Kilder i brønd 3.5

Sidst opdateret: 26. maj 2020

 

 Kilde Originaldataformat Bruges af Bibliotek.dk Data kommer fra Kommentar

 1001 fortællinger (temaer)

 1001 fortællinger (steder)

 Proprietær XML      ikke tilgængelig i brønden
 Access Science  Proprietær XML    McGrawHill  
 Anmeldelser (musik)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Arkibas  Proprietær XML    Vejle Stadsarkiv  ikke i brønden
 Artikelbasens anmeldelser  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Artikelbasens avisartikler

 Artikelbasens tidsskriftsartikler

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Beskrivelser fra forlag        
 Bibliotekskatalogiserede online-materialer danMARC2  choice-no DBC's produktionssystem  
 Biblioteksvagten  DKABM og DocBook     Herning Kun for Biblioteksvagten
 Biblo (tidligere Palles Gavebod)   danMARC2   DBC's produktionssystem  
 Biography in Context Proprietær XML    Gale  
 Biologifaget  Proprietær XML    Clio Online  

 Bisnode Market Companies

 Bisnode Market Persons

 Proprietær XML    Bisnode, tidl. Greens  

 Books24x7

 MARC21    2masterit / Skillsoft  
 Comics Plus  MARC21    iVerse  URL'er er ændrede.

 Kontroller evt. proxyopsætningen

 Credo  MARC21    Credo  
 Current Biography Illustrated  Proprietær XML    Ebsco / H.W. Wilson  
 Danske Billeder  Proprietær XML     Opdateres ikke
 Danske Dyr  Proprietær XML    ConDidact A/S  Adgang opsagt, ikke mere i drift

 Danskfaget - indskoling

 Danskfaget - mellemtrin

 Danskfaget - udskoling

 Proprietær XML    Clio Online  
 DFI (Filmcentralen)  Proprietær XML      Anvendes kun af DFI
 e-Kurser.nu  DKABM  choice-yes  Herning  
 Ebook Central Academic Complete  MARC21  choice-yes  Ebrary / Proquest  
 Ebook Central Public Library Complete  MARC21  choice-yes  Ebrary / Proquest  

 EBSCO e-book academic collection -
 Worldwide

EBSCO e-book Public Library Collection -
 Worldwide

 MARC21    OCLC / EBSCO

 Bruges af professionshøjskolerne

 Bruges af 721700 og 756100

 Engelskfaget - indskoling

 Engelskfaget - mellemtrin

 Engelskfaget - udskoling

 Proprietær XML

   Clio Online  
 eReolen  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen børnematerialer  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen Global (e- bøger fra OverDrive)  MARC21  choice-yes  OverDrive  
 eReolen Global (netlydbøger fra OverDrive)  MARC21    OverDrive  
 eReolen Licens  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen Licens børnematerialer  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 Erhvervsfilosofi  Proprietær XML    Erhvervsfilosofi.dk  Abonnementet er udløbet
 Faktalink (poster fra Artikelbasen)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Filmcentralen alle

 Filmcentralen grundskolen

 Filmcentralen gymnasiet

 danMARC2

     

 Filmstriben på biblioteket

 Filmstriben i lænestolen

 

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Forfatterskærm  danMARC2  choice-yes  DBCs produktionssystem
 http://webservices.vejlebib.dk
 /forfatterskaerm/
 
 Forfatterweb (poster fra Artikelbasen)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Folkebiblioteker og Nationalbibliografi  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionsbase

 Benyttes af FBS-biblioteker til at
 give adgang til de 870970-
 basisposter de kun har beholdning på.

 Forskningsbiblioteker (alle til bibliotek.dk)      Danske forskningsbiblioteker  Ny collectionIdentifier til
 forskningsbiblioteksposter, der
 kommer i bibliotek.dk
 Forskningsbiblioteker (til bibliotek.dk)    choice-yes  Danske forskningsbiblioteker

 Skifter snart til at være enten
 800000-danbib eller 800000-bibdk,
 når danbib migreres over i brønden

 Forskningsbiblioteker til danbib      Danske forskningsbiblioteker

 CollectionIdentifier til brug for danbib,
 når danbib er migreret over i brønden.

 Fysikkemifaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Geografifaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Global Issues In Context  Proprietær XML    Gale  
 Gyldendals røde online ordbøger  danMARC2    DBC's produktionssystem  

 Historiefaget -  mellemtrin

 Historiefaget - udskoling

 Proprietær XML    Clio Online  
 Historiens Verden  Proprietær XML    Historisk Akademi  
 Historisk Atlas  Proprietær XML      opdateret og i drift
 Kunstportal Fyn  Proprietær XML    

 Portalen er lukket d. 1.7.2020,

 posterne er fjernet 

 Literature Resource Center  Proprietær XML  choice-yes  Gale / Cengage  

 Litteratursiden (analyser)

 Litteratursiden (anmeldelser)

 Litteratursiden (artikler)

 Litteratursiden (forfatterportrætter)

 Proprietær XML  choice-yes  AAKB

 Opdateres ikke

 Lokalbibliografi for Ballerup  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Frederiksberg  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Fyns Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Gentofte  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Hvidovre  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Høje Taastrup  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Københavns
 Kommune
 danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ledøje-Smørum  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Lyngby-Taarbæk  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Nordjyllands Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Nordsjælland  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ribe Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ringkøbing Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Roskilde Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Storstrøms Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Sønderborg  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Søllerød  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Tårnby  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Varde Kommune  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Vejle Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Vestsjællands Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Viborg Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Århus Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografier (alle til bibliotek.dk)  danMARC2  choice-yes  Alle lokalbibliografier  
 Mango Languages  MARC21    Mango Languages  opdateres ikke
 Masterfile Premier  Proprietær XML    Ebsco  
 Materialevurderinger  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Materialevurderinger
 (alle, til bibliotekarer)

 danMARC2      
 Medici.tv  MARC21    Medici.tv  

 Naturteknologifaget -  indskoling

 Naturteknologi -  mellemtrin

 Proprietær XML

   Clio Online  

 Netlydbog

 Netlydbog børnematerialer

 Netlydbog Licens

 Netlydbog Licens børnematerialer

 danMARC2    DBC's produktionssystem  
 Omtaler fra forlag  Proprietær XML    Publizon  
 Online-materialer i Nationalbiografien  danMARC2  choice-no  DBC's produktionssystem  
 Oxford Art Online  Proprietær XML    Oxford University Press  
 Oxford Music Online  Proprietær XML    Oxford University Press  
 PressReader  MARC21    PressReader  
 Projekt Gutenberg  Proprietær XML    Project Gutenberg  
 RBdigital Audiobooks and eBooks  MARC21    RBdigital  Opsagt, ikke mere i drift
 RBDigital Comics  MARC21    RBDigital  adgang ophørt pr. 1.1.2020
 RBdigital Magazines  MARC21    RBdigital  Tidligere Zinio

 Religionsfaget -  indskoling

 Religionsfaget -  mellemtrin

 Religionsfaget -  udskoling

 Proprietær XML

   Clio Online  

 
 Retrokonverterede avisartikler

 Retrokonverterede anmeldelser

 Retrokonverterede artikler i bøger

 Retrokonverterede tidsskriftartikler

 danMARC2

   DBC  
 Safari Books  MARC21     adgang ophørt pr. 1.1.2020
 Samfundsfaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Science in Context -  Reference  Proprietær XML    Gale  
 SMSpress  XML    SMSpress  
 Small Engine Repair Ref. Center  XML    Ebsco  ikke i drift
 Store Danske  (Gyldendal)  CSV  choice-yes  Gyldendal  Opdateres ikke mere
 Stingray Qello  marc21    rbDigital  
 Student Resources in  Context  XML    Gale  

 Tur ibog

 TurTeori Kursuspakke

 TurTeori Personbilpakke

 TurTeori Stor pakke

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Tyskfaget - mellemtrin

 Tyskfaget - udskoling

 XML    Clio Online  

 UC Viden (Studenterprojekter) (kun til
 professionshøjskolerne)

 XML

     Adgang lukket af UCViden

 (tidl. brugt af professionshøjskolerne )

 Udenlandske biblioteker til bibliotek.dk    choice-yes  Flensborg bibliotek, Nordiska 
 Afrikainstituttet, Færøske
 Byarbokasavnid og BASIS
 
 Verdensbiblioteket  danMARC2    Det Kgl. Bibliotek  
 Verdens Dyr  XML    ConDidact A/S  Opsagt, ikke mere i drift
 Videnskab.dk  danMARC2    DBC's produktionssystem  
         
 Forslag til kilder:        
 Auto Repair Reference Center      EBSCO  Forslag
 Hobbies and Craft Ref. Center      EBSCO  Forslag
 Home Improvement Ref. Center      EBSCO  Forslag
 Matematikfessor      Edulab  Forslag