Danbib.dk information

Danbib.dk information admin

Opdateret 2.3.2021

Dette site giver information til bibliotekspersonale om DanBib, Bibliotek.dk, andre baser på Netpunkt og Zgateway samt webservices.
Klik på et menupunkt til venstre for at få foldet et menupunkt ud.

Illustration uden indholdSøgning i DanBib og andre baser på Netpunkt.dk sker fra www.netpunkt.dk, og kræver adgangskode.
Læs nærmere på DBCs hjemmeside.
Disse typer information finder du IKKE her, men på Netpunkt.dk (åbner i nyt vindue - kræver adgangskode):

Adgang til DanBib

Adgang til DanBib bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 1.3.2021

Netpunkt
Zgateway
Åbningstider
Begge adgange kræver abonnement, hvor du får udleveret brugernavn og kodeord.

Salgsinformation om netpunkt

Her kan du se oplysning om abonnementstyper og priser.

Netpunkt

Netpunkt.dk giver web-adgang til en række databaser. Her bruger du en browser til adgang.
DanBib er den mest brugte og mest udbyggede af baserne. Man kan lave en samtidig søgning i flere baser på én gang.
Der er også adgang til posthuset fra netpunkt hvor man kan hente og aflevere poster.
Samt adgang til services som danMARC2, Katalogiseringsregler og hjælp til brug af baserne.

Information til brug ved arbejde via Netpunkt finder du på dette site under

Zgateway

Zgateway (afløser for Zpunkt) er en netværksportal der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download. Her bruger du en lokal klient til at kalde op med.
DanBib er den mest brugte tjeneste.

Information til brug ved arbejde via Zgateway finder du på dette site under

Salgsinformation om Zgateway

Åbningstid

DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften alle dage 8-23. Uden for den overvågede driftstid kan baserne lukkes fx for opgradering.
DBC annoncerer normalt sådanne lukninger på FBI-nyt-listen.
Tilmelding til nyhedslister - eNyheder

DanBib generelt

DanBib generelt bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 2.3.2021

Information om DanBib er opdelt således:

 • DanBib generelt: information om indhold, aflevering af data til DBC, hentning af data fra DBC og anden information som gælder uanset adgangsform
 • Lånesamarbejde: overblik over bestilling, BOB og VIP
 • DanBib via Netpunkt: informationer som kun vedrører web-adgangen
 • DanBib via Zgateway: informationer som kun vedrører Z-adgangen

DanBib - et overblik

DanBib-konceptet
Dataleverandører
Datamodel
Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-konceptet

DanBib er det fælles bibliografiske overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen og omfatter en fælles bibliografisk database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker.
DanBib er både den nationale fælleskatalog og bibliotekernes digitale infrastruktur. Systemet omfatter også fælles funktioner vedrørende formidling af lånesamarbejdet, genbrug af bibliografiske data, verifikation samt gennemstilling til relevante udenlandske databaser.
Anvendelse af fælles tekniske og bibliografiske standarder binder DanBib og bibliotekernes lokale systemer sammen.

Dataleverandører

DanBib-basen er opbygget af leverancer fra følgende kilder:

 • Danske forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC.
 • ISSN Register - International registrant over periodica.
 • British National Bibliography 1981-2008
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff.

Læs mere om DanBibs indhold

Datamodel

Datamodellen i DanBib-basen bygger på princippet: "Én titel, én post".
Det vil ideelt set sige, at der for hver udgave af et materiale kun fås ét hit ved søgning i DanBib, uanset hvor mange der har afleveret en katalogisering af materialet. Det søges opnået ved at alle poster, der indlægges i DanBib matches med allerede eksisterende poster.
Mere om datamodel og match i DanBib.

Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-systemet modtager bibliografiske poster (inkl. lokaliseringer og beholdninger) i standardiseret form fra alle fag- og forskningsbiblioteker mv. Fra folkebiblioteker modtages poster eller lokaliseringer fra alle biblioteker.

Dataene anvendes i lånesamarbejdet (bestil-system, BOB, lokale ILL-moduler).

Dataene anvendes derudover i katalogiseringssamarbejdet mellem alle danske biblioteker, dvs. primært til kopiering til eget brug i bibliotekets katalog.

DBC leverer fra DanBib data til andre biblioteksrelevante formål, fx. leveres poster til WorldCat.

I DanBib-systemet opbevares der ikke en identisk kopi af de poster DBC har modtaget fra bibliotekerne. Det betyder at DanBib ikke kan fungere som bibliotekets sikkerhedskopi. Mange biblioteker benytter dog muligheden for at få en kopi af deres poster som de ser ud i DanBib.

DBC har ret til vederlagsfrit på enhver måde at udnytte data indlagt i henhold til disse retningslinjer, herunder ret til at stille indlagte data til rådighed for andre end dataleverandøren.

Bibliotekets inddatering sker vederlagsfrit for DBC

Til toppen

Hjælp til DanBib

Hjælp til DanBib Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 17.06.2020

Her finder du information om DanBib: På profblog.bibliotek.dk
Her fejlmelder du DanBib: Kundeservice


Kundeservice
Åbningstid
Nedbrud
Mailingliste
Information og dokumentation

Kundeservice

DBCs Kundeservice til DanBib kan kontaktes på:

Henvendelser, der modtages via kundeservice.dbc.dk i tidsrummet kl. 8.30 - 16.00 vil så vidt muligt blive behandlet samme dag - henvendelser vedr. driftsproblemer vil dog blive behandlet straks.
DBC's Kundeservice modtager alle former for spørgsmål om DanBib og DBC's øvrige elektroniske produkter og systemer.

Åbningstid

Åbningstider for DanBib i Netpunkt
DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften i følgende tidsrum:

 • Alle dage kl. 8 - 23 

Til at foretage nødvendig servicering af serverparken fastsættes en række servicevinduer. De falder normalt på den sidste onsdag i måneden mellem kl 6.00 og kl. 8.00. Der gives besked om disse via Kundeservice og på FBI-nyt-listen.

Nedbrud

- om Kundeservice, FBI-nyt m.m. i forbindelse med "nedbrud"
Når du oplever, at "der er noget galt med DanBib", kan der være mange grunde til det. Det kan være problemer med en enkelt maskine eller det kan være generelle netproblemer. Problemet kan ligge hos DBC eller hos jer selv.
Brug denne rækkefølge til at lokalisere og få løst problemet:

1. Undersøg lokalt

Hvis du ikke kan få fat i Netpunkt eller andre webprodukter eller Zpunkt

 • spørg først lokalt: kan de andre kalde op?
 • ved systemadministratoren noget?

Hvis alle lokalt har samme problem og ingen kender noget til lokale omlægninger:

2. Står der noget om driftssituationen på Kundeservice-siden eller er der kommet en FBI-nyt?

Har DBC et nedbrud, vil det altid stå på DBC Kundeservice.Er der tale om længerevarende nedbrud, vil vi sende en mail på mailinglisten FBI-nyt (dog ikke hvis vi har mistet vores netforbindelse, så kan vi ikke sende mails!) - tjek derfor om der er kommet sådan en.
Men den hurtigste måde at orientere sig på er ved at tjekke kundeservice.dbc.dk.

FBI-nyt-mailinglisten bruges til at udsende information om nyheder, ændringer i DanBib og større driftsproblemer. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv. Sammen med www.danbib.dk og hjælpen i produkterne er listen hovedinformationskilden om DanBib.
Man kan tilmelde sig til denne nyhedsliste her: FBI-nyt

3. Rapportér problemet på Kundeservice eller ring til DBCs Kundeservice - 44 86 77 11 - mandag - fredag 8.30-16.00.

Vi kan ofte være med til at identificere og lokalisere problemet, men ikke nødvendigvis løse det. Problemet kan være lokalt og så kan vi ikke altid hjælpe, men kan dog af og til give gode ideer til en løsning.
Kundeservice tjekker løbende, om der er henvendelser fra brugerne og besvarer dem pr. e-mail eller telefon. Hvis det drejer sig om driftsproblemer, kan du under normale omstændigheder regne med svar inden for ca. en time i Kundeservice's åbningstid - mandag-fredag, kl. 8.30-16.00.
Hvis der er netværksproblemer, kan der i nogle tilfælde ikke være adgang til fejlrapportering på Kundeservice - og vi kan heller ikke sende information ud til jer på FBI-nyt-listen. Så er telefonen faktisk den eneste mulighed! Klippes vores telefonforbindelse, vil der altid komme en besked på fra TeleDanmark.

Mailingliste

FBI-nyt-mailingliste

FBI-nyt-mailinglisten bruges til løbende at udsende information om driftsproblemer, nyheder og ændringer i DanBib. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv.

Der kan være lige så mange abonnenter fra ét bibliotek, som I ønsker - alle kan tilmelde sig. I behøver altså ikke nøjes med en enkelt tilmelding til nyhedslisten. Netop i forbindelse med nedbrud er det vigtigt, at alle får informationerne med det samme.

Tilmelding til listen sker på DBC's hjemmeside

Information og dokumentation

Dette site, www.danbib.dk, giver den mest fyldige og dybtgående information om DanBib m.m. Søgefunktionen (øverst til højre) giver mulighed for hurtigt at finde dybt ned i informationerne på sitet.

Profblog

profblog.bibliotek.dk fortæller vi løbende om nyheder og giver tips til brug af DanBib og Bibliotek.dk.

Hvordan får man information om DanBib?

profblog.bibliotek.dk kan I også finde en samlet oversigt over hvordan man får information om DanBib.

DanBib indhold

DanBib indhold Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 2.3.2021

Aktuel status for antal poster, baseindhold og ajourføring - se nedenfor


Dataleverandører - overblik
Dataindhold
 

Dataleverandører - overblik

 • Danske forskningsbiblioteker Baseajourføring forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC - herunder Dansk Bogfortegnelse, Artikelbasen, Anmeldelsesbasen, Pladeanmeldelser, Avis Kronik Index, Dansk Tidsskrift Index, Dansk Artikelindeks, Sangindeks, Artikler i Bøger m.fl. Se detaljer om indhold ved at klikke på info-knappen i venstre spalte på Netpunkt.dk. Løbende opdatering hver dag.
  Mere information om nationalbibliografien
 • Dansk Lokalbibliografi i DanBib
 • ISSN Register - International registrant over periodica. Opdateres ca. 1 gang månedligt.
 • British National Bibliography 1981-2008.
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff. Bogposter opdateres dagligt, mens øvrige materialetyper opdateres 1 gang ugentligt.


 

Dataindhold

Information om DBCs registrering af forskellige materialetyper

Materialerne registreres efter disse regler og standarder.
 

Indekser konverteret til DanBib

DanBib er beriget med søgbare data fra webindekserne:

 • Novelleregister - 2130 poster
 • Eventyrindeks - 358 poster
 • Digtregister - 5054 poster 
 • Sangindeks - 3116 poster er beriget med noter fra Sangindeks
 • Gør det selv-indeks - 15124 artikelposter fra 44 værtspublikationer
 • Hobbyindeks - 834 poster

Information om specielle datatyper

e-dokumenter - oversigt
ISBN-13
 

Netdokumenter

Netdokumenter Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

På denne side kan ses information om de forskellige typer e-dokumenter som findes i old.bibliotek.dk og DanBib.
Generelt
DBC's netregistreringer
Folkebiblioteksposter
Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang
Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang
Elektroniske tidsskrifter
Fælles folkebibliotekslicenser 
Poster fra Den Store Danske
Litteratursiden

Generelt

Poster kan indberettes i danMARC2 eller DKABM.
Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til indberetning af poster.
Se i øvrigt menupunktet Data til DBC - under DanBib generelt.
Alle netpublikationer kan findes i old.bibliotek.dk og DanBib ved søgning ma=xe eller term.accessType=online.

DBC's netregistreringer

DBC registrerer mange forskellige slags netpublikationer, bl.a. e-bøger og andre boglignende netpublikationer samt hjemmesider, databaser og andre ikke-boglignende netpublikationer, artikler, film m.m..
DBCs beskrivelse af registrering af de forskellige materialetyper.

 

 

Elektroniske tidsskrifter

Fortegnelse over indekserede elektroniske tidsskrifter til Dansk artikelindeks

Folkebiblioteksposter

Nogle folkebiblioteker afleverer poster eller lokaliseringer på netdokumenter på linie med andre poster.
Hvordan skal man indberette? 
Hvis man indberetter en lokalisering på en eksisterende netregistrering, kan h-markering bruges til at angive at der er tale om en publikation med begrænsning i adgangen.
Ved lokaliseringsindberetning på disse dokumenter anføres url'en i den lange note (også kaldet PIF-noten) på følgende måde:
<url> (angiver det enkelte biblioteks adgang til dokumentet)
eller, hvis der også er en særlig url til fjernadgang angives det sådan:
<url> ; Fjernadgang: <url>
OBS.: Den lange note i indberetningsformatet er ikke på nogen måde begrænset til periodicabeholdninger.

Kontakt os via kundeservice.dbc.dk hvis der er spørgsmål til indberetningen.

Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang

Mange forskningsbiblioteker afleverer poster på netressourcer på linie med andre poster.
Hvordan skal posterne se ud?
Url placeres i 856 u.
 

Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang

Ordet Fjernadgang skal fremgå af 856 z (og url'en stå i 856 u) for at vi kan vise fjernadgangsurl'en.
Mærkningen af tilgængelighed sker ved brug af delfeltet 008 *n. Der sættes bestil-knap på alle poster med "b" eller "c" i 008 *n - dog ikke på e-bøger.

Fælles folkebibliotekslicenser

DDB informerer DBC om nye licenser. DBC vælger hvilken post licensoplysninger knyttes til og opgraderer i nogle tilfælde denne post med flere oplysninger. 
Posterne forsynes IKKE med bestil-knap efter aftale med Licensguide.dk
Posterne kan findes med søgningen: kk=blg*
 

Poster fra Den Store Danske

DBC producerer poster med links til Den Store Danske i et samarbejde med Gyldendal.
Posterne kommer i DanBib og old.bibliotek.dk.
Selektion: der laves poster på artikler på mere end 800 typografiske enheder.
Indhold: Posten indeholder titel, emneord, de første ca. 200 tegn af artiklen, dato for seneste opdatering samt link til artiklen i Store Danske.
Søgbarhed: der kan søges på næsten alle data i posten, altså også de første 200 tegn i artiklen.
Antal poster primo 2015: ca. 30.000.

Feb. 2019: Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Litteratursiden

Litteratursiden.dk afleverer poster til old.bibliotek.dk og DanBib. Disse typer indlægges i old.bibliotek.dk: analyser, artikler og forfatterportrætter.
Posterne fra Litteratursiden får ejerkoden 150005 (ses i 001 *b). Primo 2015 er der godt 2000 poster.

Feb. 2019: old.bibliotek.dk opdateres ikke med poster fra litteratursiden.dk. Muligvis genoptages opdatering i løbet af 2019.

Andre materialetyper: udover ovennævnte e-dokumenter kan man i old.bibliotek.dk også finde materialer fra disse tjenester: bibzoom, e-reolen, filmstriben og netlydbog.

 

 

 

 

 

Dansk Lokalbibliografi

Dansk Lokalbibliografi bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 17.2.2022

Kort information om søgning i DLB via Netpunkt.dk og Bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i Netpunkt (DanBib) og Bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til Netpunkt gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 305.000 (februar 2022).
Antal poster i basen kan du se på Netpunkt på Basernes indhold. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Hvis der kun ønskes lokalbibliografiposter i søgningen, kan en katalogkode benyttes som kombination (fx. kronborg AND kk=dlb) eller de kan fremsøges som facet (facet.acSource="lokalbibliografi")
De enkelte lokalbibliografier kan fremsøges via deres biblioteksnumre (ln=1590xx - fx. ln=159003 for Fynsbibliografien). Lokalbibliografi-biblioteksnumrene kan fremsøges via Biblioteksvejviseren.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn ikke. Hvis posterne ikke kan lokaliseres til et bibliotek via link eller match, vises der ingen lokalisering. Biblioteksnummeret kan ses i beskrivelsen.
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges med søgekoderne kn og lkn (fx kn=461 eller kn="odense kommune" eller lkn="461 odense kommune" eller lkn=461*)
Søgning i Bibliotek.dk
Søgning i Bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades via Zgateway eller openSearch-servicen.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
En del af dem er trimmet til at modtage bestillinger via mails til det tilknyttede folkebibliotek.
Den lokalbibliografiske lokalisering vises ikke - heller ikke i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.

Litteraturtolkninger i Netpunkt

Litteraturtolkninger i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Bestil i Netpunkt

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af DBC.

Søgning i Litteraturtolkninger i Netpunkt

Posterne kan søges frem i Netpunkt.dk - hvis biblioteket har tegnet abonnement på Litteraturtolkninger. 

Litteraturtolkninger vedrørende en forfatter eller en titel søges med em= eller lem=. Afgræns yderligere med kk=litteraturtolkninger eller bare kk=lit*

Eksempler:

Litteratur om et værk: em="romeo og julie" and kk=lit*

Litteratur om en forfatter em="lone hørslev" and kk=lit*

Eller du kan søge på en forfatter eller en titel (ved hjælp af em=) og derefter afgrænse til litteraturtolkninger ved hjælp af filteret Kilde. Her afmærker du "litttolk"  

Bestil i Netpunkt

Der er i udvidet format link til bestilling. Disse links dannes så man i Netpunkt rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i Netpunkt, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.

Der er unilogin adgang til Litteraturtolkninger for skoler som abonnerer.

 

Datamodel og match

Datamodel og match Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 3.3.2021

Datamodel
Matchning

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave af et værk, samles i en postklynge (en unit/enhed i brønden). Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.
Klyngerne er samlet i værkstrukturer (work), der ikke påvirker antallet af hits.

Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i den højst prioriterede klynge i det frensøgte værk. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge. Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen ved visning af klyngen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge ved videreklik fra marcformat. (Se også afsnittet visformater ).

Matchning

Se beskrivelse af enhedsmatch og værkmatch for databrønden: Match

DanBib-statistikker

DanBib-statistikker Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 02.11.2020

Baseopdatering

Baseopdatering

DanBib opdateres løbende med nye poster og rettede poster.

 • dagligt med poster fra DBC og forskningsbibliotekerne
 • løbende med poster og lokaliseringer fra folkebibliotekerne
 • LC - ajourføres ugentligt - Books dog dagligt
 • ISSN - ajourføres ca. 12 gange årligt

Statistikker

Data til DBC

Data til DBC bdm@dbc.dk

Sidst opdateret 17.2.2022

Oversigt over dokumenter

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataoverførslen findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og Bibliotek.dk

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 3.3.2021

- fra lokalsystem til DanBib/Bibliotek.dk

DanBib og Bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller Bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol. De er også alle med i FBS (Fælles Biblioteks System)

En del professionshøjskoler og små uddannelsesinstitutioner - fx privatskoler - benytter samme system som folkebibliotekerne og kan derfor koble en beholdning på en DBC-post. Det er dog kun ganske få af dem, der er synlige i DanBib og Bibliotek.dk.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) valideres og lægges i en originaldatabase. Derfra lægges de i databrønden og vil i reglen være søgbare i DanBib / Bibliotek.dk straks eller senest dagen efter indlæggelsen i databasen afhængig af mængden af fremsendte poster.

Fra folkebibliotek til DanBib / Bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer opdatering:

 • lokalisering på en bibliografisk 870970-post
 • bibliografiske poster (fællesskabspost)

Lokaliseringer fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer sendes til en separat beholdningsdatabase fra Cicero-systemet. En lokalisering er en lille administrativ post indeholdende faustnummer samt oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke"), udlånsstatus på eksemplarniveau samt beholdning af periodica. Lokaliseringer sendes løbende via en webservice til beholdningsdatabasen.

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges løbende i databrøndens originaldatabase (råpostrepositorium). Undervejs foretages faustnummerkontrol og dobbeltpostkontrol (2 folkebiblioteker har katalogiseret samme post med forskelligt faustnummer) og en indholdsvalidering. Fra originaldatabasen overføres bibliografiske poster løbende til databrønden. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 996 *a.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokalisering på det pågældende faustnummer. Lokaliseringer sendes som ovenfor nævnt via en webservice til beholdningsdatabasen.

 

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS)

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS) bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 21.12..2023

Alle folkebiblioteker afleverer data via FBS-systemet til databrønden.

I DanBib kan man kun se nogle af disse data.

Det drejer sig om:

 • Fællesskabsposter fra 870970 med et biblioteksnummer som ejerkode i felt 996
 • Supplerende emneord og noter tilføjet til en DBC-post
 • Lokaliseringsdata på DBC-poster

Posternes idnumre er unikke centralt tildelte FAUST-numre.

Indholdet i posterne følger DBC's praksis og feltanvendelse.

Man kan ikke se lokalposter, der kun er beregnet for bibliotekets egen OPAC.

 

Læs mere om FBS og Cicero

 

Bibliotekernes oprettelse og berigelse af fællesskabsposter

Hvilke fællesposter kan du oprette?
Hvordan opretter du poster?
Hvilke formalia skal dine data overholde?
Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?
Klassesæt
Film


Hvilke fællesposter kan du oprette?

 1. Foreløbige poster
 2. Fulde bibliografiske poster

Disse poster er tilgængelige for alle FBS-biblioteker og indgår i fælleskatalogen på Netpunkt og i Bibliotek.dk


Hvis det drejer sig om danske materialer, der skal optages i Dansk Bogfortegnelse, kan du kontakte DBC’s kundeservice for at få oprettet en post på materialet. (Dette gælder også for film- og musikmaterialer).

Hvordan opretter du poster?

Enhver katalogisering starter med et opslag, hvor du tjekker, at posten ikke allerede er oprettet. Søg på titel, forfatter, isbn m.m., så du er helt sikker.

Se DBC’s formatvejledninger for indholdsmæssig beskrivelse: Formatvejledninger

Se Cicero-vejledning for teknisk beskrivelse.

Hvilke formalia skal dine data overholde?

Minimumsdata i foreløbige poster
Foreløbige poster er poster, som oprettes på bestillingstidspunktet. Oplysningerne kan derfor være mere eller mindre fyldestgørende.
Posterne skal oprettes med felt 008 *v4 og kan opdateres til fuldgyldigt niveau ved at overtage posten og rette til felt 008 *v0
Felt 652 delfelt m skal udfyldes med teksten Uden klassemærke, som vist i eksemplet nedenfor.
Denne tekst skal naturligvis ændres til gældende klassemærke ved den endelige katalogisering.
 

Minimumsdata i foreløbige poster

 • 001 00 *a *b *c *d *f a
 • 004 00 *r *a
 • 008 00 *t *u *a *b *l *v 4
 • 009 00 *a *g
 • 021 00 *e<ISBN hvis det findes>
 • 035 00 *a <hvis der genbruges fra WorldCat>
 • 100 00 *a *h <hvis relevant for værket>
 • 245 00 *a<Titel> *c <undertitel hvis muligt>
 • 250 00 *a <hvis aktuelt>
 • 260 00 *a *b *c
 • 300 00 *a <hvis det haves>
 • 652 00 *m Uden klassemærke
 • 966 00 *a <Biblioteksnummer>

Hvis der laves foreløbige poster til fonogrammer oplyses så vidt muligt stregkode i felt 023 delfelt b og bestillingsnummer i felt 538 delfelt f og g

Fulde bibliografiske poster

Fulde bibliografiske fællesposter skal indeholde de for materialet relevante oplysninger i henhold til formatvejledningen. Dvs. fuld beskrivelse, DK5, oplag, noter og emneord.

Eksempel:
001 00 *a 62570962 *b 870970 *c 20220608130954 *d 20220502 *f a        ⚒ Åbn post • ♻ Genbrug post
004 00 *r c *a e
008 00 *t m *u f *a 2022 *b us *d x *j f *l eng *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9781639361595
100 00 *a Nagendra *h Harini *4 aut
245 00 *a The ¤Bangalore detectives club
250 00 *a 1. Pegasus Books cloth edition
260 00 *a New York *b Pegasus Crime *c 2022
300 00 *a 287 sider
504 00 *a When clever, headstrong Kaveri moves to Bangalore to marry handsome young doctor Ramu, she's resigned herself to a quiet life. But that all changes the night of the party at the Century Club, where she escapes to the garden for some peace and quiet - and instead spots an uninvited guest in the shadows. Half an hour later, the party turns into a murder scene. When a vulnerable woman is connected to the crime, Kaveri becomes determined to save her and launches a private investigation to find the killer. She soon finds that sleuthing in a sari isn't as hard as it seems when you have a talent for mathematics, a head for logic, and a doctor for a husband
512 00 *a På smudsomslaget: A novel
520 00 *a Originaludgave: 2022
652 00 *m 83
666 00 *o krimi
666 00 *o historiske romaner
666 00 *o romaner
996 00 *a 710100
 

Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?

Alle folkebiblioteker har ret til at overtage følgende fællesskabsposter:
• Fællesposter oprettet af et folkebibliotek (dvs. fællesskabsposter med et folkebiblioteksnummer i 996 *a)
• DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a

Fællesposter oprettet af et folkebibliotek
1.    Du kan overtage og færdiggøre foreløbige poster oprettet af et andet bibliotek. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).

2.    Du kan overtage en fuld bibliografisk post oprettet af et andet bibliotek og tilføje supplerende data til posten. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).
Husk, at du altid skal ændre indholdet i felt 996 delfelt a til dit eget biblioteksnummer, når du tilretter poster oprettet af et andet bibliotek for rent faktisk at overtage posten. Ellers kan du opleve fejlmeddelelser om, at du ikke har ret til at opdatere den pågældende post (se Cicero-vejledning for yderligere info).

Fællesposter oprettet af DBC

Poster med ejerkoden RET i felt 996*a
DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a kan overtages og opgraderes til en fuld bibliografisk post. Husk at ændre ejerkoden i felt 996*a til dit eget biblioteksnummer!
Poster med ejerkoden DBC i felt 996*a
Du kan berige alle DBC’s publicerede fællesposter med indholdsnoter og emneord ud fra følgende kriterier:

 • Indholdsnoter i felterne 504 og 530 må gives, så længe feltet ikke forekommer i posten i forvejen
 • Kontrollerede emneord i felterne 600, 610, 630 og 666 må gives, hvis posten ikke er emnebehandlet i forvejen
 • Ukontrollerede emneord i felt 631 må altid tilføjes
 • Ph.d.-afhandlinger uden klassemærke må altid beriges med klassemærke

Når du beriger en post med ejerkode DBC, skal du ikke ændre ejerkoden i felt 996 *a. Den skal fortsat være DBC.

Særligt for Centralbiblioteker:

I kan tilføje OVE-koder i DBC-poster med ejermarkering RET uden at overtage posterne eller i øvrigt opdatere posterne med yderligere data.

Registrering af sæt (klassesæt, læsekredssæt, romankasser etc.)

 • Der kan kun oprettes én post på sæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antal eksemplarer i sættet afviger.
 • Posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske og sikrer, at enkelt eksemplarer og sæt kan adskilles i grænsefladerne.
  Felt 008 *m 3 
  Felt 009 *a a *g xx
  Felt 245 … *ø Sæt
  Felt 300 *n 1 sæt à 20 bøger *a xx sider
 • Det angivne antal på 20 er blot et eksempel
 • Evt. afvigende antal eksemplarer kan angives i en påhængspost i felt 300 *n.

Bemærk at påhængspostens felt 300 overskriver hele felt 300 i fællesskabsposten, i jeres egen visning. Det er derfor vigtigt, at du udfylder felt 300 med alle relevante delfelter i påhængsposten.

Eksempel:
Fællesskabsposten: felt 300 *n 1 sæt à xx bøger *a xx sider
Din påhængspost: felt 300 *n 1 sæt à yy bøger *a xx sider

Film

Du må gerne lave nye alternative poster på film som singleposter, når DBC har katalogiseret materialet som flerbindsværk, men I har valgt at udlåne materialet som én enhed.

 

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 18.2.2022

Indhold:

Aflevering til DanBib

Der er pr. 1/1 2020 ff kun én måde at aflevere data til DanBib-basen på:

Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBC's posthus

Se Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker. Vejledningen forudsætter, at du kan bruge ftp.
En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Poster fra fag- og forskningsbiblioteker og diverse udenlandske leverandører sendes efter modtagelsen direkte til DanBib-systemet. Posterne skal overholde formalia for bibliografiske data fra fag- og forskningsbiblioteker.

Bibliografiske poster for materialer, der ikke udlånes, bør indeholde oplysning om udlånsreglen i den pågældende post. Biblioteket skal vedligeholde lokaliseringsoplysningerne, dvs. fx aflevere en rettepost eller en slettepost, hvis materialet flyttes eller kasseres.

For at minimere antallet af dobbeltposter i DanBib bør posterne leveres løbende og regelmæssigt på et så tidligt tidspunkt som muligt, fx ugentligt.

Posterne afleveres med ejermarkering og lokaliseringsdata. Hvis biblioteket leverer poster/lokaliseringer for andre biblioteker, kan dette ske enten bibliotek for bibliotek eller i form af fællesposter indeholdende alle lokaliseringer. Se nærmere under Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Til toppen

Hvilke data kan du aflevere?

Du kan overføre bibliografiske poster. En dataoverførsel består af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster)
 2. en lille transaktions-fil, hvis indhold angiver formalia om datafilen,

Til toppen

Hvilke formalia skal dine poster overholde?

Bibliografisk format:

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

De bibliografiske data skal følge det aktuelle danMARC2-format. DBC afviser poster, der ikke opfylder kravene og returnerer dem med e-mail til den mailadresse, der er angivet i email-parameteren i transfilen. Se nærmere under Behandling af filen på DBCs posthus.

Andre formater: Hvis du har data i MARC21 eller andre formater du gerne vil konvertere til danMARC2, kan du abonnere på konvertering ved hjælp af DBC's konverteringsservice. Se nærmere under Konverteringsservice.

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

Afgrænsning: Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper.

Niveau: Der er ikke defineret et minimumsformat. Katalogiseringsreglerne anbefaler dog, at bibliotekerne medtager mindst et minimum af oplysninger hvad angår afsnittene: Titel/Ophav, Udgave, Publicering/Distribution, Fysisk beskrivelse, Serie, Standardnummer/Anskaffelsesvilkår og de opslag, der hører til disse afsnit.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de formatmæssige krav i pkt. 1 under Validering af posterne.

Af hensyn til matchningen i DanBib, hvor forskellige dataleverandørers poster på samme publikation samles til én "klynge", anbefaler DBC, at bibliotekerne genbruger poster fra DanBib, så de bliver matchet korrekt ved afleveringen. ISBN/ISSN, hovedtitel, ophav og årstal (både originalår og genoptrykår) skal være korrekt inddateret for at sikre et godt matchresultat.

Teknisk format:

Som rammeformat kan du vælge mellem linjeformat eller ISO2709-format.

Til toppen

Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Der findes to mulige poststrukturer for poster fra biblioteker i et katalog- og datafællesskab.

Enheds(biblioteks)post

Enhedspoststrukturen består i at I fremsender én bibliografisk post, der inkluderer lokaliseringer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har den pågældende titel

I praksis foregår det ved at I udpeger en postejer (dataleverandør)
Denne postejers biblioteksnummer skal I benytte ved eksport til DanBib og bibliotek.dk, hvorved det bliver placeret i felt 001 delfelt *b ved indlæggelsen
Derudover indsætter I et felt 096 med delfelt *z biblioteksnummer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har titlen.

Postejeren i felt 001 delfelt *b kommer ikke automatisk til at fremstå som en lokalisering på alle de fremsendte poster.

Eksempel på en monografi med 3 lokaliseringer:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

096 00*a86*z890040

096 00*z895050

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer - men ikke postejeren:

001 00*a16044894*b890070*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

096 00*z890960

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

For periodika kan felt 980 gentages for hver lokalisering.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal jeres poster altid indeholde mindst ét 096-felt (inkl. delfelt *z) og altid et 096-felt for hvert bibliotek der har titlen.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal hvert 980-felt indeholde et delfelt *y, og der skal være et felt 096 delfelt *z for hvert biblioteksnummer i 980 delfelt *y.

Hvis I vælger denne struktur skal I meddele det til os, da vi skal trimme visningen til at opfatte postejerbiblioteksnummeret som et enhedspostbiblioteksnummer.

Hver sin post

Strukturen med individuelle poster består i, at I fremsender en bibliografisk post for hvert bibliotek i fællesskabet, der har den pågældende titel.

I praksis foregår det ved, at I udtrækker en kopi af posten for hvert bibliotek, som dermed bliver postejer (dataleverandør).
Hver postejers biblioteksnummer bruges ved eksport til DanBib og bibliotek.dk og placeres i felt 001 delfelt *b.

Posten vil ved sin blotte tilstedeværelse fungere som lokalisering for det pågældende bibliotek.

Eksempel på monografi med 3 lokaliseringer i den lokale base:

Post 1:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 2:

001 00*a517806*b890040*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a86*z890040

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 3:

001 00*a517806*b895050*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer i lokalbasen:

Post 1:

001 00*a16044894*b890290*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

Post 2:

001 00*a16044894*b890960*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890960

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

Post 3:

001 00*a16044894*b891220*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

Når I benytter den individuelle poststruktur, behøver jeres poster kun at indeholde et 096-felt delfelt *z hvis felt 096 findes i posten.

Når I benytter den individuelle poststruktur og der er et felt 980, skal hvert 980-felt indeholde delfelt *y, og der skal være et felt 096 (inkl. delfelt *z).

Til toppen

Hvordan afleverer du poster?

Via datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker inklusiv eksempler.

Oplysningerne i transfilen er nødvendige af hensyn til en korrekt håndtering af den fremsendte datafil, og det er meget vigtigt, at du angiver dem korrekt.

Det gælder især oplysningerne om rammeformat, danMARC-formattype, tegnsæt og e-mailadressen.

Indholdet af en transfil kan f.eks. se sådan ud:

b=danbib,f=820010.015.sbk,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Dokumentation for selve transfil-formatet inkl. alle tilladte parameterværdier kan du se i Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF).

Til toppen

Hvordan retter og sletter du poster?

Generelt:

Omdrejningspunktet for vedligeholdelse af dine poster i DanBib er indholdet i felt 001 (delfelterne *a og *b) og felt 004 (delfelterne *r og *a).

Felt 004 *r indeholder koden for poststatus. Der findes koderne

 • 'n' (new)
 • 'c' (corrected)
 • 'd' (deleted)

I DanBib skelner vi ikke mellem værdien af koderne 'n' og 'c', da vi afgør om en post er ny eller en rettelse udfra kombinationen af felt 001 *a og *b. Hvis idnummeret i felt 001 *a findes for biblioteket i felt 001 *b, er posten en rettepost. Hvis kombinationen ikke findes i forvejen, er det en ny post i forhold til DanBib-basen.

Koden 'd' respekterer vi, og posten vil blive slettet når den lægges ind.

Vær opmærksom på, at idnummeret i felt 001 *a skal have eksakt samme indhold, som posten i DanBib. Dette gælder også henholdvis store og små bogstaver i idnummeret. Hvis idnummeret indeholder f.eks. et lille 'x' i DanBib, skal rette-/sletteposten også sendes med lille 'x' i felt 001 *a.

Du skal desuden være opmærksom på at du ikke kan slette hovedposter hvis der stadig findes "aktive" bind tilknyttet. Du kan godt slette hovedpost og bindposter på én gang ved at sende dem i samme fil.

På samme måde kan du kun sende nye bindposter, hvis der findes en aktiv hovedpost enten i samme fil eller i DanBib i forvejen.

Du må gerne sende "blandede" filer, der indeholder både nye, rettede og slettede poster.

Rettelser:

En rettelse af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal rettes i DanBib, og med 004 *r c (eller n).

Sletninger:

En sletning af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal slettes i DanBib, og med 004 *r d.

Et eksempel:

001 00 *a x722005309 *b 876543 *f a

004 00 *r d *a e

Om du sender en slettepost som den fulde post eller kun som en minipost med felterne 001 og 004, er uden betydning for DanBib.

Det vigtigste er at felt 001 *a og *b sendes med eksakt samme indhold som den post, der skal slettes i DanBib.

Du sender rette- og sletteposter til DanBib ved at sende en fil til DBCs posthus som beskrevet under punktet Hvordan afleverer du poster?

Til toppen

Behandling af filen på DBCs posthus

 • I DBC's posthus tjekkes det løbende, om der er kommet nye datafiler.
 • De enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet:
  • efter tjekket sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK, og filen sendes videre til den såkaldte Baseindlægger der er næste "dims" i indlæggelsesprocessen.
  • hvis én eller flere poster ikke overholder formatet, afvises de fejlbehæftede poster, og medsendes inklusiv besked om fejlens art i den e-mail, der sendes til afsenderen.
 • Baseindlæggerens opgave er at validere posterne i forhold til danMARC2, og efter endt validering oprettes der en resultatfil med oplysning om antallet af godkendte poster, med de afviste poster og med oplysning om hvilke fejl, der er tale om. Resultatfilen e-mailes til afsenderen og kan også ses i DBC's posthus.
 • Hvis mailen med resultatfilen ikke kan sendes af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for forskningsbiblioteker: Bodil Dalgaard-Møller.

Baseindlæggerens fejlmeddelelser er ikke altid umiddelbart gennemskuelige. Vi har samlet eksempler på nogle af de mere kryptiske fejl, som vi har lagt sammen med forslag til, hvad fejlmeddelelserne reelt kan dække over i Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren.

Til toppen

Arbejdsgange

Poster i danMARC2:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen indeholder poster i danMARC2-format, gennemløbes den af et lille forbehandlingsprogram, som indsætter data, der er nødvendige i DanBib.
Posterne valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Poster i MARC21:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=parameteren). Hvis filen efter forudgående aftale indeholder poster i MARC21, konverteres de til danMARC2 i et forbehandlingsprogram.
Posterne gennemløber derefter det samme lille forbehandlingsprogram som danMARC2-posterne og valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Til toppen

Validering af posterne

1. Obligatoriske felter/delfelter

De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

001 00 a Lokalt ID-nummer
001 00 f Format
004 00 a Kode for bibliografisk posttype
004 00 r Kode for poststatus
008 00 t Kode for bibliografisk kategori (kun p er obligatorisk)
009 00 a Kode for generel materialebetegnelse
009 00 g Kode for specifik materialebetegnelse
    (kun enkeltstående poster og hovedposter)
245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel
    Undtagelse:
    I bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme

2. Validering i øvrigt

Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

021 00 a ISBN
022 00 a ISSN

Der foretages modulus 13-check i følgende felter:

021 00 e ISBN

Der foretages tjek på valide datoer og årstal i følgende felter:

001 00 c Ajourføringstidspunkt
001 00 d Første oprettelsesdato
008 00 a Udgivelsesår
008 00 z Efterfølgende udgivelsesår

Derudover tjekkes alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet i forhold til:

 • må feltet/delfeltet forekomme
 • er feltet/delfeltet obligatorisk
 • må feltet/delfeltet gentages
 • må feltet/delfeltet kun forekomme i bestemte posttyper (f.eks. 022 kun i periodikaposter)
 • skal feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
 • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

Der foretages tjek på alle de koder, der benyttes i felterne 001-009's delfelter.

Det tjekkes om linkfeltet 014 findes i bind- og sektionsposter og om ID-nummeret i linkfeltets delfelt a modsvares i en overliggende post fra biblioteket.

Validering 2016 ff - en stramning

Begrundelsen for at indføre en strammere validering var, at brønden understøtter både bibliotek.dk's, DanBibs og folkebibliotekernes lokale brug af posterne.

Denne multifunktion for de bibliografiske data kræver, at data opfylder danMARC2-formatets krav, da det er praktisk taget umuligt at lave individuelle håndteringstilpasninger i diverse grænsefladepræsentationer.

 

Eksempler på fejltyper opstået ved stramningen

 

 • Forekomst af 009 *a og *g i sektions- og bindposter
 • Tegnsætfejl, hvor @-encodningen ikke repræsenterer en korrekt unicode-værdi (fx @Schneider som udgiver)
 • Forkert rækkefølge af store og små delfelter ved validering (fx 440 ... *vnr. 50 *V 50)
 • Manglende lille delfelt efter et stort delfelt (fx 710 *Arbejdstilsynet) - mangler reelt en delfeltkode
 • Brug af delfeltkoderne 0-9 i lokalt definerede felter, hvor kun delfeltkoderne a-z er tilladte
 • Forekomst af flere koder i ét delfelt i felterne 004-008 (fx 008 *tma)
 • Brug af felt 500 i monografiposter - må kun bruges i periodikaposter
 • Manglende indhold i andre delfelter end *i (Indledende tekst) i fx 5xx-felterne og 86x-felterne
 • Ulovligt delfeltindhold i felt 020 *a (fx 020 *aGBA) - skal være en landekode (fx gb)
 • Manglende delfelt *a i forfatterfelterne (fx 700 *hPeter - efternavnet står typisk i foregående 700-felt)

Til toppen

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 5.4.2006

Hvad er fejlen - når du ikke forstår fejlmeddelelsen?

Indhold:

Generelt om valideringen og fejlmeddelelser

Valideringen respekterer danMARC2-formatets anvisninger vedr. felters og delfelters mulighed for at kunne gentages. Derudover er der forskellig validering for de forskellige posttyper (004 00 *a) og bibliografiske kategorier (008 00 *t). Tjek derfor først koderne i disse 2 delfelter, hvis du ikke forstår fejlmeddelelsen.

Posten valideres for alle tilstedeværende fejl. Derfor vil alle fejl fremgå af fejlmeddelelserne, første gang posten afvises

Til toppen

FEJL: Ukendt felt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af posttypekode og felt 022

001 00*a000011646*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a????*bse*lswe*v4

009 00*aa*gxx

022 00*a1400-7339

097 00*aGruppe 5

222 00*aNoterat

245 00*aNoterat

260 00*aStockholm*bSvenskt visarkiv

e01 00*aUkendt felt [022/0]*b100*c022/0

Fejlen er ikke, at felt 022 er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 008 00 *tm. Felt 022 er ikke tilladt i monografiposter. Skulle posten mon have været en periodikapost i stedet?

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kombination af postkodetype og felterne 016 og 557

001 00*a91423510*b159050*fa

004 00*rc*ae

008 00*ta*uf*a1994*rap*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

016 00*a20864524

032 00*xDLB

033 00*a410*bÆblerød Kommune

033 00*a445*bÆblerød Kommune

100 00*aGormsen*hEskild

245 00*aTanker på en gammel vej

300 00*as. 25-29*bill.

504 00*aEn vandring på Borrevej, som går fra vest ind mod Gamborg kan fortælle

      en mængde historier

557 00*aVends*j1994*z0907-7391*V1994*v1994

652 00*m46.4*bBorrevej

666 00*eGamborg*eBorrevej*fveje

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aFelt 008/0 indeholder ulovligt delfelt (r).*b104*c008/0

e01 02*aUkendt felt [016/0]*b100*c016/0

e01 03*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke, at felt 016 og 557 og diverse delfelter er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 004 *ae. Felt 016 og 557 er ikke tilladt i enkeltstående poster. Skulle posten mon have været en i-analyse-post i stedet (004 *ai)?

Til toppen

FEJL: Obligatorisk felt mangler

001 00*a000011798*b876543*c19931028*d19931013*fa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*uf*a1993*bus*dz*leng*v0

009 00*aa*gxx

021 00*c096352790B

100 00*aNielsen*hRick

245 00*aGuitars of the Stars*eby Bill Rich and Rick Nielsen*bVolume 1, Rick

       Nielsen

260 00*c1993*aRockford, IL USA*bGots

300 00*a181 sider*bill.*c31 x 19,5 cm

631 00*ainstrumentsamlinger*aguitar*aelguitar

700 00*aRich*hBill

700 00*aNielsen*hRick

e01 00*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 01*aObligatorisk felt 014 mangler*b102

Fejlen er hverken, at felt 100 er ukendt, eller at felt 014 altid er obligatorisk. Men posten er kodet med 004 00 *ab, og i forhold til bindpostindhold er fejlene korrekte. Posten er forøvrigt fejlformateret, da en bindpost ikke kan formateres på denne måde i felt 245

Til toppen

FEJL: Delfelt <> er ulovligt gentaget

001 00*a000021286*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1824*bde*lger*v4

009 00*aa*gxx

097 00*aGruppe 12

100 00*aWeber*hGottfried

245 00*aVersuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum

       Selbstunterricht, I-IV

248 00*gI*k270 s.*gII*k311 s.*gIII*k170 s.*gIV*k164 s.

260 00*aMainz*c1824

631 00*amusikteori

e01 00*aDelfelt g er ulovligt gentaget (248).*b108*c248/0

Fejlen er, at delfelt g er gentaget, og det er ikke tilladt ifølge danMARC2. Hele felt 248 skal gentages for hvert bind. Som nævnt ovenfor respekterer valideringen formatets oplysninger om, hvad der må/ikke må gentages

Til toppen

FEJL: Ulovligt indhold af delfelt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af tilladte koder

001 00*a000037253*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*ta*a2005*leng*v4

009 00*aa*gxx

245 00*aToftanes*cthe paleoecology of a Fareose landnám farm*eKim

       Vickers ... [et al.]

557 00*aHuman Ecology*vVol. 33, No. 5, 2005*ks. 685-710

630 00*aarkæologi

630 00*apalæoøkologi

630 00*anordboere

630 00*alandbrug

633 00*aFærøerne

700 00*aVickers*hKim

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke specielt gennemskuelig, men det er koden i 004 00 *a, der udløser de 2 fejlmeddelelser. Koden burde have været i og ikke e, da posten ser ud til at være en I-analyse. Eksemplet viser også, at der valideres på koderne i felterne 001-009

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kode for posttype

001 00*aD386607035*b876543*c20051102140819*fa

004 00*rc*aa

008 00*tm*a1999*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

021 00*a87-7266-229-8*chf.*dkr. 188,00 net.

100 00*aHøy-Nielsen*hAja

245 00*aSygeplejersker i en provins......

260 00*a[Kbh.]*c1999*kNordvestgrafik*bDansk Sygeplejeråd

300 00*a223 sider*bill.

440 00*aSygeplejehistoriske småskrifter

630 00*aSygeplejersker*aMedicinhistorie

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt a i felt 004*b201*c004/0

e01 01*aUkendt felt [008/0]*b100*c008/0

e01 02*aUkendt felt [009/0]*b100*c009/0

e01 03*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 04*aUkendt felt [245/0]*b100*c245/0

Fejlen er heller ikke her specielt gennemskuelig, men det er den ulovlige kode i 004 00 *a, der udløser alle 5 fejlmeddelelser. Koden burde have været e og ikke a, da det ser ud til at være en enkeltstående post. Valideringen kender ingen regler for poster af typen a og kan derfor ikke validere posten. Eksemplet viser også indirekte, hvilke felter der er obligatoriske i DanBib

Til toppen

FEJL: Ulovligt tegn, delfelt <> i felt <>

001 00*a0246553*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*a003n*e1*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-90947-16-9

096 00*a69.87*z876543

245 00*aArbejder du med jord fra Københavns Kommune*eMiljøkontrollen

260 00*aKbh.*bMiljøkontrollen*c2003

300 00*a36 sider

710 00*sMiljøkontrollen Kalvebod Miljøcenter

e01 00*aUlovligt tegn, delfelt a i felt 008*b211*c008/0

Fejlen er nærmest ugennemskuelig, men i den oprindelige post er der inddateret 008 *a2003*un, og det er den ulovlige kode n i delfelt *u, der udløser fejlmeddelelsen. 008 delfelt *a og delfelt *u behandles samlet i forbehandlingen. Derfor ser det ud til, at der har været inddateret et n i delfelt *a. Hvis koden i delfelt *u rettes til en korrekt kode eller evt. slettes, vil posten blive godkendt af valideringen. Eksemplet viser også, at der valideres på tegnindhold i felt 008 delfelterne *a og *z

Til toppen

FEJL: Der mangler et lille delfelt efter *<>

001 00*a0024384*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1919*ldan*v4

009 00*aa*gxx

088 00*a33.5359

096 00*a33.5359*bTa

100 00*aTanner*hVäinö

245 00*aDet hvide rædsels-regimente i Finland*Ahvide rædsels-regimente i

       Finland*cforsvarstale holdt for Raadstueretten i Helsingfors den 17. marts

       1919 i anledning af anklage, rejst mod Socialdemokratiets partistyrelse for

       partiets valgmanifest*eaf Väinö Tanner

260 00*aKbh.*bSocialdemokratisk Ungdomsforbunds Forlag*c1919

300 00*a62 s.

e01 00*aDer mangler et lille delfelt efter *A, 245/0*b218*c245/0

I dette tilfælde er fejlen ikke, at delfelt *a mangler, men at *a står før *A i felt 245. Ifølge danMARC2 skal et stort (alfabetiserings)delfelt følges umiddelbart af det tilsvarende lille delfelt

Til toppen

FEJL: Fejl i ISBN

001 00*a000465904*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a2005*bgb*leng*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a0-47149103-9

021 00*e9780471491039

080 00*a556.3

080 00*a(035)

245 00*aEncyclopedia of hydrological sciences

260 00*aChichester*bJohn Wiley and Sons Ltd*c2005

300 00*a5 bd.

504 00*aAcademic, research and practising hydrologists

517 00*aundergraduate

517 00*apostgraduate

517 00*aresearch/professional

650 00*aHydrology - Encyclopedias

700 00*aAnderson*hMalcolm G.

e01 00*aFejl i ISBN, felt 021, delfelt a*b212*c021/0

e01 00*aFejl i EAN, felt 021, delfelt e*b221*c021/1

Fejlen er umiddelbart forståelig, men vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er et fejlagtigt tal, der udløser den. Det kan også være antallet eller placeringen af bindestereger, som der er tilfældet for det første 021-felt. Der valideres på både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN. Vær derfor opmærksom på, om ISBN'et står i det korrekte delfelt

Til toppen

FEJL: reference unknown

001 00*a000011756*b876543*d20000317*faa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*v0

009 00*aa*gxx

014 00*a42183288

021 00*a1-85828-635-2*chf.*dkr. 270,00

096 00*aGruppe 4c

245 00*gVolume 1*aAfrica, Europe and the Middle East

260 00*c1999

300 00*ax, 762 sider*bill.

512 00*aPå omslaget: An A-Z of the music, musicians and discs

e01 00*areference in 014 00 a to 42183288 unknown

Fejlen består i, at der ikke findes en post med indholdet af 014 00 *a i denne post som idnummer i 001 00 *a i en anden post for dette bibliotek i hverken basen eller den fil, der valideres. Valideringen tjekker, om relationen mellem bindposten og den overliggende post er korrekt

Fejlmeddelelse kan også dukke op ved sletning af bindposter

001 00*a21075302*b876540*c20000830173103*d19951011*fa

004 00*rd*ab

008 00*tm*uf*a1995*lmul*v0

014 00*a21075159

021 00*dKr. 187,50

041 00*adan*aita*udan

245 00*gNr. 3*aMetadon - aktiv dødshjælp?*eide & manus Ulla Kampmann

      *fproducer Marie Berthelsen

300 00*n1 kassette*l30 min.

631 00*astofmisbrugere

631 00*abehandling

631 00*aafvænning

631 00*amisbrug

631 00*anarkobehandling

631 00*aItalien

631 00*aDanmark

631 00*ametadonbehandling

652 00*m38.88

e01 00*areference in 014 00 a to 21075159 unknown

Fejlen opstår i denne betydning for det meste fordi den overliggende post, som bindet peger på via 014 00 *a, allerede er slettemarkeret i basen. Valideringen tjekker nemlig også, om relationen i bindposten peger på en "aktiv" overliggende post, uanset om bindposten er slettemarkeret eller ej.

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 23. april 2020

Hvem skal bruge denne vejledning?

Denne vejledning skal bruges:

 • hvis du ønsker at foretage manuel overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk Bibliotekscenter ved hjælp af ftp, eller
 • hvis du ønsker at automatisere overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk BiblioteksCenter ved hjælp af ftp

Indhold:

Princippet i dataoverførsel til DBC - datafil og transfil

En dataoverførsel fra lokal base til DanBib/DBC sker ved at der fra det lokale system sendes 2 filer ved hjælp af ftp:

 • selve datafilen - indeholder de poster der skal behandles
 • en transaktionsfil ('trans-fil') - en lille tekstfil, der i kodet form indeholder oplysninger om datafilen, der overføres, fx om datafilens format, forskellige administrative oplysninger, m.m.

Oplysningerne i transfilen bruges i den automatiske databehandling, der finder sted efter at filen er modtaget på DBCs Posthus.

Selve ftp-overførslen - herunder også automatisk oprettelse af data- og transfiler - kan ske helt automatisk fra det lokale bibliotekssystemet, ved hjælp af dets indbyggede rutiner. Overførslen kan dog også ske helt manuelt, enten fra en PC (med et grafisk ftp-program eller fra en kommandoprompt), eller direkte fra en server (fx en Unix-server). Ved manuel overførsel skal I selv udforme transfil og sørge for korrekt datafil.

Vigtigt: Datafilen sendes først til DBCs Posthus, efterfulgt af transfilen - altid i den rækkefølge!

Til toppen


Opkaldsparametre for ftp-overførsel

Uanset om man laver ftp-overførslen fra en PC eller en server - eller om der kaldes op fra en kommandopromt eller med et grafisk (Windows)-program - skal følgende opkaldsparametre anvendes:

 • ftp-adresse/hostname på DBCs server: ftp.dbc.dk
 • login: ftp
 • password: ftp (fx - der skal mindst være ét tegn, kan også være initialer)
 • transfermode: binary (af hensyn til tegn udover ASCII-tegn i datafilerne)
 • directory på ftp-server: filerne skal placeres i følgende directory: /datain

Hvad sker der når trans- og datafiler ankommer til DBCs Posthus?

DBCs posthus undersøger løbende, om der er kommet nye filer, som behandles på følgende måde:

 • datafiler undersøges for fejl i forhold til det valgte rammeformat - overholder data ikke den angivne protokol, vil de fejlbehæftede poster blive afvist . En e-mail sendes til afsenderen med besked om fejlens art (fx. tegn som ESC, @ uden encoding i emailadresser)
 • efter tjekket sendes datafilen videre til behandling
 • datafiler med bibliografiske poster: afviste poster samt oplysning om fejlens art lægges i en resultatfil. Denne fil oplyser også antallet af godkendte poster. Filen sendes med e-mail til afsenderen (anvender mailadressen i transfilen) og kan også ses på DBC's gamle Posthus.

Vigtigt: Datafiler i datain-kataloget kan overskrives af nye filer med samme navn. Send derfor ikke nye filer med samme navn, før I har modtaget den første e-mail med status OK. Filer der strander i datain-kataloget vil automatisk blive fjernet efter 14 dage.

Til toppen


Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt

Nedenstående eksempel på tegnbaseret opkald til DBCs ftp-server kan anvendes både hvis overførslen sker fra tegnbaseret ftp-program på en PC eller fra en server, fx en UNIX-server. De ordrer brugeren skriver, står i eksemplerne sådan her: ftp. En indtastet kommando afsluttes med "Enter" eller "Return". Der sendes i eksemplet følgende filer:

 • datafil: 820020.034hs
 • transfil: 820020.trans

ftp>open ftp.dbc.dk
Connected to pan.dbc.dk.
220 pan FTP server (SunOS 5.7) ready
User (pan.dbc.dk:(none)): ftp
331 Guest login ok, send ident as password:
Password: ftp
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>binary
200 Type set to I.
ftp>send 820020.034hs datain/820020.034hs
local: 820020.034hs remote: datain/82002.034hs
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.034hs
226 Transfer complete.
24167 bytes sent in 0.01 seconds (2.4e+03 Kbytes/s)
ftp>send 820020.trans datain/820020.trans
local: 820020.trans remote: datain/820020.trans
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.trans.
226 Transfer complete.
173 bytes sent in 0.02 seconds (8.4 Kbytes/s)
ftp>quit
221 Goodbye.

Til toppen


Eksempel på automatisk overførsel ved brug af '.netrc'

ftp-overførsler kan automatiseres på mange måder. En af dem er ved hjælp af funktionen '.netrc' fra et UNIX-system.'.netrc' tilbyder at man automatisk, og uden at skulle give password, kan benytte ftp. Man opretter filen .netrc, som er en tekstfil, der skal se således ud:

 • machine ftp.dbc.dk login ftp password ftp

Filen .netrc skal være "read-only" for ejeren. Dette gøres med kommandoen:

 • $chmod 400 .netrc

Nu oprettes - fx i samme directory - en fil: "ftp.ordre" - det er en tekstfil, fx med følgende indhold:

 • binary
 • send 034hs datain/820020.034hs
 • send 820020.trans datain/820020.trans

Herefter kan man overføre filerne ved at skrive:

 • ftp>open ftp.dbc.dk < ftp.ordre

Denne ordre nedlægger også selv forbindelsen. Næste gang der skal overføres, er det kun nødvendigt at skrive ovenstående linie. Denne kommando kan så startes automatisk med et "cron"-job, fx til automatisk overførsel hver dag, hver uge eller hvad man nu ønsker. Nærmere vejledning i ".netrc" findes i online UNIX-manualen under "man netrc".

Til toppen


Kontakt DBC når I sender data første gang

Vi anbefaler at biblioteker (og bibliotekssystemer), der ikke har afleveret data til DBC før, altid kontakter DBC for at aftale testkørsler, inden egentlige dataleverancer går i gang.

Kontakt:

 • data fra forsknings- og fagbiblioteker: Bodil Dalgaard Møller: bdm@dbc.dk

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Transfil-format til udveksling af data med DanBib bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 3.3.2021

Se detaljeret gennemgang af transfil-formatets parametre her: Transfilformatet (PDF-dokument)

 

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 13.2.2007

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for fag- og forskningsbiblioteker:

Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat., tegnsæt m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linje for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinje med teksten 'slut' (OBS! skal afsluttes med linjeskift)

Linjer og felter:

 • hver linje indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linjen
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
820010.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:
820010.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov, dvs. alt efter hvilket bibliografisk format (danMARC2 eller andre formater) og teknisk format (iso2709 eller linjeformat) posternes sendes i.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - se Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for fag- og forskningsbiblioteker

b=danbib,f=820010.015.sbk,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = - b=danbib angiver at posterne skal sendes til DanBib
 • f = - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 820010 = Det Kgl bibliotek Århus)
 • o = - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = - m=ud@sbk.bib.dk angiver Det Kgl bibliotek Århus modtager af kvitteringerne

Disse fire felter er obligatoriske for dataoverførsel fra fag- og forskningsbiblioteker.Hvis der kun anvendes disse fire felter går DBC's Posthus ud fra følgende:

Eksempel 2: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=820010.nr16,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddf
b=danbib,f=820010.nr17,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddg
b=danbib,f=820010.nr18,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddh
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linje) med poster til DanBib fra et forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 1 er anvendt følgende felter ud over de obligatoriske:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt iso2709
 • c = tegnsæt, her anvendt latin-1 (iso8859-1)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus
 • i = initialer

Eksempel 3: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=831350.mrc,t=lin,c=cp850,o=marc2,m=aarhus.sia@aaa.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=kl
slut

I eksempel 3 angiver transfilen, at der er sendt en datafil med poster til DanBib fra et fag- eller forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 2 er anvendt følgende værdier:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt linjeformat
 • c = tegnsæt, her anvendt CP850-tegnsæt (IBM)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus placeret på en anden institution end den ftp-ansvarlige
 • i = initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

ISO2709-format

ISO2709-format Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.09.2020

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem it-systemer.

Poster kan afleveres og modtages i danMARC2 i ISO2709-format.

DBCs anvendelse af danMARC2 i ISO2709-formatet afviger enkelte steder fra standarden:

DBCs ISO2709-format:

Tegnsættet er ISO 8859-1.

 • alle felter indeholder indikatorer og delfelter
 • Værdiområde for feltkoder:
  • '001'-'z99' (kun første tegn kan være bogstav)
 • Værdiområde for indikator 1 og 2:
  • '0'
 • Værdiområde for delfeltkoder:
  • 'A'-'Å' og 'a'-'å'

Postetiket:

Position  
0-4 postlængde
5 poststatus, dannes ud fra indholdet af felt 004 *r
6 materialetype, dannes ud fra indholdet af felt 009 *a
7 bibliografisk kategori, se nedenfor
8 posttype, dannes ud fra indholdet i 004 *a
9 fast blank (udefineret)
10 indikatorlængde = '2'
11 delfeltlængde = '2'
12-16 startadresse bibliografiske data
17 kode for katalogiseringsniveau, dannes ud fra indholdet af felt 008 *v, værdier: ('0','1','3','4','7','8','9') - hvis mangler: '4'
18-19 fast blank (udefineret)
20 længde af feltlængde i adresseliste = '4'
21 længde af feltstartadresse i adresseliste = '5'
22 længde i tal af "the implementation-defined portion" = '0'
23 fast blank (udefineret)

Indholdet i postetiket, pos. 7:

008*t som er: pos. 7
m monografi m
s samlingsværk m
p periodicum p
a analyse a
h hjælpepost h

Hvis 008 *t mangler afhænger position 7 af indholdet af 004 *a:

 • hvis 004*a indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'a'
 • hvis 004*a ikke indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'm'

Hvis dit system ikke kan håndtere ISO2709-formatet, kan DBC modtage og aflevere poster i en anden type rammeformat (postindpakning): det linjeformat, der er defineret i danMARC2-formatet.

Til toppen

Linjeformat - danMARC2

Linjeformat - danMARC2 Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 18.2.2022

danMARC2 er officiel dansk standard for udveksling af bibliografiske poster.

Den officielle danMARC2-standard - som publiceres af Slots- og Kulturstyrelsen - beskriver i bilag F "Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster".

DBC kan aflevere og modtage poster i dette linjeformat, der har følgende linjebillede:

001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
008 00 *t . *a....
009 00 *a . *g ..
245 00 *a ......
       efterfølgende linje ....... (indledt med 4 blanktegn)
260 00 *a .....
$
001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
.
.
$

Ved download fra DanBib med formatet "stdhentdm2" udleveres posterne også i dette linjeformat, dog er markering af poststart og postslut forskellige fra standardens beskrivelse. Der tilføjes desuden filstart og filslut:
@0001
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0004

@0001: START OF FILE (Filstart)
@0002: START OF TEXT (Poststart)
@0003: END OF TEXT (Postslut)
@0004: END OF FILE (Filstart)

Det mest udbredte rammeformat til udveksling af danMARC2-poster er dog ikke linjeformatet men i stedet ISO2709-formatet.

Til toppen

DanBib tegnsæt

DanBib tegnsæt Anonym (ikke efterprøvet)

31. august 2023

Siden er under redigering.

Tegnsætområdet har i tidens løb været udsat for forskellige ændringer og modifikationer. I det følgende navngives og illustreres de væsentligste tegnsæt. De kombinationer af tegnsæt og rammeformat som anvendes eller forventes anvendt i DanBib, er beskrevet nedenfor.
De hidtil anvendte tegnsæt kan alle afbildes ind i Fællestegnsættet, som hidtil har været anvendt som referencetegnsæt. Som nyt referencetegnsæt er valgt ISO 10646 - det universelle multioktet kodede tegnsæt - også benævnte UCS.
I vedlagte bilag beskrives og gengives afbildning af de hidtil anvendte tegnsæt ind i referencetegnsættet, dvs. afbildning fra Fællestegnsættet til UCS og den anvendte kodning i DanBib-tegnsættet.
Bilaget kan downloades som Word(7)-dokument og som PDF - dokument. (bilag mangler pt. august 2023)

 

Data fra DBC

Data fra DBC bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 18.2.2022

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af DBC-produkter eller datasæt via OAI-servicen

Download fra DanBib

Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.

Datasæt i DBC's OAI-repositorium

Datasæt er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Datasæt stilles til rådighed primært som standardsæt, men kan også dannes som individuelt tilpassede leverancer.

En vejledning til DBC's OAI-repositorium ses på Høst af poster via OAI

DBC's produkter

Læs om DBC's produkter


Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er de samlet på Standarder brugt af DBC
 

Hent af poster fra nyt eksternt Posthus

Vejledning til hent af poster fra nyt eksternt Posthus.

DBC har migreret DBC’s Posthus til en ny platform. I den forbindelse er der udviklet et nyt eksternt rettet Posthus til afhentning af filer fra DBC.

Via webgrænseflade:
Det nye eksterne Posthus kan tilgås enten via det nye Netpunkt (Menu > Services > Posthus) eller direkte på https://posthus.netpunkt.dk. Her er der adgang til de filer der måtte ligge til afhentning for det biblioteksnummer, der logges ind med.

Klik på filnavnet for den ønskede fil og gem filen lokalt. For nuværende slettes filerne ikke, og er derfor til rådighed uden tidsmæssig begrænsning.

Automatiseret hent:
Det er muligt at opsætte et automatiseret flow for afhentning af filer. Det foregår med CURL-kommandoer mod en REST-webservice på det eksterne Posthus (på hosten posthus.netpunkt.dk). Vejledning til opsætning kan ses her: https://github.com/DBCDK/merkur/blob/master/API.md.
Log-in via webservicen skal ske med en dedikeret API-nøgle pr. biblioteksnummer.
API-nøglen udleveres ved henvendelse til DBC’s kundeservice https://kundeservice.dbc.dk/, vælg kategorien ”Dataleverancer/Posthus”.

Aflevering af data til DBC vil fortsat skulle foregå via ftp.

Der vil i starten af 2021 stadig være produkter og leverancer, der hentes via ftp fra det gamle posthus.

Fusioner i forskningsbibliotekerne

Fusioner i forskningsbibliotekerne Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret: 29.12.2022

Sammenlægninger og fusioner af forskningsbiblioteker (fx universitetsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, Professionshøjskoler m.v.) sker løbende. Denne side beskriver hvilke forhold I skal tage i betragtning i forhold til DBC: opdatering og sletning af poster i baserne, lånesamarbejdet gennem Bibliotek.dk og Netpunkt, biblioteksvejviser og VIP-base m.v.

Indhold:


Navneskift - biblioteksnummerskift

Som udgangspunkt beholder bibliotekerne i en fusion deres hidtidige biblioteksnummer. Dog kan et navneskift komme på tale. Slots- og Kulturstyrelsen udpeger et hovedbibliotek efter fusionen, mens de øvrige biblioteker får status af filialer.

Disse ændringer vil også slå igennem i forhold til Netpunkt, Bibliotek.dk, Biblioteksvejviseren, BOB-base m.v.

Da de nye filialer beholder deres hidtidige biblioteksnummer, har de mulighed for fortsat at stå med selvstændige lokaliseringer i bibliotek.dk og DanBib. Det kræver at de stadig (efter sammenlægning) vedligeholder deres lokale baser i DanBib og bibliotek.dk med opdateringer. Men ofte vil en fusion bevirke at det nye biblioteksvæsen beslutter sig for at sammenlægge bibliotekskatalogerne til én selvstændig base. Derved fremstår biblioteket med kun én lokalisering i DanBib og bibliotek.dk, og de gamle lokaliseringer fjernes. Det er dog helt op til det enkelte bibliotek hvad de vælger.

Kontakt evt. DBC på kundeservice.dbc.dk

Til toppen af siden


VIP-basen og det nye biblioteksvæsen

DBC gemmer oplysninger om biblioteker i VIP-basen (https://vip.dbc.dk). Herfra henter Netpunkt, Bibliotek.dk, Biblioteksvejviser m.v. oplysninger om det enkelte bibliotek.

VIP-basen og Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksregister, BIBBAS

VIP-basen er bygget op så den afspejler Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksregister BIBBAS. Det betyder at Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder VIP med stamdata vedr. bibliotekerne. Først og fremmest: biblioteksnavn, biblioteksnummer, om biblioteket er et lovbibliotek, oplysninger om kørselsordning, administrative data fælles for det samlede biblioteksvæsen, hvordan bibliotekerne hænger sammen i væsen, hovedbibliotek og filialer. Slots- og Kulturstyrelsen opdaterer VIP-basen ved ændringer.

Alle offentlige biblioteker i Danmark har adgang til VIP-basen. VIP-password fås ved henvendelse til kundeservice.dbc.dk

Bibliotekernes egne VIP-data

Bibliotekerne vedligeholder selv de VIP-data som Netpunkt, Bibliotek.dk og BOB-systemet bruger til fx opslag i Vejviser (navn-, adresse- og kontaktoplysninger på de enkelte betjeningssteder), oplysninger til brug for lånesamarbejdet (mailadresser, iso18626-url'er, url'er til opslag i lokalt bibliotekssystem), osv.

Væsen, hovedbibliotek, filialer, lokaliseringer

For hvert bibliotek er der i VIP-basen en beskrivelse af dets Biblioteksvæsen samt en beskrivelse af de enkelte betjeningssteder. Et af betjeningsstederne er så udnævnt til at være hovedbibliotek, og de øvrige er filialer.

Hvis væsnet har lokaliseringer i Netpunkt og Bibliotek.dk, er det en stor fordel for funktionalitet i Netpunkt.dk og Bibliotek.dk at lokaliseringerne samles på hovedbibliotekets biblioteksnummer.

Beskrivelsen af et biblioteksvæsen rummer de data der er fælles for hele bibliotekssystemet (fx navn på leder, officiel mailadresse). Væsen og hovedbibliotek har samme biblioteksnummer, og de har ofte også samme postadresse m.v.; men de kan have forskellige adresser. I VIP-basen ligger hovedbibliotekets og væsnets oplysninger adskilt, og I skal selv vedligeholde vejviseroplysninger vedr. hovedbiblioteket. Også selvom de er identiske med biblioteksvæsnets (fx: Postadresse).

Kig selv i VIP-basen

Den nemmeste måde at illustrere det på er at I selv kigger i VIP-basen. Vejledning til VIP-basen i hjælpen. En række data kan ikke redigeres. Det er de data som Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder, og som I ikke selv kan ændre i. De kan kun ændres ved henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er fx vedr. biblioteksvæsen, men også sådan noget som knudepunkt i kørselsordningen.

Har I glemt eller forlagt jeres VIP-password, så få et nyt hos kundeservice.dbc.dk.

Til toppen af siden


Sammenlægning uden skift af biblioteksnummer

Som udgangspunkt tildeler Slots- og Kulturstyrelsen ikke nye biblioteksnumre til de biblioteker der fusioneres. Det betyder så at de enkelte biblioteker også beholder deres Netpunkt, BOB- og VIP-adgangskode. Og de enkelte biblioteker kan beholde deres evt. poster/lokaliseringer i Netpunkt.

For anvendelsen af de enkelte produkter betyder dette:

Netpunkt/fjernlånsbestilling

 • Hvert bibliotek beholder sin adgangskode til Netpunkt.
 • Hvert bibliotek har mulighed for at sammensætte sit eget Netpunkt-abonnement.

Filialernes bestillinger bliver til filialbestillinger. VIGTIGT: det betyder, at I for hver enkelt filial skal tage stilling til, hvordan modtageren af bestillinger fra filialen skal se afsenderen af bestillingen:

 1. skal hovedbiblioteket være afsender?
 2. skal filialen være afsender?
 • ad 1) Hvis hovedbiblioteket er afsender ser modtageren af bestillingen kun hovedbibliotekets biblioteksnummer. De vil udlåne materialet - og udskrive køreseddel - til hovedbiblioteket. Filalens biblioteksnummer vil kun optræde som afhentningssted i en evt. mailkvittering til biblioteket eller i BOB-basen under DanBib afgivne.
 • ad 2) Hvis filialen er afsender, ser modtageren af bestillingen filialens biblioteksnummer; og vil udlåne til denne.

Dette valg - om en filial eller hovedbibliotek skal stå som afsender af filialens bestillinger - markerer I i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger > Afsender i bestilllingen for hver enkelt filial. Så vil det slå igennem for alle filialens bestillinger, uanset om de er skabt i Netpunkt, i BOB-basen eller ved automatisk fjernlån af en Bibliotek.dk-bestilling.

Se nærmere i vejledningen om filialbestillinger

Adgang til VIP-basen efter sammenlægningen

Det nye hovedbibliotek har adgang til alle bibliotekernes VIP-baser. Det sker fra drop-downlisten Skift til: betjeningssted øverst på VIP-basens skærmbillede.

De enkelte biblioteker kan logge ind i VIP med deres eget biblioteksnummer og VIP-adgangskode, men har så kun adgang til at ændre i filialens egne data.

Adgang til BOB-basen efter sammenlægningen

 • Adgang til BOB-basen sker med biblioteksvæsnets adgangskode.
 • Hvis et betjeningssted kun ønsker at se og håndtere "egne" bestillinger, sker filtreringen via menuen i grænsefladen.
 • Hvis en filial videresender egne bestillinger fra BOB-basen, er det vigtigt at de vælger om filialen skal være afsender eller afhentningssted, jfr Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.
 • Se mere om BOB i BOB-vejledningen.

Til toppen af siden


Sammenlægning med skift af biblioteksnummer

Som nævnt får de fusionerede biblioteker som udgangspunkt ikke nyt biblioteksnummer af Slots- og Kulturstyrelsen. Men man kan dog anmode om det, fx hvis man lokalt etablerer helt ny, fælles database og kun ønsker at optræde med én lokalisering i Bibliotek.dk og Netpunkt.

Det er dog en større omlægning i både det lokale og centrale bibliotekssystem, og det kræver normalt omkørsel af hele den bibliografiske database, både lokalt og i Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvis det kommer på tale, skal I først kontakte Slots- og Kulturstyrelsen om biblioteksnumre biblioteksregister@slks.dk og dernæst kontakte DBC for at aftale en særlig køreplan for omlægningen; henvend jer til kundeservice.dbc.dk.

Hvis der ved en fusion vælges at lade de nye filialer få nye biblioteksnumre, vil DBC kun oprette én Netpunkt-adgangskode for det samlede væsen. Det betyder at filialerne logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets biblioteksnummer og adgangskode. Og alle biblioteker i væsnet har den samme sammensætning af Netpunkt-abonnement. Hvis de nye filialer i forbindelse med fjernlån ønsker at oprette filialbestillinger skal de:

 1. Rette afsender på Netpunkt-bestil-blanketten til filialens nummer.
 2. Udfylde VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Afsender i bestillinger (kun for filialer)

Se vedledning i dette: http://www.danbib.dk/filialbest_afs - samt afsnittet Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.

Til toppen af siden

-->

Lånesamarbejde

Lånesamarbejde Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 28.02.2023

DanBib-systemet tilbyder funktioner der understøtter bibliotekernes lånesamarbejde (ILL - Inter Library Loan).

Brugerrettet hjælp i Netpunkt, bibliotek.dk, BOB- og VIP-basen ligger i deres hjælpetekster. Informationen i Lånesamarbejde (se menuen til venstre) supplerer online-hjælpen, herunder især de forskellige muligheder der er for at DanBibs bestilsystem kan spille sammen med jeres lokale bibliotekssystem.

SLKS: Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde (PDF)

 

Overblik over bestil

Overblik over bestil Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 18.02.2022


BOB-basen og VIP-basen

Bestilsystemet i DanBib og Bibliotek.dk er bygget op omkring 2 systemer: "BOB-basen" og "VIP-Basen".

BOB-basen
Adgang: via Netpunkt.dk under Menu: BOB-basen
BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i bestilsystemet fra de grænseflader der afleverer bestillinger (Netpunkt, Zpunkt, Bibliotek.dk, lokale grænseflader via OpenOrder-webservicen).
BOB-vejledning

VIP-basen
Adgang: via https://vip.dbc.dk
. VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, format og protokol for bestillinger, elektroniske adresser (fx mailadresser, http-adresser, z3950 mv), vejviseroplysninger m.m.

 • Introduktion til VIP , fra VIP-basens hjælpetekst. Der er hjælp til at udfylde de enkelte afsnit i VIP-basen ved at klikke på hjælpeteksterne til de enkelte sider og afsnit. Hjælpeteksterne findes ved at klikke på informations-i'et i VIP.
 • Om lånertjek. Om brug af DBCs lånertjek-webservice ved adgang til forskellige online-produkter og i Bibliotek.dk; herunder link til en vejledning i at oprette lånertjekmetoder i VIP-basen.

Til toppen


Standarder i lånesamarbejdet

En oversigt over de standarder DBC anvender til dataudveksling i bestilsystemet kan ses her: https://danbib.dk/standarder.

Til toppen


Hvordan modtager vi bestillinger fra andre biblioteker?

Bestillinger fra andre biblioteker afsendt gennem DanBib (Netpunkt, Zpunkt eller OpenOrder-webservicen) kan modtages på følgende måde:

 • Via http(s) efter iso18626-ILL-standarden - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via z39.50-Z-bestil - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via maskinlæsbar mail ("Ill0") - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • I BOB-basen - til manuel efterbehandling.
 • Som almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling.

I bestemmer selv - via valg i VIP-basen (Lånesamarbejde > Bestillinger og lån) - på hvilken måde I vil modtage bestillinger fra andre biblioteker. Dette bestemmes som regel af jeres lokale bibliotekssystem, og I kan få præcise informationer hos leverandøren af jeres system.

Til toppen


Hvordan modtager vi slutbrugerens bestillinger fra Bibliotek.dk ?

Bestillinger fra Bibliotek.dk adskiller sig fra Netpunkt-bestillinger ved ikke at være 'bibliotek-til-bibliotek'-bestillinger ("ILL" - Inter Library Loan) men et "bestillingsønske" fra en slutbruger til brugerens lokale bibliotek (nemlig jer), som det er valgt i hhv. Bibliotek.dk. Bestillinger kan modtages på følgende måde:

 • almindelig læsbar mail - manuel efterbehandling
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem
 • i BOB-basen - manuel efterbehandling. Fra BOB-basen kan en Bibliotek.dk-bestilling viderestilles som en DanBib (Netpunkt)-bestilling til et andet bibliotek, I kan sende svar til låner via mail m.m
 • via NCIP-metoden - reserveringer og bestillinger oprettes direkte i jeres lokalsystem (kun for materialer lokaliseret til jeres bibliotek)

BOB-vejledning
Bestilling direkte i lokalsystem med NCIP

I VIP-basens afsnit Slutbrugere > Bestillinger og lån bestemmer I, hvordan I vil modtage bestillinger fra Bibliotek.dk.

Til toppen


Hvordan besvarer vi bestillinger fra andre biblioteker?

 • Vi modtager bestillinger via http-iso18626: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender (i reglen) svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger automatisk via z39.50: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger ved opslag i BOB-basen (DanBib til os): BOB-basen indeholder funktioner til at sende svar på bestillinger. Svaret sendes til afsenderen enten som mail, http-iso18626 eller som z39.50-illanswer, alt efter modtagerens bibliotekssystem.
 • Vi modtager bestillinger via almindelig mail: send svar (reply) fra jeres mailprogram. Svarmailens "Til"-felt udfyldes automatisk med afsender-bibliotekets svarmailadresse.
 • Vi modtager bestillinger automatisk via maskinlæsbar mail: det lokale bibliotekssystem vil (som regel) automatisk behandle bestillingen, herunder sende svar til afsender-biblioteket.

Til toppen


Hvordan modtager vi svar på bestillinger til andre biblioteker

Det bibliotek der modtager bestillingen, bestemmer hvordan de vil svare på den:

 • De modtager DanBib-bestillinger automatisk (via https-iso18626 eller z39.50): deres bibliotekssystem returnerer svar automatisk. I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger i BOB-basen og bruger BOB-basens svar-funktion: I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger på mail: I modtager svaret manuelt som mail, uanset I har et bibliotekssystem der kan modtage automatiske svar (z39.50 eller iso18626).

I skal udfylde VIP-basen med en svar-mailadresse (i Lånesamarbejde > Bestillinger og lån), uanset om I bruger BOB-basen, mail eller z39.50 til at modtage bestillinger. Ellers har bestilsystemet nogle gange ingen steder at gøre af svaret.

Til toppen


Hvordan får vi opdateret eget fjernlånssystem med afgivne DanBib-bestillinger

I kan få information om afgivne bestillinger til andre biblioteker (en "kvittering") afsendt gennem DanBib (Netpunkt eller BOB-basen) på følgende måde:

 • xml-format via https ("OrderReceipt"), til automatisk indlæsning i lokalsystem
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning i lokalsystem - kræver kryptering af mails!
 • i BOB-basen til manuel efterbehandling - se i BOB under "DanBib fra os"
 • almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling

Links til teknisk beskrivelse (wsdl og xsd) af OrderReceipt-service.

Om OrderReceipt: OrderReceipt-kontrakten beskriver ikke en service som DBC udstiller, men beskriver den service et lokalsystem skal udstille for at DBCs bestilsystem kan opdatere det med en xml-formateret kvittering ved hjælp af en https-request. Formatet for denne xml-kvittering samt de mulige svar den lokale service skal returnere (herunder de mulige fejlmeddelelser), er beskrevet i xsd'en.

Dokumentation for ill0form-format

I bestemmer i VIP-basen (Lånesamarbejde > Bestillinger og lån) om og hvordan samt på hvilke serveradresser/endpoints I ønsker at modtage kvitteringer for afgivne bestillinger. Som oftest bestemmes dette af jeres lokale bibliotekssystem.

Alle afgivne bestillinger kan også ses i BOB-basen under DanBib (afgivne)

Til toppen


Datasikkerhed omkring CPR-numre i bestillinger

NCIP-bestillinger, iso18626-bestillinger og OpenReceipt-kvitteringer kan kun sendes mellem DBCs bestilsystem og lokalsystemer via en "sikker forbindelse" med https-protokollen.

Hvis I udelukkende bruger BOB-basen til at håndtere Bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger, behøver I ikke tænke på dette. Kommunikationen mellem jeres lokale browser og hhv. Bibliotek.dk, Netpunkt og BOB-basen foregår med "https"-protokollen, og er som sådan en "sikker forbindelse".

Hvis I ønsker at modtage bestillinger eller kvitteringer på mail indeholdende brugerens CPR-nummer eller andre personhenførbare data, skal mailen krypteres.

Teknisk dokumentation: om kryptering af mails fra BOB-systemet (DanBib og Bibliotek.dk).

Til toppen

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 10. november 2015

Lokale firewalls kan have brug for at lave regler for hvilke maskiner man tillader at komme ind på forskellige adresser og portnumre. Her er en oversigt over de DBC-ip-adresser I ser hos jer for de forskellige services.

Den generelle anbefaling er at bibliotekerne i lokale firewalls - hvis man har brug for regler om indkommende trafik fra DBC - åbner for adgang til hele DBC's ip-interval: 193.111.162.0-193.111.162.255.
DBC har for nogle services etableret egentlig dobbeltdrift for at sikre os i forbindelse med fx brand. Derfor kan servicen afvikles på primære og sekundære driftmaskiner placeret i fysisk adskilte maskinstuer. Og vi har derfor brug for fx ved servernedbrud uden videre at kunne skifte mellem primære og sekundære maskiners ip-adresser.

z39.50-kommunikation

z39.50-opkald fra DBC vil komme fra følgende maskiner/adresser:

 • Holdingsopslag fra OpenHoldingStatus.addi.dk (webservicen) via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk). Dette gælder holdingsopslag fra alle systemer og ghrænseflader, hvor der skal anvendes z3950 mod lokalsystemet.
 • z-bestil (bestilling og svar på bestilling, ahipping, renew, cancel) via z3950: via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk)
 • Trafik fra DBC's interne net (fx bestil-systemets z39.50- og mailtrafik) kommer fra ip-adressen 193.111.162.2, alias gw.dbc.dk.

http(s)-kommunikation

Http(s)-kommunikation med DBC's systemer sker altid fra DBC's proxyserver på ip-adressen: 193.111.162.131, alias: phobos.dbc.dk.

Fx:

 • NCIP-lånertjek
 • NCIP-lånerstatus med fornyelse og annullering
 • http- og https-trafik fra bestilsystemet (iso18626, iso20775-holdingsopslag, OpenReceipt-kvittering)

Varsel ved ændringer

DBC vil bestræbe sig på at give et varsel på 5 arbejdsdage ved ændring af de faste ip-adresser der er dokumenteret på denne side. Dog kan skift mellem primære og sekundære driftmaskiner ske uden varsel. Vi informerer altid om ændringer på mailinglisten 'FBI-nyt' og på http://kundeservice.dbc.dk.

BOB og VIP vejledning

BOB og VIP vejledning Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 8.2.2024

Bestilsystemet i Netpunkt og Bibliotek.dk er bygget op omkring to systemer: BOB-basen og VIP-basen.

BOB-basen

BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i Netpunkt, Bibliotek.dk og Læsekompasset.

Det er BOB-systemet, der distribuerer bestillinger til modtagerbibliotekerne på den måde, de ønsker det (ved opslag i BOB, på e-mail, som z39.50-transaktion, ISO18626 eller vha. NCIP-metoden), ligesom BOB-systemet kan sættes op til at sende information om afgivne bestillinger til afsender-biblioteket (ved opslag i BOB, via orderReceipt eller som e-mail).

VIP-basen

VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, formater for bestillinger, elektroniske adresser (e-mail, url'er, z39.50-hostnames, NCIP-adresser, iso18626, iso20775), vejviseroplysninger m.m.

 

Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger

Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 15.03.2023

På denne side finder du generel information om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger. Vejledning i at sætte VIP-basen op til automatisk fjernlån finder du her:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Generel information om VIP-basen:
VIP-vejledning (PDF)

Indhold

 

Hvad er formålet med automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger?

De vigtigste formål er:

 • At frigøre ressourcer på bibliotekerne ved at automatisere manuelt arbejde med Bibliotek.dk-bestillinger.
 • At lånerne får det ønskede materiale hurtigere.
 • At bestillinger spredes mere ud til flere biblioteker.

Det opnår vi ved at en Bibliotek.dk-bestilling kan laves til et fjernlån automatisk. Det vil sige: automatisk sendes til det bibliotek der først kan opfylde lånet (hvor materialet udlånes og står på hylden eller der er kortest reserveringskø). Derved overtager maskinerne arbejdet med at finde det bibliotek der først kan opfylde lånet. Et arbejde som ellers er lavet manuelt i BOB-basen eller Netpunkt.


Hvordan foregår det i praksis?

Systemet bygger på gensidig accept fra både låntager (det bibliotek der sender Bibliotek.dk-bestillingen automatisk videre) og långiver (det bibliotek der modtager bestillingen som fjernlån automatisk).

Det indebærer at låntagende bibliotek via VIP-basen har kontrol over:

 • Hvilke bestillinger der automatisk sendes videre.
 • Hvilke biblioteker der modtager bestillingerne.

På samme måde har de långivende biblioteker kontrol over hvilke typer af bestillinger de vil modtage automatisk. De skal nemlig selv aktivt sige Ja til dette (også i VIP-basen). Så kun hvis begge parter siger ja til automatiske bestillinger bliver en bestilling sendt automatisk!

Bestillinger der - af den ene eller den anden grund - ikke kan automatiseres, sendes til brugerens bibliotek som en almindelig Bibliotek.dk-bestilling. Og herfra kan den så gå videre til de långivende biblioteker; men altså først efter en manuel proces.

Det betyder - for de långivende biblioteker der siger Nej til at modtage bestillinger automatisk - at de måske modtager bestillingen alligevel! Men så først efter at den har været en tur omkring personale på det låntagende bibliotek.

Alle valg og indstillinger vedrørende automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger opretter biblioteket i VIP-basen, i afsnittene Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån (hhv. långiver og låntager).

Når en bestilling ikke sendes automatisk videre, forsynes den med en note i BOB-grænsefladen til låntager om årsagen til dette (fx at ingen biblioteker ville levere automatisk, at det var for nyt osv.).


Låntagende bibliotek: hvilke bestillinger kan vi automatisere?

Som Låntagende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke Bibliotek.dk-bestillinger der vil blive forsøgt bestilt automatisk. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetyper
 • hvor nyt er materialet
 • valg af långivende biblioteker
 • betingelse for automatisering: materialet umiddelbart tilgængeligt eller oprettes reservering?

Materialetyper

Følgende materialetyper kan slås til eller fra:

 1. Bøger på dansk
 2. Bøger på andre sprog
 3. Lydmaterialer på cd
 4. Lydmaterialer på bånd
 5. Indspillet musik
 6. Noder
 7. Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D)
 8. Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, Nintendo, X-Box, DVD-rom)

Det betyder at andre materialetyper (først og fremmest tidsskrifter og artikler, men også fx brætspil) ikke vil blive automatiseret.

Hvor nyt er materialet

Bibliotekerne kan sætte en nyhedsperiode (i antal dage) som betingelse for automatisk fjernlån. Det betyder at materialet ikke må være nyere end xx antal dage hvis det skal bestilles automatisk. Da bibliografiske poster ikke indeholder en udgivelsesdato (højest et udgivelsesår), bruger vi datoen for postens oprettelse i Bibliotek.dk til at regne ud om et materiale er for nyt til at bestilles automatisk (danMarc2 felt: 001 *d).

Valg af långivende biblioteker

En Bibliotek.dk-bestilling videresendes kun automatisk til biblioteker der har sagt Ja til at modtage automatisk genererede bestillinger. I VIP-basen kan låntagende bibliotek vælge mellem de mulige långiver-biblioteker, enten Alle biblioteker eller udpege fra en liste over de mulige biblioteker.

Oprettes reservering?

For hver materialetype kan I vælge mellem Reserveres og Reserveres ikke. Reserveres betyder at bestilling sendes til hurtigste leverandør, selvom materialet er udlånt alle steder (der er kun gule lamper). I så fald vælges det långivende biblioteket med den korteste ventetid.

Vælger i Reserveres ikke for en materialetype, betyder det at bestillingen kun automatiseres hvis der blandt et af de långivende biblioteker er et ledigt eksemplar på hylden (grøn lampe). Hvis materialet er udlånt alle steder, bliver bestillingen ikke sendt automatisk. I må så håndtere den manuelt og selv vælge en leverandør.

Husk at kopiere ændringer i indstillinger i VIP-basen til filialer. I princippet kan de enkelte folkebiblioteksfilialer dog have egne indstillinger for automatisk fjernlån.


Långivende bibliotek: hvilke bestillinger vil vi modtage automatisk?

Som Långivende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke automatisk genererede Bibliotek.dk-bestillinger de vil modtage fra de låntagende biblioteker. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetype
 • hvor nyt materialet er.

Materialekategorier og nyhedsindstillinger er de samme som for låntagende biblioteker.

Den mest restriktive vinder

Både som låntagende og långivende bibliotek kan I frit vælge mellem de mulige materialetyper og nyhedsperiode. Det er den mest restriktive der vinder, fx: hvis:

 • en låntager har sagt at materialet skal være mere end 30 dage gammelt
 • eneste långiver har sagt 180 dage
 • posten på materialet som låneren ønsker er 100 dage gammel

Så vil bestillingen ikke blive sendt automatisk til långiver.

Den sendes som almindelig Bibliotek.dk-bestilling til låntagende bibliotek. Som manuelt tager stilling til hvor den skal sendes til. Fx til det långivende bibliotek med 180-dages-reglen, som så må tage stilling til om de vil låne materialet ud.


Hvordan udvælges långivende bibliotek?

Långivende bibliotek (det bibliotek der modtager bestillingen) vælges ud fra:

 1. Hvem blandt de lokaliserede biblioteker har sagt Ja til at modtage denne bestilling automatisk - og er disse biblioteker med på låntagende biblioteks liste over långivere?
 2. Hvem kan levere hurtigst?

Punkt 1. bestemmes ud fra den bibliografiske post samt bibliotekernes valg i VIP-basen.

Punkt 2. afgøres ved et holdingsopslag direkte mod lokalsystemet på de mulige biblioteker.

Holdingsopslag

En forudsætning for at et bibliotek kan optræde som Långiver i automatisk fjernlån er at det lokale bibliotekssystem kan besvare en holdingsforespørgsel (via z3950 eller http-ISO20775). Det er den samme teknik som kendes fra Netpunkts funktion Vis lokal beholdning. For at være långiver skal I kort sagt have "farvede lamper" ud for jeres lokaliseringer i Netpunkt. Det er altså bibliotekets bibliotekssystem der afgør dette. Se mere om dette på DanBib-info-siden Vis lokal beholdning. Her finder du også et afsnit om teknikken bag et sådant opslag. 

Hvis flere biblioteker kan levere? Lånevejenes betydning.

Hvis svaret på holdingsopslaget er at flere biblioteker kan opfylde lånet med samme leveringsdato (enten straks eller senere), vil systemet sende bestillingen til det bibliotek der står øverst i låntagende biblioteks Lånevej. Dvs. står øverst i den tabel der sorterer låntagende biblioteks lokaliseringer i DanBib. Denne tabel kan hvert enkelt bibliotek selv redigere. Det sker i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Låneveje. Se mere om redigering af låneveje under hjælpeteksten i VIP og her på Danbib.dk: Låneveje.

Hvad med brugerens interessedato?

Når brugeren udfylder sin bestilling i Bibliotek.dk, angiver hun en sidste interessedato for hvornår materialet ønskes. BOB-systemet sammenholder denne sidste interessedato med de leveringsdatoer som bibliotekerne oplyser i holdingsopslaget. Hvis intet bibliotek kan levere materialet inden udløbet af låneres interessedato, bliver bestillingen ikke automatiseret; men sendes til brugerens bibliotek til manuel opfølgning.


Hvad med filialbestillinger?.

I skal tage stilling til om de bestillinger, hvor en bruger har valgt en filial som afhentningssted, skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Afsender på bestillinger. Skriv biblioteksnummer for det betjeningssted der skal være afsender af bestillinger (hovedbibliotek eller filial).

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.


Automatisk fjernlån af eget materiale

I har mulighed for at lade bestilsystemet lave automatisk fjernlån ud af bestillinger på jeres egne udlånte materialer. Her skal I for hver materialetype kun vælge mellem:

 • Ja
 • Nej

Betydning af disse valg:

 • Hvis I ikke under nogen omstændigheder ønsker automatisk fjernlån af eget materiale, vælg Nej - dette er også den fast forvalgte indstillling (default).
 • Hvis I ønsker at deltage og udnytte muligheden for automatisk fjernlån af eget materiale, vælg: Ja.

Vælger I Ja, ligger alle øvrige indstillinger fast i systemet i form af to profiler:

 1. Folkebiblioteksprofil
 2. FFU-profil

ved at vælge en af disse to profiler sættes indstilling for:

 • Materialets alder: Folkebiblioteksprofil: materialet skal være over 365 dage gammelt, FFU-profil: ingen krav til materialets alder
 • Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån
 • Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage (profil 1) / 10 dage (profil 2)

I BOB-grænsefladen kan bestillinger der er behandlet efter Automatisk fjernlån af egne materialer søges frem i dropdown-listen Automatisk fjernlån.

 


Kontakt

kundeservice.dbc.dk

 

 

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret: 8.2.2024

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

 

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager Bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

 

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - låntager

 1. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere Bibliotek.dk-bestillinger på.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 4. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, aktiverer I ligeledes det.
 5. Klik herefter på Gem ændringer.

Husk at vælge og udfylde låntager-indstillinger på filialer også. 

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i Bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basen under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer på den enkelte filials VIP-profil, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-profil og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat, bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

 

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via ISO20775.

Gå i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - långiver

 1. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg profil: Folkebiblioteksprofil eller FFU-profil (se nedenfor)
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Folkebiblioteksprofil

Materialets alder: materialet skal være over 365 dage gammelt. 
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 10 dage.

FFU-profil

Materialets alder: Ingen krav til materialets alder
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i Bibliotek.dk og Netpunkt, ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

 

Afmærkning af bestillinger i BOB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BOB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen. Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

 

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.


Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..

 

 

Låneveje

Låneveje lho

Sidst opdateret: 28.02.2023

Låneveje: sortering af lokaliseringer i Netpunkt og BOB

Hvad er en lånevej?
Hvilke biblioteker har en lånevej?
Hvordan er en lånvej for et forskningsbibliotek opbygget?
Hvordan er en lånevej for et folkebibliotek opbygget?

Hvad er en lånevej?

En lånevej er en liste over biblioteksnumre i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge bestemmer sorteringen af lokaliseringer i Netpunkt og BOB. Principperne for rækkefølgen af lokaliseringerne er bestemt af Slots- og Kulturstyrelsen. Men det enkelte bibliotek kan i VIP-basen selv redigere rækkefølgen af de øverste lokaliseringer i Netpunkt og BOB.

SLKS: Anbefalinger for de danske bibliotekers lånesamarbejde (PDF)

Hvilke biblioteker har en lånevej?

 • forskningsbiblioteker: alle forskningsbiblioteker har deres egen lånevej
 • folkebiblioteker: kun hovedbiblioteker har deres egen lånevej. Filialer der bruger Netpunkt og BOB skal for at få vist lokaliseringer korrekt logge ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login.

Hvordan er en lånevej for et forskningsbibliotek opbygget?

For forskningsbiblioteker kommer lokaliseringerne i denne rækkefølge (SLKS anbefaling):

 • egen samling
 • lovbiblioteker
 • øvrige forskningsbiblioteker
 • nærtliggende centralbibliotek
 • andre centralbiblioteker
 • andre folkebiblioteker
 • endvidere efter lovbibliotekerne nærtliggende biblioteker efter eget valg.

Hvordan er en lånevej for et folkebibliotek opbygget?

For folkebiblioteker kommer lokaliseringerne i denne rækkefølge (SLKS anbefaling):

 • egen samling
 • eget centralbibliotek
 • overbygningsbiblioteker
 • andre centralbiblioteker
 • andre folkebiblioteker i øvrigt
 • lovbiblioteker og øvrige forskningsbiblioteker.
 • endvidere efter eget CB, nærtliggende biblioteker efter eget valg.

        

Bestilformater

Bestilformater Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 10.07.2019

DanBib og det lokale bibliotekssystem kan udveksle ill-meddelelser direkte. Nedenfor findes dokumentation af de tekniske udvekslingsformater.

Se også:

Bestillingsstatistik

Bestillingsstatistik nla

Sidst opdateret den 6.1.2022

Her finder du bestillingsstatistik for slutbrugerbestillinger (fx bestillinger i Bibliotek.dk) og fjernlånsbestillinger (bestillinger fra bibliotek til bibliotek via Netpunkt og BOB).

Bestillinger i DDB CMS (folkebibliotekernes hjemmesider) opgøres ikke pt.

 

Bestillingsstatistik for slutbrugerbestillinger (Bibliotek.dk) og fjernlånsbestillinger (Netpunkt/BOB) publiceres på:

 • bestilstats.dbc.dk (åbner i nyt vindue/fane)
 • oversigten rummer optælling af bestillinger fra 2019 og frem
 • oversigten opgøres måned for måned. Aktuel måned frem til d.d.
 • samlet for hele året til d.d.

Siden rummer:

 • Bestillinger til biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Oversigt over slutbrugerbestillinger og fjernlånsbestillinger til de enkelte biblioteker
  • Skriv biblioteksnummer og vælg årstal i vælgeren øverst
  • Der skal søges på hver enkelt afdeling i et biblioteksvæsen
    
  • Oversigten rummer Slutbrugerbestillinger
   • Samlet antal slutbrugerbestillinger
   • Bibliotek.dk bestillinger
   • Slutbrugerbestillinger fra andre grænseflader (Læsekompas, DDB-CMS - disse opgøres ikke pt.))
   • Heraf Bibliotek.dk-bestillinger til eget bibliotek
   • Heraf Bibliotek.dk-bestillinger som videresendes til andre biblioteker (BOB manuelt, automatisk fjernlån)
   • Automatiserede bestillinger heraf.
     
  • Fjernlånsbestillinger til/fra enkeltbiblioteker (BOB, Netpunkt)
   • Samlet antal fjernlånsbestillinger til andre biblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til folkebiblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til FFU-biblioteker
   • Heraf fjernlånsbestillinger til udenlandske biblioteker
   • Automatiserede af det samlede antal fjernlånsbestillinger til andre biblioteker
   • Samlet antal modtagne fjernlånsbestillinger fra andre biblioteker
   • Heraf modtagne fjernlånsbestillinger fra folkebiblioteker
   • Heraf modtagne fjernlånsbestillinger fra FFU-biblioteker
     
 • Slutbrugerbestillinger til alle biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Vælg årstal i vælgeren øverst
  • Oversigten rummer slutbrugerbestillinger samlet for alle biblioteker opdelt efter:
    
  • Samlet oversigt over alle slutbrugerbestillinger til alle bibliotekstyper
   • Samlet antal slutbrugerbestillinger
   • Heraf til eget bibliotek
   • Heraf til andre biblioteker
   • Heraf automatiserede af det samlede antal
  • Samlet oversigt over slutbrugerbestillinger til folkebiblioteker
   • opdelt efter samme mønster som det samlede antal
  • Samlet oversigt over slutbrugerbestillinger til FFU-biblioteker
   • opdelt efter samme mønster som det samlede antal.
     
 • Fjernlånsbestillinger til alle biblioteker (åbner i nyt vindue)
  • Vælg årstal i vælgeren øverst
  • Oversigten rummer fjernlånsbestillinger samlet for alle biblioteker opdelt efter
    
  • Samlet oversigt over alle fjernlånsbestillinger
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til folkebiblioteker
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til FFU-biblioteker
   • Heraf samlet oversigt over fjernlånsbestillinger til udenlandske biblioteker (fra netpunkt/BOB)
   • Heraf automatiserede bestillinger af det samlede antal.
  • Samlet oversigt over fjernlånsbestillinger fra alle folkebiblioteker
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • opdelt efter samme mønster som samlet for alle biblioteker
  • Samlet oversigt over fjernlånsbestillinger fra alle FFU-biblioteker
   • I alt (denne oversigt rummer også bestillinger til Dummy-biblioteket 100400)
   • opdelt efter samme mønster som samlet for alle biblioteker

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt DBC Kundeservice

Bogbusser og bestil

Bogbusser og bestil Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 4. september 2023

Indhold:

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk-grænsefladen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen

 1. Vælg bogbussen under betjeningssteder (øverst til venstre efter login i VIP)
 2. Klik på Om biblioteket i menuen og derefter Bogbusholdepladser.
 3. Klik på Tilføj bogbusholdeplads og skriv holdepladsens navn i tekstfeltet. Gentag for hver bogbusholdeplads. Bogbusholdepladserne sorteres automatisk alfabetisk.

Bogbusholdepladserne i Bibliotek.dk-grænsefladen

Når I har oprettet jeres bogbusholdepladser i VIP-basen, bliver brugeren i Bibliotek.dk præsenteret for en dropdown-liste med holdepladser på bestillingens trin 2 (Valg af bibliotek). Brugeren kan ikke bestille afhentning hos en bogbus uden at vælge en holdeplads. 

Eksempel:

Vælg bogbusholdeplads

Tilsvarende bliver brugeren præsenteret for listen, hvis han ønsker at gemme bogbussen som Favoritbibliotek i Mit Bibliotek.dk.

Hvordan ser I holdepladserne i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger?

Bogbusholdepladserne optræder på lidt forskellig måde i bestillingerne, alt efter om det er bestillinger fra Bibliotek.dk (i BOB-basen eller på mail), eller om det er Netpunkt-bestillinger; herunder også kvitteringer der downloades til eget fjernlånssystem.

I eksemplerne nedenfor har brugeren valgt Gassum som bogbusholdeplads.

Bibliotek.dk-bestillinger (BOB-basen)

I BOB-basen (Bibliotek.dk-fanen) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbus (773004) - Bogbus: Gassum torsdag

I en NCIP Request Item-bestilling vil en bogbusholdeplads være formateret således:

 <ToAgencyId>
  <UniqueAgencyId>
  <Scheme>http://biblstandard.dk/ncip/schemes/agencysubdiv/1.0/</Scheme>
   <Value>DK-773004_Gassum torsdag</Value>
  </UniqueAgencyId>
 </ToAgencyId>

 

Netpunkt-bestillinger, herunder downloadede kvitteringer

Bogbusholdepladsen overføres til Netpunkt-kvitteringen hvis:

 • Bibliotek.dk-bestillingen fra BOB-basen sendes videre til et andet bibliotek, eller
 • hvis Bibliotek.dk-bestillingen bliver lavet om til en automatisk fjernlånsbestilling.

I begge tilfælde vil bogbusholdepladsen stå i Bemærkninger-feltet i DanBib-kvitteringen, foranstillet en fast tekst: 'busholdeplads:' efterfulgt af blanktegn, således:

I BOB-basen (DanBib-afgivne) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004) - Bogbus: Gassum - torsdag
   Stemannsgade 2
   8900 Randers
 

En kvittering i OrderReceipt-xml-formatet ser således ud:

    <ubf:pickUpAgencyId>773004</ubf:pickUpAgencyId>
    <ubf:pickUpAgencySubdivision>Gassum torsdag</ubf:pickUpAgencySubdivision>

 

Filialbestillinger

Filialbestillinger Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 20.06.2022

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?

Indhold:


Hvad er en filialbestilling?
Når filialen er afsender

Når filialen er afhentningssted

Hvordan ændrer I filialer til/fra afsender/afhentningssted?

Ny BOB og biblioteker i professionshøjskoler, UC'er mv

Hvad er en filialbestilling?

Når I sender bestillinger til andre biblioteker - fra Netpunkt, fra BOB-basen eller som automatisk fjernlån fra fx Bibliotek.dk - vil bestillingen være en filialbestilling når:

 • Filialen er logget ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login og har gemt sit eget filial-biblioteksnummer i Netpunkt-Indstillinger - eller
 • Bestillingen er lavet i BOB-basen og der er valgt en filial som afhentningssted i Bibliotek.dk - og filialen er logget ind i BOB med hovedbibliotekets nummer.
 • Bestillingen er lavet i Bibliotek.dk af en bruger der har valgt en af jeres filialer som bestil-bibliotek

Det bibliotek der modtager en filialbestilling (långivende bibliotek) ser kun ét biblioteksnummer som afsender af bestillingen. Det gælder uanset hvordan biblioteket modtager bestillinger: via mail, i BOB-basen eller via automatiske systemer (iso18626).

Ser långivende bibliotek så filialens eller hovedbibliotekets biblioteksnummer? Det bestemmes af om bestillingen afsendes med filialen som afsender eller som afhentningssted. Denne forskel bestemmer også til hvem (dvs.: til hvilket biblioteksnummer) långivende biblioteket udlåner materialet.

Nedenfor kan I se:

 • Hvad er forskellen på at sende filialbestillinger med filialen som afsender eller afhentningssted? Både for det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) og for det der afsender bestillingen (låntagende bibliotek).
 • Hvordan kan I bestemme om jeres filialbestillinger skal sendes som det ene eller det andet?

Når filialen er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser kun filialens biblioteksnummer.

 • De udlåner materialet til filialens biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med filialen som modtager af materialet.

Det betyder for låntagende bibliotek:

 • Filialen skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort")
 • Fornyelse og annullering skal ske med filialens lånernummer.

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun filialens biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Når filialen er afsender vil kvitteringen til eget system alene indeholde information om afsender, dvs. filialens biblioteksnummer. Hovedbiblioteket er underforstået.

I BOB-basen (DanBib-Afgivne):

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt):

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758001</ord:requesterId>

I maskinlæsbart kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:063 710117
059:060:159:160 Annexstræde 2
059:060:159:161 Valby


Når filialen er afhentningssted - hovedbibliotek er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser alene hovedbibliotekets/biblioteksvæsnets biblioteksnummer. Al information der vedrører oplysninger om afhentningsstedet/filialen er filtreret væk.

Det betyder for det långivende bibliotek:

 • De udlåner materialet til hovedbibliotekets/væsnets biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med hovedbiblioteket som modtager af materialet.

Det betyder for det låntagende bibliotek:

 • Hovedbiblioteket skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort").
 • Fornyelse og annullering skal ske med hovedbibliotekets "lånerkort".

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-758000
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun hovedbibliotekets biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Kvittering til eget system vil indeholde information om både afsender (hovedbibliotek) og afhentningssted (filial).

Det ser sådan her ud i BOB-basen og på almindelig mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Afhentningssted:
Bov Bibliotek 758001

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt) ser det sådan her ud:

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758000</ord:requesterId>

Det ser sådan her ud i det maskinlæsbare kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:061 Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek (758000)
059:060:063 758000
059:060:159:160 Haderslevvej 3
059:060:159:161 Aabenraa
059:079 7
059:080 2
059:060:061 Bov Bibliotek
059:060:063 758001


Hvordan bestemmer I om filialer er afsender eller afhentningssted?

I skal rette to steder:

 1. - i Netpunkt Indstillinger - vælg opsætningen ved login
 2. - i VIP-basen

- som beskrevet herunder.

I Netpunkt: vælg filialbestilling

Som hovedregel benytter alle biblioteker i et biblioteksvæsen samme login til Netpunkt: nemlig hovedbibliotekts. Da Netpunkt kun afleverer ét biblioteksnummer for afsender, når bestillingen sendes til bestilsystemet, skal filialens biblioteksnummer med i bestillingen. Det gøres via Netpunkt indstillinger.

Når filialen logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login, skal den derfor gemme sit biblioteksnummer i Netpunkt-Indstillinger sådan her:

 1. Gå ind i Netpunkt
 2. Vælg Indstillinger
 3. Vælg Tilføj ny
 4. Navngiv Indstilling, som kan vælges på login-siden efterfølgende (fx filialens nummer eller navn)
 5. Skriv filialens biblioteksnummer i feltet Afhentningsbibliotek …
 6. Klik på Gem

Ved login vælges fremover den Indstilling, sammen med øvrige login-oplysninger. I kan også skrive afsender-biblioteksnummeret direkte i bestil-blanketten i Netpunkt, men ved at gemme i Opsætning slipper I for at huske på det hele tiden.

I VIP-basen: vælg Afsender eller Afhentningssted

I VIP-basen bestemmer I om filialbestillinger skal sendes med filialen som afsender eller afhentningssted:

 1. Gå ind i filialens VIP-base. Hvis I går ind med hovedbibliotekets login får I adgang til de enkelte filialers VIP-baser øverst til venstre.
 2. Gå til afsnittet Lånesamabejde > Bestillinger og lån > Vores bestillinger til andre biblioteker  > Afsender af bestilling. Her er en indtastningsboks hvor I skriver biblioteksnummer på det bibliotek der skal være afsender. Dvs.:
  • filialens biblioteksnummer (filialen er afsender) - eller:
  • hovedbibliotekets biblioteksnummer (hovedbiblioteket er afsender - filialen er afhentningssted).
 3. Klik på Gem ændringer, for at gemme jeres valg.
 4. Dette skal I gentage for alle de filialer hvor I ønsker at sætte denne indstilling.

Har I spørgsmål eller problemer med dette? Kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk.

Kryptering

Kryptering Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 19-12-2022

Nogle biblioteker ønsker at modtage mails fra bibliotek.dk eller DanBib-bestilsystemet med brugerens navn og/eller CPR-nummer (eller andre personhenførbare data). Det kan fx være:

 • bibliotek.dk-bestillinger modtaget på e-mail.
 • Mailkvitteringer for bestillinger udført i BOB-basen eller Netpunkt.

For at dette kan ske på sikker og lovlig vis tilbyder DBC at sende disse i form af S/MIME-krypterede mails.

For at vi kan sende krypterede mails til et bibliotekssystem skal vi have modtaget:

 • biblioteksnummer for bibliotek
 • mailadresse(r) som skal modtage krypterede mails
 • for hver mailadresse: et certifikat (offentlig nøgle)
 • udløbsdato for certifikatet
 • oplysning om 'base64-encoding'-oplysning skal fjernes fra mailheader eller ej (fjernes default)

Det er som regel leverandøren af jeres bibliotekssystem der sørger for dette, da dekrypteringen lokalt jo skal fungere sammen med det lokale bibliotekssystem.

Anmodning om registrering af mailadresse til kryptering + de øvrige oplysninger sendes til DBC's Kundeservice. DBC lægger disse oplysninger i en særlig skjult tabel i VIP-basen. Når vi har givet besked om at oplysningerne er lagt vil BOB være klar til at sende krypterede mails.

Kryptering vil derefter være i drift når biblioteket opdaterer VIP-basen med de mailadresser der skal modtage krypterede e-mails. Det kan fx være til Netpunkt-bestillinger og/eller -kvitteringer i Lånesamarbejde > Bestillinger og lån eller i Slutbrugere > Bestillinger og lån. Husk også at kontrollere samme sted i VIP-basen den er sat rigtigt op med format for mailbestilling.

I øvrigt ...:

 • DBC går ud fra at biblioteket eller systemleverandøren selv genererer offentligt og privat certifikat.
 • Når certifikatet udløber: et certifikat har en begrænset gyldighed, fx 2 år. I - eller jeres leverandør - skal selv være opmærksom på fornyelse af certifikat i god tid inden det udløber. DBC skal have nyt certifikat 2-3 arbejdsdage inden udløbsdato, med forslag til installationstidspunkt. Hvis certifikatet udløber, sender bestilsystemet mailen i ukrypteret tilstand, med angivelse i mail-subject-feltet at 'CERTIFICATE IS OUT OF DATE'.
 • Når I skal ændre mailadresse: hvis I skal ændre en mailadresse der modtager krypterede e-mails fra DanBib-systemet, skal DBC modtage et nyt certifikat fra jer (da mailadressen i reglen indgår som en del af krypteringscertifikatet). DBC anbefaler at I kontakter leverandøren af jeres bibliotekssystem, hvis I skal ændre en mailadresse der p.t. modtager krypterede mails

 

Servicedeklarationer

Servicedeklarationer Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 27.05.2013 (tjekket 07.2019)

Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk's biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.

Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration.

Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.(citat: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark)

Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

Eksempler på servicedeklarationer for lånesamarbejde

Den korte version

 • Henvisning til retningslinjerne
 • Modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
 • Fakturerer erstatning af materiale efter 3 mdr.s overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
 • Lånetid andre biblioteker: 6 uger
 • Henvendelse: [tlf. og e-mail]

Uddannelsesbiblioteker

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig, at materiale ikke udlånes uanset afmærkning i DanBib. Dette sker, hvis det pågældende fagområde er fokus for opgaveskrivning på uddannelsesinstitutionen.
 • I så fald afvises bestilling uden nærmere forklaring

Betaling transport

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig at kunne fakturere forsendelsesomkostninger i de tilfælde, hvor det bestillende bibliotek ikke modtager materiale via den nationale kørselsordning

Erstatning

Udover den korte version:

 • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for bortkommet materiale ved returnering af dette
 • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. I så tilfælde fremgår dette af den fremsendte faktura
 • Erstatning for klargøring tilbagebetales dog ikke

Gebyr udlån generelt

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager generelt betaling for interurbanlån til andre kommuner, jf. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 dækkende alle materialetyper
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Gebyr udlån i visse tilfælde

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager betaling for interurban-lån til andre kommuner, jv. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 det omfang at en kommune tager betaling for fjernlån. I øvrige tilfælde opkræves ikke gebyr
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

DanBib via Netpunkt

DanBib via Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 19.04.2021

Her finder du information om DanBib, som kun vedrører adgang via Netpunkt.dk.
Brug menuen til venstre til at finde information om basens indhold (DanBib generelt), bestilsystemet m.v.
Information om hvordan du konkret arbejder på Netpunkt, ser du i hjælpeteksterne på brugergrænsefladen og i Hjælp på Netpunkt.

Generelle standarder og vejledninger:
danMARC2
Katalogiseringsregler
Praksisregler

 

Indhold i Netpunkts baser

Indhold i Netpunkts baser mdy

Senest opdateret 21.2.2022

DanBib

DanBib er fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. Den indeholder poster fra flere forskellige kilder:

 • Danske folkebibliotekers bestand
 • Danske forskningsbibliotekers materialer
 • DBC: dansk nationalbibliografi (Dansk Bogfortegnelse 1970- m.m.) - Artikelbasen og Anmeldelsesbasen: registrering af danske avis- og tidsskriftsartikler fra 1981 - , ca. 1,3 millioner artikler og 644.000 anmeldelser fra 1990- (februar 2022)
 • Periodika generelt: oplysninger på alle nye periodika (ISDS) - 2,1 millioner poster (februar 2022)
 • Udenlandske poster: 2,7 millioner poster (indtil februar 2009) fra den britiske nationalbibliografi (BNB) og 4,9 millioner poster fra Library of Congress (LC) (februar 2022)
 • Dansk lokalbibliografi: 302.000 (februar 2022)
 • Retrokonverteret: Avis kronik index 1940-1944 (anmeldelser), Avis kronik index 1940-1978 (artikler og anmeldelser), Dansk tidsskrift index 1935-1978, Dansk artikelindeks 1979-1980, Dansk anmeldelsesindeks 1979-1990, Artikler i bogform 1951-1970, Artikler i bøger, 1981-1989, Bjørnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralen, 1981, Sangregistrant. Bibliotekscentralen, 1987


DanBibs poster er beriget med data fra Novelleregister, Eventyrindeks, Digtregister og Sangindeks.

Fordeling på materialetyper februar 2022

 • Bøger 15 millioner
 • Periodika 3,5 millioner
 • Artikler/analyser 1,8 millioner
 • Musikindspilninger 1,1 mio.
 • Noder 721.000
 • Netdokumenter 2 mio.


Basens omfang Basen er på ialt ca. 18 millioner poster - ca. 16 millioner værker (="titler") (februar 2022).

Basens opdatering Opdateres dagligt.

Producent DBC Prisoplysninger

 

Materialevurderinger

Basen med materialevurderinger indeholder vurderinger af forskellige materialetyper målrettet mod materialevalg, materialeorientering og formidling af materialet i folke- og skolebiblioteker. Indholdet består af lektørudtalelser (vurderinger af bøger) og filmvurderinger, multimedievurderinger og diskodiagnoser (vurderinger af musik) udarbejdet fra 1996 og frem. Materialevurderinger og lektørudtalelser er anmeldelser med en biblioteksfaglig vinkel. Materialevurderingerne og lektørudtalelserne er skrevet i en stram form efter et sæt retningslinjer.

Basens omfang
Basen indeholder (februar 2022):

 • 113.996 lektørudtalelser fra 1996-
 • 6.147 filmvurderinger fra 2008-
 • 3.239 multimedievurderinger fra 2008-


Fra november 2017 udarbejdes ikke diskodiagnoser. Den årlige tilvækst er på ca. 4900 poster.

Basens opdatering Ajourføres ugentligt.

Producent DBC Prisoplysninger

 

Emneord

Emneordsbasen er DBC's base over kontrollerede emneord. Udover de kontrollerede emneord indeholder basen se- og se også-henvisninger samt forklarende noter til emneordene. Fra Emneordsbasen er det muligt at søge videre med udvalgte emneord i DanBib og basen med materialevurderinger - forudsat at man har adgang til disse baser.

Basens omfang Emneordsbasen udbygges i takt med DBC's løbende tildeling af emneord til de bibliografiske poster. Basen indeholder december 2021 ca. 61.000 emneordsposter.

Basens opdatering Emneordsbasen opdateres dagligt.

Producent DBC Prisoplysninger - købes sammen med DBC's Indekseringsvejledninger og DK5web

 

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900. Litteraturtolkninger er nu en del af DanBib og søges sammen med de øvrige DanBib-poster.

Omfang
Februar 2022: Ca. 15.026 poster.

Basens opdatering Litteraturtolkninger opdateres ugentligt med en forventet årlig tilvækst på ca. 400 poster.

Producent Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data af DBC. Prisoplysninger

 

BIBSYS

BIBSYS er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker. I BIBSYS-basen er bl.a. registreret bøger, hovedopgaver, periodika, musikoptagelser og noder. Artikler i bøger og tidsskrifter er kun registreret i mindre omfang.

Basens omfang
7,2 millioner titler (april 2017). Statistikken for Bibsys kan ikke længere opdateres.

Basens opdatering Opdateres dagligt.

Producent BIBSYS Prisoplysninger

Søgning i Netpunkt

Søgning i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.10.2019

 

Brug også denne side, hvis du søger information om søgning i Netpunkt: http://www.danbib.dk/sogning-bronden

 

Hovedkilderne til information om søgning i DanBib via Netpunkt er
- tekster på selve brugergrænsefladen
- ekstra hjælpevinduer som åbnes fra grænsefladen
Søgesproget i DanBib svarer i vidt omfang til CQL (https://www.loc.gov/standards/sru/cql/) - med hensyn til booleske operatorer, trunkering m.v.
Langt de fleste af de omtalte muligheder kan også bruges i Bibliotek.dk.
 

På denne side får du information om søgeveje, og hjælp til søgning på forskellige typer data.

Søgeveje - oversigter over alle søgekoder

Søgekoder i DanBib - oversigt (link til oversigt i hjælpetekst på netpunkt)
Søgekoder i DanBib - oversigt over søgekodehierarkier (PDF-dokument)
Praksisregler for søgeveje (Slots- og Kulturstyrelsen) -
(regelsættet bag DanBibs søgeveje)
(pdf)

Funktioner og søgekoder

Her kan du finde hjælp til brug af et udvalg af søgekoderne.

Anmeldelse af et kendt værk - anmelder

Hjælp til søgning efter anmeldelser

Artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans - BKM

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008 *n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang - 009*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang - 009*n=b - fx efter login)
 • br=oi (online ingen adgang - 009*n=c)

Der findes en tilsvarende langordskode: lbr

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+: br=c+
Brugsretskategorier

Emneord - DBC's emneordspraksis

Sprogbrug i DBCs emneord

Funktionskoder

Funktionskode søges med lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009 - og senere i andre materialetyper.
Fx:
lff="joof hella"
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb,
fx fb="ida Jessen" and fb=trl - med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, fx en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=oversætter bruges som søgekode.

Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt - søg på funktionskoder for at få alle opdateringer
Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet

Indekser

Overblik over søgning på data fra de tidligere webindekser

Katalogkode

Katalogkode søges som: kk=
Alle katalogkoder (danMARC2 - bilag G)
Katalogkoder til materialevalg

Let-tal

Let-tal søges med ll. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på Metadata.dk

Lokaliseringer

Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Materialetyper

Søges som: ma= (søger i alle angivne materialetyper i posten).
Søges som: hm= (her søges i hovedmaterialetype i posten).
Alle koder for materialetype

Målgrupper - anbefalet aldersgruppe - PEGI - Medierådet - niveaukoder

Angivelse af målgruppe og aldersgruppe

Numre

Oversigt over søgekoder der søger i forskellige typer numre

Pladeanmeldelser

Om udvælgelse og registreringsniveau på Pladeanmeldelser

Serier

Serier i brønden (pdf)

Sprog

Søges som: sp= (bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten).
Søges som: hs= (søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til).
Søges som: spr= (søger kun i ét sprog pr. post - det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode).
Alle koder for sprog (danMARC2 - bilag C)

Søgning på tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges som: ldk=
eksempel: ldk=86-09* søger al skønlitteratur for børn og unge på dansk (som originalsprog).
Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges som: ul=
Alle koder for landenavne (danMARC2 - bilag C)

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges som: uu=
kk=bkm201904 og uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2019, som er nye titler (dvs. ikke tidligere registreret).

 

Søgning i data fra webindekser

Søgning i data fra webindekser Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 9.4.2019

Indekseringen til webindekserne ophørte mellem 2007-2010.

Data fra indekserne er - bortset fra Forbrugerindeks - bevaret i et vist omfang.

Nedenfor beskrives hvordan data fra indekserne søges afhængig af, hvordan data er lagt ind.
 

Noveller
Digte
Eventyr
Sange
Gør det selv-indeks
Forbrugerindeks
 

Noveller

Fra 2008

Fra 2008 indekseres novellesamlinger med forfatter og titel i indholdsnoten (530 *d og *t).

Danbib og bibliotek.dk:

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst
 • evt. formbetegnelse ma=no(noveller).

ex:
ma=no and ti=stjernehimmel
fo=sigurd and ti=cykeltur

Før 2008

Novellesamlinger fra før 2008 er indekseret med forfatter og titel i indholdsnoten, men uden delfeltbetegnelse. Ældre novellesamlinger kan mangle indholdsnote.

Danbib:

 • no(note)
 • fritekst

Ex: no=helle and no=stavgang

bibliotek.dk:

 • ti(titel)
 • no(note)
 • fritekst.

Ex: no=helle and no=stavgang

Noveller fra Novelleregister

Noveller fra Novelleregister er registreret i noten i felt 534 *d og *t.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg på novellens titel med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=NOV198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Digte

Fra 2008

Fra 2008 indekseres digte i digtsamlinger i indholdsnoten (530 *t). I de tilfælde hvor der ikke er en titel, registreres første linje af digtet.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg med

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst og evt. formbetegnelse ma=di(digte).

Ex: ti="pincetten på ærten" and ma=di

Før 2008

Digtsamlinger fra før 2008 kan søges på digtsamlingens titel i Danbib og bibliotek.dk.

Digte fra Digtregister

Digte fra Digtregister er registreret i noten i felt 534 *d og *t.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg på digtets titel med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=DIG198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Eventyr

Fra 2008

Fra 2008 indekseres eventyrsamlinger med titel og forfatter i indholdsnoten (530 *d og *t).

Danbib og bibliotek.dk:
Søg med

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst.

Der er ingen formbetegnelse for eventyr.

Kunsteventyr klassificeres i DK5 som skønlitteratur, mens folkeeventyr klassificeres i 39.12.
Bibliotekskatalogiserede kunsteventyr har fået emneordet "eventyr" siden 1991, mens bibliotekskatalogiserede folkeeventyr har fået emneordet "eventyr" siden midten af 1980'erne.

Ex:
akallabeth and dk=sk
ti=sivhætte and dk=39.12
ti=guldgås* and em=eventyr

Før 2008

Eventyrsamlinger som er indekseret før 2008 er indekseret med titel og forfatter i noten. Ældre eventyrsamlinger kan mangle indholdsnote.

Danbib: Søg med

 • no(note)
 • fritekst

Ex: DanBib: no="fyrst skildpadde"

bibliotek.dk: Søg med

 • ti(titel)
 • no(note)
 • fritekst.

Ex: ti="fyrst skildpadde" or no="fyrst skildpadde"

Eventyr fra Eventyrindeks

Eventyr fra Eventyrindeks er registreret i noten i felt 534 *d og *t.
Typenummer (eventyrklassifikation) er også overført og optræder i parentes efter eventyrets navn. Numrene refererer til Antti Aarne og Stith Thompson: The types of the folktale, Helsinki 1961.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg eventyrtitler med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=EVE198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Sange

Fra 2010 indekseres sangbøger med sangtitler og forfattere i indholdsnoten.
Sangens første linje indekseres ikke længere.

Fra 2010

Danbib:

 • Sang: Søg med ti(titel) eller no(note) og fo(forfatter)
 • Node: Søg med ti(titel) og fo(forfatter) og ma=mu
 • Sangbog: Søg med ti(titel) og dk5 (78.6, 78.69, 78.7, 78.8)


Ex:
Sang: ti=vårvise and fo=sebastian
Node: ti=vårvise and fo=sebastian and ma=mu
Sangbog: ti="åh abe" and dk=78.69

bibliotek.dk:

 • Sang: Søg med ti(titel) eller no(note) og fo(forfatter)
 • Node: Søg med ti(titel) og fo(forfatter) og ma=mu
 • Sangbog: Søg med ti(titel) og dk5 (78.6, 78.69, 78.7, 78.8)


Ex:
Node - brug nodesiden: forfatter=sebastian og titel=vårvise
Sangbog: titel=åh abe og emne=sangbøger

Før 2010

Udenlandske sangbøger er indekseret med titler i analytisk note (795 *a).

Danske sangbøger:
Sangbøger med kun én nodelinje og titler: Indekseret med titler i analytisk note .
Sangbøger med kun én nodelinje og flere titler: Sangtitlerne er ikke registreret.
Sangbøger med egentlige noder: Indekseret med titler i analytisk note.

Danbib og bibliotek.dk:
Forsøg med

 • ti(titel)
 • no(note) eller fritekst.

Eller prøv Sangindeks.
Hele sangtekster fra før 2010 kan findes i Sangindeks.
I Sangindeks blev første linje af sange indekseret - udover titel/forfatter.

Forsøg evt. også med emneord:
Ex:
em="tyrkiske sange"
em=salmer
em=cajunsange

Andre ex:
Node:
"bille banke" and dk=78.69
no=fuglekvidder and ma=mu

Sangbog: ti="versefødder på vandring" and dk=78.6

Gør det selv-indeks

Gør det selv-indeks er ophørt, men en stor del af artiklerne fra 1990-2009 kan findes i bibliotek.dk og DanBib.

Artikler fra værtspublikationer der ikke længere er tilgængelige i Danmark og artikler hvor emnet ikke længere er relevant (fx artikler om EDB fra 1990) er udeladt.

Der registreres hvad der omfattes af nationalbibliografien, dvs danske bøger får emneord på bogens niveau, ikke på kapitelniveau.

Søgning i DanBib

Brug katalogkoden kk=gds* eller emneordet "gør det selv".

Fx: kk=gds* and em=terrasser

eller

lem="gør det selv" and spiseborde

Søgning i bibliotek.dk

Brug emneordet "gør det selv".

Fx: lem="gør det selv" and badeværelser

Forbrugerindeks

Forbrugerindeks er ophørt. Efter en høring på profblog.bibliotek.dk i 2010 blev det besluttet hverken at videreføre Forbrugerindeks eller konvertere data til bibliotek.dk/DanBib.

Sprogbrug i DBCs emneord

Sprogbrug i DBCs emneord Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.07.2019

Læs meget mere om principperne i DBC's indekseringsvejledninger

Substantiver fremfor verber

fx:

 • sorg (i stedet for sørge)
 • reparation (i stedet for reparere)

- om muligt i ubestemt flertal, fx:

 • børn
 • læger
 • relikvier

Dansk fremfor fremmedord

Såfremt der findes dækkende danske ord, foretrækkes disse frem for fremmedord eller latinske betegnelser.

fx:

 • kræft (i stedet for cancer)
 • fosterudvikling (i stedet for embryologi)

- bortset fra når fremmedordet har vundet hævd, fx:

 • anoreksi

Stednavne:

Stednavne i direkte form (fx Frankrig, Spanien) foretrækkes, men i visse tilfælde gives den adjektiviske form, fx:

 • latinamerikansk dans
 • dansk litteratur
 • tyske mindretal

- men:

 • landsbyer
 • Danmark (i stedet for danske landsbyer)

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 14.10.2019

 

Søg ikke forgæves på artikler eller anmeldelser som slet ikke findes i DanBib!
Læs mere om indholdet i Artikelbasen og Anmeldelsesbasen i DanBib
Søgning på artikler og anmeldelser
Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Visformater - anmeldelser
Pladeanmeldelser

Søgning på artikler og anmeldelser

 • vp:værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering

Materialetyper:

 • kode for avisartikel: ai - søg fx: somalia* and ma=ai
 • kode for tidsskriftartikel: ap - søg fx: aktiekurs* and ma=ap
 • kode for anmeldelse: anm - søg fx: lvp="politiken 2015 2015 01 04*" not ma=anm

 

Anmeldelsesbasen - søgekoder m.m.

Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk (på forfatter, titel eller andre data) - så er der link til anmeldelser i det udvidede format.
Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret i DanBib som en del af anmeldelsesregistreringen. I så fald kan man have glæde af søgekoderne nedenfor.
Hvis der er mange udgaver af et værk, kan det tage lidt tid at finde den udgave, hvor anmeldelserne er koblet på.

Du kan også have glæde af en af de specielle anmeldelsessøgekoder:
ri og lri - anmeldt værks titel.
rf og lrf - anmeldt værks ophav, det kan også være et teater, et udstillingssted eller en instruktør
rc og lrc - anmeldere (ikke med i fo)
em og lem - kan bruges til anmeldt værks titel

Et eksempel: lri=lucca* finder anmeldelser af romanen Lucca.

Hvis man ønsker at kombinere data på et anmeldt værk med data fra anmeldelsen, kan man kombinere:
fx: rf="als roald" and rc=vinterberg - så ser man, om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als.

Bemærk at det anmeldte værks titel pt (oktober 2019) ikke fremgår, i stedet for det anmeldte værks titel står der [Anmeldelse]. For at læse anmeldelsen skal man se posten i udvidet format og klikke på Links: Infomedia eller Links: Anmeldelser.

Eksempel lri=lucca*:

 

Visformater - anmeldelser

Links med teksten Links: Infomedia eller Links: Anmeldelser ses i det udvidede format.

Pladeanmeldelser - indhold

Pladeanmeldelser er en del af DanBib, som kan sammenlignes med Anmeldelsesbasen. Pladeanmeldelsesbasen rummer registreringer af anmeldelser af indspillet musik fra en række danske aviser og danske og udenlandske tidsskrifter og websites. Indekseringen startede i 1984.
Registreringerne fra danske aviser og tidsskrifter er siden 1999 en del af nationalbibliografien. Registreringerne var oprindelig tænkt til brug for bibliotekernes materialevalg, men efter en omlægning i 2006, hvor antallet af kilder blev forøget væsentligt og registreringerne udvidet med citater og ratings ("stjerner"), er ideen også at understøtte formidlingen.
Mere om Pladeanmeldelsers indhold
Om DBC's musikservice, nationalbibliografisk registrering m.m.

Hvordan registreres pladeanmeldelser?

Der oprettes en post på det anmeldte værk (når en sådan ikke allerede findes), hvortil registreringen af anmeldelsen knyttes (på same måde som bindposter i et flerbindsværk).Som regel vil posten på det anmeldte værk være (eller ende med at være) en fuldstændig registrering af materialet, men som minimum oprettes en post med hovedudøver/musikgruppe/komponist, hovedtitel (evt. værk), plademærke, materialetype.
Om den enkelte anmeldelse registreres:

 • hvor og hvornår anmeldelsen er publiceret ("værtspublikationsoplysninger")
 • anmeldelsens forfatter
 • rating (hvis publikationen bruger et stjernesystem el. lign.)
 • et citat (som regel, efter skøn)


I ældre pladeanmeldelsesposter ses ikke alle disse oplysninger.

Hvordan ses pladeanmeldelserne i DanBib?

Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk - så er der link til anmeldelser i det udvidede format.
Hvis der til den viste post hører anmeldelser vises teksten: Links: Anmeldelser

Klik på linket Anmeldelser - herefter vises de enkelte anmeldelser med bl.a. stjerner, citater, link til Infomedia (hele anmeldelsen) og bestilmulighed.

Man fx få et overblik over anmeldelser til ugens musiktitler på BKM-fortegnelsen eller sammenligne anmeldelser af flere udgivelser af samme kunstner eller flere indspilninger af samme værk.
Fx: kk=bkm201440 and ma=lm and ma=anm - men bemærk at det anmeldte værks titel pt (oktober 2019) ikke fremgår, i stedet for det anmeldte værks titel står der [Anmeldelse]. 

Denne metode kan dog ikke bruges til anmeldelser fra før 2000 (som ikke er matchet med en "rigtig" katalogisering af den anmeldte udgivelse) eller senere anmeldelser af udgivelser, som ikke har fået en fuld katalogisering.

Koderne ri/lri (anmeldt titel), rf/lrf (anmeldt ophav) eller rc/lrc (anmelder) kan også bruges til pladeanmeldelser, men kun på Alle materialer søgesiden (oktober 2019).

Links til Infomedia i artikelposter

Links til Infomedia i artikelposter Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 16.11.2020

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende aviser:

 • Aktuelt fra 1996-april 2001 (avisen ophørt)
 • Berlingske Tidende fra 1990-
 • Information fra september 1997-
 • JyllandsPosten fra 1996-
 • Kristeligt Dagblad fra 2001-
 • Politiken fra 1990-
 • Weekendavisen fra 1990-

En række avisers ældre poster har fået link til Infomedia ved et retroprojekt i 2014 (typisk artikler fra perioden 1990-2004). Dækningen i denne periode er ikke 100%, men snarere 90% af de indekserede artikler, og indtil videre kun nogle af anmeldelserne fra denne periode.
Læs mere på profblog.bibliotek.dk om ældre aviser med link til Infomedia

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende tidsskrifter:

 • Berlingske Nyhedsmagasin (fra januar 2011-november 2011 (indgår derefter i Berlingske tidende))
 • Computerworld (fra august 2011)
 • Danske Kommuner (fra maj 2011)
 • Ingeniøren (fra august 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Mandag morgen fra april 2011-2012, nr. 23. Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version
 • Mandag morgen [online] fra 2012, nr. 24 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Mandag morgen Navigation fra 2012, nr. 1 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Sygeplejersken (fra september 2011)
 • Ugebrevet A4 (fra januar 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Ugeskrift for læger fra januar 2010 - Årg. 175, nr. 50 (2013). Indeksering af trykt udgave ophørt, indekseres fra og med 2014 i ren online version, hvortil der linkes til Infomedia fra 1.2.2020
 • Videnskab.dk [online] fra januar 2012

Ordningen gælder artikler og anmeldelser (pt. kun avisanmeldelser). Hvis posten indeholder et id-nummer dannes et link til Infomedia.
November 2014 er ca. 400.000 poster forsynet med id-numre. Tilvæksten er på cirka 1800 nye poster pr. måned.

Adgang til Infomedia via bibliotek.dk

Læs om adgang fra bibliotek.dk

Adgang til Infomedia via DanBib

Man får adgang til Infomedia via DanBib ved at tegne abonnement hos DBC. Abonnementet dækker DBCs udgift til etablering af links i DanBib.
Læs om abonnement på DBC's hjemmeside
Man skal i forvejen være abonnent med publikumsadgang på Infomedia for at kunne tegne abonnementet hos DBC.
DBC har indgået en aftale med Infomedia om denne service og betaler afgift for den til Infomedia.

Generelt om indeksering til Artikelbasen

Der indekseres ca. 28.000 artikler pr. år til Dansk artikelindeks, fordelt på ca. 12.500 avisartikler og 15.500 tidsskriftartikler.
Der indekseres de 7 landsdækkende aviser og ca. 650 tidsskrifter.
Der udgives cirka 8.000 tidsskrifter i Danmark, så der sker en hård udvælgelse, idet kun ca. 10% af tidsskrifterne indekseres.
Indekseringen finansieres via nationalbibliografiaftalen med staten, hvilket er med til at sætte en ramme for antallet af indekserede aviser og tidsskrifter.For aviserne har det været nødvendig med en tilsvarende hård udvælgelsesproces for at holde antallet på de ca. 12.500 artikler om året.
Det betyder, at det ikke er alt i Infomedia, som findes i Artikelbasen/bibliotek.dk.
Oversigt over indekserede aviser og tidsskrifter
Læs mere om selektion af artikler og anmeldelser

Angivelse af biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 30.12.2019

Biblioteksrelevans
Materialevurdering/lektørudtalelse
Målgruppe
Anbefalet aldersgruppe
PEGI-mærkning
Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord
Angivelse af niveaukoder på faglitteratur
Medierådet - restriktioner for børn
Brugsretskategorier til video og dvd
Postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)
Her beskrives DBC's praksis på området. Søgeeksemplerne nedenfor er i DanBib via netpunkt, men koderne kan også bruges i bibliotek.dk. I bibliotek.dk skal dog bruges den syntaks som gælder dér, fx engelske operatorer og anførselstegn rundt om søgeudtryk. Kommandosøgning i bibliotek.dk (nyt vindue)

Biblioteksrelevans

Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én kode: BKM
Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.
Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- .
BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202.
Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX
Søgekode for katalogkoder: kk
kk=bkm201903 - søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2019.

Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

Kan søges med søgekoden sf.

Materialevurdering/lektørudtalelse

Posterne afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l - materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m - materialer hvortil der findes en multimedievurderingvurdering
 • n - materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o - materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Kan søges med søgekoden sf.
kk=bkm201903 and sf=l

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærere i folkeskolen og skolebestyrelser.
Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe.
Mærkning foretages af DBC's medarbejdere.
Koder for målgruppe

 • v - materialer for voksne
 • b - materialer for børn
 • s - materialer for skoler

Søgekode for målgruppe: sf
kk=bkm201904 og sf=s

OBS! Husk at der også findes skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse (DBF).
Disse søges fx:
kk=dbf201504 not kk=bkm201504 and sf=s

Fra 1999-2007 fandtes også disse mærkninger:

 • f - av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom'er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k - musik - klassiske standardværker - kun brugt fra 2000-2006.

Søges med søgekoden ka eller sf.

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til - op til og med 16 år.
Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til højtlæsning. Hvis materialet også er egnet til selvlæsning for en del af målgruppen, vil dette fremgå af en note (eksempel): "Højtlæsning fra 6 år. Selvlæsning fra 10 år".

Søges med søgekoden nb/lnb

 • lnb="for højtlæsning" and lnb="for 5 år"

Man kan søge materialer på denne måde for materialer fra 1980'erne og frem. Ældre noter som fx "Fra 9 år" er konverteret så der lægges to år mere til (for 9 år, for 10 år, for 11 år) - dog er højeste betegnelse for 16 år.

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Hvis bøger indeholder angivelse af målgruppe eller brugerniveau, angives dette i posten. Fx:
for hf, for jurastuderende, for udlændinge, for 6. klasse, for 10 år.
Søgekoder: kun målgruppe/niveau - nb og lnb.

Læs evt. mere i DBC's indekseringsvejledning for faglitteratur (nyt vindue)

Eksempel på søgning:
Søgning på titler, deranbefales til børn på 12 år
lnb="for 12 år"

Spil: søgning i poster fra oktober 2006 og frem kan også foretages med søgekoden ra.

Eksempel på søgning:
Søgning på titler der anbefales til børn fra 14 år og opefter:
ra=14

Angivelse af niveaukoder for faglitteratur

Fra april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret- der anvendes følgende koder:
01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Derudover er ca. 60.000 DBC-poster fra perioden 2000-2010 beriget med en (eller flere) af ovenstående koder.
Koderne er søgbare med koden nv i DanBib og i bibliotek.dk:
nv=05
Læs mere i Bibliografisk nyt (nyt vindue).

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år.
Oplysningerne er søgbare med rp fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI (nyt vindue)
Eksempel på søgning:
Søgning på titler der frarådes til børn under 7 år:
rp=7
De to afmærkninger kan evt kombineres ved at starte med lektøranbefalingen og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af Pegimærkningen - her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
ra=12 not (rp=16 or rp=18)

Medierådets aldersklassificeringer

rb (aldersklassificeringer for børn - fra Medierådet)
Søgning på Medierådets film aldersklassificeringer ("tilladt for") sker med søgekoden rb. De anvendte koder er: 0, 7, 11 eller 15 år.
0 betyder "tilladt for alle".
Læs evt. mere hos Medierådet (nyt vindue)
Oplysningerne findes fra 1998.

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.
Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+:
br=c+
Information om brugsretskategorier (nyt vindue)

Koder for postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)

 • nt - ny titel - ikke tidligere registreret af DBC
 • nu - ny udgave af tidligere registreret titel
 • op - oplag af tidligere registreret titel


Søgekode for postens udgivelsesstatus: uu
kk=bkm201904 and uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2019, som er førsteudgivelser.

 

Numre

Numre Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 05.02.2015

nr - bredeste søgemulighed
Søger i alle typer af numre. Udover ID- og standardnumre også pladenumre, og AV-bestillingsnumre m.v.
Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges dog uden blanktegn.
id
Søger på id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 001a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001*a
(til forskel fra søgekode nr, der søger alle numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
ld
Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 014a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014*a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer)
(søgekoden nr omfatter IKKE disse id-numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
tf
Søger i tidligere og lokale FAUST- og id-numre i felt 014*a
is
Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.)
Indgår også i fritekstsøgning.
Søgekoderne is, ib og in: bindestreger kan skrives eller erstattes af ingenting, fx
is=87-418-5933-2 eller is=8741859332.
Hvis du søger fritekst skal du søge nummeret uden bindestreger og blanktegn.Hvis du vil søge nummeret som det står i posten, skal du benytte søgekoden nr
ib
Søger i 10- og 13-cifrede ISBN
Læs mere om13-cifrede ISBN
in
Søger i ISSN i felt 022*a
im
Søger i ISMN i felt 028*a
ir
Søger i ISRN i felt 027*a
co
Søger i CODEN i felt 030*a
bc
Søger i stregkoder (EAN-numre)i felt 023*a
Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer, men kan IKKE søges med denne kode. Det søges med søgekoden ib eller is.
oc
Søger i oclc-numre i felt 021*a
nl
Søger i lc-numre i felt 021*a

Visning i Netpunkt

Visning i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.08.2021

Visformater

Indstillinger
Kort format
Udvidet format
danMARC2 - MarcXchange
Marc21

Indstillinger

Du kan selv vælge en del af visningen i din profil i Indstillinger.

Du kan vælge,

 • om lokaliseringer skal vises i pop-up-vindue eller udfoldet
 • om du vil se alle søgemuligheder
 • hvilket format søgeresultaterne skal vises i (kort, udvidet, danmarc2 eller Marc21)

Kort

Kort format indeholder: Titel, ophav, ikon for materialetype. For tidsskriftsartikler indeholder formatet også oplysning om værkpublikation

Udvidet

Materialetype, forfatter, titel, udgave- og oplagsbetegnelse, forlag, årstal, sidetal, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), PID (Persistent Identifier) - postejerens biblioteksnummer og materialets id-nummer (ofte FAUST), katalogkoder, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, let-tal, fagkoder,  aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere, klassemærke, emneord, materialevurdering, online adgang, permanent link, serietitel og henvisning til anmeldelser, forside.

danMARC2 - MarcXchange

netpunkt bruger data fra databrønden. I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Læs evt. mere om lagringsformater i brønden her: Lagringsformater

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

Læs mere om Marc21 her: Marc21-dokumentation

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i Bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer udgave for udgave.

Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.

Brug af værkvisning giver overblik over i hvilke formater og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Sortering inden for værket er som i Bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

 

Bestil i Netpunkt

Bestil i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 29.12.2022

Generelt om Bestil i Netpunkt (DanBib)

En generel indføring i DanBib-systemets ILL-funktioner kan du få fra menupunktet:
Lånesamarbejde (ILL) (brug menuen i venstre side).

Bestil i DanBib via Netpunkt - hvordan?

Bestil-funktionen i Netpunkt kan aktiveres fra det udvidede format som indeholder lokaliseringer. I Netpunkt-opsætning kan I trimme en lang række parametre for, hvordan funktionen skal virke i praksis. Fx:

 • vis lokaliseringer i pop-up-vindue
 • vis lokaliseringer udfoldet
 • skjul flere søgemuligheder
 • format for visning af søgeresultater
 • afhentningsbibliotek
 • initialer
 • standard interesseperiode
 • ønskes reservering eller ej
 • fravalg af mailkvittering for bestilling til download i eget system (kun til brug for FFU-biblioteker)

Se flere informationer i Netpunkts Hjælp under: 'Indstillinger'

Lånertjek i Netpunkt

Se mere om lånertjek ved bestilling i Netpunkt i dokumentet: Lånertjek i Netpunkt bestil

Hvordan bestemmer vi rækkefølgen af lokaliseringer?

Det kan I bestemme ved at rette i VIP-basens afsnit Låneveje (under Lånesamarbejde).
Tjek hjælpeteksten i VIP i afsnit Lånesamarbejde. Og læs mere om Låneveje her på Danbib.dk.

Vis beholdning ("lamper")

Se mere om visning af lokal beholdning i Netpunkt i dokumentet: Vis beholdning

Køresedler

Biblioteker tilsluttet den landsdækkende kørselsordning af biblioteksmaterialer mellem biblioteker, skal anvende en printet køreseddel til brug for forsendelsen. Køreseddel kan udskrives fra Biblioteksvejviser i Netpunkt (søg på biblioteksnavn eller -nummer) eller fra BOB-basens brugergrænseflade under indgåede DanBib-bestillinger. Denne køreseddel overholder de krav der stilles af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om kørselsordningen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside:https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning

Filialer og bestillinger

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?.

Om trimning af VIP-basen.

Bogbusser og bestillinger

Bogbusser, bogbusholdepladser og bestillinger.

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen til brug for Bibliotek.dk, og få dem med i kvitteringer fra Netpunkt-bestillinger.

Lånertjek i Netpunkt

Lånertjek i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.11.2022

Hvad er lånertjek?

Formålet med lånertjek er at sikre at I kun afsender bestillinger via Netpunkt fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for at det kan ske er at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de officielle lånertjekmetoder.

Lånertjekket fra Netpunkt er specielt ved at det ikke sender PIN-kode med, så jeres system skal kunne svare på en lånertjek-forespørgsel uden brug af PIN-kode.

Hvis I er i tvivl om noget af dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem

Lånertjek og VIP-basen

Lånertjek sker ved at Netpunkt kalder den fælles lånertjek-webservice, og det er den webservice der slår op i det lokale bibliotekssystem og kontrollerer lånerens data inden bestillingen sendes. I slår lånertjek i Netpunkt til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP > Slutbrugere > Lånertjek)
 2. Under Fælles lånertjekservice > Aktivér Netpunkt.dk
 3. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede
 4. Husk at teste om det virker

Specielt for Netpunkt.dk

Hvis I har lånertjek slået til, vises på bestilblanketten i Netpunkt et link ud for låner-id-feltet: Tjek låner. Når du klikker på dette laver Netpunkt et opslag i jeres lånerregister, og I får med det samme at vide om låneren allerede er indmeldt eller ej.

Retur-tasten i lånerID-feltet

På Netpunkt-bestilblanketten betyder et tast på Retur normalt Udfør bestilling (dvs bestillingen sendes). Men hvis du står i et lånerID-felt med lånertjek betyder et Retur-tast Tjek låner (svarende til at du museklikker på knappen Tjek låner).

Dette er især en fordel hvis I indtaster lånerID ved at skanne med en håndskanner fra et lånerkort (fx cpr-nummer fra et sygesikringskort). Håndskannerens indbyggede Retur vil da bevirke at du indtaster lånerID'et og laver lånertjekket i én og samme arbejdsgang - forudsat håndskanneren har indbygget retur (hvad de ofte har i bibliotekssystemer).

Brugsretskategorier

Brugsretskategorier Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 2.09.2019

Generelt
Brugsret: A
Brugsret: B
Brugsret: C
Brugsret: C+
Brugsret: D
Brugsret: E
Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Generelt

Brugsretten varierer fra titel til titel. Den fremgår ved hver enkelt titel som en angivelse af brugsret.
Det fremgår ligeledes i posten hvornår en film tidligst må udlånes, hvis der er karenstid på den.
Brugsretten forudsætter altid en aftale mellem biblioteksleverandør og rettighedshaver.
Enhver kopiering er strafbar.

Brugsret: A

Udlån fra folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre og centre for undervisningsmidler med henblik på visning i private hjem. Offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: B

Udlån fra folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre og centre for undervisningsmidler med henblik på visning i private hjem. Ikke-offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Ved ikke-offentlig (ikke-kommercielle) forevisninger er der følgende begrænsninger af forevisningsmulighederne:

 • Offentlig adgang er ikke tilladt, dvs. at der kun må forevises for en veldefineret og kendt kreds
 • Der må ikke opkræves entré
 • Der må ikke tilgå pressen information
 • Der må ikke annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres over for en ubestemt kreds.

Alle andre forevisninger, der ikke overholder ovennævnte begrænsninger, betegnes som offentlige forevisninger.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: C

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, med henblik på visning i private hjem.Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: C+

Kommercielle spillefilm som må udlånes fra folke- og forskningsbiblioteker og iøvrigt gennem det almindelig landsdækkende interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: D

Udlån til privatpersoner fra folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre med henblik på visning i private hjem.
Filmene må indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: E

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, med henblik på visning i private hjem.
Må ikke gøres til genstand for udlån mod brugerbetaling. Gælder p.t. musik videoer fra Sony Music.
Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Nedenstående koder blev indtil 2008 brugt i den daværende av-fortegnelse:

 • 0 Der foreligger ingen oplysninger fra forlag/producent
 • 1 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution og med gratis adgang
 • 2 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution mod entre
 • 3 Til lukket forevisning på den indkøbende institution
 • 4 Til brug i organiseret undervisning afviklet af den institution, der har købt videogrammet
 • 5a Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes via det interurbane lånesamarbejde
 • 5b Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes inden for det regionale betjeningsfællesskab, hvorunder det indkøbende folkebibliotek hører
 • 5c Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må kun udlånes af det indkøbende folkebibliotek
 • 6 Til udlån - fra den indkøbende institution til forevisning i undervisningsinstitutioner (herunder voksenundervisning), andre institutioner, forevisninger fx børneinstitutioner, plejehjem, sportsklubber.

Vis beholdning - hvad betyder farverne?

Vis beholdning - hvad betyder farverne? Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 10.01.2023

Biblioteker der kan vise udlånsstatus, præsenteres i Netpunkt og BOB-basen med en farvet firkant foran biblioteksnavn i lokaliseringerne. Der anvendes grønne, gule eller røde ikoner (som trafiklys), alt efter materialets tilgængelighed. Her kan du se mere om hvad farverne betyder.Hvad betyder farverne?

 • grøn: materialet udlånes (fjernlånes) og er hjemme
 • gul: materialet udlånes med forbehold - uddybes af tekst
 • rød: materialet udlånes (måske) ikke - uddybes af tekst

Hvis Netpunkt/BOB slet ikke finder noget ved opslaget, vises et 'Z' efterfulgt af teksten: 'Udlånsstatus oplyses ikke'.

'Gul: udlånes med forbehold'

 • hvis der står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men er udlånt, og forventes disponibelt til udlån den angivne dato
 • hvis der ikke står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men disponibel dato opgives ikke. Fordi:
  • disponibel dato kendes ikke (fx hvis materialet er undervejs)
  • disponibel dato angives ikke (fx ved tidsskrifthæfter eller bind i flerbindsværker). Klik på 'Slå op for at se detaljerne i bibliotekets webkatalog.

Netpunkt henter informationerne direkte fra de lokale bibliotekssystemer ved hjælp af 'iso20775-holdings-opslag'.

Eksempel 1: farvede firkanter

grønne_og_gule_lamper

 

Eksempel 2: eksempel med gul lampe uden dato og rød lampe

rød_og_gul_lampe

 

 

 


Standarder:
Se mere om de benyttede standarder: http://www.danbib.dk/index.php?doc=standarder.

Visformater

Visformater Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 12.7.2019

Kort format

2 linjer - oplysning om titel, eventuelle sondringsdata, materialetypeikon og ophav. 
Ved klik på linjen vises posten i udvidet format. 

Udvidet format

Emneord (klikbare) og indholdsnote. Links til internetadgang, anmeldelser og materialevurdering. Materialetype, ophavsoplysninger, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, serietitel (klikbar), IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), PID (inkl. faustnummer), katalogkoder, DK5 (klikbar), målgruppe, originaludgave, let- og lix-tal, fagkoder. Vis flere udgaver og lokaliseringer.

Udvidet format musik

Materialetype, forfatter, titel, uddybende ophavsangivelse, væsentlige udøvere, forlag, publiceringsårstal, opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pladenummer, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, supplerende oplysninger om indspilning og udgave, indholdsnote. På danske udgivelser som optages på fortegnelsen Danske Musikoptagelser, er der også angivelse af funktion for de væsentlige udøvere og oplysning om udøver/funktion på hver enkelt skæring.
Klikbare links på forfatter (også i analyser), opstilling, emneord, klassemærke og på evt. henvisning til anmeldelse.

danMARC2

Posten vises i fuldt danMARC2 format - alle registrerede oplysninger opstillet i nummerorden fra felt 001 - 999.
Links til at se alle poster i klyngen i danMARC2 format - læs om klynger i informationen om datamodel og match. Link til Se alle poster i klyngen: Detaljeret format (uden bestil) med mulighed for at få vist andre poster der evt. ligger i klyngen - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

  I forhold til danMARC2 adskiller MARC21 sig på en række punkter. Her skal kun nævnes de væsentligste:
 • Brug af styrefelter (control fields)
  I MARC21 er felterne 001-008 såkaldte styrefelter (control fields) hvoraf nogle har fast feltlængde. Felterne indeholder kodede data hvis betydning bl.a. afhænger af i hvilken position i feltet koden er placeret eller hvilken posttype der beskrives. Styrefelterne indeholder hverken indikatorer eller delfelter.
 • Brug af indikatorer
  I MARC21 anvendes betydningsbærende indikatorer sådan som det også var tilfældet i danMARC1-formatet. I danMARC2 er (næsten) alle indikatorer nulstillet og er i nogle tilfælde erstattet af delfelter.
 • Brug af ISBD-tegn frem for delfeltkoder
  I MARC21 er beskrivelsesfelterne ikke udspecificeret i så mange delfelter som i danMARC2. I stedet er det obligatorisk at inddatere ISBD-skilletegn. I danMARC2 kan alle ISBD-skilletegn genereres automatisk i de relevante visformater ud fra delfeltkoderne
 • Brug af alfabetiseringstegn
  danMARC2's metoder til angivelse af alfabetisering, alfabetiseringstegnet ¤ eller anvendelse af versaler som delfeltkoder kendes ikke i MARC21. I stedet angives det ved hjælp af en indikatorværdi hvor mange tegn i feltet, der skal ses bort fra ved alfabetiseringen
 • Henvisninger
  I danMARC2 er felterne 900-979 afsat til henvisninger. I MARC21 bibliographic format findes ikke tilsvarende felter, idet henvisninger forudsættes håndteret i fx MARC21 Authority format.
 • Håndtering af flerbindsstrukturer
  Der er i danMARC2 mulighed for at registrere flerbindsværker som poster på flere niveauer: som hovedposter, sektionsposter eller bindposter, eller man kan vælge en anden metode, nemlig at "indlejre" alle sektions- eller bindoplysninger i én og samme post. I MARC21 beskrives hoved-, sektions- og bindniveau altid i samme post.
  MARC21-dokumentation

   

Danbib via Zgateway

Danbib via Zgateway mdy

Zgateway er afløseren for Zpunkt og er ligesom denne en netværksportal, der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download.

Her bruger du altså en lokal klient til at kalde op med.

Der er adgang til at søge i DanBib og tre eksterne baser WorldCat, ArticleFirst og Bibsys gennem Zgateway. Adgangen kræver brugerkode i form af en Netpunkt-triple (jeres netpunkt-login).

Til brug for testopsætninger har du mulighed for at benytte DBCs test-target med adgang til en testdatabrønd med poster fra DanBib. Denne adgang kræver dog også brugerkode.

Detaljeret information om adgangen via Zgateway finder du under:

Opsætning af z-klient

Opsætning af z-klient Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22. januar 2021

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med DanBib og andre DBC-baser

Indhold:

Generelt

Adgang

Søgning og visning

Genbrug/download

Bestil

Generelt

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

 • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
 • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

DBCs target hedder Zgateway.
Formalia vedr. adgangsmuligheder findes under Adgang til Danbib.

De tekniske specifikationer kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til driftversion.
Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver brugerkode. Se nærmere under Adgang

Der findes også en test-target til Zgateway. De tekniske specifikationer for denne testadgang kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til testversion.

Til toppen

Adgang

Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver som nævnt brugerkode og password.

Brugerkode/password er opbygget i 'V3-style' og er den samme der giver adgang til netpunkt.

Brugerkoden:
Brugerkoden består af følgende elementer:
'user-id', 'group-id' og 'password' i denne rækkefølge:

 • User-ID=netpunkt
 • Group-ID=[biblioteksnummer]
 • Password=[tilsendt kodeord]

Fx: netpunkt/716700/pumpluft

Til toppen

Søgning og visning

En z-klient har en standardopsætning, som systemleverandøren er ansvarlig for.
Denne opsætning kan normalt trimmes indenfor nogle givne rammer.

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogle attribut-kombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i DanBib med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Zgateway som via søgning i netpunkt.dk. Zgateway opfylder hovedparten af kravene i danZIG-profilen - dog understøttes ikke alle attributkombinationer. Hvilke attributkombinationer der kan bruges i Zgateway ses på siden Understøttelse af danZIG profil.

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten, der bestemmer, hvor mange vis-formater, der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra DanBib:

 • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
 • MARC21

Formaterne afviger en del fra visning i Netpunkt.dk, da det forudsættes, at det er klienten, der udformer avancerede vis-formater.

Til toppen

Genbrug/download

Genbrug/download i Z39.50-sammenhæng er pt. det samme som visning ("present"), da en "visning" af en post indebærer, at posten sendes fra target til klient i det ønskede vis-format, hvorefter klienten "klarer resten".

En z-klient beregnet til genbrug vil i de fleste tilfælde være sat op til at bede om danMARC2-poster til visning, men alle de ovennævnte formater vil være til rådighed.

Til toppen

Bestil

- fra egen klient til DBCs bestilsystem:

Dokumentation for valgte standarder ses i danZIG-profilen (på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Z-klienten skal kalde op til DanBib via Zgateway (zgateway.dbc.dk:210). Klienten skal her være sat op til at kunne hente poster i "Holdingsformat" i XML:

 • record schema: ZIG Holdings abstract schema (OID: 1.2.840.10003.13.7.2, vil blive ændret til 1.2.840.10003.13.7.4 i løbet af 2013, jfr Danzig-rettelse udsendt 27.3.2013: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm.
 • element set name: B2:[biblioteksnummer] eller element set name: B2
 • record syntax: xml (OID: 1.2.840.10003.5.109.10)

Element set name angives som: B2:[biblioteksnummer], fx: B2:762100. Derved vises holdings i den rækkefølge som det er bestemt af bibliotekets "låneveje", dvs. sortering af lokaliseringer som biblioteket har valgt i VIP-basens afsnit om Låneveje (under Lånesamarbejde). Hvis ':[biblioteksnummer] ikke angives i element set name, vises holdings i en default-rækkefølge.

Se mere i dokumentet:
Bestil-systemet i overblik.

- fra DanBib til egen Z-server

Uanset om I benytter egen Z-klient til at søge og bestille i DanBib (eller I fx bruger Netpunkt til dette), kan I benytte en lokal Z-server til at modtage illrequest (bestillinger) fra DanBib (netpunkt/BOB-basen) og afsende automatiske svar retur (illanswer) på disse bestillinger - hvis jeres lokale system har denne facilitet. Se nærmere beskrivelse af hvad der kræves i dokumentet:
Nyt "ILL-XML"-bibliotek?

Til toppen

Tips til Zgateway

Tips til Zgateway lsk

Zgateway fungerer på nogle områder lidt anderledes end den tidligere Z39.50 adgang, kaldet Zpunkt. Herunder beskrives kort hvad man skal være særligt opmærksom på.

Tidligere delbaser - nu kun som søgeafgrænsning

I Zgateway findes disse fire delbaser fra Zpunkt ikke længere:

 • 'mono' (monografier)
 • 'peri' (periodika)
 • 'art' (artikler og anmeldelser)
 • 'udenart' (danbib uden artikler og anmeldelser)

I stedet for de nævnte delbaser må man i stedet benytte BIB-1 attributten 1031 for materialetype til at afgrænse sin søgning med. Attributten svarer til søgekoden 'ma' i Netpunkt.

Opslag i registre - scan

Med Scan kan man slå en frase op i registrene som hjælp til at finde ud af hvad man vil søge på. Vi understøtter scan med følgende use-attributter inden for BIB-1 attributsættet:

 • 4 (lti)
 • 5 (lse)
 • 21 (lem)
 • 1003 (lfo)
 • 1018 (fl)
 • 5014 (kk)

For at få et søgeresultat der stemmer overens med registeropslaget, skal man i den efterfølgende søgning huske at:

 • søge som frase (RPN: @attr 4=1)
 • angive position attribute for 'first in field' (RPN: @attr 3=1)

Dette giver højeste precision i forhold til scan-resultatet. Søges der uden position attribute og uden at angive at søgeudtrykket er en frase får man et bredere søgeresultat.

Zgateway mod eksterne baser

Zgateway mod eksterne baser lsk

Sidst opdateret: 19.06.2020

Hent poster via Zgateway i danMARC2 fra WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

Når du søger i WorldCat, ArticleFirst eller Bibsys via Zgateway, søger du i henholdsvis en amerikansk eller norsk database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men vi stiller en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.

Hjælp til WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

WorldCat er en global fælleskatalog for ca. 72.000 biblioteker. 
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

ArticleFirst er en amerikansk database over indhold i en række tidsskrifter. OCLC ArticleFirst giver oplysninger om bl.a. hvilke emneområder denne database dækker. 

Bibsys er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Vi henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på zgateway.dbc.dk port 210:

 1. WorldCat-basen - kaldes med base worldcat 
 2. ArticleFirst-basen - kaldes med base articlefirst
 3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

 1. Poster i danMARC2
 2. Poster i MARC21

Benyt disse format-OID'er og element set names:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger: 

WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses via:
Search tips for OCLC Z39.50 Cataloging.

Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.

 

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion mdy

Zgateway - z39.50 søgning i Danbib

Address/Z39.50URL:

zgateway.dbc.dk

Port:

210

UserID/Password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Drift

Database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close 

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-driftsversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Zgateway er en fælles adgang til informationssøgning i DBC's baser, som vil komme til at afløse Zpunkt. 

Adgang til Zgateway kræver en Z39.50-klient.

Brug af Zgateway kræver, at man har en Danbib-licens.

Vedr. 'Database names':

Hovedbase:

 • 'danbib' er den fulde Danbib-database

Delbaser:

 • 'folk' er en delbase med poster fra alle DBC-baser og folkebiblioteker (biblioteksnumre 870970, 870971, 870978)
 • 'forsk' er en delbase med poster fra danske forskningsbiblioteker, Dansk Lokalbibliografisk Database, Nordiske Afrikainstitutet samt artikler og anmeldelser fra Anmeldelsesbasen (870971)
 • 'folkforsk' er en delbase med alle poster fra delbaserne 'folk' og 'forsk'
 • 'DBC' er en delbase med poster fra DBC (biblioteksnummer: 870970), primært til folkebibliotekernes fælles katalogisering
 • 'dlb' er en delbase med ca. 250.000 poster fra 15 danske lokalbibliografier (Dansk Lokalbibliografisk Base) 

Eksterne baser:

 • 'bibsys' giver adgang til den norske Bibsys-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'worldcat' giver adgang til WorldCat med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'articlefirst' giver adgang til OCLC's ArticleFirst-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2

Vedr. adgang til Bibsys, WorldCat og ArticleFirst, se nærmere på Zgateway mod eksterne baser.

Vedr. 'Formats in present':                        

'danMARC'-formatet udleverer poster i standard 'danMARC2'-format i overensstemmelse med ISO-2709.

Under format-OID'en 1.2.840.10003.5.14 presentes posterne i danMARC2-tegnsæt (latin-1)
Under format-OID'en 1.2.840.10003.5.1000.105.14 presentes posterne i UTF-8-encoding

Under begge format-OID'er (1.2.840.10003.5.14 og 1.2.840.10003.5.1000.105.14) til danMARC tilbydes følgende present-formater i form af element set names til brug for flerbindsværks-present:

 • hoved - udleverer kun hovedposten
 • sektion - udleverer kun sektionsposten
 • bind - udleverer kun bindposten eller en enkeltstående post

XML tilbydes for danMARC2 som MarcXchange-formatet i DanBib-basen i Databrønden. Det kaldes med format-OID: 1.2.840.10003.5.109.10

Under denne format-OID udleveres element set name danmarxchange som default-present-format.

marc21-formatet (OID: 1.2.840.10003.5.10) udleverer poster i standard marc21-format som ISO-2709. Det er muligt at få udleveret marc21 med særlige tilpasninger til Det Kgl. Bibliotek gennem element set name 'kb'.

Vedr. 'Search syntax':

Under attributsæt BIB-1 (OID: 1.2.840.10003.3.1) understøttes use-attributterne: 

 • 4 (title)
 • 5 (title-series)
 • 7 (identifier-ISBN)
 • 8 (identifier-ISSN)
 • 12 (control-number-local)
 • 13 (classification-Dewey)
 • 14 (classification-UDC)
 • 16 (classification-LC)
 • 20 (classification-local)
 • 21 (subject)
 • 25 (subject-MESH)
 • 31 (date-publication)
 • 54 (code-language)
 • 63 (note)
 • 1003 (author-name)
 • 1005 (author-name-corporate)
 • 1016 (any)
 • 1018 (name-publisher)
 • 1026 (title-related-periodical)
 • 1031 (material-type)
 • 1095 (code-language-original)
 • 1214 (EAN)
 • 5014 (catalogue-code)
 • 5017 (item-number)

samt truncation-attributterne 1 (højre-trunkering) og 2 (venstre-trunkering).

Andre attributter under BIB-1 samt DAN-1 og DBC-1 vil muligvis virke, men der er ingen garanti for fortsat understøttelse af disse.

Bemærk vedr. antal hits i svaret:
På grund af datamodellen i den underliggende database, kan det antal hits man får at vide der er i søgeresultatet være højere end det faktiske antal poster der kan vises. Når man beder om at få vist en post på en position i søgeresultatet som ikke findes, returneres en fejlbesked med fejlkode 14 jf. Bib-1 Diagnostics Defined within the Z39.50-1995 Standard

Contact:

Kontakt DBC's Kundeservice for tegning af abonnement på Zgateway gennem en Danbib-licens eller ved behov for brugersupport.

Last update:

13.10.2022

 


 

Zgateway – tekniske parametre til testversion

Zgateway – tekniske parametre til testversion mdy

Zgateway - Z39.50 søgning i Danbib til testformål

Address/Z39.50URL:

zgateway-test.dbc.dk

Port:

210

userID/password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Test

database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-testversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Nyeste version af Zgateway med adgang til Danbib-testposter, som ikke nødvendigvis er up-to-date. Desuden adgang til at søge i Bibsys, WorldCat og ArticleFirst.

Må ikke anvendes til driftsformål. DBC forholder sig ret til uden varsel at lukke eller ændre adgangen.

Al trafik registreres.

Øvrige tekniske parametre og specifikationer er de samme som for driftsversionen.

Last update:

19.06.2020

Understøttelse af danZIG profil

Understøttelse af danZIG profil lsk

Sidst opdateret 4.11.2020

 

Inden for bibliografisk søgning og visning understøtter DBC ikke længere den fulde specifikation i danZIG-profilen (v2007). I samarbejde med brugerne af Z39.50 protokollen er udvalgt de dele, som er nødvendige for at eksisterende systemer i det danske biblioteksvæsen (2020) fortsat kan søge og vise poster via denne protokol.

Vi understøtter udelukkende BIB-1 attributsættet, og herunder ses hvilke attribut-kombinationer der understøttes af Zgateway ved søgning i Danbib.

 
Navn på BIB-1 attributkombination 1 Use 2 Relation 3 Position 4 Structure 5 Truncation 6 Completness
Title-eq-fif-ph-nt-cf 4 3 1 1 100 3
Title-eq-any-ph-nt-ic 4 3 3 1 100 1
Title-eq-any-ph-rt-ic 4 3 3 1 1 1
Title-eq-any-wo-nt-ic 4 3 3 2 100 1
Title-eq-any-wo-rt-ic 4 3 3 2 1 1
TitleSeries-eq-fif-ph-nt-cf 5 3 1 1 100 3
TitleSeries-eq-any-ph-nt-ic 5 3 3 1 100 1
TitleSeries-eq-any-ph-rt-ic 5 3 3 1 1 1
TitleSeries-eq-any-wo-nt-ic 5 3 3 2 100 1
TitleSeries-eq-any-wo-rt-ic 5 3 3 2 1 1
TitleUniform-eq-fif-ph-nt-cf 6 3 1 1 100 3
TitleUniform-eq-any-ph-nt-ic 6 3 3 1 100 1
TitleUniform-eq-any-ph-rt-ic 6 3 3 1 1 1
TitleUniform-eq-any-wo-nt-ic 6 3 3 2 100 1
TitleUniform-eq-any-wo-rt-ic 6 3 3 2 1 1
ISBN-eq-any-ph-nt-cs 7 3 3 1 100 2
ISSN-eq-any-ph-nt-cs 8 3 3 1 100 2
ContNoLocal-eq-any-st-nt-cs 12 3 3 103 100 2
Dewey-eq-any-ph-nt-cf 13 3 1 1 100 3
UDC-eq-any-ph-nt-cf 14 3 1 1 100 3
LC-eq-any-ph-nt-cf 16 3 1 1 100 3
NLM-eq-any-ph-nt-cf 17 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-cf 18 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-fif-ph-nt-cf 20 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-any-ph-nt-ic 20 3 3 1 100 1
ClassLoc-eq-any-ph-rt-ic 20 3 3 1 1 1
ClassLoc-eq-any-wo-nt-ic 20 3 3 2 100 1
ClassLoc-eq-any-wo-rt-ic 20 3 3 2 1 1
Subject-eq-fif-ph-nt-cf 21 3 1 1 100 3
Subject-eq-any-ph-nt-ic 21 3 3 1 100 1
Subject-eq-any-ph-rt-ic 21 3 3 1 1 1
Subject-eq-any-wo-nt-ic 21 3 3 2 100 1
Subject-eq-any-wo-rt-ic 21 3 3 2 1 1
MESH-eq-fif-ph-nt-cf 25 3 1 1 100 3
MESH-eq-any-ph-nt-ic 25 3 3 1 100 1
MESH-eq-any-ph-rt-ic 25 3 3 1 1 1
MESH-eq-any-wo-nt-ic 25 3 3 2 100 1
MESH-eq-any-wo-rt-ic 25 3 3 2 1 1
DatePubl-lt-any-dn-nt-cs 31 1 3 4 100 2
DatePubl-le-any-dn-nt-cs 31 2 3 4 100 2
DatePubl-eq-any-dn-nt-cs 31 3 3 4 100 2
DatePubl-ge-any-dn-nt-cs 31 4 3 4 100 2
DatePubl-gt-any-dn-nt-cs 31 5 3 4 100 2
TitleKey-eq-fif-ph-nt-cf 33 3 1 1 100 3
TitleKey-eq-any-ph-nt-ic 33 3 3 1 100 1
TitleKey-eq-any-ph-rt-ic 33 3 3 1 1 1
TitleKey-eq-any-wo-nt-ic 33 3 3 2 100 1
TitleKey-eq-any-wo-rt-ic 33 3 3 2 1 1
TitlePar-eq-fif-hp-nt-cf 35 3 1 1 100 3
TitlePar-eq-any-ph-nt-ic 35 3 3 1 100 1
TitlePar-eq-any-ph-rt-ic 35 3 3 1 1 1
TitlePar-eq-any-wo-nt-ic 35 3 3 2 100 1
TitlePar-eq-any-wo-rt-ic 35 3 3 2 1 1
TitleForm-eq-fif-hp-nt-cf 42 3 1 1 100 3
TitleForm-eq-any-hp-nt-ic 42 3 3 1 100 1
TitleForm-eq-any-ph-rt-ic 42 3 3 1 1 1
TitleForm-eq-any-wo-nt-ic 42 3 3 2 100 1
TitleForm-eq-any-wo-rt-ic 42 3 3 2 1 1
CodeLang-eq-any-wo-nt-cs 54 3 3 2 100 2
CodeGeo-eq-any-wo-nt-cs 55 3 3 2 100 2
CodeInst-eq-any-wo-rt-ic 56 3 3 2 1 1
CODEN-eq-any-wo-nt-cs 60 3 3 2 100 2
Note-eq-any-ph-nt-ic 63 3 3 1 100 1
Note-eq-any-ph-rt-ic 63 3 3 1 1 1
Note-eq-any-wo-nt-ic 63 3 3 2 100 1
Note-eq-any-wo-rt-ic 63 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-fif-nn-nt-cs 1003 3 1 101 100 2
AuthorName-eq-any-wo-nt-ic 1003 3 3 2 100 1
AuthorName-eq-any-wo-rt-ic 1003 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-any-nn-nt-ic 1003 3 3 101 100 1
AuthorName-eq-any-nn-rt-ic 1003 3 3 101 1 1
AuthorNamePer-eq-fif-nn-nt-cs 1004 3 1 101 100 2
AuthorNamePer-eq-any-nn-nt-ic 1004 3 3 101 100 1
AuthorNamePer-eq-any-nn-rt-ic 1004 3 3 101 1 1
AuthorNameCorp-eq-fif-nn-nt-cs 1005 3 1 101 100 2
AuthorNameCorp-eq-any-nn-nt-ic 1005 3 3 101 100 1
AuthorNameCorp-eq-any-nn-rt-ic 1005 3 3 101 1 1
IdentifierStd-eq-fif-ph-nt-cf 1007 3 1 1 100 1
SubjectNamePer-eq-fif-ph-nt-cf 1009 3 1 1 100 3
SubjectNamePer-eq-any-ph-nt-ic 1009 3 3 1 100 1
SubjectNamePer-eq-any-ph-rt-ic 1009 3 3 1 1 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-nt-ic 1009 3 3 2 100 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-rt-ic 1009 3 3 2 1 1
Any-eq-any-ph-nt-ic 1016 3 3 1 100 1
Any-eq-any-ph-rt-ic 1016 3 3 1 1 1
Any-eq-any-wo-nt-ic 1016 3 3 2 100 1
Any-eq-any-wo-rt-ic 1016 3 3 2 1 1
NamePubl-eq-any-ph-nt-ic 1018 3 3 1 100 1
NamePubl-eq-any-ph-rt-ic 1018 3 3 1 1 1
CodeMap-eq-any-wo-nt-cs 1024 3 3 2 100 2
TitleRelPeri-eq-any-ph-nt-ic 1026 3 3 1 100 1
TitleRelPeri-eq-any-ph-rt-ic 1026 3 3 1 1 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-nt-ic 1026 3 3 2 100 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-rt-ic 1026 3 3 2 1 1
IdentifierDoc-eq-any-ph-nt-cs 1032 3 3 1 100 2
TitleHostItem-eq-fif-hp-nt-cf 1033 3 1 1 100 3
TitleHostItem-eq-any-ph-nt-ic 1033 3 3 1 100 1
TitleHostItem-eq-any-ph-rt-ic 1033 3 3 1 1 1
TitleHostItem-eq-any-wo-nt-ic 1033 3 3 2 100 1
TitleHostItem-eq-any-wo-rt-ic 1033 3 3 2 1 1
ClassPhrase-eq-fif-ph-nt-cf 1040 3 1 1 100 3
ClassPhrase-eq-any-hp-nt-ic 1040 3 3 1 100 1
ClassPhrase-eq-any-hp-rt-ic 1040 3 3 1 1 1
ClassPhrase-eq-any-wo-nt-ic 1040 3 3 2 100 1
ClassPhrase-eq-any-wo-rt-ic 1040 3 3 2 1 1
SubNameCor-eq-fif-ph-nt-cf 1074 3 1 1 100 3
SubNameCor-eq-any-ph-nt-ic 1074 3 3 1 100 1
SubNameCor-eq-any-ph-rt-ic 1074 3 3 1 1 1
SubNameCor-eq-any-wo-nt-ic 1074 3 3 2 100 1
SubNameCor-eq-any-wo-rt-ic 1074 3 3 2 1 1
SubUnCon-eq-fif-ph-nt-cf 1080 3 1 1 100 3
SubUnCon-eq-any-ph-nt-ic 1080 3 3 1 100 1
SubUnCon-eq-any-ph-rt-ic 1080 3 3 1 1 1
SubUnCon-eq-any-wo-nt-ic 1080 3 3 2 100 1
SubUnCon-eq-any-wo-rt-ic 1080 3 3 2 1 1
AGROVOC-eq-fif-ph-nt-cf 1085 3 1 1 100 3
AGROVOC-eq-any-ph-nt-ic 1085 3 3 1 100 1
AGROVOC-eq-any-ph-rt-ic 1085 3 3 1 1 1
AGROVOC-eq-any-wo-nt-ic 1085 3 3 2 100 1
AGROVOC-eq-any-wo-rt-ic 1085 3 3 2 1 1
COMPASS-eq-fif-ph-nt-cf 1086 3 1 1 100 3
COMPASS-eq-any-ph-nt-ic 1086 3 3 1 100 1
COMPASS-eq-any-ph-rt-ic 1086 3 3 1 1 1
COMPASS-eq-any-wo-nt-ic 1086 3 3 2 100 1
COMPASS-eq-any-wo-rt-ic 1086 3 3 2 1 1
EPT-eq-fif-ph-nt-cf 1087 3 1 1 100 3
EPT-eq-any-ph-nt-ic 1087 3 3 1 100 1
EPT-eq-any-ph-rt-ic 1087 3 3 1 1 1
EPT-eq-any-wo-nt-ic 1087 3 3 2 100 1
EPT-eq-any-wo-rt-ic 1087 3 3 2 1 1
NAL-eq-fif-ph-nt-cf 1088 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-ic 1088 3 3 1 100 1
NAL-eq-any-ph-rt-ic 1088 3 3 1 1 1
NAL-eq-any-wo-nt-ic 1088 3 3 2 100 1
NAL-eq-any-wo-rt-ic 1088 3 3 2 1 1
ISRC-eq-any-ph-nt-cs 1091 3 3 1 100 2
ISMN-eq-any-ph-nt-cs 1092 3 3 1 100 2
ISRN-eq-any-ph-nt-cs 1093 3 3 1 100 2
CodeLangOri-eq-any-wo-nt-cs 1095 3 3 2 100 2
TitleLater-eq-fif-ph-nt-cf 1096 3 1 1 100 3
TitleLater-eq-any-ph-nt-ic 1096 3 3 1 100 1
TitleLater-eq-any-ph-rt-ic 1096 3 3 1 1 1
TitleLater-eq-any-wo-nt-ic 1096 3 3 2 100 1
TitleLater-eq-any-wo-rt-ic 1096 3 3 2 1 1

 

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

Bibliotek.dk-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp og information:

Bibliotekerne kan få hjælp til og informationer om Bibliotek.dk:

 • ved at læse Hjælp og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk og disse tekster på www.danbib.dk
 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt
 • ved at bruge kundeservice.dbc.dk eller ringe til 44 86 77 11

KOMBIT

KOMBIT varetager bestillerfunktionen overfor Bibliotek.dk.
Se mere på KOMBITs side

 

Hjælp til Bibliotek.dk

Hjælp til Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

Brugerne af Bibliotek.dk kan få hjælp ved at:

 • læse teksterne under Hjælp og vejledning og Om Bibliotek.dk på Bibliotek.dk
 • henvende sig på eget bibliotek
 • få hjælp fra Spørg en bibliotekar (link fra forsiden på Bibliotek.dk)
 • ved at bruge Kundeservice eller link under Kontakt på Bibliotek.dk

   

Bibliotekerne kan få hjælp til Bibliotek.dk ved at:

 • læse teksterne under "Hjælp og vejledning" og "Om Bibliotek.dk" på Bibliotek.dk og på www.danbib.dk
 • bruge Kundeservice eller ringe til 44 86 77 11
 • ved at abonnere på mailinglisten FBI-nyt - Tilmelding til FBI-nyt

   

Bestil i Bibliotek.dk

Bestil i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Senest opdateret 23.01.2024

Bestilsystemet i Bibliotek.dk er tæt vævet sammen med bestilsystemet i Netpunkt, og bruger de samme hjælpesystemer, som VIP-basen og BOB-basen.

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP

Bestilling direkte i lokalsystem fra Bibliotek.dk med NCIP nla

Sidst opdateret: 09.08.2023

Dette dokument beskriver hvad en NCIP-bestilling er, hvordan I slår det til og hvordan I håndterer NCIP-bestillinger fra Bibliotek.dk. 

Indhold

Hvad er NCIP?

NCIP står for "Niso Circulation Interchange Protocol". Niso er den amerikanske standardiseringsorganisation (svarende til Dansk Standard i Danmark), og Circulation Interchange protokollen er en standard for alle de services der beskriver et bibliotekssystem kontakt med en slutbruger: oprettelse af bruger, udlån, aflevering, fornyelse, hjemkaldelse, mv. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen sammen med systemleverandørerne aftalt retningslinjer ("Guidelines") for danske bibliotekers brug af NCIP-protokollen til bla:

 • lånertjek
 • se oversigt over bestillinger
 • forny bestilling
 • annuller bestilling
 • opret bestilling

NCIP-bestil betyder altså at bestillinger på eget materiale kan oprettes direkte i lokalsystemet fra Bibliotek.dk.

NCIP handler om transaktioner mellem en slutbruger og et bibliotekssystem. ISO18626, som i dag anvendes af de fleste biblioteker til ILL (interlibrary loan), har også mulighed for at kunne anvendes til slutbrugertransaktioner.

NCIP er en serviceorienteret protokol. Det vil sige: hvis et bibliotekssystem understøtter funktioner med NCIP-services, bliver det muligt at lade en bruger udføre disse funktioner fra en hvilken som helst brugergrænseflade mod lokalsystemet.

Fordelen for brugeren er altså at man kan blive i den valgte grænseflade (fx Bibliotek.dk), og der oprette bestillinger, se oversigt over bestillinger, forny og annullere i lokalsystemet, uden at skulle skifte brugergrænseflade.

Hvad gør NCIP-bestillinger?

Bestilling med NCIP kan kun ske på materiale som er lokaliseret til brugerens bibliotek. For at modtage bestillinger via NCIP skal biblioteket sige 'ja' til at modtage bestillinger på eget materiale gennem bibliotek.dk. Når I bruger NCIP, bestiller brugeren i Bibliotek.dk, og skal altså ikke over i jeres lokale webkatalog.

Kan I modtage NCIP-bestillinger?

Følgende leverandører af bibliotekssystemer i Danmark understøtter NCIP Request Item (bestilling:

 • Fælles Biblioteks System FBS (Cicero)

Andre biblioteker og bibliotekssystemer:

I må spørge jeres leverandør om mulighederne for NCIP-bestilling.

Kom i gang med NCIP-bestillinger

Slå NCIP-bestilling til i VIP-basen

 • Gå til VIP-basen (vip.dbc.dk) > Slutbrugere > Bestillinger og lån > bestillinger på bibliotekets egne materialer.
 • Vælg "NCIP"
 • Klik på Gem ændringer, nederst.
 • Hvis I har filialer: Husk at gentage indstillingerne under hver filial.

Hvor ser I bestillingerne?

Bibliotek.dk sender bestillingen videre til bestilsystemet, som derefter overtager behandlingen. Først hentes NCIP-serveradresse i VIP-basen, bestillingen downloades til lokalsystemet, systemet modtager svar fra lokalsystemet og opdaterer til sidst BOB-basen med bestilling+svar.

 • Hvis bestilling er oprettet i lokalsystemet, ligger den altså nu i det lokale system med en kopi af bestilling+svar i BOB-basen.
 • Hvis bestillingen er afvist af lokalsystemet, ligger bestilling+svar alene i BOB-basen.

Hvis bestilling/reservering oprettes i lokalsystemet

Hvis reserveringen gennemføres, modtager BOB et positivt svar fra lokalsystemet. Svaret oversætter BOB til: "Bestilling/reservering oprettet" og gemmer også den forventede leveringsdato som lokalsystemet har returneret i svaret. Derefter afslutter BOB bestillingen og lægger den under fanebladet 'bibliotek.dk - afsluttede lokaliseret til eget bibliotek'.

I har i reglen ikke brug for at se den i BOB-basen, bortset fra evt. fejlfinding.

Hvis bestilling ikke oprettes i lokalsystemet

Hvis bestilling ikke kan oprettes, returnerer lokalsystemet et negativt svar til BOB, og bestillingen ligger nu under "Åbne bestillinger - lokaliseret til eget bibliotek" (eller under "Alle åbne"). Lokalsystemet returnerer i svaret også en årsag til at materialet ikke kan bestilles eller reserveres. Disse kan ses under "Status Detaljer" i BOB.

Der er flere muligheder for fejlmeddelelser:

 • Brugeren har bestilt samme materiale i forvejen: Reservering findes allerede
 • Der er bestilt et tidsskrift, eller materialet haves ikke: Materiale er ikke i beholdning
 • Brugeren findes ikke i lånerregistret: Ukendt bruger
 • Se også beskrivelse i BOB-vejledningen: http://www.danbib.dk/bobvejl

Hvis I bruger BOBs 'Gensend' ved NCIP-bestillinger, sendes en ny NCIP request Item mod jeres NCIP-server, så en afvist bestilling kan lægges ind igen, fx hvis I gør en ukendt bruger kendt i jeres system.

Mere information

Har I brug for mere information, kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk

Bestilling i Bibliotek.dk trin for trin

Bestilling i Bibliotek.dk trin for trin lho

 

Senest opdateret 23.1.2024

Bestilling i Bibliotek.dk set fra brugerens side

Her beskrives de trin brugeren kommer igennem.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil - kort fortalt:

 1. Log ind: Søg og vælg bibliotek (afdeling/filial) og Gå til bibliotekslogin. Herefter logger brugeren ind med bibliotekslogin, dvs. CPR- eller lånernummer/BrugerID og pinkode. (Hvis brugeren er logget ind på forhånd, så springes dette trin over). 
  Hvis det valgte bibliotek ikke benytter bibliotekslogin, bliver brugeren bedt om at udfylde en formular.  

  Hvis brugeren bestiller et tidsskrift, skal han under bestilling angive, hvilket år og nummer han ønsker.
   

 2. Godkend: Brugeren tjekker afhentningssted (skifter evt. afhentningssted) og godkender.
 3. Bestillingen er gennemført: Kvittering for bestilling med link til Bestillingshistorik og evt. Lån og reserveringer. 

Bestilling af materialer via Huskeliste.
Fra Huskelisten er det muligt at bestille en eller flere materialer (max 25) på én gang. Trin 1 og trin 2 er som beskrevet ovenfor, på trin 3 får brugeren link til Bestillingshistorik.

 

Uddybende

Bestil trin 1 : Log ind og vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's vejviseroplysninger, finder sit bibliotek (afdeling/filial) i søgeresultatet og bekræfter sit valg ved at klikke på Gå til bibliotekslogin, hvor brugeren logger ind med CPR- eller lånernummer/BrugerID og pinkode. 
Hvis det valgte bibliotek ikke benytter bibliotekslogin, bliver brugeren bedt om at udfylde en formular. Formularens felter/oplysninger bestemmer biblioteket ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata. 

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek, dvs. opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek. 

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, (Undervejs: og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her).
   

Bestil trin 2: Godkend

Godkend: Brugeren tjekker afhentningssted (skifter evt. afhentningssted) og godkender.

"Du har allerede bestilt dette materiale"
Hvis brugeren i samme session forsøger at bestille samme materiale flere gange, så får brugeren denne besked "Du har allerede bestilt dette materiale" og bestillingen kan ikke gennemføres før brugeren har klikket "Bestil ikke" eller "Bestil alligevel"
 

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen.
På skærmkvitteringen vises en en standardkvitteringstekst med afhentningsbibliotek og link til brugerens Lån og reserveringer og/eller til Bestillingshistorik. Alle typer bestillinger fremgår af Bestillingshistorik, også bestillinger som endnu ikke er behandlet af brugerens bibliotek (ikke-automatiserede bestillinger). 

 

Bestilling af materialer via Huskeliste
Fra Huskelisten er det muligt at bestille en eller flere materialer på én gang (max 25). Trin 1 og trin 2 er som beskrevet ovenfor, på trin 3 får brugeren link til Bestillingshistorik.

Læs mere om login og profil på Bibliotek.dk

 

Bestilling i old.bibliotek.dk - trin for trin

Bestilling i old.bibliotek.dk - trin for trin Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret 17.1.2024

Bestilling i old.bibliotek.dk set fra brugerens side
Her beskrives de trin brugeren kommer igennem, og hvordan bibliotekerne kan tilrette mulighederne.

En bestilling i Bibliotek.dk forløber i 3 trin efter klik på Bestil:

 1. Find bibliotek (søgning i vejviser) og vælg bibliotek (udpeg bibliotek efter søgning og bekræft valg)
 2. Indtastning af personlige låneoplysninger og bestil
  Hvis brugeren er logget ind og har gemt bibliotek og personlige data, springes disse trin over - data ER udfyldt på trin 2.
 3. Kvittering for bestilling

 

Bestil trin 1 : Find bibliotek og Vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i Bibliotek.dk's Biblioteksvejviser, finder sit bibliotek i søgeresultatet og bekræfter sit valg. Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (Om biblioteket > Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst på siden Søgning af bibliotek.

Bestil trin 2: Personlige låneroplysninger og bestilling

Brugeren bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger (CPR-nummer eller andet låner-ID, navn m.v.). Hvilke indtastningsfelter der vises til personlige oplysninger, bestemmer I ved valg i VIP-basens afsnit Slutbrugere > Lånerdata.

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek: opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

De beskeder brugeren får på trin 2, skabes ud fra fire slags oplysninger:

 1. Den type materiale brugeren har valgt.
 2. Det bibliotek brugeren har valgt.
 3. Om det valgte bibliotek har det valgte materiale.
 4. De afmærkninger bibliotekerne har lagt ind i VIP-basens afsnit Slutbruger > Bestillinger og lån.

De felter til indtastning af låneroplysninger der kommer frem på trin 2, er på samme måde bestemt af bibliotekernes valg i VIP-basens Slutbruger > Lånerdata. Bemærk, at I altid skal have et lånerID (navn er ikke nok) som obligatorisk felt ellers fejler bestillingen.

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger via Bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i Bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån > Bestillinger på bibliotekets egne materialer) til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i Bibliotek.dk, og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i Om biblioteket > Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her.

Læs også hjælpeteksterne i VIP.

Bestil trin 3: Kvittering

På trin 3 får brugeren en kvittering på skærmen, som han kan vælge at få tilsendt i en mail eller printe ud.
På skærmkvitteringen vises bestillingsnummer, personlige data (Cpr-nummer/lånerkort og pinkode/brugerkode vises med stjerner), titel og afhentningsbibliotek og en standardkvitteringstekst.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver (old.bibliotek.dk)

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret 8.2.2024


Indhold

 


 

 

Om bestil og værkmatch i old.bibliotek.dk

Ind imellem modtager DBC's Kundeservice henvendelser fra brugere som har haft problemer med at fremskaffe en konkret udgave af en titel. De har i old.bibliotek.dk valgt at bestille en konkret udgave (fordi de skal bruge den), og oplever så at deres bibliotek ikke respekterer dette valg og giver dem en anden. Bibliotekets reaktion er så oftest: "Jamen vi er vant til at brugerne er ligeglade med udgaven".

 

I old.bibliotek.dk skelner vi mellem værkbestil (en hvilken som helst udgave kan bruges) og udgavebestil (en bestemt udgave skal bruges - velvidende der findes andre). I dette dokument beskriver vi hvordan old.bibliotek.dk og bestilsystemet fungerer i forhold til disse valg.

Som det forhåbentlig fremgår, forsøger vi i vores design at tilgodese begge situationer:

 • Forhindre utilsigtet udgavebestilling (udgavebestilling ved en "fejl"/et uheld)
 • Give brugerne mulighed for at gennemtvinge bestilling af en konkret udgave når de ønsker det.

 

 

Tre forskellige scenarier.

Bestilling i old.bibliotek.dk kan give sig udslag i tre forskellige scenarier:

 1. Bestilling på værkniveau af titel der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil uanset udgave
 2. Bestilling af konkret udgave i post der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil denne udgave
 3. Bestilling af titel der ikke er værkmatchet - brugeren vælger også Bestil denne udgave

Nedenfor beskrives bestilforløbet ud fra disse tre scenarier.

 

 

Bestilling på værkniveau

Dette er nok det mest almindelige scenarie i old.bibliotek.dk:
Brugeren laver en søgning og får vist et resultat hvor de forskellige udgaver er lagt sammen i en post (værkmatchet). På skærmen ses i det korte format kun én bestilknap: Vælg og bestil. Når brugeren klikker på denne, skal han klikke på bestil ud for den materialetype han ønsker.
Så undersøger old.bibliotek.dk samtlige udgaver i værkposten for at se om en eller flere af udgaverne haves på brugerens bibliotek - i så fald lægges bestillingen i brugerens bibliotek's system.
Hvis dette ikke er tilfældet, sendes bestillingen videre (automatisk fjernlån eller anden placering i BOB). Når bestillingen lander i BOB-basen, er den mærket med Andre udgaver kan bruges (værkbestil). Og det har brugeren godkendt med sit valg af bestilknap på grænsefladen.

 

Bestilling af konkret udgave af værkmatchet titel

Brugeren finder en post der er værkmatchet. Der er i det korte format kun Vælg og bestilknap til værkbestil. For at bestille en konkret udgave skal brugeren gøre således:

 • Enten klikke på Vælg og bestil - og her klikke på "Ønsker du én bestemt udgave: klik på Mere information" - så folder posten sig ud.
 • Eller klikke på postens titel - så foldes posten ud i fuldt format. Hvis der er rigtig mange udgaver, skal brugeren først klikke på Vis alle udgaver
 • Vælge en bestilknap ud for den udgave han ønsker

Når denne bestilling lander i BOB-basen, er den mærket med brugerens valg: Kun den bestilte udgave kan bruges

Når brugeren bestiller en konkret udgave af en værkmatchet titel, spørger old.bibliotek.dk en ekstra gang: "Kan du bruge en anden udgave af samme titel?" og giver dermed mulighed for, at der bliver foretaget en værkbestil i stedet for bestilling på en konkret udgave.

 

Bestilling af titel der ikke er værkmatchet

Brugeren finder en post i old.bibliotek.dk der ikke er værkmatchet, dvs. kun indeholder en enkelt udgave. Her stilles brugeren over for muligheden for enten at bruge Vælg og bestil - eller bruge bestilknappen i udfoldet format, men beskeden i BOB vil være Kun den bestilte udgave kan bruges i begge tilfælde.

Information om udgave i BOB-basen

Hvis brugeren har valgt at bestille en eller anden udgave - lige meget hvilken - vises i BOB-basen: Andre udgaver kan bruges (værkbestil).
Denne oplysning vises lige efter Interessedato.

Hvis brugeren har valgt én bestemt udgave, vises i BOB-basen: Kun den bestilte udgave kan bruges.

Til toppen

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk

Digital Artikelservice via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

 

Sidst opdateret: 19.01.2024

Bibliotek.dk-brugere kan bruge Digital Artikelservice, hvis deres bibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek.

Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for Bibliotek.dk-brugeren.
 

 • Hvad kan man få kopi af?
 • Digitale kopier
 • Bibliotek.dk's brugergrænseflade


   

  Hvad kan man få kopi af?

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte danske tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand.
   

  Digitale kopier

  Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

  Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
  Brugeren skal være registreret låner på et bibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .

   

  Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  I Bibliotek.dk ses en information under bestil-knappen: "Du får tilsendt en digital kopi", hvis brugeren er logget ind på et bibliotek med adgang til servicen. Artiklen bestilles ved at trykke på Bestil. I bestilmodalen får brugeren denne information: "Leveres som digital kopi til din mail".

  Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.

  Hvis brugeren ikke er logget ind, eller logget ind på et bibliotek uden adgang til Digital Artikelservice, får man blot en Bestil-knap og kan bestille artiklen på sædvanlig vis.  

  Hvor hurtigt går det?

  Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

  • Digital levering:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • max 24 timer på hverdage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen.
     

   

  Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek

  Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek : Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek


   

Bestilforbehold

Bestilforbehold mdy

Mange ikke-tilgængelige materialer vises af hensyn til brugerne ikke i Bibliotek.dk. Men brugerne kan dog stadig møde materialer, der af forskellige grunde ikke er tilgængelige. 


Netdokumenter

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i stedet for bestil-knappen:
Er ikke tilgængelig


Notas materialer

Notas materialer har som andre net-materialer en knap med Læs bogen. Nedenunder knappen står der Du bliver sendt til nota.dk


Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked i stedet for Bestil-knappen
Er ikke tilgængelig
 

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Det vil sige, at der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.
I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".
Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk, som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).
FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk.

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC Digital. Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked under bestilknappen:

Ingen biblioteker har pt. materialet.

Det har været et ønske fra bibliotekerne, at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i brønden, så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


 

Bestilforbehold (old.bibliotek.dk)

Bestilforbehold (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 21.10.2019

 

OBS: Indhold på denne side gælder kun det gamle bibliotek.dk

Brugeren mødes af forskellige beskeder om forbehold alt efter hvilken post de ser - fx hvilken type video/dvd der er tale om, om posten er håndbogsmarkeret, et netdokument osv.

Bestilling af video og dvd
Netdokumenter
Forbeholdt lånere på Nota
Håndbogsmarkerede materialer
Nye materialer
Udenlandske musikposter uden lokaliseringer
Andre poster uden lokaliseringer
 

Bestilling af video og dvd

I poster der er mærket med kategori c (i 021 *b) står denne besked:

OBS! kan kun lånes direkte på de biblioteker der har den - ofte kun af denne kommunes borgere.

Samme besked gentages ved klik på Vælg og bestil. Det er muligt at lægge posten i huskeliste og bruge "Se hvilke biblioteker der har materialet" samt - hvis man har et Favoritbibliotek som har den - et link til opslag i lokalkatalog.

I poster som er mærket som salgskassette (i 021 *b), er der ikke bestilknap, og der står denne besked:

Dette materiale udlånes ikke fra bibliotekerne

I poster som kun har lokalisering hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, vises denne tekst:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Klik på Se hvilke biblioteker der har materialet eller spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Og ved opslag i "Se hvilke biblioteker der har materialet" vises denne besked:

(Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal)

 

 

Netdokumenter

I poster med netdokumenter er der som hovedregel ingen Bestilknap. Man kan godt lægge posten i Huskelisten, men forsøger man at bestille, får man denne besked:

Adgang via Internet - se under mere information.

Hvis netdokumentets adresse på internettet er ukendt, får brugeren denne besked i posten:

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse

Er netdokumentet betalingsbelagt, får man denne besked i posten og link til adgang, fx infomediaadgang:

Adgang via internet efter betaling/brugerregistrering

Eller et direkte link til hvor der er adgang, fx:

Adgang til lån hos eReolen.dk

 

Forbeholdt lånere på Nota (tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Visse materialer er forbeholdt lånere på Nota - de er mærket således:

Kun for indmeldte brugere på Nota.

Posten har ikke bestil-knap, men link til titlen i Notas katalog E17.

 

Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked ved klik på Bestil:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån (096 *u) - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i Bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Dvs der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.

I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".

Bibliotekerne kan afmærke poster, så de ikke optræder i Bibliotek.dk som om de er tilgængelige for (fjern)lån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i Netpunkt og Bibliotek.dk. 

 

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked på trin 1:

Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.


 

Udenlandske musikposter uden lokaliseringer

Der findes i Bibliotek.dk et mindre antal poster på udenlandske fonogrammer, som ikke er lokaliseret til danske biblioteker. Posterne er lavet, fordi der er registreret anmeldelser af fonogrammet. Disse poster har bestilknap selvom de altså ikke findes på et dansk bibliotek. Vi mener det giver større problemer uden bestilmulighed (det har været sådan i en periode). Brugerne undrer sig over hvorfor de kan læse en anmeldelse (måske stærkt anbefalende), men så ikke får mulighed for at bestille. Så disse bestillinger må betragtes som input til materialevalget.


 

Andre poster uden lokaliseringer

Der kan være andre poster som af den ene eller anden grund - midlertidigt eller permanent - ikke har lokaliseringer. I så fald vises een af disse beskeder:

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel. Hvis der er en bestil-knap, bruger du blot den.

eller

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

eller

Der er begrænset adgang til denne titel. Bibliotek.dk kender ikke titlens internetadresse.

eller

Dette materiale kan ikke bestilles, det findes ikke længere i denne udgave.

 

Biblioteksvejviser (old.bibliotek.dk)

Biblioteksvejviser (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 25.11.2022

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

Hvis man bruger Biblioteksvejviseren (Find bibliotek) uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i Bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem Bibliotek.dk. Det står i så fald i oplysningerne om biblioteket:

Biblioteket modtager ikke bestillinger fra Bibliotek.dk.

Man får samme besked, hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek.
Biblioteksvejviseren kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser, hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Grønland er ikke med i Bibliotek.dk, da biblioteksloven ikke gælder for dem. 
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i Bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Webservice til VIP-basen 

Til VIP-basen findes en webservice: Open Agency. Open Agency udleverer vejviserinformation om biblioteker (f.eks. adresser og åbningstider) samt konfigurationsparametre (f.eks. brøndprofiler og bestilveje)

Dokumentation vedr. Open Agency

 

Indhold på Bibliotek.dk

Indhold på Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 19.01.2024

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. 

Derudover disse kilder: 

 • TURteori 
 • e-Kurser.nu
 • Besættelsesbibliografien
 • Bibliografi over Dansk Kunst
 • Dania Polyglotta
 • Dansk Historisk Bibliografi
 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
 • Dansk Musiklitterær Bibliografi
 • Danskernes Historie Online (tidl. Slægtsforskernes Bibliotek)
 • Ebook Central Plus
 • KB e-bøger
 • Kongelige Teater programartikler
 • Sportline
   

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

 

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvor materialet er på hylden:
Ingen biblioteker har materialet hjemme nu

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

 

OBS: Indhold nedenfor gælder kun den gamle bibliotek.dk

Læs først og fremmest Bibliotek.dk's hjælpetekst: Indhold
Her er der også forklaringer på hvorfor der i Bibliotek.dk er materiale man ikke kan låne.

 

 

Bibliotek.dk indhold

Bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Derudover TURteori + e-Kurser.nu.

Poster som mangler i Bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra Bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i Bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

 

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i Bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

 

E-dokumenter

E-dokumenter fra DanBib registreret af DBC eller andre fjernes kun hvis postejeren fjerner dem fra DanBib.

Oversigt over e-dokumenter i Bibliotek.dk
 

Nye materialer

Posterne kommer i Bibliotek.dk (og i Netpunkt), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvilke biblioteker der har materialet:
Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i Bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Se også oversigten over alle forbehold i forhold til bestil i Bibliotek.dk: Bestilforbehold

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

Infomedia via Bibliotek.dk

Infomedia via Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret 22.1.2024

Find information om Infomedia via Bibliotek.dk - forudsætninger, indhold og teknisk opsætning - på denne side: Infomedia webservice

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk

Linkme-syntaks for Bibliotek.dk mdy

DBC DIGITAL arbejder på at udvikle en ny linkme-syntaks til brug for Bibliotek.dk. Denne side opdateres løbende, efterhånden som der kommer flere muligheder til.

Link til værkside

Opslag på pid

linkme.php?rec.id=[pid] 

Eksempler: 
Bog: Ruslands tusmørkeår
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:135464112

Artikel: Privatbilisme bliver afgørende i den kollektive trafik
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis:137866943

Opslag på FAUST-nummer

linkme.php?faust=[faustnumber] 

Eksempler:
Bog: Byer for mennesker
https://bibliotek.dk/linkme.php?faust=28274653

Spil: The Invincible
https://bibliotek.dk/linkme.php?faust=137318431

Søgning på ISBN

linkme.php?ccl=is=[ISBNnumber]

Eksempel: 
Bog: Karolines kamp
https://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=is=9788702345162

Bog: Gopler ældes baglæns
https://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=is=9788773390184

Linkme-syntaks for old.bibliotek.dk

Linkme-syntaks for old.bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22.1.2024

OBS: Gælder kun old.bibliotek.dk

Du kan linke til søgninger i Bibliotek.dk.
En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse, eller du kan linke præcist til en enkelt post.
Når du bruger Bibliotek.dk's linkme-syntaks, laves en søgning i Bibliotek.dk, og resultatet vises på Bibliotek.dk's brugergrænseflade.
Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på Bibliotek.dk's struktur.
Derimod kan du ikke linke til specielle vis-sider eller bestil-sider. Hvis du forsøger det vil brugeren i stedet for få en advarsel om, at der er lavet et "ulovligt" dybt link.
Hvorfor linke fra din hjemmeside til Bibliotek.dk? - nogle ideer

 

Generel URL for søgning i Bibliotek.dk

Du opbygger et søgelink til Bibliotek.dk på denne måde:
http://www.bibliotek.dk/linkme.php?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>

Forklaring på syntaks

 • Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.
 • Urlencoding. Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php)

 

Generelt om urlencoding:

 

Urlencoding

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

TegnBeskrivelseUrlencoded
 mellemrum%20 eller +
(venstreparentes%28
)højreparentes%29
=lighedstegn%3D
?maskeringstegn%3F
*trunkeringstegn%2A
"anførselstegn%22
@snabel-a - at%40
ælille æ%C3%A6
Æstort Æ%C3%86
ølille ø%C3%B8
Østort Ø%C3%98
ålille å%C3%A5
Åstort Å%C3%85


 

Linktyper som kan anvendes i Bibliotek.dk

 

Link til en bestemt post

Den enkleste måde at linke til en bestemt post i Bibliotek.dk, er at bruge det "Link til denne post" som ses i alle posterne (fold posten ud og kig nederst til højre).
Det kan se sådan ud:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A51261224.
Linket består af tre elementer:
rec.id=(ejerkode) - hvis DBC-post: basis/avis/tsart - hvis andet: katalog - :(id)
fx
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28373988 - link til en DBC-post
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis%3A35769897 - link til en DBC-avisartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-tsart%3A35724230 - link til en DBC-tidsskriftartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=125030-katalog%3A000203969 - link til en anden post
 

Link til en bestemt titel

Du kan linke til en bestemt titel i Bibliotek.dk ved at lave et søgelink baseret på bibliografiske data, som fx forfatter, titel og evt. materiale, eller med isbn eller issn.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
Se eksempel 1 eller Se eksempel 2 eller Se eksempel 6

Link til videresøgning eller emnesøgning

Du kan linke til en videresøgning eller emnesøgninger i Bibliotek.dk på mange forskellige måder. Du kan fx bruge flere forskellige søgekoder eller du kan lave fritekstsøgninger.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
 

Søgekoder

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D )Søgekoder på to tegn (fx: em - fo) er enkeltordskoder, søgekoder på tre tegn (fx lfo - lti) er langordskoder, der søger fx hele navnet eller hele titlen som ét ord. Term- og phrase-søgekoder kan også anvendes. 
Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i Bibliotek.dk. Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

 

Fritekstsøgning

Du kan lave links til fritekstsøgninger i Bibliotek.dk. Hvis du vil lave fritekstsøgninger, skal du ikke anvende søgekoder i din url.
En fritekstsøgning sker i felterne forfatter  (inkl. forfatter i beskrivelsen), titel, materialetype, note, emneord, værtspublikation, standardnumre, EAN/stregkode og posternes id-numre.

 • fo -fb - ti - ma - no - em - vp - nr

Se eksempel 3

 

Operatorer, trunkering og maskering

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not - omgivet af blank (urlencoded: + eller %20 ) i dine søgelinks.

Du kan også anvende parenteser i dine links til Bibliotek.dk.
Parenteser:  (urlencoded: %28) og  (urlencoded: %29).

Se eksempel 4

Trunkeringstegn: '*' (urlencoded: %2A)

Maskeringstegn: '?' (urlencoded: %3F)

Du kan bruge trunkeringstegn i dine links til Bibliotek.dk, til at lave højretrunkering af dine søgeudtryk. OBS! Søgeudtryk som maskeres eller trunkeres skal ikke sættes i anførselstegn.
Se eksempel 5
 

Eksempler

Eksempel 1: link med søgekode
Søgning på titel: Vandpest
ti=vandpest
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=ti%3D%22vandpest%22

Eksempel 2: link til bestemt titel
Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog
fo=ekman and ht="guds barmhjertighed" and ma=lb 
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22ekman%22+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

Eksempel 3: link til fritekstsøgning
Søgning på fritekst: stumfilm tyskland
"stumfilm tyskland"
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22stumfilm%22+and+%22tyskland%22

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser
Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer
fo=sibelius and ti=koncert and (ma=xc or ma=ps)
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22sibelius%22+and+ti%3D%22koncert%22+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

Eksempel 5: link med trunkeringstegn
Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film
sukkersyg* and term.workType=movie
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22sukkersyg%2A%22+and+term.workType=movie

Eksempel 6: link med ISBN
Søgning med isbn: isbn: 87-02-04040-9
is=87-02-04040-9
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=is%3D87-02-04040-9

Eksempel 7: link til engelsk grænseflade
Søgning på barcelona and gaudi - vist i engelsk grænseflade
"barcelona and gaudi"
https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=barcelona+and+gaudi

 

Hvorfor linke til Bibliotek.dk?

Hvorfor linke til Bibliotek.dk? mdy

Sidst opdateret: 26.4.2022

Der er mange gode grunde til at linke til Bibliotek.dk. I mange situationer kan det være en rigtig god idé at vise brugere af din hjemmeside hen til litteratur om det de har interesse for - eller til andre typer af materialer. På denne side finder du eksempler på, hvornår det er en god idé at linke til bibliotek.dk.

 

Hvornår linke til Bibliotek.dk?

Henvisninger til refereret litteratur
Rigtig mange hjemmesider refererer litteratur eller andre medier i forskellig sammenhænge. Ved at linke til bibliotek.dk kan du give brugerne af din hjemmeside nem adgang til disse materialer. Se eksempel 1

Eksempel 1: Link til bøger i Bibliotek.dk
En mand interesserer sig meget for slægtsforskning, og han er i gang med at finde ud af en masse om sin egen familie. Som så mange andre har han lavet en hjemmeside, hvor han præsenterer sine fund. Han har også fundet nogle interessante bøger om slægtsforskning, som han gerne vil fortælle andre om. For at gøre det nemmere for brugere af hans hjemmeside at få fat i disse bøger, har han lavet links direkte til posterne med disse i bibliotek.dk, så man hurtigt kan finde og bestille dem til hjemlån.

Se hvordan man laver link til en bestemt titel.


Anmeldelser af bøger, musik og film
Det er ikke kun litteratur man kan finde på de danske biblioteker - og gennem Bibliotek.dk - man kan fx også finde og låne musik, film, artikler, noder m.v. Mange hjemmesider har anmeldelser af både litteratur, musik og film, og også her kan du give brugerne nem adgang til det anmeldte ved at linke til Bibliotek.dk. Se eksempel 2.

 

 

Eksempel 2: Link fra anmeldelser
En bruger, der interesserer sig meget for danske film, har fået anbefalet en bestemt hjemmeside, der anmelder både biograf- og dvd-film. Hun finder en anmeldelse af en dvd, som hun synes lyder rigtig spændende. Med et enkelt klik på et ikon finder hun dvd'en i Bibliotek.dk, hvorfra hun bestiller den, så hun kan hente den på sit eget bibliotek.

Se hvordan du laver link til en bestemt titel.


Interessante emner
Mange hjemmesider beskæftiger sig med diverse emner af interesse for forskellige grupper. Du kan lave mange forskellige former for emnesøgninger i Bibliotek.dk, og det er også muligt at lave disse ved hjælp af links fra en hjemmeside. På den måde kan du hjælpe brugere af din hjemmeside med at finde interessante bøger og andre typer af materialer om de emner, der interesserer dem - uden at du selv skal vedligeholde en liste. Se eksempel 3.

 

 

Eksempel 3: Link til et interessant emne
En kvinde interesserer sig meget for arkitektur, og har derfor lavet en hjemmeside, hvor hun fortæller om forskellige emner inden for arkitektur, som hun synes er spændende. Som en service overfor brugerne af hendes hjemmeside har hun lavet link til videresøgning på de forskellige emner, så de kan finde bøger om de emner, de synes er interessante.

Se hvordan du laver link til en emnesøgning.

 

 

Login på Bibliotek.dk

Login på Bibliotek.dk mdy

Senest opdateret 6.2.2024

En af ændringerne i det nye Bibliotek.dk er, at brugere ikke længere kan benytte mailadresse som login til Bibliotek.dk. 

Alle login går nu via bibliotekslogin (login.dbc.dk), medmindre man benytter MitID. 

De fleste biblioteker bruger CPR- eller lånernummer som brugerid, mens nogle biblioteker, fx UCN, bruger mailadresse som brugerid. Begge dele er muligt.

Da nogle biblioteker leverer data til det nationale brugerregister (CULR) og andre ikke gør, er det ikke de samme muligheder, der kan tilbydes alle brugere.

Afhængigt af bibliotekstype kan brugeren:

 • bestille uden at være logget ind, hvis biblioteket tillader dette
 • logge ind, således at brugeren er kendt i sessionen. Det vil her være muligt for brugeren at vælge at oprette en profil via verificering med MitID. MitID vil efterfølgende skulle benyttes som loginmetode for at få adgang til profilen
 • logge ind, og brugeren vil allerede automatisk have en profil. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.

 

En Bibliotek.dk-profil giver mulighed for at:

 • Se lån og reserveringer på tværs af biblioteker, som udleverer udlånsdata (forudsætter at bibliotekerne leverer udlånsdata)
 • Få adgang til tjenester på tværs af biblioteker: Infomedia, Digital artikelservice og licensfrikøbte materialer fra eksempelvis Central Ebook Plus
 • Få gemt biblioteksinfo til nemmere bestilling
 • Se en oversigt over egne biblioteker og afhentningssteder
 • Gemme materialer i huskelisten udover sessionen
 • Gemme søgninger (undervejs feb. 2024)
   

Forskellige typer brugere og forudsætning for login og profil

 1. Brugere fra biblioteker, der leverer data til det nationale brugerregister (CULR), kan logge ind med bibliotekslogin (login.bib.dk) eller MitID. Brugere fra disse biblioteker vil automatisk have en profil på Bibliotek.dk. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.
 2. For biblioteker, der IKKE leverer data til det nationale brugerregister, vil der være følgende muligheder:
  1. Hvis biblioteket har FRAVALGT brugen af lånertjek og login via login.bib.dk i VIP, vil det IKKE være muligt at logge ind i Bibliotek.dk.

   VIP-basen. Ikke valg af login.bib.dk

   Det vil dog stadig være muligt at foretage bestillinger i Bibliotek.dk, hvis biblioteket tillader dette, ved at indtaste de brugeroplysninger, der er angivet i VIP (Slutbrugere > Lånerdata).

   Eksempel:
   Bestilformular uden login
    
  2. Biblioteker, der tillader bibliotekslogin via login.bib.dk, skal samtidig tilvælge Bibliotek.dk under Fælles lånertjekservice.
   For at logge ind skal brugeren kende sit bruger-id/lånernummer og pinkode. Dette vil brugeren ofte kende fra selvbetjeningsmaskiner på uddannelsesbiblioteket.

   Lånertjek i VIP

   Brugeren vil blive tilbudt at knytte biblioteket til en Bibliotek.dk-profil. Dette kræver at brugeren verificerer med MitID og fremadrettet benytter MitID som login-metode.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til en profil og blot bestille til biblioteket i sessionen. Brugere kan desuden vælge, om de vil spørges igen næste gang.

   Vil du knytte FFU til login?

   Hvis brugeren har tilknyttet et uddannelsesbibliotek til en profil, så vil de fremadrettet skulle bruge MitID til at få adgang til profilen (eller logge ind med deres folkebibliotek, hvis de er tilknyttet et sådan). Hvis brugeren senere benytter uddannelsesbibliotekets bruger-id/lånernummer og pinkode, så vil brugeren blive bedt om at benytte MitID i stedet for at få adgang til profilen.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til profilen eller helt at fjerne bibliotekstilknytningen til profilen.

   Login er tilknyttet ok

   Hvis brugeren ER logget ind med adgang til sin profil og ønsker at bestille til uddannelsesbiblioteket, vil brugeren blive bedt om at indtaste pinkode inden bestilling kan foretages.

   Bestilformular mangler login

   Bemærk, at brugere også kan oprette en profil på Bibliotek.dk ved at benytte MitID som loginmetode fra start. Profilen vil kun have brugerens bibliotek(er) tilknyttet, hvis biblioteket leverer data til det nationale brugerregister (CULR). Brugeren kan senere selv, via menuen “Mine biblioteker”, vælge at tilføje sit uddannelsesbibliotek manuelt.

   Oversigt over biblioteker


   Prøv gerne selv at logge ind på vegne af jeres brugere og se, hvad de oplever. Kontakt os hvis I har spørgsmål: DBC's kundeservice
    

Referenceværktøjer

Referenceværktøjer lho

Senest opdateret den 8.2.2024


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.


Sådan downloades referencerne:

 • Enten ved at klikke på linket Hent reference i den udfoldede post. Her kan man vælge specifikke udgaver under postens Informationer og udgaver.

 • Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at klikke på bogmærke-ikon i posten
 2. Gå til Huskelisten ved klik på bogmærke-ikon (Husk) i topmenuen
 3. Vælg de poster du ønsker at hente fra Huskelisten og klik på Referencer
 4. Vælg specifik udgave (hvis der ikke på forhånd er valgt specifikke udgaver for mere end 20 poster, så får man muligheden Vælg automatisk nyeste udgave ved download/eksport 
 5. Vælg det link der angiver dit referenceprogram
   

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb), Reference Manager, Mendeley eller Zotero skal man vælge "Download fil i RIS format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet. Eller man kan sætte referenceprogrammerne op til at importere uden at gemme først - det kan man gøre via sin browsers tilføjelsesprogrammer/apps.  

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se også Bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

 

 

Referenceværktøjer (old.bibliotek.dk)

Referenceværktøjer (old.bibliotek.dk) lho

Sidst opdateret den 22.1.2024


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I Bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.
Sådan downloades referencerne:
- Enten ved at klikke på linket i posterne under detaljeret visning ("Download til...)
- Eller via Bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at mærke af ved Huskeliste i posterne
 2. Klik på Menu og derefter Huskeliste
 3. Sæt tjekmærke ved de poster du ønsker at downloade fra Huskelisten
 4. Vælg det link der angiver dit referenceprogram

 

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb) eller har Reference Manager skal man vælge "Download i RIS-format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet.

Mendeley og Zotero kan håndteres på samme måde, men man kan dog med fordel sætte Zotero op via Firefox (fanebladet Funktioner og menupunktet Tilføjelser) til at importere uden at gemme først.

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se evt. bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

Serier og serieuniverser

Serier og serieuniverser mdy

Serier og serieuniverser

En titels tilhørsforhold til en serie vises i grænsefladen under titlen i den udfoldede post og i værkets detaljer: 

Byens spor seriebetegnelser

 

Brugeren kan herfra klikke sig videre til hele serien. I mange tilfælde vil første del af serien være markeret med "Begynd med denne", hvis det er vigtigt for forståelsen af indholdet at opleve serien i en bestemt orden.

Serieuniverser

Mange serier indgår i "serieuniverser". Serieuniverser genereres af en webservice, SerieService, som samler serier og enkeltstående værker udenfor serien, som indgår i universet. Det vil sige, at et serieunivers kan bestå af fx bøger, film, musik og spil, som alle udspringer af eller hænger sammen med en bestemt serie. 

Via universerne kan brugerne altså finde materialer på tværs af serier og på tværs af materialetyper. Et univers er samlet på én side, så brugeren tilbydes et godt overblik over alle elementer i universet. 

Eksempler på universer:

 • Emil fra Lønneberg-univers, som består af bøger, film og musik om Emil fra Lønneberg
 • Tintin-universet, som består af bøger, film, musik, noder og spil om Tintin
 • Morse-universet, som består af bøger, film og musik om Inspector Morse.

En titel kan være med i flere serier (fx Courtneys krig):


Samme bog i flere serier

 

Lidt om registrering af serier

I 2022 indførte DBC Digital en ny måde at registrere "populærserier" på. Med "populærserier" menes serier - fortrinsvist af skønlitterær karakter - som har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri eller handling, eller som har en form og et indhold, der appellerer til lystlæsning. Der er i den nye registreringsmetode lagt vægt på formidling af serierne. Det bliver lettere at anvende data, og visning af serier i slutbrugerrettede grænseflader gøres enklere.
Hvor populærserier hidtil er blevet behandlet forskelligt afhængigt af, om de enkelte materialer har været forsynet med en serietitel eller ej, indføres nu én og samme metode.
Dermed præsenteres populærserierne fremover ensartet, uanset om der er tale om en serie i bibliografisk forstand, en serie som hidtil er blevet beskrevet i en note eller et flerbindsværk.

Læs mere om registrering af serier på metadata.dk:

Visning i Bibliotek.dk

Visning i Bibliotek.dk mdy

Visning af poster

Visningen på Bibliotek.dk er delt op i flere sektioner:

 • Øverst i søgeresultatet er er en linje med forslag til "Lignende søgninger". Forslagene er emneord, der relaterer sig til de emneord, der findes i posterne
 • Det korte format, som brugerne møder i søgeresultatet
 • Det udvidede format, som først præsenterer værket med de generelle oplysninger. Derefter kan brugeren ved hjælp af faner navigere til de andre sektioner med øvrige oplysninger på siden.

Det korte format

I søgeresultatets liste vises det korte format, der består af:

 • Forside. Forsiden hører til den nyeste udgave.
 • Titel
 • Forfatter/ophav
 • Materialetype
 • Bogmærke

Materialetypen er klikbar, så brugeren allerede her kan vælge den ønskede materialetype. Hvis brugeren vælger en digital materialetype, ændres teksten på Bestil-knappen, så teksten på knappen passer til det givne format.

Bog i kort format

Hvis man bestiller på dette niveau, bestiller man "uanset udgave". Det betyder, at man får en hvilken som helst udgave - den først tilgængelige.

Det udvidede format

I det udvidede format ses udover oplysningerne fra det korte format:

 • Brødkrummesti med angivelse af placering i strukturen
 • Evt. serietilknytning
 • Bestilknap
 • Antal biblioteker med beholdning

Som udgangspunkt vises forsiden fra den nyeste udgave. Hvis der har været flere udgaver med hver sin udgave, kan man bladre gennem de forskellige forsider.

Yderligere informationer kan man klikke eller scrolle sig frem til. En række faner tilbyder hop til oplysninger som:

 • Detaljer
  Indeholder detaljer for seneste udgave: Sprog, Omfang, Udgivelsesår, Indhold, Genre.
 • Indhold
  Her vises indholdsfortegnelse
 • Emneord
  Her vises postens emneord. Derudover vises "lignende emneord", som er emneord, der via andre poster knytter sig til postens emneord.
 • Serie
  Hvis titlen indgår i en serie, vises seriens titel her.
 • Minder om
  "Minder om" er et bånd til inspiration med materialer, der minder om posten, og med den samme materialetype. Minder om-båndet er dannet ud fra data som fx: 
  • Lån 
  • Poster der er klikket på i søgeresultater
  • Stemningsemneord (Fra Læsekompasset)
 • Anmeldelser 
  Bånd med lektørudtalelser og anmeldelser. Lektørudtalelserne vises altid først og kan foldes ud på siden. Herefter vises anmeldelser i en rækkefølge, der afspejler tilgængelighed. Det vil sige, at online-anmeldelser uden begrænsninger kommer først, fx Litteratursiden. Herefter følger andre anmeldelser, fx avisanmeldelser med adgang via Infomedia. Til sidst anmeldelser uden online adgang.
 • Udgaver 
  Udgaver af værket vises materialetype for materialetype med bøger først. Inden for materialetype vises udgaverne kronologisk. I de enkelte udgaver vises informationer som originaltitel, alternativ titel og stemningsemneord (fra Læsekompasset). Herudover finder man permanent link, link til referenceværktøjer, beholdningsoplysninger og bestilmulighed for den pågældende udgave, klassemærke.

Fanerne afspejler tilgængelige informationer, så de vises ikke, hvis den pågældende information ikke er til rådighed. Fx vises Serie  kun, hvis værket indgår i en serie, og Emneord vises kun, hvis der er emneord i posten.

 

 

Visning og sortering i old.bibliotek.dk

Visning og sortering i old.bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.9.2019

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

OpenFormat
Visformat - Værkvisning
Udfoldet format
Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk
Bestilling af værk og konkret udgave
Sortering og rankering
Bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

Bibliotek.dk's poster ligger i Brønd 3.5. De formateres til visning af webservicen OpenFormat. Posterne hentes i MarcXchange hvis de findes i dette format - ellers i DKABM.
Grænsefladen er en Drupal-grænseflade. I administrationsmodulet til denne ligger en lang række funktioner også ang. visformaterne, fx hvilke ledetekster der skal vises og rækkefølgen på dataelementerne.

 

OpenFormat

OpenFormat er en webservice, der danner forskellige visningsformater og konverterer fra et marc-format til et andet. Som input skal servicen have en bibliografisk post i form af XML, det kan være i DKABM og/eller MarcXchange format. Ud over de bibliografiske data skal der medsendes information om, hvilket visningsformat man ønsker formateret.

OpenFormat kan med fordel benyttes indirekte via OpenSearch, hvor man allerede i søgningen angiver, hvilket visningsformat de fremsøgte poster skal formateres til.

 

Visformat - Værkvisning

4 niveauer i værkvisning som den bruges i Bibliotek.dk


Værk: øverste niveau der viser de fælles data for de poster der er værkmatchet. Ikoner viser hvilke mellemværker der er matchet (overordnede materialetyper).
Mellemværk: betegner den overordnede materialetype. I Bibliotek.dk viser hvert ikon en mellemværkstype:
Bøger - Lydbøger - Musik - Noder - Net - Film - Spil - Artikler - Andet
Underværk: Inden for hvert mellemværk kan der være flere forskellige materialetyper. Fx kan musik være grammofonplade, cd, bånd, netversion m.m. I Bibliotek.dk vises underværkerne under hver mellemværksfane. Underværk er de specifikke materialetyper. I Bibliotek.dk tilbydes brugeren at bestille på underværkniveau ("uanset udgave"). Det betyder altså at man kan bestille en musik-cd eller en bog på underværkniveau hvis man ønsker en hvilken som helst udgave. Men man kan ikke bestille et værk uanset form (på VHS, blu-ray, dvd, net) da det næppe er det hyppigst forekommende ønske.
Manifestation: én konkret udgave af et værk fx én bestemt udgave af en musik-cd. I Bibliotek.dk ses som udgangspunkt kun én manifestation for hver underværktype. Alle manifestationer kan ses ved klik på "Vis alle udgaver", således at brugeren får mulighed for at bestille en eksakt udgave.

 

Posterne vises først i et helt kort format, som kan udfoldes til stort format ved klik på titlen.
Brugeren kan efter login på Min side/Mine indstillinger vælge, om man ønsker det udfoldede format som standard.
Posterne vises i Bibliotek.dk værkmatchet. Det vil sige, at forskellige udgaver og i et vist omfang forskellige materialetyper søges matchet sammen i ét værk.
Læs mere om værkmatch og principperne for hvad der matches sammen.

Kort format

I det korte format vises titel og ophav samt sprog, hvis dette ikke er dansk.
Hvis man ikke ønsker en bestemt udgave, kan man blot bestille fra det korte format ved at klikke på Vælg og bestil, og dernæst vælge Bestil ud for den materialetype man ønsker at bestille, fx en bog eller en lydbog.
 

Udfoldet format

I det store format ses på værkniveau:

 • emne
 • indholdsnote
 • fanen Inspiration (Find titler der ligner, Læs mere om forfatteren)
 • fanen Anmeldelser (Materialevurdering (vises først ½ år efter publicering), Anmeldelser incl. links til Infomedia)


Efter oplysningerne på værkniveau kommer de forskellige materialetyper.
For hver materialetype vises kun én udgave - andre udgaver kan foldes ud ved klik på Vis alle udgaver.
For hver materialetype vises Se hvilke biblioteker der har materialet - primært til orientering. Det er lettest for brugeren at bruge bestillingsfunktionen i Bibliotek.dk og ikke bruge links til de lokale kataloger.
Herudover er der to formater til brug ved eksport af data til referenceværktøjer: ris og refWorks.

Flerbindsværker
Flerbindsværker er formateret i op til tre niveauer (bind-, sektions- og hovedniveau), så det er muligt for brugergrænsefladen at præsentere data hørende til det enkelte niveau for sig selv. Ligeledes er ved musikindspilninger med flere komponisters værker, hvert sammenhørende sæt af komponist, titel, udøver mv. samlet, så de kan præsenteres samlet.

Videresøgning
Relevante videresøgningsmuligheder er formateret, så de består af henholdsvis data til videresøgning og data til visning. Det vil bl.a. være forfatter, emne, serie, målgruppe, klassemærke. Brugergrænsefladen kan vælge at præsentere disse som klikbare links eller blot præsentere visningsdata.

Titler der ligner - Læs om ophavet
Til Bibliotek.dk dannes også data til søgning på titler der ligner og om ophavet. Bemærk, at der kan være relationer tilhørende den bibliografiske post, link til infomedia, henvisninger til fx filmatiseringer af eller anmeldelser af titlen. Relationerne kan således indeholde supplerende muligheder som ikke fremgår af visningsformateringen.

Anbefalinger på baggrund af den aktuelle post

I bunden af hver post vises anbefalinger til andre materialer. Anbefalingerne er baseret på data om brugeradfærd.

 

Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk

Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk
Rækkefølgen af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge ved visning af flere udgaver inden for samme materialetype
Skønlitteratur: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal. Dog ligger bogklubudgaver og særudgaver altid sidst.
Indspillet musik: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal.
Faglitteratur: nyeste post øverst, dernæst faldende efter årstal.

For hver udgave vises de udgavespecifikke oplysninger
Fx indhold, emner, titel, ophav, materialetype, udgiver, udgivelsesår, evt. serie, omfang, opstilling i folkebiblioteker m.m.

Til højre for posten vises i den udfoldede post forskellige link (afhængig af den konkrete posts muligheder):

 • Bestilknap (mangler ved gratis e-ressourcer og e-bøger eller andet som ikke kan bestilles)
 • Gem i huskelisten (og bestille senere)
 • Download til referencesystemer
 • Er materialet hjemme på dine favoritbiblioteker (grønne-gule-røde lamper) (kræver at man er logget ind)

 

Bestilling af værk og konkret udgave

I Bibliotek.dk kan brugeren bestille på værkniveau og en konkret udgave. Læs mere om dette ovenfor og her:
Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver.
 

Sortering og relevansrankering

Bibliotek.dk bruger som standardsortering en slags relevansrankering. Hermed en forklaring af begreberne sortering og rankering og den bagvedliggende teknik. OBS! Over for slutbrugerne bruger vi udtrykket sortering om både sortering og rankering.

Sortering
Ved sortering forstår vi ordning af poster efter et princip, som betyder, at den samme mængde poster sorteres på samme måde, uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt.

Rankering
Kan defineres som alle de mere dynamiske metoder hvor en sorteringsnøgle IKKE kan fastsættes ved indlæggelse af posten, og hvor resultatet afhænger af brugerens søgeudtryk. Fx rankering efter popularitet (mest udlånte, højest ratede osv.), efter tilgængelighed eller den måske mest brugte ”relevansrankering”.

Relevansrankering
I princippet defineret som: brugeren får øverst i søgeresultatet det der er mest relevant for brugeren.
Dette kan udmøntes på mange forskellige måder. Det kan være det mest populære, men er hyppigt et mix af flere ting, herunder forskellige former for tekstmatchning. Man sikrer, at poster indeholdende søgeordene bestemte steder i posten eller dokumentet (evt. flere gange), optræder før poster der indeholder søgeordene andre steder/færre gange. Altså et match i forhold til den opsatte algoritme – ikke nødvendigvis noget der har noget som helst med relevans for brugeren at gøre.
I systemer med énbokssøgning forsøger man ofte at lave én relevansrankeringsalgoritme, som kan tage højde for at det, brugeren skriver, kan være en forfatter, en titel eller et emne (eller noget fjerde).

 

Bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

Fordi relevansrankeringsalgoritmer som både skal tage højde for alle typer input, og skal fungere udelukkende på metadata, ikke synes særlig vellykkede, bruger vi en anden model:

 1. vi laver tre forskellige rankeringsalgoritmer til henholdsvis forfatter- , titel-, og emnesøgninger
 2. vi laver en mekanisme som gætter på om brugeren søger en forfatter, en titel eller et emne
 3. vi kobler de to ting, og rankerer posterne efter det bedste bud på hvad brugeren leder efter.

Rankeringsalgoritmer for forfatter, emner og titler
Algoritmerne er udarbejdet på denne måde:

 1. Vi finder en lang række søgninger efter henholdsvis forfatter, emner, titler
 2. Vi ser på søgeresultatet og markerer posternes relevans ud fra et defineret søgebehov (mulighed for at give 9 points for højeste relevans ned til 0 point for ingen relevans). En del af søgningerne og markeringerne er lavet af slutbrugere, andre af DBC.
 3. Vi eksperimenterer med sammensætning af rankeringsalgoritmen på testsøgningerne og deres relevansmarkering, indtil vi finder den som på de samlede søgninger giver det bedste resultat: flest af de højest ratede poster øverst i søgeresultatet
 4. Resultatet er tre forskellige relevansrankeringsalgoritmer for henholdsvis forfattersøgninger, titelsøgninger og emnesøgninger.


Funktionen der gætter på hvad brugeren søger efter
Arbejdet med denne funktion er sket på denne måde:

 1. Ethvert søgeresultat leverer en optælling af forekomst af søgeordet/søgeordene i henholdsvis forfatter-, titel, og emneordsindeks.
 2. Ud fra et større antal testsøgninger (som vi har defineret som enten forfatter-, titel-, eller emnesøgninger) ser vi på om antal forekomster i indekser alene kan fortælle hvilken type søgning der er tale om
 3. Det kan den ikke. Vi har derfor arbejdet med en forskellig vægtning af forekomst i forfatter-, titel-, og emneindekser og testet, hvornår flest søgninger blev gættet rigtigt.
 4. Den vægtning vi indtil videre bruger er forfatter=1 , titel ganges med 2, emne ganges med 6.
 5. Det giver på testmaterialet en succesrate på 80%. De søgninger der typisk fejler, er titelsøgninger der består af navne som fx ”peter pedal” (fejler vil her sige at der ikke vælges den optimale relevansrankering).

Brugergrænseflade
Som udgangspunkt rankerer vi posterne med den funktion som er beskrevet ovenfor. Brugeren får en besked:
Vælg evt. en anden sortering, fx nyeste først.

På de udvidede søgesider med feltsøgning får man naturligvis forfatterrankeringen, hvis man udelukkende har søgt i et forfatterfelt og tilsvarende med titler og emner. Vi har defineret valg af rankering, hvis brugeren indtaster data i flere felter. Søgeudtryk i kommandosøgning behandles på samme måde.

Se også ovenfor om sortering inden for en værkklynge.
Vær opmærksom på at værkmatch kan forstyrre sorteringsbilledet, fordi det måske blot er én udgave i en værkklynge som medfører at posten sorteres som den gør.

 

 

Lånertjek i Bibliotek.dk

Lånertjek i Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret den 6.2.2024

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter lånertjek (opslag i jeres bibliotekssystems lånerregister). Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i Bibliotek.dk:

 • brugeren bliver bedt om at logge ind under bestilling
 • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice bibliotekslogin (login.bib.dk) med de relevante parametre (brugerens bibliotek og brugerens CPR/Lånernummer/BrugerID og pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK : brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK : brugeren får en fejlmeddelelse "Noget gik galt" med mulighed for at rette sin indtastning

 

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde 4 forskellige afsnit i VIP-basen (VIP > Slutbrugere > Lånertjek):

 1. Opret lånertjekmetode (udfyld serveradresse mv.) - afkræv pinkode ved lånertjek (obligatorisk)
 2. Aktivér login.bib.dk (tillad slutbrugerlogin via login.bib.dk) 
 3. Aktivér Bibliotek.dk under Fælles lånertjekservice (hvis jeres bibliotekssystem kan håndtere lånertjek, og også selvom I har aktiveret bibliotekslogin).
 4. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede.

 

Pjece til slutbrugere (old.bibliotek.dk)

Pjece til slutbrugere (old.bibliotek.dk) Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 24.01.2018


Pjece fra januar 2018.

OBS: Indhold på denne side gælder kun den gamle bibliotek.dk

 

Bibliotek.dk -pjece - 2018-version

(PDF - lander i filhentning)

Folderen kan printes på ét ark (brug begge sider).
Den printes på A4 og foldes til A5.

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

 

Statistik

Statistik Anonym (ikke efterprøvet)

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lho

Sidst opdateret: 28.2.2024


Til 2021, Til 2020, Til 2019, Til 2018, Til 2017, Til 2016, Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011 

Til 2002 - 2010 (åbner ny side)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.

Uge 4 2024: Ny version af Bibliotek.dk i drift. Den gamle version kan tilgås via old.bibliotek.dk. 
Uge 49 2023: Brugere, som har fravalgt cookies, tæller igen med i besøgsstatistikken.
Uge 23 2023: Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.
 

Udgår af statistikken på danbib.dk fra 2024: Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

I stedet vises kun Antal besøg: En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC), hvorfor der også er statistik på antal besøg.

 

2024   Besøgsstatistik Bibliotek.dk (antal besøg)               
Uge Bibliotek.dk old Bibliotek.dk
0889.1767.234
0782.6847.018
0690.9848.420
05100.9099.095
0480.11311.176
034.33073.713
024.04467.908
013.87262.163 

2023

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5247.36947.372
5151.89551.907
5086.05986.073
4983.93283.947
4861.05561.065
4762.73562.740
4666.85766.874
4567.56067.573
4468.12168.131
4367.05467.066
4274.17574.176
4168.25068.259
4060.60260.612
3959.45859.470
3842.98942.999
3739.96139.969
3638.74638.755
3540.59240.599
3438.43538.442
3337.36837.379
3238.09638.087
3134.07634.086
3038.14938.159
2966.64066.473
2847.47147.484
2730.51330.520
2632.86832.875
2565.17165.190
2475.72975.784
2376.56576.639
2281.68285.669
2193.047103.895
2091.714102.284
1994.962106.235
1892.433103.224
17100.721112.238
1694.687105.531
1596.180107.283
1473.45081.520
1396.918108.867
12110.924126.201
11110.701126.182
10104.458118.918
0999.849113.299
08102.667116.537
0791.467102.830
06103.354117.325
05106.286120.534
04103.068116.588
03100.155112.861
02105.278118.335
01103.604116.080

 

 

 

2022

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5269.32577.063
5192.914103.380
5088.90998.707
4991.651101.600
4892.219102.466
4788.40498.295
4691.596102.608
4594.174105.277
4486.37496.562
4388.26398.798
4276.55385.752
4183.32093.643
4083.01793.073
3982.74492.435
3881.20990.849
3783.36892.567
3685.01394.742
3582.49091.945
3480.51090.139
3377.87586.848
3269.76178.231
3168.01476.399
3060.40768.158
2956.21963.376
2857.27165.045
2759.63967.693
2658.53366.341
2563.41571.857
2475.89084.597
2377.68786.625
2275.02284.312
2180.18690.216
2089.722100.986
1990.759101.823
1888.72599.497
1786.63197.201
1683.64193.930
1566.70675.202
1491.434103.124
1393.270106.134
1290.066102.796
1191.295104.261
1091.341104.703
0987.38299.730
0887.653100.178
0786.83097.984
0696.217109.136
05102.328116.839
0499.373112.222
0398.821111.591
0298.822111.193
0199.380111.666

 

2021:

Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.

Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.

2021

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5270.02777.922
5161.94868.229
5086.64697.119
4988.46299.199
4885.83995.862
4784.67295.185
4687.41797.983
4588.83099.820
4489.411100.869
4386.94297.776
4277.68587.745
4184.32995.053
4085.51395.758
3986.36196.350
3884.51794.059
3785.09094.986
3684.14793.364
3579.81088.866
3481.97291.227
3378.74687.480
3276.48485.275
3168.04775.716
3062.50169.898
2958.15365.121
2854.80061.423
2760.34767.713
2665.45173.374
2571.66679.304
2478.54686.473
2382.01790.418
2281.22089.905
2189.86799.262
20100.429111.061
1997.202107.347
18100.964111.942
1792.229102.121
1694.176104.317
1590.897100.766
1498.285108.315
1372.14278.996
1297.591108.252
11104.478116.456
10108.137120.764
09101.098112.000
0899.343109.886
0795.221105.103
06106.029117.108
05108.134119.757
04102.032112.173
03104.993114.639
02101.465110.056
0198.021105.964

 

2020: 

*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.

*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.

*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer

*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer

*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.

*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen

2020

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5371.20876.628
5264.30568.841
5186.62094.620
*5096.241105.968
4994.010105.139
4890.704101.891
4795.823107.519
4694.439106.059
4586.88297.481
44*88.91699.522
4348.08052.755
42*udgårudgår
41*udgårudgår
4032.48844.013
39*udgårudgår
3833.65646.034
3733.65646.034
3635.68948.618
3534.85247.456
3434.56347.154
3330.08441.331
3229.41340.358
3128.97339.780
3028.59039.089
2927.76637.924
2829.73540.606
2731.44042.902
2628.32138.643
2532.25943.978
2435.85548.816
2336.72049.317
2238.18652.150
2147.51865.293
20*72.99487.147
1981.90797.496
1885.096100.886
1775.33989.019
1676.50789.991
1562.66273.340
1485.469102.078
1389.935109.054
1289.357108.323
1187.254109.708
1096.439125.034
09*98.454126.657
08100.162129.209
0789.385114.901
06101.920130.792
05100.095127.959
0499.581127.351
0394.908120.509
0295.969121.448
0171.82089.789

 

2019:

 

2019

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5257.97271.146
5179.779100.115
5091.038114.131
4989.323112.457
4888.246110.648
4792.142116.913
4691.239116.087
4590.649115.187
4485.518108.493
4388.145112.099
4273.50793.862
4182.477105.125
4083.109105.311
3985.160107.121
3882.385103.491
3782.663103.872
3683.644105.740
3576.64796.381
3475.10994.574
3376.23796.828
3268.71988.100
3161.86078.976
3052.75667.998
2955.93871.636
2854.34369.270
2761.60979.153
2657.57773.168
2569.65387.701
2475.35294.642
2368.25185.919
2272.03792.069
2182.949106.630
2079.830102.016
1984.613108.590
1887.929112.513
1784.822107.918
1656.07271.119
1582.689105.664
1478.638100.416
1381.984105.001
1284.734109.030
1184.606108.322
1085.519109.207
0980.357102.809
0881.449104.668
0773.67595.088
0686.703112.118
0585.330109.225
0479.173101.535
0380.750102.890
0283.207106.297
0166.91384.543

 

2018:

 

*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.

2018

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5249.12361.007
5167.98486.683
5081.428107.004
4985.458113.694
4880.733104.936
4784.204110.085
4685.471111.897
4584.433110.135
4481.218106.479
4382.292106.794
4264.96983.642
4174.71195.795
4078.42099.894
3976.09196.498
3875.42495.433
3775.86895.706
3675.12394.599
3574.89989.222
3472.90386.849
3370.12183.699
3263.23576.821
3153.57965.056
3046.69056.795
2946.73657.439
2847.05457.804
2749.88360.959
2651.56863.027
2563.26076.008
2465.26877.916
2366.49979.634
2267.76682.854
2169.14583.824
2072.62887.929
1965.34079.435
1871.81187.842
1773.79589.960
1669.10585.495
1571.52589.090
14*68.62584.095
1349.28164.002
1264.42785.236
1167.21188.516
1065.98687.486
962.85183.636
862.81883.440
755.70574.543
663.50284.987
566.29487.589
464.10284.944
364.52885.521
265.38786.958
159.50779.108

 

2017:

2017

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5237.96449.490
5146.96962.197
5064.56487.914
4970.00097.855
4864.67088.519
4765.81490.651
4668.92094.518
4568.42392.910
4467.91292.226
4367.66690.882
4254.58172.727
4163.77984508
4065.22786.156
3964.44784.519
3861.98281.374
3760.94180.026
3661.64580.661
3555.59372.428
3453.21069.239
3352.13567.727
3249.10964.587
3147.28662.556
3044.19558.229
2942.24055.348
2842.15655.542
2742.08355.639
2646.94961.920
2548.91063.884
2453.58269.138
2356.17071.671
2258.37675.376
2153.94969..824
2063.28282.291
1963.77682.497
1865.41185.320
1770.12991.313
1667.71188.241
1549.89864.429
1460.98380.557
1364.86585.078
1265.81986.364
1166.67086.954
1067.70588.163
966.65786.628
865.43685.733
759.70678..816
667.67188.483
569.84391.098
466.74486.270
364.89084.890
266.04485.877
162.37181.574

 

2016:

2016

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
5239.67549.298
5143.43556.026
5062.58783.452
4967.46392.712
4862.97984.992
4764.19187.714
4668.49693.565
4564.97588.463
4467.89691.895
4364.06285.501
4254.32571.702
4161.72382.048
4061.20080.310
3961.16879.972
3859.72777.358
3757.85874.812
3657.29974.071
3557.70774.588
3452.12867.072
3348.97662.972
3248.99163.644
3146.00860.143
3040.28652.782
2935.34946.439
2840.35653.147
2742.71456.481
2644.96159.065
2545.73359.825
2451.82967.364
2353.31868.823
2251.88667.250
2158.91377.624
2061.84081.332
1959.02378.011
1858.56865.955
1763.55184.292
1657.05475.514
1559.84080.208
1459.71679.913
1358.17277.055
1243.26756.866
1156.22874.766
1060.86381.058
 961.39681.584
 859.16078.828
 755.82375.087
 662.07775.087
 563.57084.277
 459.58876.662
 358.44276.828
 257.64475.656
 159.01178.020

 

2015:

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk. 

*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 5341.62550.963 
 5232.00441.294 
 5152.85170.534 
 5060.20182.513 
 4960.63882.946 
 4858.75180.602 
 4762.85186.768 
 4662.96486.424 
 4563.37287.223 
 4460.53782.419 
 4358.84479.680 
 4255.88266.614 
 4149.38175.364 
 4052.48570.141 
 3953.22270.719 
 3852.80070.120 
 3750.74166.937 
 3652.82669.739 
 3549.43965.228 
 3443.88458.045 
 3342.88056.592 
 3237.36149.965 
 3136.83649.542 
 3034.42146.044 
 2932.39443.252 
 2835.28947.134 
 2731.13841.279 
 2637.19149.274 
 2540.03652.795 
 2442.27055.959 
 2344.03857.896 
 2246.98762.538 
 2150.25667.471 
 2047.72963.567 
 1951.95369.766 
 1848.82164.988 
 1752.16570.153 
 1651.07368.668 
 1548.35864.601 
 1436.57848.351 
 1347.39563.764 
 1245.26161.51214.213
 1144.02459.87813.374
 1044.78260.75913.912
 945.49962.01514.426
 845.05161.14714.670
 739.67354.21513.052
 646.15962.48313.917
 542.96057.49213.630
 442.31256.25913.443
 341.99956.25613.260
 242.17456.56912.807
 130.13037.48211.667

 

2014:

 

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres. 

 

2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 5220.27426.3309.607
 5137.05349.80210.633
 5045.67262.58511.795
 4945.76563.39311.636
 4846.04463.51911.970
 4749.52469.15013.341
 4650.11769.33413.927
 4550.50269.35414.069
 4451.88871.25514.642
 4351.82970.27515.097
 4242.69457.18214.674
 4149.96266.48913.964
 4047.62863.03913.957
 3944.53359.01813.366
 3850.63966.58212.339
 3757.73177.1117.055
 3637.87850.42914.075
 3538.65451.19713.707
 3437.14849.85313.624
 3334.20045.92112.977
 3229.76340.31912.083
 3125.83735.17311.727
 3022.71931.01211.305
 2922.93231.44111.164
 2823.00131.76911.120
 2723.15032.80110.469
 2625.14035.22210.538
 2528.29439.69211.438
 2427.17637.43910.731
 2328.49439.51610.695
 2229.26940.73610.549
 2134.14848.78211.448
 2034.33050.06511.569
 1940.41757.004 
 1839.35055.244 
 1739.88155.557 
 1629.02639.964 
 1542.03559.218 
 1442.48660.200 
 1342.65559.928 
 1243.94762.297 
 1141.36658.150 
 1041.38158.565 
 943.42861.356 
 842.88961.893 
 739.88757.958 
 644.33563.950 
 540.65758.591 
 439.77957.467 
 340.05158.722 
 241.22660.330 
 134.78046.286 

 

2013:

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

 

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5222.26031.429
 5134.32452.554
 5043.14066.937
 4945.25270.649
 4841.76463.888
 4752.54280.730
 4656.157*88.824
 4554.12786.295
 4452.01283.599
 4352.18086.678
 4244.33973.042
 4150.48883.698
 4047.52977.597
 3946.36575.415
 3846.89875.191
 3746.72073.862
 3646.72673.002
 3543.82368.469
 3440.06962.771
 3340.90762.952
 3237.80857.664
 3134.54852.870
 3030.58546.334
 2929.94945.237
 2831.71947.637
 2734.28751.772
 2638.81159.637
 2540.76762.845
 2444.76569.834
 2342.51767.259
 2246.39274.317
 2151.27381.292
 2050.06181.633
 1950.14480.678
 1852.93185.391
 1748.53877.817
 1650.47082.201
 1553.83787.390
 1453.64884.741
 1341.17863.319
 1255.85888.055
 1158.50891.384
 1055.99586.799
 956.23187.270
 857.95788.609
 753.46281.404
 658.84288.815
 555.58183.218
 453.01878.628
 352.87479.417
 255.22883.001
 148.44869.667

 

2012:

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5231.74546.287
 5144.37069.279
 5056.84596.145
 4959.12896.113
 4859.64095.923
 4762.33698.619
 4663.500100.219
 4564.099100.182
 4461.85897.059
 4360.33692.769
 4250.60176.899
 4157.96788.327
 4058.82988.310
 3957.70686.139
 3856.55883.988
 3758.36285.863
 3655.53081.613
 3551.86275.798
 3449.00370.866
 3342.58061.170
 3241.14859.580
 3136.42352.792
 3031.58445.274
 2934.88250.433
 2837.91353.498
 2735.81450.935
 2641.47158.918
 2547.62968.442
 2445.52665.552
 2353.07675.668
 2248.85171.090
 2145.85867.435
 2050.82374.541
 1959.10986.915
 1848.28570.926
 1757.91086.593
 1656.77083.964
 1557.15183.951
 1443.04962.503
 1358.04584.920
 1259.23886.156
 1160.03287.433
 1061.84389.852
 963.06590.714
 862.24989.059
 756.16980.865
 660.58286.172
 558.30282.211
 454.98077.550
 356.22679.676
 254.85978.210
 156.45680.360

 

2011:

 *Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 5234.34546.249
 5136.20051.580
 5054.71781.991
 4958.50688.902
 4857.78487.376
 4760.07091.156
 4662.43694.353
 4560.97191.699
 4460.86890.754
 4358.81686.903
 4249.22871.412
 4154.45979.730
 4055.53281.627
 3951.01074.139
 3851.93174.852
 3749.78871.219
 3650.69472.561
 3546.22266.086
 34*33.131*45.159*
 3340.91658.717
 3240.94159.586
 3135.41451.203
 3031.71145.902
 2932.89147.568
 2833.95549.110
 2732.69647.908
 2634.69450.353
 2538.95156.521
 2443.86763.146
 2343.67263.955
 2239.26357.706
 2146.35868.427
 2050.06674.027
 1955.09781.733
 1852.20577.763
 1749.82272.839
 1634.63550.633
 1552.29578.830
 1453.70080.752
 1352.64278.776
 1253.81880.536
 1152.52078.113
 1053.96680.622
 0953.89080.090
 0853.50079.882
 0750.64375.394
 0654.15678.976
 0553.86477.871
 0449.78071.796
 0350.66772.617
 0248.59665.781
 0148.26365.792

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lho

Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010

Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.

Sidst opdateret: 03.01.2012


Til 2010Til 2009Til 2008Til 2007Til 2006Til 2005Til 2004Til 2003Til 2002

Til 2011 -  (åbner ny side)
 

Forklaringer:

ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.

ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
   - dette har påvirket vores besøgstal.

ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.

 

ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
    - korrekte tal kan ikke dannes. 

ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.

ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
    ikke 100% sammenlignelige med dem før

ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
 

 


 

2010

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge  Unikke besøgende  Antal besøg
 52 31.559 40.074
 51 26.168 34.559
 50 44.502 61.722
 49 50.928 71.611
 48 49.978 69.726
 47 53.370 74.408
 46 57.890 80.659
 45 58.629 82.298
 44 58.182 86.399
 43 55.901 83.012
 42 46.886 69.067
 41 51.662 75.797
 40 53.517 77.894
 39 51.501 75.753
 38 50.757 72.367
 37 51.593 73.311
 36 51.834 73.170
 35 45.992 64.285
 34 44.009 61.675
 33 43.346 60.716
 32 39.668 56.182
 31 36.244 51.294
 30 32.384 45.521
 29 29.026 40.982
 28 30.378 42.226
 27 31.551 44.453
 26 30.868 43.158
 25 33.959 47.388
 24 41.429 57.417
 23 49.399 69.087
 22 49.762 60.555
 21 43.080 70.466
 20 47.146 66.549
 19 52.403 74.059
 18 54.044 77.431
 17 51.136 71.707
 16 56.176 79.819
 15 54.512 77.174
 14 54.860 77.216
 13 39.453 54.748
 12 56.607 80.847
 11 62.459 88.138
 10 63.466 89.687
 09 61.125 86.032
 08 60.021 84.702
 07 58.775 83.036
 06 61.245 85.780
 05 59.165 82.165
 04 54.999 75.860
 03 56.617 78.192
 02 58.649 80.826
 01 53.787 74.312

2009

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 Antal besøg

 53 42.276 51.353
 52 31.293 41.167
 51 49.811 69.712
 50 59.801 84.709
 49 60.530 85.302
 48 64.354 91.563
 47 64.323 90.396
 46 65.245 91.423
 45 63.315 88.648
 44 61.558 86.184
 43 61.645 85.589
 42 50.679 71.182
 41 56.341 78.146
 40 57.105 78.716
 39 57.592 79.068
 38 54.616 74.808
 37 53.949 73.975
 36 53.506 73.113
 35 49.598 67.515
 34 45.119 61.728
 33 45.105 61.361
 32 38.569 52.627
 31 36.717 50.040
 30 35.020 48.208
 29 33.804 45.887
 28 37.167 51.448
 27 33.365 45.800
 26 36.469 49.613
 25 46.111 62.144
 24 51.886 70.344
 23 40.095 52.281
 22 48.158 65.278
 21 49.259 66.500
 20 55.581 75.467
 19 52.017 70.586
 18 50.880 69.273
 17 53.583 73.254
 16 53.064 71.674
 15 35.463 46.914
 14 51.926 70.231
 13 57.695 78.708
 12 58.335 78.677
 11 58.999 79.560
 10 60.449 81.420
 09 61.954 82.580
 08 62.060 83.123
 07 58.379 78.383
 06 63.123 84.328
 05 58.981 77.919
 04 60.175 79.428
 03 61.056 80.421
 02 59.302 78.364
 01 43.858 53.343

2008

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge

 Unikke besøgende

 

 Antal besøg

 52 31.002 37.839
 51 48.774 62.155
 50 60.459 78.649
 49 61.487 80.587
 48 64.696 84.332
 47 67.803 88.607
 46 67.658 88.203
 45 65.132 84.483
 44 60.785 78.834
 43 62.702 81.789
 42 50.939 66.125
 41 55.962 71.988
 40 57.664 74.402
 39 52.102 66.427
 38 53.769 68.812
 37 54.878 69.969
 36 53.234 67.428
 35 47.304 59.880
 34 45.016 57.328
 33 40.277 51.871
 32 41.481 53.675
 31 34.169 44.025
 30 30.351 39.070
 29 35.933 46.141
 28 35.575 45.925
 27 32.847 41.818
 26 38.897 49.222
 25 45.439 57.546
 24 48.422 62.270
 23 37.394 47.303
 22 46.719 60.146
 21 47.595 62.136
20 41.981 54.850
 19 38.133 51.053
 18 38.817 51.316
 17 45.921 61.437
 16 42.709 56.487
 15 46.631 62.121
 14 46.787 61.698
 13 47.017 61.847
 12 34.141 45.110
 11 47.289 63.021
 10 48.265 64.233
 09 49.734 65.986
 08 50.666 67.301
 07 46.953 61.919
 06 51.948 67.957
 05 48.871 63.599
 04 51.070 65.595
 03 62.806 78.947
 02 64.638 80.935
 01 57.517 70.243

2007

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

ã 52 41.071   48.320  
 51 62.183   75.294  
 50 78.260   96.028  
 49 87.125   106.372  
 48 88.457   108.602  
 47 92.718   114.194  
 46 87.766   106.576  
 45 92.954   112.182  
 44 89.993   109.023  
 43 90.303   109.507  
 42 75.920   92.575  
 41 84.683   103.025  
 40 87.722   105.553  
 39 84.443   100.894  
 38 87.194   105.011  
 37 88.411   106.307  
 36 80.155   95.879  
 35 73.905   88.524  
 34 72.623   86.862  
 33 70.475   84.176  
 32 63.554   75.950  
 31 59.047   70.738  
 30 56.384   67.640  
 29 51.534   61.512  
 28 52.597   63.274  
 27 55.091   66.372  
 26 58.266   69.825  
ã 25 48.719 -30,5 61.490 -31,1
 24 70.121 +10,7 89.272 +11,2
 23 63.319 -6,8 80.264 -7,4
 22 67.940 -1,6 86.678 -3,6
 21 69.038 +1,9 89.886 +2,4
 20 67.753 -10,7 87.800 -12,3
 19 75.867 +18,8 100.116 +21,1
 18 63.854 -11,4 82.672 -11,9
 17 72.100 -8,9 93.834 -10,0
 16 79.125 +11,0 104.301 +10,6
 15 71.301 +41,0 94.331 +42,5
 14 50.585 -19,3 66.215 -22,1
 13 62.689 -11,2 85.012 -10,0
 12 70.626 -0,1 94.502 +1,0
 11 70.679 -0,4 93.516 -1,3
 10 70.975 +5,1 94.726 +5,5
 09 67.561 -1,9 89.817 -1,8
 08 68.879 +7,8 91.500 +4,7
 07 63.895 -8,1 87.382 -6,8
 06 69.525 +11,8 93.723 +14,0
 05 62.204 +0,5 82.224 -1,2
 04 61.874 -3,4 83.234 -4,0
 03 64.059 -2,5 86.685 -2,8
 02 65.667 +10,3 89.211 +8,5
 01 59.547 +74,9 82.196 +90,0

 

 2006

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%