes bestillingen videre (automatisk fjernlån eller anden placering i BOB). Når bestillingen lander i BOB-basen, er den mærket med Andre udgaver kan bruges (værkbestil). Og det har brugeren godkendt med sit valg af bestilknap på grænsefladen.

Bestilling af konkret udgave af værkmatchet titel

Brugeren finder en post der er værkmatchet. Der er i det korte format kun Vælg og bestilknap til værkbestil. For at bestille en konkret udgave skal brugeren gøre således:

 • Enten klikke på Vælg og bestil - og her klikke på "Ønsker du én bestemt udgave: klik på Mere information" - så folder posten sig ud.
 • Eller klikke på postens titel - så foldes posten ud i fuldt format. Hvis der er rigtig mange udgaver, skal brugeren først klikke på Vis alle udgaver
 • Vælge en bestilknap ud for den udgave han ønsker

Når denne bestilling lander i BOB-basen, er den mærket med brugerens valg: Kun den bestilte udgave kan bruges

Når brugeren bestiller en konkret udgave af en værkmatchet titel, spørger Bibliotek.dk en ekstra gang: "Kan du bruge en anden udgave af samme titel?" og giver dermed mulighed for, at der bliver foretaget en værkbestil i stedet for bestilling på en konkret udgave.

Bestilling af titel der ikke er værkmatchet

Brugeren finder en post i Bibliotek.dk der ikke er værkmatchet, dvs. kun indeholder en enkelt udgave. Her stilles brugeren over for muligheden for enten at bruge Vælg og bestil - eller bruge bestilknappen i udfoldet format, men beskeden i BOB vil være Kun den bestilte udgave kan bruges i begge tilfælde.

Information om udgave i BOB-basen

Hvis brugeren har valgt at bestille en eller anden udgave - lige meget hvilken - vises i BOB-basen: Andre udgaver kan bruges (værkbestil).
Denne oplysning vises lige efter Interessedato.

Hvis brugeren har valgt én bestemt udgave, vises i BOB-basen: Kun den bestilte udgave kan bruges.

Til toppen

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 15.06.2021

Bibliotek.dk-brugere kan bruge Digital Artikelservice, hvis deres bibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek.

Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for Bibliotek.dk-brugeren.
 

 • Hvad kan man få kopi af?
 • Digitale kopier
 • Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  Hvad kan man få kopi af?

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte danske tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand.
   

  Digitale kopier

  Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

  Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
  Brugeren skal være registreret låner på et bibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .

  Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  I Bibliotek.dk ses et link "Bestil digital kopi" ved alle Det Kgl. Biblioteks danske tidsskrifter og artikelposter på artikler i tidsskrifter som Det Kgl. Bibliotek har.

  Brugeren skal være logget ind for at bruge funktionen (er man ikke det får man et link til login ved klik på Bestil digital kopi). Brugeren skal også have et bibliotek som afhentningsbibliotek og have gemt brugerid og pinkode - som ved andre bestillinger.
  Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.

  Artikelposter og tidsskriftsposter har stadig den almindelige bestilknap (hvor man bestiller på sit afhentningsbibliotek) - samt evt. link til Infomedia. Disse andre leveringsformer kan altså stadig bruges.
   

  Hvor hurtigt går det?

  Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

  • Digital levering:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • max 24 timer på hverdage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen.
     

  Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek

  Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek : Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek


   

Biblioteksvejviser

Biblioteksvejviser Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.11.2022

Hvis man bruger Biblioteksvejviseren (Find bibliotek) uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i Bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem Bibliotek.dk. Det står i så fald i oplysningerne om biblioteket:

Biblioteket modtager ikke bestillinger fra Bibliotek.dk.

Man får samme besked, hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek.
Biblioteksvejviseren kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser, hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Grønland er ikke med i Bibliotek.dk, da biblioteksloven ikke gælder for dem. 
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i Bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Webservice til VIP-basen 

Til VIP-basen findes en webservice: Open Agency. Open Agency udleverer vejviserinformation om biblioteker (f.eks. adresser og åbningstider) samt konfigurationsparametre (f.eks. brøndprofiler og bestilveje)

Dokumentation vedr. Open Agency

 

Ikoner til materialer

Ikoner til materialer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 21.03.2019

Ikonerne på denne side er produceret til Bibliotek.dk, men kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De er lavet af firmaet Sorthvid
Ikonerne i det nye Bibliotek.dk er ikke på samme specifikationsniveau som de gamle (se endenfor). De findes til de overordnede kategorier bøger, lydbøger, film, musik, noder, artikler, computerspil e-materialer samt "Andet".

Materialetype

ikon

     
Andre medier
Artikler
Bog
Film
Lyd
Lydbog
Musik
Net
Noder
Spil
Tidsskrifter


Desuden har vi fået lavet disse, som pt. ikke er i brug på Bibliotek.dk:

 

Bog - stor skrift
Punktskrift

 

Materialetypeikoner til brug i bibliotekskataloger

 

Ikonerne nedenfor er produceret til det gamle Bibliotek.dk (2012), og kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De små ikoner er max 16 pixels i højden - de store max 32 pixels.
De er lavet af firmaet Esben Bregninge Design.


Se også Liste over materialetyper i Bibliotek.dk

 

Materialetype

Lille ikon

Større ikon

     
Anmeldelse
Artikel
Billedbog
Bog
Cd musik
Blu-ray Disc
CD-ROM cn
CD-ROM hd
CD-ROM mp3
CD-ROM (diverse)
Diskette
Dvd (film)
Dvd-rom
Game boy (diverse)
Grammofonplade
Kassettelydbånd
Kort
Lydbog (bånd)
Lydbog (cd)
Mikroform
Netdokument
Node
Playstation (diverse)
Punktskrift
Sony playstation
Stor skrift
Tegneserie
Tidsskrift/Avis/Periodikum
Video (vhs)
xbox
Årbog/Serie
     
Kurv
     
Printer
     
Stjerner til ratingsmarkering

Indhold på Bibliotek.dk

Indhold på Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

 

Læs først og fremmest Bibliotek.dk's hjælpetekst: Indhold
Her er der også forklaringer på hvorfor der i Bibliotek.dk er materiale man ikke kan låne.

 

Bibliotek.dk indhold

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Derudover TURteori + e-Kurser.nu.

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

E-dokumenter

E-dokumenter fra DanBib registreret af DBC eller andre fjernes kun hvis postejeren fjerner dem fra DanBib.

Oversigt over e-dokumenter i Bibliotek.dk

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvilke biblioteker der har materialet:
Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Se også oversigten over alle forbehold i forhold til bestil i Bibliotek.dk: Bestilforbehold

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

Infomedia via Bibliotek.dk

Infomedia via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 19.6.2012 (tjekket 21.08.2019)

Find information om Infomedia via Bibliotek.dk - forudsætninger, indhold og teknisk opsætning - på denne side: Infomedia webservice

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 17.7.2019

Du kan linke til søgninger i Bibliotek.dk.
En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse, eller du kan linke præcist til en enkelt post.
Når du bruger Bibliotek.dk's linkme-syntaks, laves en søgning i Bibliotek.dk, og resultatet vises på Bibliotek.dk's brugergrænseflade.
Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på Bibliotek.dk's struktur.
Derimod kan du ikke linke til specielle vis-sider eller bestil-sider. Hvis du forsøger det vil brugeren i stedet for få en advarsel om, at der er lavet et "ulovligt" dybt link.
Hvorfor linke fra din hjemmeside til Bibliotek.dk? - nogle ideer

Generel URL for søgning i Bibliotek.dk

Du opbygger et søgelink til Bibliotek.dk på denne måde:
http://www.bibliotek.dk/linkme.php?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>

Forklaring på syntaks

 • Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.
 • Urlencoding. Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php)

Generelt om urlencoding:

Urlencoding

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

Tegn Beskrivelse Urlencoded
  mellemrum %20 eller +
( venstreparentes %28
) højreparentes %29
= lighedstegn %3D
? maskeringstegn %3F
* trunkeringstegn %2A
" anførselstegn %22
@ snabel-a - at %40
æ lille æ %C3%A6
Æ stort Æ %C3%86
ø lille ø %C3%B8
Ø stort Ø %C3%98
å lille å %C3%A5
Å stort Å %C3%85


Linktyper som kan anvendes i Bibliotek.dk

Link til en bestemt post

Den enkleste måde at linke til en bestemt post i Bibliotek.dk, er at bruge det "Link til denne post" som ses i alle posterne (fold posten ud og kig nederst til højre).
Det kan se sådan ud:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A51261224.
Linket består af tre elementer:
rec.id=(ejerkode) - hvis DBC-post: basis/avis/tsart - hvis andet: katalog - :(id)
fx
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28373988 - link til en DBC-post
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis%3A35769897 - link til en DBC-avisartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-tsart%3A35724230 - link til en DBC-tidsskriftartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=125030-katalog%3A000203969 - link til en anden post

Link til en bestemt titel

Du kan linke til en bestemt titel i Bibliotek.dk ved at lave et søgelink baseret på bibliografiske data, som fx forfatter, titel og evt. materiale, eller med isbn eller issn.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
Se eksempel 1 eller Se eksempel 2 eller Se eksempel 6

Link til videresøgning eller emnesøgning

Du kan linke til en videresøgning eller emnesøgninger i Bibliotek.dk på mange forskellige måder. Du kan fx bruge flere forskellige søgekoder eller du kan lave fritekstsøgninger.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.

Søgekoder

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D )Søgekoder på to tegn (fx: em - fo) er enkeltordskoder, søgekoder på tre tegn (fx lfo - lti) er langordskoder, der søger fx hele navnet eller hele titlen som ét ord. Term- og phrase-søgekoder kan også anvendes. 
Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i Bibliotek.dk. Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

Fritekstsøgning

Du kan lave links til fritekstsøgninger i Bibliotek.dk. Hvis du vil lave fritekstsøgninger, skal du ikke anvende søgekoder i din url.
En fritekstsøgning sker i felterne forfatter  (inkl. forfatter i beskrivelsen), titel, materialetype, note, emneord, værtspublikation, standardnumre, EAN/stregkode og posternes id-numre.

 • fo -fb - ti - ma - no - em - vp - nr

Se eksempel 3

Operatorer, trunkering og maskering

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not - omgivet af blank (urlencoded: + eller %20 ) i dine søgelinks.

Du kan også anvende parenteser i dine links til Bibliotek.dk.
Parenteser:  (urlencoded: %28) og  (urlencoded: %29).

Se eksempel 4

Trunkeringstegn: '*' (urlencoded: %2A)

Maskeringstegn: '?' (urlencoded: %3F)

Du kan bruge trunkeringstegn i dine links til Bibliotek.dk, til at lave højretrunkering af dine søgeudtryk. OBS! Søgeudtryk som maskeres eller trunkeres skal ikke sættes i anførselstegn.
Se eksempel 5

Eksempler

Eksempel 1: link med søgekode
Søgning på titel: Vandpest
ti=vandpest
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=ti%3D%22vandpest%22

Eksempel 2: link til bestemt titel
Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog
fo=ekman and ht="guds barmhjertighed" and ma=lb
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22ekman%22+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

Eksempel 3: link til fritekstsøgning
Søgning på fritekst: stumfilm tyskland
"stumfilm tyskland"
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22stumfilm%22+and+%22tyskland%22

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser
Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer
fo=sibelius and ti=koncert and (ma=xc or ma=ps)
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22sibelius%22+and+ti%3D%22koncert%22+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

Eksempel 5: link med trunkeringstegn
Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film
sukkersyg* and term.workType=movie
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22sukkersyg%2A%22+and+term.workType=movie

Eksempel 6: link med ISBN
Søgning med isbn: isbn: 87-02-04040-9
is=87-02-04040-9
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=is%3D87-02-04040-9

Eksempel 7: link til engelsk grænseflade
Søgning på barcelona and gaudi - vist i engelsk grænseflade
"barcelona and gaudi"
https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=barcelona+and+gaudi

 

Hvorfor linke til Bibliotek.dk?

Hvorfor linke til Bibliotek.dk? mdy

Sidst opdateret: 26.4.2022

Der er mange gode grunde til at linke til Bibliotek.dk. I mange situationer kan det være en rigtig god idé at vise brugere af din hjemmeside hen til litteratur om det de har interesse for - eller til andre typer af materialer. På denne side finder du eksempler på, hvornår det er en god idé at linke til bibliotek.dk.

 

Hvornår linke til Bibliotek.dk?

Henvisninger til refereret litteratur
Rigtig mange hjemmesider refererer litteratur eller andre medier i forskellig sammenhænge. Ved at linke til bibliotek.dk kan du give brugerne af din hjemmeside nem adgang til disse materialer. Se eksempel 1

Eksempel 1: Link til bøger i Bibliotek.dk
En mand interesserer sig meget for slægtsforskning, og han er i gang med at finde ud af en masse om sin egen familie. Som så mange andre har han lavet en hjemmeside, hvor han præsenterer sine fund. Han har også fundet nogle interessante bøger om slægtsforskning, som han gerne vil fortælle andre om. For at gøre det nemmere for brugere af hans hjemmeside at få fat i disse bøger, har han lavet links direkte til posterne med disse i bibliotek.dk, så man hurtigt kan finde og bestille dem til hjemlån.

Se hvordan man laver link til en bestemt titel.


Anmeldelser af bøger, musik og film
Det er ikke kun litteratur man kan finde på de danske biblioteker - og gennem Bibliotek.dk - man kan fx også finde og låne musik, film, artikler, noder m.v. Mange hjemmesider har anmeldelser af både litteratur, musik og film, og også her kan du give brugerne nem adgang til det anmeldte ved at linke til Bibliotek.dk. Se eksempel 2.

 

 

Eksempel 2: Link fra anmeldelser
En bruger, der interesserer sig meget for danske film, har fået anbefalet en bestemt hjemmeside, der anmelder både biograf- og dvd-film. Hun finder en anmeldelse af en dvd, som hun synes lyder rigtig spændende. Med et enkelt klik på et ikon finder hun dvd'en i Bibliotek.dk, hvorfra hun bestiller den, så hun kan hente den på sit eget bibliotek.

Se hvordan du laver link til en bestemt titel.


Interessante emner
Mange hjemmesider beskæftiger sig med diverse emner af interesse for forskellige grupper. Du kan lave mange forskellige former for emnesøgninger i Bibliotek.dk, og det er også muligt at lave disse ved hjælp af links fra en hjemmeside. På den måde kan du hjælpe brugere af din hjemmeside med at finde interessante bøger og andre typer af materialer om de emner, der interesserer dem - uden at du selv skal vedligeholde en liste. Se eksempel 3.

 

 

Eksempel 3: Link til et interessant emne
En kvinde interesserer sig meget for arkitektur, og har derfor lavet en hjemmeside, hvor hun fortæller om forskellige emner inden for arkitektur, som hun synes er spændende. Som en service overfor brugerne af hendes hjemmeside har hun lavet link til videresøgning på de forskellige emner, så de kan finde bøger om de emner, de synes er interessante.

Se hvordan du laver link til en emnesøgning.

 

 

Logoer til Bibliotek.dk

Logoer til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Lånertjek i Bibliotek.dk

Lånertjek i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 25.11.2022

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de officielle lånertjekmetoder. Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i Bibliotek.dk:

 • brugeren skriver et lånerID i Bibliotek.dk's bestilblanket
 • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice med de relevante parametre (fx. login.bib.dk (dvs. adgangsplatformen også kaldet Bibliotekslogin), brugerens bibliotek, brugerens lånerId+pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK: brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK: brugeren får en fejlmeddelelse med mulighed for at rette sin indtastning

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP > Slutbrugere > Lånertjek)
 2. Cicero-biblioteker: Aktivér Brug fælles lånertjekservice ud for login.bib.dk (for biblioteker som bruger Bibliotekslogin).
 3. Øvrige biblioteker: Aktivér Bibliotek.dk (hvis jeres bibliotekssystem kan håndtere lånertjek.
 4. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede.

 

 

Pjece til slutbrugere

Pjece til slutbrugere Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 24.01.2018


Pjece fra januar 2018.

 

Bibliotek.dk -pjece - 2018-version

(PDF - lander i filhentning)

Folderen kan printes på ét ark (brug begge sider).
Den printes på A4 og foldes til A5.

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

 

Referenceværktøjer

Referenceværktøjer lho

Sidst opdateret den 2.03.2017


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.
Sådan downloades referencerne:
- Enten ved at klikke på linket i posterne under detaljeret visning ("Download til...)
- Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at mærke af ved Huskeliste i posterne

 2. Klik på Menu og derefter Huskeliste

 3. Sæt tjekmærke ved de poster du ønsker at downloade fra Huskelisten

 4. Vælg det link der angiver dit referenceprogram

 

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb) eller har Reference Manager skal man vælge "Download i RIS-format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet.

Mendeley og Zotero kan håndteres på samme måde, men man kan dog med fordel sætte Zotero op via Firefox (fanebladet Funktioner og menupunktet Tilføjelser) til at importere uden at gemme først.

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se evt. bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

Statistik

Statistik Anonym (ikke efterprøvet)

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lho

Sidst opdateret: 28.11.2023


Til 2021, Til 2020, Til 2019, Til 2018, Til 2017, Til 2016, Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011 

Til 2002 - 2010 (åbner ny side)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.

Uge 23 2023 Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.

Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC), hvorfor der også er statistik på antal besøg.

 

2023

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
4762.73562.740
4666.85766.874
4567.56067.573
4468.12168.131
4367.05467.066
4274.17574.176
4168.25068.259
4060.60260.612
3959.45859.470
3842.98942.999
3739.96139.969
3638.74638.755
3540.59240.599
3438.43538.442
3337.36837.379
3238.09638.087
3134.07634.086
3038.14938.159
2966.64066.473
2847.47147.484
2730.51330.520
2632.86832.875
2565.17165.190
2475.72975.784
2376.56576.639
2281.68285.669
2193.047103.895
2091.714102.284
1994.962106.235
1892.433103.224
17100.721112.238
1694.687105.531
1596.180107.283
1473.45081.520
1396.918108.867
12110.924126.201
11110.701126.182
10104.458118.918
0999.849113.299
08102.667116.537
0791.467102.830
06103.354117.325
05106.286120.534
04103.068116.588
03100.155112.861
02105.278118.335
01103.604116.080

 

 

2022

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5269.32577.063
5192.914103.380
5088.90998.707
4991.651101.600
4892.219102.466
4788.40498.295
4691.596102.608
4594.174105.277
4486.37496.562
4388.26398.798
4276.55385.752
4183.32093.643
4083.01793.073
3982.74492.435
3881.20990.849
3783.36892.567
3685.01394.742
3582.49091.945
3480.51090.139
3377.87586.848
3269.76178.231
3168.01476.399
3060.40768.158
2956.21963.376
2857.27165.045
2759.63967.693
2658.53366.341
2563.41571.857
2475.89084.597
2377.68786.625
2275.02284.312
2180.18690.216
2089.722100.986
1990.759101.823
1888.72599.497
1786.63197.201
1683.64193.930
1566.70675.202
1491.434103.124
1393.270106.134
1290.066102.796
1191.295104.261
1091.341104.703
0987.38299.730
0887.653100.178
0786.83097.984
0696.217109.136
05102.328116.839
0499.373112.222
0398.821111.591
0298.822111.193
0199.380111.666

 

2021:

Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.

Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.

2021

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5270.02777.922
5161.94868.229
5086.64697.119
4988.46299.199
4885.83995.862
4784.67295.185
4687.41797.983
4588.83099.820
4489.411100.869
4386.94297.776
4277.68587.745
4184.32995.053
4085.51395.758
3986.36196.350
3884.51794.059
3785.09094.986
3684.14793.364
3579.81088.866
3481.97291.227
3378.74687.480
3276.48485.275
3168.04775.716
3062.50169.898
2958.15365.121
2854.80061.423
2760.34767.713
2665.45173.374
2571.66679.304
2478.54686.473
2382.01790.418
2281.22089.905
2189.86799.262
20100.429111.061
1997.202107.347
18100.964111.942
1792.229102.121
1694.176104.317
1590.897100.766
1498.285108.315
1372.14278.996
1297.591108.252
11104.478116.456
10108.137120.764
09101.098112.000
0899.343109.886
0795.221105.103
06106.029117.108
05108.134119.757
04102.032112.173
03104.993114.639
02101.465110.056
0198.021105.964

 

2020: 

*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.

*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.

*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer

*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer

*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.

*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen

2020

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5371.20876.628
5264.30568.841
5186.62094.620
*5096.241105.968
4994.010105.139
4890.704101.891
4795.823107.519
4694.439106.059
4586.88297.481
44*88.91699.522
4348.08052.755
42*udgårudgår
41*udgårudgår
4032.48844.013
39*udgårudgår
3833.65646.034
3733.65646.034
3635.68948.618
3534.85247.456
3434.56347.154
3330.08441.331
3229.41340.358
3128.97339.780
3028.59039.089
2927.76637.924
2829.73540.606
2731.44042.902
2628.32138.643
2532.25943.978
2435.85548.816
2336.72049.317
2238.18652.150
2147.51865.293
20*72.99487.147
1981.90797.496
1885.096100.886
1775.33989.019
1676.50789.991
1562.66273.340
1485.469102.078
1389.935109.054
1289.357108.323
1187.254109.708
1096.439125.034
09*98.454126.657
08100.162129.209
0789.385114.901
06101.920130.792
05100.095127.959
0499.581127.351
0394.908120.509
0295.969121.448
0171.82089.789

 

2019:

 

2019

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5257.97271.146
5179.779100.115
5091.038114.131
4989.323112.457
4888.246110.648
4792.142116.913
4691.239116.087
4590.649115.187
4485.518108.493
4388.145112.099
4273.50793.862
4182.477105.125
4083.109105.311
3985.160107.121
3882.385103.491
3782.663103.872
3683.644105.740
3576.64796.381
3475.10994.574
3376.23796.828
3268.71988.100
3161.86078.976
3052.75667.998
2955.93871.636
2854.34369.270
2761.60979.153
2657.57773.168
2569.65387.701
2475.35294.642
2368.25185.919
2272.03792.069
2182.949106.630
2079.830102.016
1984.613108.590
1887.929112.513
1784.822107.918
1656.07271.119
1582.689105.664
1478.638100.416
1381.984105.001
1284.734109.030
1184.606108.322
1085.519109.207
0980.357102.809
0881.449104.668
0773.67595.088
0686.703112.118
0585.330109.225
0479.173101.535
0380.750102.890
0283.207106.297
0166.91384.543

 

2018:

 

*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.

2018

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5249.12361.007
5167.98486.683
5081.428107.004
4985.458113.694
4880.733104.936
4784.204110.085
4685.471111.897
4584.433110.135
4481.218106.479
4382.292106.794
4264.96983.642
4174.71195.795
4078.42099.894
3976.09196.498
3875.42495.433
3775.86895.706
3675.12394.599
3574.89989.222
3472.90386.849
3370.12183.699
3263.23576.821
3153.57965.056
3046.69056.795
2946.73657.439
2847.05457.804
2749.88360.959
2651.56863.027
2563.26076.008
2465.26877.916
2366.49979.634
2267.76682.854
2169.14583.824
2072.62887.929
1965.34079.435
1871.81187.842
1773.79589.960
1669.10585.495
1571.52589.090
14*68.62584.095
1349.28164.002
1264.42785.236
1167.21188.516
1065.98687.486
962.85183.636
862.81883.440
755.70574.543
663.50284.987
566.29487.589
464.10284.944
364.52885.521
265.38786.958
159.50779.108

 

2017:

2017

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5237.96449.490
5146.96962.197
5064.56487.914
4970.00097.855
4864.67088.519
4765.81490.651
4668.92094.518
4568.42392.910
4467.91292.226
4367.66690.882
4254.58172.727
4163.77984508
4065.22786.156
3964.44784.519
3861.98281.374
3760.94180.026
3661.64580.661
3555.59372.428
3453.21069.239
3352.13567.727
3249.10964.587
3147.28662.556
3044.19558.229
2942.24055.348
2842.15655.542
2742.08355.639
2646.94961.920
2548.91063.884
2453.58269.138
2356.17071.671
2258.37675.376
2153.94969..824
2063.28282.291
1963.77682.497
1865.41185.320
1770.12991.313
1667.71188.241
1549.89864.429
1460.98380.557
1364.86585.078
1265.81986.364
1166.67086.954
1067.70588.163
966.65786.628
865.43685.733
759.70678..816
667.67188.483
569.84391.098
466.74486.270
364.89084.890
266.04485.877
162.37181.574

 

2016:

2016

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5239.67549.298
5143.43556.026
5062.58783.452
4967.46392.712
4862.97984.992
4764.19187.714
4668.49693.565
4564.97588.463
4467.89691.895
4364.06285.501
4254.32571.702
4161.72382.048
4061.20080.310
3961.16879.972
3859.72777.358
3757.85874.812
3657.29974.071
3557.70774.588
3452.12867.072
3348.97662.972
3248.99163.644
3146.00860.143
3040.28652.782
2935.34946.439
2840.35653.147
2742.71456.481
2644.96159.065
2545.73359.825
2451.82967.364
2353.31868.823
2251.88667.250
2158.91377.624
2061.84081.332
1959.02378.011
1858.56865.955
1763.55184.292
1657.05475.514
1559.84080.208
1459.71679.913
1358.17277.055
1243.26756.866
1156.22874.766
1060.86381.058
 961.39681.584
 859.16078.828
 755.82375.087
 662.07775.087
 563.57084.277
 459.58876.662
 358.44276.828
 257.64475.656
 159.01178.020

 

2015:

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk. 

*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 5341.62550.963 
 5232.00441.294 
 5152.85170.534 
 5060.20182.513 
 4960.63882.946 
 4858.75180.602 
 4762.85186.768 
 4662.96486.424 
 4563.37287.223 
 4460.53782.419 
 4358.84479.680 
 4255.88266.614 
 4149.38175.364 
 4052.48570.141 
 3953.22270.719 
 3852.80070.120 
 3750.74166.937 
 3652.82669.739 
 3549.43965.228 
 3443.88458.045 
 3342.88056.592 
 3237.36149.965 
 3136.83649.542 
 3034.42146.044 
 2932.39443.252 
 2835.28947.134 
 2731.13841.279 
 2637.19149.274 
 2540.03652.795 
 2442.27055.959 
 2344.03857.896 
 2246.98762.538 
 2150.25667.471 
 2047.72963.567 
 1951.95369.766 
 1848.82164.988 
 1752.16570.153 
 1651.07368.668 
 1548.35864.601 
 1436.57848.351 
 1347.39563.764 
 1245.26161.51214.213
 1144.02459.87813.374
 1044.78260.75913.912
 945.49962.01514.426
 845.05161.14714.670
 739.67354.21513.052
 646.15962.48313.917
 542.96057.49213.630
 442.31256.25913.443
 341.99956.25613.260
 242.17456.56912.807
 130.13037.48211.667

 

2014:

 

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres. 

 

2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 5220.27426.3309.607
 5137.05349.80210.633
 5045.67262.58511.795
 4945.76563.39311.636
 4846.04463.51911.970
 4749.52469.15013.341
 4650.11769.33413.927
 4550.50269.35414.069
 4451.88871.25514.642
 4351.82970.27515.097
 4242.69457.18214.674
 4149.96266.48913.964
 4047.62863.03913.957
 3944.53359.01813.366
 3850.63966.58212.339
 3757.73177.1117.055
 3637.87850.42914.075
 3538.65451.19713.707
 3437.14849.85313.624
 3334.20045.92112.977
 3229.76340.31912.083
 3125.83735.17311.727
 3022.71931.01211.305
 2922.93231.44111.164
 2823.00131.76911.120
 2723.15032.80110.469
 2625.14035.22210.538
 2528.29439.69211.438
 2427.17637.43910.731
 2328.49439.51610.695
 2229.26940.73610.549
 2134.14848.78211.448
 2034.33050.06511.569
 1940.41757.004 
 1839.35055.244 
 1739.88155.557 
 1629.02639.964 
 1542.03559.218 
 1442.48660.200 
 1342.65559.928 
 1243.94762.297 
 1141.36658.150 
 1041.38158.565 
 943.42861.356 
 842.88961.893 
 739.88757.958 
 644.33563.950 
 540.65758.591 
 439.77957.467 
 340.05158.722 
 241.22660.330 
 134.78046.286 

 

2013:

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

 

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5222.26031.429
 5134.32452.554
 5043.14066.937
 4945.25270.649
 4841.76463.888
 4752.54280.730
 4656.157*88.824
 4554.12786.295
 4452.01283.599
 4352.18086.678
 4244.33973.042
 4150.48883.698
 4047.52977.597
 3946.36575.415
 3846.89875.191
 3746.72073.862
 3646.72673.002
 3543.82368.469
 3440.06962.771
 3340.90762.952
 3237.80857.664
 3134.54852.870
 3030.58546.334
 2929.94945.237
 2831.71947.637
 2734.28751.772
 2638.81159.637
 2540.76762.845
 2444.76569.834
 2342.51767.259
 2246.39274.317
 2151.27381.292
 2050.06181.633
 1950.14480.678
 1852.93185.391
 1748.53877.817
 1650.47082.201
 1553.83787.390
 1453.64884.741
 1341.17863.319
 1255.85888.055
 1158.50891.384
 1055.99586.799
 956.23187.270
 857.95788.609
 753.46281.404
 658.84288.815
 555.58183.218
 453.01878.628
 352.87479.417
 255.22883.001
 148.44869.667

 

2012:

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5231.74546.287
 5144.37069.279
 5056.84596.145
 4959.12896.113
 4859.64095.923
 4762.33698.619
 4663.500100.219
 4564.099100.182
 4461.85897.059
 4360.33692.769
 4250.60176.899
 4157.96788.327
 4058.82988.310
 3957.70686.139
 3856.55883.988
 3758.36285.863
 3655.53081.613
 3551.86275.798
 3449.00370.866
 3342.58061.170
 3241.14859.580
 3136.42352.792
 3031.58445.274
 2934.88250.433
 2837.91353.498
 2735.81450.935
 2641.47158.918
 2547.62968.442
 2445.52665.552
 2353.07675.668
 2248.85171.090
 2145.85867.435
 2050.82374.541
 1959.10986.915
 1848.28570.926
 1757.91086.593
 1656.77083.964
 1557.15183.951
 1443.04962.503
 1358.04584.920
 1259.23886.156
 1160.03287.433
 1061.84389.852
 963.06590.714
 862.24989.059
 756.16980.865
 660.58286.172
 558.30282.211
 454.98077.550
 356.22679.676
 254.85978.210
 156.45680.360

 

2011:

 *Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5234.34546.249
 5136.20051.580
 5054.71781.991
 4958.50688.902
 4857.78487.376
 4760.07091.156
 4662.43694.353
 4560.97191.699
 4460.86890.754
 4358.81686.903
 4249.22871.412
 4154.45979.730
 4055.53281.627
 3951.01074.139
 3851.93174.852
 3749.78871.219
 3650.69472.561
 3546.22266.086
 34*33.131*45.159*
 3340.91658.717
 3240.94159.586
 3135.41451.203
 3031.71145.902
 2932.89147.568
 2833.95549.110
 2732.69647.908
 2634.69450.353
 2538.95156.521
 2443.86763.146
 2343.67263.955
 2239.26357.706
 2146.35868.427
 2050.06674.027
 1955.09781.733
 1852.20577.763
 1749.82272.839
 1634.63550.633
 1552.29578.830
 1453.70080.752
 1352.64278.776
 1253.81880.536
 1152.52078.113
 1053.96680.622
 0953.89080.090
 0853.50079.882
 0750.64375.394
 0654.15678.976
 0553.86477.871
 0449.78071.796
 0350.66772.617
 0248.59665.781
 0148.26365.792

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lho

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.

Sidst opdateret: 03.01.2012


Til 2010Til 2009Til 2008Til 2007Til 2006Til 2005Til 2004Til 2003Til 2002

Til 2011 -  (åbner ny side)
 

Forklaringer:

ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.

ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
   - dette har påvirket vores besøgstal.

ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.

 

ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
    - korrekte tal kan ikke dannes. 

ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.

ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
    ikke 100% sammenlignelige med dem før

ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
 

 


 

2010

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge  Unikke besøgende  Antal besøg
 52 31.559 40.074
 51 26.168 34.559
 50 44.502 61.722
 49 50.928 71.611
 48 49.978 69.726
 47 53.370 74.408
 46 57.890 80.659
 45 58.629 82.298
 44 58.182 86.399
 43 55.901 83.012
 42 46.886 69.067
 41 51.662 75.797
 40 53.517 77.894
 39 51.501 75.753
 38 50.757 72.367
 37 51.593 73.311
 36 51.834 73.170
 35 45.992 64.285
 34 44.009 61.675
 33 43.346 60.716
 32 39.668 56.182
 31 36.244 51.294
 30 32.384 45.521
 29 29.026 40.982
 28 30.378 42.226
 27 31.551 44.453
 26 30.868 43.158
 25 33.959 47.388
 24 41.429 57.417
 23 49.399 69.087
 22 49.762 60.555
 21 43.080 70.466
 20 47.146 66.549
 19 52.403 74.059
 18 54.044 77.431
 17 51.136 71.707
 16 56.176 79.819
 15 54.512 77.174
 14 54.860 77.216
 13 39.453 54.748
 12 56.607 80.847
 11 62.459 88.138
 10 63.466 89.687
 09 61.125 86.032
 08 60.021 84.702
 07 58.775 83.036
 06 61.245 85.780
 05 59.165 82.165
 04 54.999 75.860
 03 56.617 78.192
 02 58.649 80.826
 01 53.787 74.312

2009

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 Antal besøg

 53 42.276 51.353
 52 31.293 41.167
 51 49.811 69.712
 50 59.801 84.709
 49 60.530 85.302
 48 64.354 91.563
 47 64.323 90.396
 46 65.245 91.423
 45 63.315 88.648
 44 61.558 86.184
 43 61.645 85.589
 42 50.679 71.182
 41 56.341 78.146
 40 57.105 78.716
 39 57.592 79.068
 38 54.616 74.808
 37 53.949 73.975
 36 53.506 73.113
 35 49.598 67.515
 34 45.119 61.728
 33 45.105 61.361
 32 38.569 52.627
 31 36.717 50.040
 30 35.020 48.208
 29 33.804 45.887
 28 37.167 51.448
 27 33.365 45.800
 26 36.469 49.613
 25 46.111 62.144
 24 51.886 70.344
 23 40.095 52.281
 22 48.158 65.278
 21 49.259 66.500
 20 55.581 75.467
 19 52.017 70.586
 18 50.880 69.273
 17 53.583 73.254
 16 53.064 71.674
 15 35.463 46.914
 14 51.926 70.231
 13 57.695 78.708
 12 58.335 78.677
 11 58.999 79.560
 10 60.449 81.420
 09 61.954 82.580
 08 62.060 83.123
 07 58.379 78.383
 06 63.123 84.328
 05 58.981 77.919
 04 60.175 79.428
 03 61.056 80.421
 02 59.302 78.364
 01 43.858 53.343

2008

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 

 Antal besøg

 52 31.002 37.839
 51 48.774 62.155
 50 60.459 78.649
 49 61.487 80.587
 48 64.696 84.332
 47 67.803 88.607
 46 67.658 88.203
 45 65.132 84.483
 44 60.785 78.834
 43 62.702 81.789
 42 50.939 66.125
 41 55.962 71.988
 40 57.664 74.402
 39 52.102 66.427
 38 53.769 68.812
 37 54.878 69.969
 36 53.234 67.428
 35 47.304 59.880
 34 45.016 57.328
 33 40.277 51.871
 32 41.481 53.675
 31 34.169 44.025
 30 30.351 39.070
 29 35.933 46.141
 28 35.575 45.925
 27 32.847 41.818
 26 38.897 49.222
 25 45.439 57.546
 24 48.422 62.270
 23 37.394 47.303
 22 46.719 60.146
 21 47.595 62.136
20 41.981 54.850
 19 38.133 51.053
 18 38.817 51.316
 17 45.921 61.437
 16 42.709 56.487
 15 46.631 62.121
 14 46.787 61.698
 13 47.017 61.847
 12 34.141 45.110
 11 47.289 63.021
 10 48.265 64.233
 09 49.734 65.986
 08 50.666 67.301
 07 46.953 61.919
 06 51.948 67.957
 05 48.871 63.599
 04 51.070 65.595
 03 62.806 78.947
 02 64.638 80.935
 01 57.517 70.243

2007

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

ã 52 41.071   48.320  
 51 62.183   75.294  
 50 78.260   96.028  
 49 87.125   106.372  
 48 88.457   108.602  
 47 92.718   114.194  
 46 87.766   106.576  
 45 92.954   112.182  
 44 89.993   109.023  
 43 90.303   109.507  
 42 75.920   92.575  
 41 84.683   103.025  
 40 87.722   105.553  
 39 84.443   100.894  
 38 87.194   105.011  
 37 88.411   106.307  
 36 80.155   95.879  
 35 73.905   88.524  
 34 72.623   86.862  
 33 70.475   84.176  
 32 63.554   75.950  
 31 59.047   70.738  
 30 56.384   67.640  
 29 51.534   61.512  
 28 52.597   63.274  
 27 55.091   66.372  
 26 58.266   69.825  
ã 25 48.719 -30,5 61.490 -31,1
 24 70.121 +10,7 89.272 +11,2
 23 63.319 -6,8 80.264 -7,4
 22 67.940 -1,6 86.678 -3,6
 21 69.038 +1,9 89.886 +2,4
 20 67.753 -10,7 87.800 -12,3
 19 75.867 +18,8 100.116 +21,1
 18 63.854 -11,4 82.672 -11,9
 17 72.100 -8,9 93.834 -10,0
 16 79.125 +11,0 104.301 +10,6
 15 71.301 +41,0 94.331 +42,5
 14 50.585 -19,3 66.215 -22,1
 13 62.689 -11,2 85.012 -10,0
 12 70.626 -0,1 94.502 +1,0
 11 70.679 -0,4 93.516 -1,3
 10 70.975 +5,1 94.726 +5,5
 09 67.561 -1,9 89.817 -1,8
 08 68.879 +7,8 91.500 +4,7
 07 63.895 -8,1 87.382 -6,8
 06 69.525 +11,8 93.723 +14,0
 05 62.204 +0,5 82.224 -1,2
 04 61.874 -3,4 83.234 -4,0
 03 64.059 -2,5 86.685 -2,8
 02 65.667 +10,3 89.211 +8,5
 01 59.547 +74,9 82.196 +90,0

 

 2006

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

 52 34.050 -32,0 43.271 -33,7
 51 50.094 -23,3 65.282 -24,9
 50 65.276 -3,1 86.939 -4,2
 49 67.379 -2,5 90.761 -3,1
 48 69.120 -4,4 93.634 -4,4
 47 72.290 -1,5 97.965 -1,5
 46 73.410 +2,4 99.462 +2,6
 45 71.659 +5,6 96.952 +5,4
 44 67.858 -2,7 91.957 -2,8
 43 69.705 +25,8 94.575 +25,2
 42 55.395 -7,4 75.528 -7,9
 41 59.832 +3,5 81.983 +2,0
 40 57.778 +11,8 80.368 +12,3
 39 51.670 -9,9 71.543 -9,0
 38 57.331 -1,2 78.654 -0,5
 37 58.015 +0,6 79.083 +0,8
 36 57.648 +5,7 78.428 +6,6
 35 54.548 +12,0 73.600 +11,3
 34 48.712 +3,8 66.137 +3,3
 33 46.942 +7,2 64.035 +6,0
 32 43.784 +13,6 60.411 +13,3
 31 38.542 +17,5 53.322 +18,5
 30 32.797 +5,9 45.012 +6,6
 29 30.957 -3,1 42.212 -4,4
 28 31.956 +2,3 44.179 +3,8
 27 31.244 -11,4 42.571 -11,9
 26 35.279 -9,0 48.334 -7,8
 25 38.786 -12,4 52.421 -12,5
ã24 44.288 +3,0 59.890 -
ã23 42.998 -14,9 - -
 22 50.543 -1,2 81.700 +19,6
 21 51.158 -11,9 68.307 -17,8
 20 58.098 +22,0 83.091 +29,0
 19 47.579 -0,2 64.555 -0,3
 18 47.665 -11,7 64.738 -17,3
 17 53.958 -0,6 78.266 -1,5
 16 54.289 +43,7 79.434 +51,7
 15 37.778 -28,2 51.996 -30,3
 14 52.610 -3,4,3 74.578 -8,4
 13 54.461 +6,3 81.450 +3,4
 12 51.224 -7,1 78.799 +0,5
 11 55.132 -1,7 78.420 -0,3
 10 56.069 -3,2 78.624 -11,4
 09 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 08 57.798 +10,1 80.322 +8,9
 07 52.480 -10,1 73.727 -10,0
 06 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 05 56.850 +0,8 78.706 +0,7
 04 56.412 -4,8 78.135 -3,7
 03 59.288 -4,1 81.109 -5,0
 02 61.822 +4,2 85.417 +4,5
 01 59.339 +78,9 81.707 +87,3
 2005        
 52 33.169 -16,5 43.625 -17,2
 51 36.705 -33,0 52.690 -35,3
 50 59.217 -5,1 81.435 -5,1
 49 62.428 -1,0 85.771 -1,2
 48 63.049 -2,9 86.835 -2,9
 47 64.916 -3,5 89.433 -3,7
 46 67.233 -5,3 92.880 -5,2
 45 70.964 -3,2 98.020 -2,2
 44 73.321 +4,2 100.185 +2,9
 43 70.390 +40,8 97.368 +33,9
 42 50.007 +3,6 72.722 +10,4
ã41 48.273 -16,5 65.855 -16,0
 40 57.791 +0,7 78.421 +0,1
 39 57.386 +1,3 78.334 +1,5
 38 56.630 +6,2 77.192 +6,3
 37 53.341 -3,0 72.584 -2,0
 36 55.015 +8,8 74.032 +9,4
 35 50.564 +2,3 67.638 +2,0
 34 49.428 +14,1 66.318 +14,4
 33 43.320 +1,8 57.989 +0,7
 32 42.563 +9,7 57.586 +9,1
 31 38.784 +10,1 52.809 +11,2
 30 35.233 +6,1 47.498 +1,9
 29 33.221 +5,7 46.619 +4,0
 28 31.428 -2,4 44.845 -3,8
 27 32.200 -0,6 46.643 -0,7
 26 32.411 -2,7 46.977 -2,0
 25 33.309 -15,2 47.927 -13,8
 24 39.303 -16,2 55.588 -15,1
 23 46.904 -7,4 65.451 -5,4
 22 50.644 +2,8 69.173 +1,4
 21 49.284 +2,7 68.209 +0,3
 20 48.001 -4,1 67.988 -4,7
 19 50.067 +8,1 71.330 +8,5
 18 46.297 -7,7 65.766 -9,0
 17 50.159 +3,1 72.268 +4,4
 16 48.631 -8,6 69.221 -9,4
 15 53.181 -1,2 76.407 -0,7
 14 53.806 +12,7 76.924 +14,5
 13 47.734 +41,7 67.164 +41,0
 12 33.681 -36,0 47.622 -36,7
 11 52.590 +17,0 75.226 +13,5
 10 46.357 -5,1 64.305 +2,2
 ã        
 09 48.824 -1,5 62.942 -1,6
 08 49.583 +8,2 63.589 +7,5
 07 45.810 -6,1 59.140 -5,6
 06 48.773 +1,2 62.676 +0,4
 05 48.189 +11,2 62.436 +12,2
 04 43.333 +4,0 55.646 +2,5
 03 41.667 +2,6 54.283 +1,4
 02 40.614 -8,6,2 53.562 -6,5
 01 44.459 +64,2 57.306 +70,9
 2004        
 53 27.069 +3,4 33.529 +4,6
 52 26.182 -39,4 32.042 -41,9
 51 43.174 -8,3 55.164 -8,6
 50 47.095 +2,0 60.384 +2,2
 49 46.171 -2,9 59.085 -3,5
 48 47.545 +10,0 61.227 +6,9
 47 43.215 +1,8 57.253 +2,3
 46 42.459 -2,5 55.978 -0,8
 45 43.543 -1,8 56.426 -0,7
 44 44.359 -1,5 56.832 -2,0
 43 45.013 +22,9 57.991 +21,8
 42 36.637 -8,3 47.609 -8,9
 41 39.959 -1,9 52.255 -0,5
 40 40.734 +1,54 52.516 +1,04
 39 40.118 +5,25 51.978 +4,45
 38 38.118 +4,7 49.763 +3,7
 37 36.417 -1,1 47.989 +1,6
 36 36.816 +6,0 47.245